Hjälporganisationer A-Ö med 90-konto

Här hittar du samtliga hjälporganisationer från A till Ö som idag har ett 90-konto vilket styrs av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som

– gör årliga kontroller av alla med 90-konton,
– säkrar att insamlingen håller hög kvalité och
– beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav.

Svensk Insamlingskontroll står på givarens sida och har till uppgift att övervaka användningen av kontona. Du ska som givare aldrig känna dig lurad och viktigt är att en gåva alltid är frivillig. På www.insamlingskontroll.se kan du läsa mer om dessa hjälporganisationer. Bland annat hittar du där de organisationer som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll. Du kan också se nyckeltal och statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi samt läsa mer om hjälporganisationernas ändamål.

90-konto är ett kontrollgirokonto

På Wikipedia går att läsa att ett 90-konto eller kontrollgirokonto som det också kallas är ett plusgiro- eller bankgirokonto som kan användas vid insamlingar av pengar till välgörande ändamål. Syftet med 90-konton är att försäkra allmänheten om att pengarna går fram till det de är ämnade att göra. Du som alltså vill bidra och ge en gåva till någon av dessa hjälporganisationer ska kunna känna dig trygg med att gåvan kommer till användning enligt hjälporganisationens ändamål. För att kunna använda ett 90-konto måste man uppfylla Svensk insamlingskontrolls krav och följa dess regler.

UNICEF etablerar globalt innovationscenter i Stockholm

Tre medlemmar ur Afghan Dreamers’ Girls Robotics Team. Gruppen har uppfunnit en ny respirator, som är byggd av gamla bildelar och är därför billigare än traditionella respiratorer. Afghan Dreamers är ett program som stöds av UNICEF, med målet att öka ungas engagemang genom tävlingar i innovation. Foto: © UNICEF/Aryan Utmaningarna som barn världen över står […]

Brist på näringsrik mat hotar barns liv och utveckling

Ariet, två år, äter favoritfrukten vattenmelon hemma i byn Kurshab, Kyrgyzstan. Brist på näringsrik mat under barns tidiga levnadsår kan få stora konsekvenser resten av livet. Foto: © UNICEF/Zhanibekov Många barn under två år får inte den mat eller näring de behöver för att överleva och utvecklas, vilket kan leda till oåterkalleliga utvecklings­skador och dödsfall. […]

Skolstängningar sätter barns framtid på spel

Ett tomt klassrum i Maroua, Kamerun. Skolbänkarna och ryggsäckarna är en påminnelse om den utbildningskris vi befinner oss i. UNICEF uppmanar världens regeringar att öppna skolorna så snart som möjligt. För alla barns rätt till utbildning och framtid. Foto: © UNICEF/Dejongh Ett år efter att pandemin bröt ut stod 168 miljoner elever utan en skola […]

Vi sviker aldrig Afghanistans barn

Fatima, två år, blir undersökt för undernäring på en UNICEF-stödd vårdcentral i Herat. Varje dag blir cirka 80 barn undersökta för undernäring på kliniken, 120 barn per dag får livsviktigt vaccin. På vårdcentralen finns också ett av UNICEFs vaccinationscenter som vaccinerar mot covid-19, med vaccin från det globala vaccinsamarbetet Covax. Foto: © UNICEF/Bidel Stort behov […]

Stor oro för barns säkerhet i Afghanistan

Jag vill hjälpa till Den långvariga humantitära krisen i Afghanistan har nu blivit betydligt värre i och med den pågående konflikten i landet. Oron för barnens säkerhet är stor. Foto: © UNICEF/Bidel Afghanistan anses vara en av världens grymmaste platser för barn att växa upp på, det var ett faktum redan innan den uppblossande konflikten […]

Ny president och vice president hos SOS Barnbyar

SOS Children’s Villages international har en ny President och Vice President. Gå till källa Author: SOS-Barnbyar

Hjälpen når barnen i Haiti – men behoven är fortsatt stora

En mamma med sin dotter, skadad i jordbävningen. Foto: © UNICEF/Louissaint JR Förödelsen efter jordbävningen och den efterföljande orkanen som drabbade Haiti i mitten av augusti är enorm och behoven stora. De första leveranserna som fraktats från UNICEFs globala lager, nådde Port-Au-Prince i slutet av förra veckan (20 augusti) och innehåller medicin och medicinsk utrustning […]

Klimatkrisen är en kris för barns rättigheter

Nästan alla barn på jorden utsätts för minst en klimatrelaterad risk. Utan brådskande åtgärder kommer det antalet att öka. Foto: © UNICEF/ Schermbrucker Klimatförändringarna är en kris som sker här och nu, i alla världens länder. Baserat på vetenskap och erfarenheter från olika delar av världen vet vi att klimatförändringarna är det största hotet för […]

Vi finns på plats för barnen i Afghanistan

Läget i Afghanistan är i dagsläget osäkert och ingen kan förutspå vad som händer härnäst. Men med 500 000 internflyktingar och över 18 miljoner människor som är i behov av humanitär hjälp, varav hälften är barn, är behoven enorma. Dessutom hotas landet av torka och den pågående covid-19-pandemin. Utan brådskande åtgärder kommer en miljon barn […]

FN varnar för en humani­tär kris i Afghani­stan

En fruktansvärd situation Sedan årsskiftet har fler än 552 barn dödats och över 1 400 skadats i de upptrappade konflikterna i landet. Bara de senaste dagarna har över 150 barn dödats eller skadats och nära tio miljoner barn är i behov av humanitär hjälp. Människor har gjort desperata försök att fly landet för att sätta […]

Barn och familjer i behov av akut hjälp efter jordbävning i Haiti

Gårdagens kraftiga jordbävning i Haiti har orsakat dödsfall, människor har skadats och förödelsen i det drabbade området är stor. ”Vi är djupt bedrövade över rapporterna om antal offer och de stora skadorna efter jordbävningen”, säger Bruno Maes, UNICEFs representant i Haiti. UNICEF är på plats och samarbetar med myndigheter och partners för att snabbt nå […]

Öka ungas chans att påverka samhälls­utvecklingen i en hållbar riktning

Visste du att världens länder har åtagit sig att arbeta för mål som minskad fattigdom, ökad jämställdhet och minskade klimatutsläpp, för att uppnå en hållbar utveckling för alla människor på jorden till år 2030?  Det är det Agenda 2030 handlar om. Med 17 globala mål och 169 delmål sätter agendan fingret på hur faktorer som […]

Barnrättsperspektiv på FN:s politiska högnivåforum

Varje år i juli arrangerar FN ett globalt högnivåforum om hållbar utveckling, High-level Political Forum (HLPF). Forumet pågår i två veckor, 6-15 juli, och syftar till att följa upp hur det går för världens länder i arbetet med de globala målen i Agenda 2030. Temat för årets hållbarhetsforum är ”Hållbar och motståndskraftig återhämtning från covid-19-pandemin […]

Den extra sprutan tar man inte, den ger man

Under sommaren får många i Sverige sin andra spruta. Nu har du möjlighet att ge en till. Den till världen. För pandemin är inte över förrän den är över – överallt. Årtionden av framsteg för barns hälsa, utbildning och utveckling har raserats. Det finns bara en sak som kan vända utvecklingen. Att stoppa pandemin genom […]

Heimstaden stöttar SOS Barnbyar med 100 miljoner kronor per år

Idag lanserar SOS Barnbyar och Heimstaden ett unikt samarbete som ska ge trygga hem och en stabil plattform för barn och familjer över hela världen. Avtalet som är tecknat över tre år innebär 100 miljoner kronor per år till SOS Barnbyars verksamhet. Gå till källa Author: SOS-Barnbyar

Barnets bästa saknas i nya utlänningslagen

En parlamentarisk kommitté fick 2019 i uppdrag att ta fram ett förslag på en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Förslaget presenterades förra året och regeringen har nu landat i ett antal lagändringar som har röstats igenom del för del i riksdagen. Det hävdas att lagen nu är långsiktigt hållbar och rättssäker – en åsikt vi inte delar […]

Etiopien: 350 000 människor hotas av svält i Tigray

Natan, 7 månader, äter ett högenergikex. Tillsammans med sin syster och mamma har han tvingats på flykt på grund av konflikten i Tigray och bor nu i en skola i Mekelle. Att se till att barn som Natan skyddas mot undernäring är en av UNICEFs viktigaste uppgifter i Etiopien just nu. Foto: © UNICEF/Leul Kinfu […]

Uppkopplade skolor kan höja länders hela ekonomi och framtid

Förbättrad tillgång till internet och digitala verktyg ger barn oändliga möjligheter att lära sig och utvecklas. Foto: © UNICEF/Panjwani Sedan augusti 2020 samarbetar UNICEF med Ericsson för att kart­lägga skolors till­gång till internet­uppkoppling i 35 länder. Nu släpper The Economist Intelligence Unit (EIU) en ny rapport, Connecting Learners: Narrowing the Educational Divide, som visar att […]

För första gången på 20 år ökar antalet barn i barn­arbete

Hussein, 10 år, arbetar i en verkstad i Syrien. ”Jag har jobbat här i två år. Jag gick bara i skolan i en månad, men sen fick jag sluta för jag behövde tjäna pengar och hjälpa min familj.” Foto: © UNICEF/Romenzi Den nya rapporten Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward, släpps […]

Mod att förändra saknas i för­slag om barnets bästa när vård enligt LVU upphör

Våren 2020 tillsatte regeringen en särskild utredare, med syfte att se över hur principen om barnets bästa kan stärkas i samband med bedömning av om tvångsvård enligt LVU ska upphöra. Regeringen ansåg att tryggheten för barn, som placeras i tidig ålder eller under lång tid, behövde stärkas. Den tillsatta utredningen var en reaktion på den […]

En hyllningskör till alla lärare

Lärare är hjältar som förändrar barns liv. Foto: © UNICEF/Dejongh Om du vill hylla en särskild lärare lite extra just nu i skolavslutningstider, finns Världens bästa lärare-paketet i vår gåvoshop: Världens bästa lärare-paket Hyllningskör till lärare som förändrat liv Tack alla fantastiska lärare för allt ni gör! Ni ger barnen ni möter en bättre framtid, […]

Tack till alla som del­tog under Operation Dags­verke 2021

Trots pandemin har flera skolor engagerat sig och vi har fått se många fantastiska initiativ. Nilaskolan byggde till exempel fågel­matare och sålde, Frostviks­skolan samlade in pant från personer i sam­hället och skänkte pengarna, Eriksdalsskolans grund­sär­skola genom­förde en digital utställ­ning och Antnäs­skolan skapade egen musik för att uppmärk­samma Operation Dagsverke. De här exemplen har vi med […]

86 000 barn riskerar att dö av svår under­näring på Haiti

Läget är akut för barnen på Haiti. Foto: © UNICEF/Gonzalez Barnen på Haiti lever under ett konstant hot från flera håll samtidigt. Brist på rent vatten, extrema väder­för­hållanden som orkaner på grund av klimat­föränd­ringar, ökande våldsam­heter, brist på till­gång till närings­behand­lingar – och inte minst, covid-19. Avbrott inom vården på grund av pandemin ledde till […]

Glöm inte mamma på söndag – du hinner köpa världens bästa present

Med en mors dag-present som bekämpar pandemin kan vi tillsammans se till att fler får möjlighet att krama om sina nära och kära igen. Foto: © UNICEF/Dejongh När du köper ett Mors dag-paket ser du till att nio personer i låg- och medel­inkomst­­länder kan få vaccin mot covid-19. Genom att vaccinera hälso­arbetare ser vi till […]

Mors dag-presenten som bekämpar pandemin

När du köper ett Mors dag-paket ser du till att nio personer i låg- och medel­inkomst­­länder kan få vaccin mot covid-19. UNICEF har fått i uppdrag att förse världen med vaccin och med din hjälp ser vi till att det når fram till de mest utsatta: Mors dag-present som räddar liv Pandemin har lett till […]

Katastrofläge i södra Asien – vården riskerar system­kollaps

En kvinna får hjälp att andas med syrgas i Ghaziabad, Indien. Foto: © UNICEF/Hussain/AFP I södra Asien lever nästan två miljarder människor och här har hälften av världens nya infektioner av covid-19 registrerats. Varje sekund registreras tre nya fall och dödligheten stiger kraftigt. Varje minut dör tre personer av covid-19 i regionen. Ge en gåva […]

Uppmaningen till G7: Dags att dela med er av vaccin

Patienter får hjälp att andas med syrgasmasker vid en tillfällig behandlingssal för covidpatienter i New Delhi. Den nya vågen av covid-19 i Indien är nästan fyra gånger större än den första och viruset sprids i en oroande hastighet. Foto: © UNICEF/Sharma/AFP Samtidigt som G7-mötet hålls i Storbritannien nästa månad fort­sätter troligen den dödliga andra vågen av […]

Barnen drabbas värst av våldet i Palestina och Israel

Tre flickor kikar genom en grind vid en av de skolor som just nu används som tillfälligt boende för familjer som flytt våldet i Gaza. Foto: © UNICEF/El Baba Ge en katastrofgåva De utdragna och nu eskalerande stridig­heterna har dödat och skadat barn och vuxna på båda sidor. Våldet är nu utbrett och får fruktans­värda […]

Hylla en betydelse­full lärare

Lärare är hjältar. Det är de som påverkar och engagerar elever och är med och förändrar världen. Foto: © UNICEF/Schermbrucker UNICEF arbetar för att alla barn ska få gå i skolan, så att de får möjlig­het att utveck­las och uppnå sin fulla poten­tial. Men under året som gått har många skolor världen över hållits stängda, […]

Dödlig andra våg av covid-19 i Indien – en tragedi för barnen

Jag vill hjälpa till Barn i Indien förlorar just nu sina föräldrar och vårdnadshavare, och vård och sociala tjänster för barn hotas ytterligare av pandemins dramatiska utveckling. Foto: © UNICEF/Panjwani Den nya vågen är nästan fyra gånger större än den första och viruset sprids i en oroande hastighet. Under bara ett dygn förra veckan rappor­terades […]