Nyheter

 

Artiklar och nyheter från hjälporganisationer

50 000 nya träd på Borneo tack vare barnen i Pandaklubben!

– Det är fantastiskt att på plats se hur träden fyller ut det livsutrymme som tidigare gått förlorat och jag kan med egna ögon konstatera att Pandaklubbens medlemmar gör stor naturnytta, säger WWFs expert Olle Forshed. Olle fick också själv tillsammans med Gustaf Lind...

läs mer

Ny rapport efterlyser nya mått på ekonomisk utveckling

– All ekonomisk aktivitet är beroende av och har påverkan på naturen, men den kopplingen görs inte i det ekonomiska systemet eller beslutsfattandet idag. Det innebär allvarliga finansiella risker för Sverige. Om vi ska ha en stabilsamhällsutveckling över tid måste...

läs mer

380 nya arter funna i Mekongregionen

– Det är fantastiskt att forskarna fortsätter att hitta så många nya arter. Men eftersom flera av dem redan är utrotningshotade, uppmanar WWF regeringarna i denna region att öka skyddet för dessa fantastiska varelser och deras livsmiljöer, säger Gustaf Lind,...

läs mer

WWF kritiska till att Sverige inte stödjer EU:s avskogningslag

– EU blir nu först i världen med en lag som begränsar den globala avskogningen, vilket är bra. Men det är sorgligt att det verkar som att Sverige inte kommer stödja beslutet i ministerrådet. Därmed sällar sig Sverige till de länder som upprepat motarbetar miljöarbetet...

läs mer

Leif Johansson blir ny hedersordförande för WWFs förtroenderåd

– Jag är otroligt hedrad av att bli WWFs förtroenderåds nya hedersordförande. Som mångårig ambassadör för WWF har jag haft förmånen att få följa organisationen och jag ska göra allt för att förvalta det på bästa sätt, säger Leif Johansson. Förtroenderådet är WWFs...

läs mer