Fira Naturbetesdagen 2024 med oss!

– Naturbetesmarker är både vackra och fulla av liv. Men vi kan inte ta dem för givna. De kräver arbete av både bönder och mular. Genom Naturbetesdagen vill vi uppmärksamma deras betydelse för den biologiska mångfalden i Sverige, säger Jenny Jewert, jordbruksexpert på...