WWF: Naturen segrade!

–  Idag har naturen segrat och det här kan rädda arter och människor på sikt. Vi måste restaurera och skydda natur för att tackla Europas förlust av biologisk mångfald och bidra till klimatanpassning och minska klimatutsläpp. Därför är restaureringslagen en viktig del...

Fira Naturbetesdagen 2024 med oss!

– Naturbetesmarker är både vackra och fulla av liv. Men vi kan inte ta dem för givna. De kräver arbete av både bönder och mular. Genom Naturbetesdagen vill vi uppmärksamma deras betydelse för den biologiska mångfalden i Sverige, säger Jenny Jewert, jordbruksexpert på...