WWF: Därför är EU viktigt för naturen

– Det är lätt att se EU som någonting väldigt byråkratiskt och långt borta. Men EU har genom en lång rad miljölagar och beslut inneburit stora framsteg för EU-ländernas miljö. Efter valet kan EU ta ansvar för den biologiska mångfalden och klimatutsläppen och genom det...