Om oss

Hjälporganisationer.org är framförallt en gemensam samlingsplats för alla hjälporganisationer. Här hittar du alla seriösa hjälporganisationer vi har i Sverige som kännetecknas av att de har ett 90-konto*.

Det finns många hjälporganisationer

Alla hjälporganisationer har sina respektive intresseområden och är av varierande organisationsstorlekar med helt olika finansiella förutsättningar. Vissa är stora världsorganisationer med starka varumärken och fysiska avdelningar med personal över allt i världen medans andra mindre hjälporganisationer inte har samma resurser. Vi kan konstatera att det finns ett oerhört stort antal hjälporganisationer och man kan ibland känna sig vilsen i denna djungel av hjälporganisationer som vill påkalla din uppmärksamhet i syfte att få ett bidrag från dig. Hur ska man hitta rätt organsiation för att just mitt intresse eller eventuella bidrag i form av pengar eller ideellt arbete ska komma till så mycket nytta som möjligt? Samlingsplatsen Hjälporganisationer.org ska förhoppningsvis fungera som en hjälp eller guide för dig vilket syfte eller ändamål du än har.

Hjälporganisationer.org vill bidra

Sjukdomar, svält, naturkatastrofer, föroreningar, djur som drabbas, orättvisor är orsaker till att Hjälporganisationer.org finns till. Vi önskar att vi inte behövdes! Efter att många av oss privatpersoner som står bakom denna hemsida kommit i nära kontakt med några av dessa orsaker där tragedier som framförallt cancer varit en av huvudaktörerna har vi känt att vi vill bidra på vårt sätt. Förutom att vi är kontinuerliga bidragsgivare till några av alla de hjälporganisationer som finns fick vi också ett behov av att på något sätt kunna följa hjälporganisationernas pågående hjälparbeten, att på ett enkelt sätt och få en djupare insikt om vad de står för, bidrar med, och på vilka olika sätt jag som enskild person kan hjälpa till. Det var inte lätt! Visst finns Svensk Insamlingskontroll som listar alla 90-konton, och deras filterfunktion gillar vi! Men vi ville tillgodose våra behov som vi precis nämnt här vilket vi inte hittat någon annan sida på nätet som gör. Så vi bestämde oss helt enkelt för att starta en egen hemsida och som får bli vårt lilla extra hjälpbidrag för att lyfta alla fina hjälporganisationer som finns och deras viktiga arbeten runt om i Sverige och övriga jordklotet för att så många som möjligt ska få en bättre tillvaro och bättre värld att leva i.

Vi på Hjälporganisationer.org vill helt enkelt bidra till att förenkla för dig på olika sätt. Bland annat vill vi försöka samla alla hjälporganisationers nyheter på en och samma plats så du slipper att gå in på var och en av organisationernas webbsidor för att få reda på dem. Men framförallt vill vi, förutom vårt upptäckta behov av ovanstående, tydliggöra och förhoppningsvis hitta svar på vissa frågeställningar som till exempel: Vilka seriösa, och för den delen oseriösa, hjälporganisationer finns? Har de så kallade 90-konton*? Vad görs idag inom ett specifikt område som exempelvis Miljö, Cancer, Fattigdom, Barn, Beroende o.s.v? Vilka forum finns där jag själv kan få hjälp? Hur kan jag bidra? Dessa frågor och många fler hoppas vi kunna bidra med svar på tillsammans med dig! Det är meningen att Hjälporganisationer.org ska vara en levande och utvecklande plats som formas till något positivt för så många människor som möjligt. DIN röst kommer bli viktig i det sammanhanget.

* 90-konto styrs av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontrolls syften är att verka för att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.