Hjälporganisationer A-Ö med 90-konto

Här hittar du samtliga hjälporganisationer från A till Ö som idag har ett 90-konto vilket styrs av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som

– gör årliga kontroller av alla med 90-konton,
– säkrar att insamlingen håller hög kvalité och
– beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav.

Svensk Insamlingskontroll står på givarens sida och har till uppgift att övervaka användningen av kontona. Du ska som givare aldrig känna dig lurad och viktigt är att en gåva alltid är frivillig. På https://www.insamlingskontroll.se/90-konto-organisationer/ kan du läsa mer om dessa hjälporganisationer. Bland annat hittar du där de organisationer som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll. Du kan också se nyckeltal och statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi samt läsa mer om hjälporganisationernas ändamål.

90-konto är ett kontrollgirokonto

På Wikipedia går att läsa att ett 90-konto eller kontrollgirokonto som det också kallas är ett plusgiro- eller bankgirokonto som kan användas vid insamlingar av pengar till välgörande ändamål. Syftet med 90-konton är att försäkra allmänheten om att pengarna går fram till det de är ämnade att göra. Du som alltså vill bidra och ge en gåva till någon av dessa hjälporganisationer ska kunna känna dig trygg med att gåvan kommer till användning enligt hjälporganisationens ändamål. För att kunna använda ett 90-konto måste man uppfylla Svensk insamlingskontrolls krav och följa dess regler.

WWF välkomnar ny EU-lag som kan vända trenden för natur och klimat

– Det är en efterlängtad lag som kan bidra till att vända den negativa trenden för biologisk mångfald. Behovet är stort både i Sverige och i övriga EU. Det är viktigt att regelverket blir ambitiöst och att Sverige stödjer det, säger Emelie Nilsson, sakkunnig policy på WWF.  Förslaget till naturrestaureringslag är den första stora lagstiftningen […]

Tusentals barn drabbade av den förödande jordbävningen i Afghanistan – UNICEF finns på plats

UNICEF levererar nödhjälp till de områden som drabbats av jordbävningen © UNICEF I alla katastrofer drabbas barnen värst. Barn i området är nu i desperat behov av sjukvård, rent vatten, tak över huvudet och trygghet.   UNICEF finns redan på plats för att hjälpa barnen. Vi har skickat flera mobila hälsoteam till området som ger barn […]

Annika Helker Lundström ny ordförande i WWFs styrelse

         Annika Helker Lundström är ny styrelseordförande för WWF. – Jag ser mycket fram emot att arbeta med världens största naturvårdsorganisation. Den gedigna kunskap om djur och natur som finns och det världsomspännande nätverket är av avgörande betydelse i den omställning vi står inför. Arbetet med biologisk mångfald ligger mig också varmt […]

WWF lämnar in ett krav på utsläppsbudget, signerat av över 18 000 personer.

WWF uppmärksammar femårsdagen för det klimatpolitiska ramverket genom ett krav på utsläppsbudget underskrivet av drygt 18 000 personer. Namninsamlingen kommer lämnas över lämnas till alla partiledare för riksdagspartierna innan valet i höst. WWF vill att samtliga partier officiellt ställer sig bakom kravet innan valet i september, för att garantera att en utsläppsbudget införs av den […]

Stockholm +50 är en konferens för mycket

Publicerad i Altinget 20220620 Stockholm + 50 är slut. Men hur många konferenser kommer vi att behöva innan vi ser en verklig förändring? Hur många till har vi råd med innan priset blir alldeles för högt? Det skriver företrädare för LSU, PUSH Sverige, Fältbiologerna och WWF Sweden Youth. Några dagar har gått sedan klimat- och […]

Nästan 37 miljoner barn på flykt i världen 

Polen/Ukraina. 8-åriga Eliza är ett av alla barn som tvingats fly från kriget i Ukraina och som nu befinner sig i Medyka, Polen. I väntan på den fortsatta resan till Frankrike befinner sig Eliza och hennes mamma vid ett av UNICEFs stödcenter Blå punkter. Dessa center är en trygg plats för barn på flykt och […]

Varje minut räddar vi ett barns liv på Afrikas horn

386 000 barn i Somalia riskerar att dö av undernäring den närmaste tiden. Tio månader gamla Ubah är ett av tusentals barn som fått behandling mot undernäring med hjälp av UNICEF. Foto: ©UNICEF/Fazel Torkan på Afrikas horn, i Somalia, Etiopien och Kenya, är den värsta på 40 år. Fyra regnsäsonger på rad har uteblivit. Miljoner […]

WWF: Stöd från lokalsamhällen nödvändigt för tigrarnas överlevnad

Mahua Pramanik och Ashima Halder bär biodlingshattar när de kontrollerar sina nya bikupor i Sundarban i Indien. Tidigare samlade de vildhonung i mangroveskogen och då riskerade de att hamna i konflikt med vilda tigrar. Foto: Thammai Bhadari – Det är förstås goda nyheter att antalet vilda tigrar ökar, men det innebär också utmaningar för människor […]

Livesändning av sillgrisslor och havsörnar  drar igång på Stora Karlsö

Idag finns cirka 25 000 par sillgrisslor på Stora Karlsö. Foto: Joakim Odelberg Webbkamerorna rullar fram till mitten av juli, då allmänheten kan följa hur fåglarna ruvar och föder upp sina ungar. I maj lägger honan sitt enda ägg på en smal klipphylla 40 meter ovanför marken. När ungarna är cirka tre veckor gamla hoppar […]

WWF: Sverige bryter mot EU:s vattendirektiv

Nämforsen vattenkraftverk är en av 16 stora vattenkraftverk i Ångermanälven. Totalt finns ett 30-tal vattenkraftverk i älven. Foto: Getty Images – Miljöanpassning av vattenkraft är en avgörande pusselbit om vi ska komma till rätta med miljöproblemen i våra vattendrag och se till att forsar och strömsträckor blir fulla av liv igen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för […]

Ny kommungranskning: brister i stödet till omhändertagna unga

6 av 10 kommuner uppger att de inte ger ett tillräckligt bra stöd till omhändertagna unga i övergången till vuxenlivet. En majoritet av kommunerna erbjuder inte något särskilt stöd för att de unga som omhändertagits ska klara gymnasiet, trots att de flesta misslyckas med sin skolgång. Det visar en ny granskning från SOS Barnbyar. Gå […]

”Ge konsumenterna möjlighet att välja mer hållbart kött”

Publicerad i Lantbrukets Affärstidning 220604 Åtgärder som underlättar för konsumenterna att göra bra val ökar förtroendet för svenskt nöt- och lammkött. Det skriver företrädare från konsumentföreningar, djurskyddsföreningar och Världsnaturfonden. Genom att handeln synliggör kött från betande djur får vi som konsumenter möjlighet att göra val som gynnar djurskyddet och bidrar till biologisk mångfald. En majoritet (över […]

Riv upp beslutet som drabbar världens utsatta

Publicerad i Gefle Dagblad 220522 Regeringen gör just nu den största nedskärningen någonsin av Sveriges internationella bistånd; 9,2 miljarder kronor, när biståndet får bära hela kostnaden för mottagandet av flyktingar från Ukraina. Inget annat EU-land har gjort i närheten av lika stora och snabba nedskärningar av det internationella biståndet. Detta svek mot världens fattiga och […]

Riksdagspartier tar initiativ till att försvaga naturvårdspolitiken

Flera oppositionspartier i riksdagens miljö-och jordbruksutskott har gått samman och uppmanar regeringen att minska allmänhetens och miljöorganisationers rätt att påverka miljöbeslut, motarbeta grön infrastruktur och föreslår att jordbruk med stor miljöpåverkan inte längre ska tillståndsprövas. WWF är kritisk. Strax efter att Sverige varit värd för FN-mötet ”Stockholm +50” går fyra riksdagspartier samman för att försämra […]

WWF om miljömötet Stockholm +50: Nu krävs  större framsteg än vad världen gjort på 50 år

​​​ Utan pollinering har vi ingen mat och vi kan restaurera naturen genom våtmarker. Foto: Sandbi (tv), Ola Jennersten Åsikterna om miljömötet har starkt gått isär. Kritiken har delvis varit hård mot de sena och dåliga förberedelserna, att inga skarpa beslut ska tas och att så få delegater och ungdomar från utvecklingsländerna kunnat komma. De […]

Nu krävs handlingskraft för att förändra placerade barns situation

Foto: ©UNICEF / Melker Dahlstrand Frågan om hur barnets bästa ska kunna ges större tyngd när bedömningar görs om en placering ska kunna avslutas eller inte har varit föremål för flertalet översyner sedan 1990-talet. Det har rått delade meningar om möjligheten att låta barnets bästa självständigt vara avgörande vid bedömning av om vården ska kunna […]

Havets hus och WWF bjuder in till unikt hajsläpp 28 juni i Lysekil

De utsläppta småfläckiga rödhajarna ska utrustas med sändare. Foto: Elias Neuman En nyhet i år att är att de utsläppta hajarna utrustas med akustiska sändare (telemetri) för att lättare kunna spåras. Ljudsignalerna fångas upp av ett 20-tal mottagande hydrofoner som Havets hus placerat ut i Gullmarsfjorden. Sändarna berättar om vilken haj som passerar så att […]

Mer än två barn om dagen har dödats under kriget i Ukraina

Kriget är en katastrof för alla barn i Ukraina. Hundratals skolor och sjukhus har förstörts. Miljoner människor saknar rent vatten och el. På mindre än tre månader har två tredjedelar av alla barn i landet tvingats lämna sina hem, antingen till andra platser i Ukraina, eller på flykt till andra länder. Barnens humanitära behov är […]

WWF samarbetar med Sveriges artister i Sing for Nature

– Jag deltar i Sing for Nature för att uppmärksamma det livsviktiga arbete WWF gör. Att stoppa förödelsen av natur och livsmiljöer är kritiskt för att vi ska ha möjlighet att leva i harmoni med naturen. Det känns kul att få blanda musik och nytta och Sing for Nature är ett perfekt tillfälle för detta. […]

Röda Korset och WWF: Skydda naturen så kan vi rädda liv och klara klimatkrisen

Mangroveträsk, som denna på Galapagosöarna utanför Ecuadors kust, är ett exempel på naturbaserad lösning. Den ger skydd mot stormar för de som bor där och bidrar till deras försörjning, exempelvis fiske och mediciner. Foto: Antonio Busiello / WWF-USA – Vi måste snabbt få bukt med den globala uppvärmningen. Annars kommer fler liv gå förlorade och människors försörjning påverkas ännu mer. […]

Valet 2022 måste bli ett val för barn och unga – är ni med oss politiker och väljare?

Läs hela valmanifestet här Barns rättigheter är under större hot än på mycket länge. Kriser, katastrofer och krig fortsätter att hota miljontals barns liv. Klimatförändringarna påverkar över en miljard barns livsvillkor redan här och nu. Utbildningsnivåerna sjunker på grund av omfattande skolstängningar under pandemin. Även Sverige står inför stora utmaningar. Ojämlikheten mellan barn ökar mer […]

SOS Barnbyars internationella CEO till Stockholm

Ingrid Johansen, SOS Barnbyars internationella CEO, besöker Stockholm och du som journalist har möjlighet att få Ingrid Johansens kommentarer kring arbetet för barn i Ukraina, där SOS Barnbyar bedriver verksamhet sedan 2003. Gå till källa Author: SOS-Barnbyar

WWF-rapport om biologisk mångfald ska bana väg för naturpositiva affärsmodeller

Humla och blomkrabbspindel på blomma. Foto: Markus Westberg Rapporten, som presenterades under ett rundabordssamtal där ett femtiotal globala bolag deltog, ger rekommendationer för hur företag kan identifiera och hantera risker kopplade till biologisk mångfald – men tar också upp möjligheter som kommer av att bevara, hållbart nyttja och återställa den. – Diskussionerna som har förts av […]

Stockholm +50 måste ta steg för en naturpositiv värld till år 2030

Det är 50 år sedan FNs första globala toppmöte för miljön ägde rum i Stockholm 1972. När nu Stockholm+50 arrangeras är miljö- och klimatfrågorna mer angelägna än någonsin. Sverige står tillsammans med Kenya värd för FN mötet i Stockholm den 1-3 juni, i anslutning till mötet arrangeras en rad sidoevent, bland annat av WWF. – […]

Flygresandet måste minska till och från Jämtland – regionen bör visa vägen

Publicerad i Länstidningen Östersund 220526 Naturen betyder allt för Jämtland – den skapar bland annat arbetstillfällen och utveckling i bygden. Men för att vi inte ska såga av den gren vi sitter på så måste vi värna om naturen, både för invånarna och näringslivets skull. Flygresandet mellan Östersund och Stockholm måste minska och regionen bör […]

Minnesgudstjänst för utdöda arter

1 juni kl 19.00 hålls en minnesgudstjänst för utdöda arter i Storkyrkan, Gamla stan i Stockholm. Den ekumeniska minnesgudstjänsten anordnas av Svenska kyrkan tillsammans med representanter från flera kyrkor och Världsnaturfonden WWF. Minnesgudstjänsten kommer även att livestreamas. Läs mer hos Svenska kyrkan. 1 miljon arter, både växter och djur, hotas av utrotning på grund av […]

WWFs stadsutmaning: Lund utsedd till årets svenska och globala klimatstad

  Lund har utsetts till Årets klimatstad 2022 i Sverige och vann över de andra finalisterna Helsingborg och Stockholm.  Lund vann även den globala stadsutmaningen, tillsammans med Bogotá i Colombia. Foto: Lund kommun – Vi behöver städer som visar ledarskap, nu mer än någonsin. Att en svensk kommun utmärker sig i vår internationella stadsutmaning gör oss stolta. […]

Vi mammor måste göra skillnad – Maja Nilsson Lindelöf

Köp en mors dag present Maja Nilsson Lindelöf gravid Men sen kom slutet av graviditeten. Jag hade lite ont i magen. Jag blödde lite. Och det kändes som att han låg väldigt långt ner för att ha en del tid kvar inne i magen. Vi åkte in och jag förklarade min oro, så min läkare […]

Skänk hopp på mors dag med en livsviktig gåva

Foto: © UNICEF / Boyko Vi har tidigare berättat om situationen för mammor som Yuliya från Kiev (bilden), som tvingas föda barn under jord i kalla, mörka källarutrymmen. Mellan mars och juni 2022 förväntas över 80 000 kvinnor i Ukraina föda under liknande omständigheter, mitt under ett brinnande krig. Det är en brutal verklighet som […]

Världsnaturfonden anordnar valseminarium om den svenska skogen 7 juni

Den 7 juni 09.00-10.30 arrangerar Världsnaturfonden WWF ett valseminarium med temat skog och biologisk mångfald, där tillståndet för den svenska skogen och biologiska mångfalden kommer att diskuteras i relation till politiken. Agenda och anmälan till eventet finns här. Tid och plats:  17 maj kl. 09.00-10.30   Stockholm, Norra Latin, Musiksalen. Valutfrågningen kommer även att sändas digitalt […]