WWF välkomnar ny EU-lag som kan vända trenden för natur och klimat

– Det är en efterlängtad lag som kan bidra till att vända den negativa trenden för biologisk mångfald. Behovet är stort både i Sverige och i övriga EU. Det är viktigt att regelverket blir ambitiöst och att Sverige stödjer det, säger Emelie Nilsson, sakkunnig policy på WWF.  Förslaget till naturrestaureringslag är den första stora lagstiftningen […]

Tusentals barn drabbade av den förödande jordbävningen i Afghanistan – UNICEF finns på plats

UNICEF levererar nödhjälp till de områden som drabbats av jordbävningen © UNICEF I alla katastrofer drabbas barnen värst. Barn i området är nu i desperat behov av sjukvård, rent vatten, tak över huvudet och trygghet.   UNICEF finns redan på plats för att hjälpa barnen. Vi har skickat flera mobila hälsoteam till området som ger barn […]

Annika Helker Lundström ny ordförande i WWFs styrelse

         Annika Helker Lundström är ny styrelseordförande för WWF. – Jag ser mycket fram emot att arbeta med världens största naturvårdsorganisation. Den gedigna kunskap om djur och natur som finns och det världsomspännande nätverket är av avgörande betydelse i den omställning vi står inför. Arbetet med biologisk mångfald ligger mig också varmt […]

WWF lämnar in ett krav på utsläppsbudget, signerat av över 18 000 personer.

WWF uppmärksammar femårsdagen för det klimatpolitiska ramverket genom ett krav på utsläppsbudget underskrivet av drygt 18 000 personer. Namninsamlingen kommer lämnas över lämnas till alla partiledare för riksdagspartierna innan valet i höst. WWF vill att samtliga partier officiellt ställer sig bakom kravet innan valet i september, för att garantera att en utsläppsbudget införs av den […]

Stockholm +50 är en konferens för mycket

Publicerad i Altinget 20220620 Stockholm + 50 är slut. Men hur många konferenser kommer vi att behöva innan vi ser en verklig förändring? Hur många till har vi råd med innan priset blir alldeles för högt? Det skriver företrädare för LSU, PUSH Sverige, Fältbiologerna och WWF Sweden Youth. Några dagar har gått sedan klimat- och […]

Nästan 37 miljoner barn på flykt i världen 

Polen/Ukraina. 8-åriga Eliza är ett av alla barn som tvingats fly från kriget i Ukraina och som nu befinner sig i Medyka, Polen. I väntan på den fortsatta resan till Frankrike befinner sig Eliza och hennes mamma vid ett av UNICEFs stödcenter Blå punkter. Dessa center är en trygg plats för barn på flykt och […]

Varje minut räddar vi ett barns liv på Afrikas horn

386 000 barn i Somalia riskerar att dö av undernäring den närmaste tiden. Tio månader gamla Ubah är ett av tusentals barn som fått behandling mot undernäring med hjälp av UNICEF. Foto: ©UNICEF/Fazel Torkan på Afrikas horn, i Somalia, Etiopien och Kenya, är den värsta på 40 år. Fyra regnsäsonger på rad har uteblivit. Miljoner […]

WWF: Stöd från lokalsamhällen nödvändigt för tigrarnas överlevnad

Mahua Pramanik och Ashima Halder bär biodlingshattar när de kontrollerar sina nya bikupor i Sundarban i Indien. Tidigare samlade de vildhonung i mangroveskogen och då riskerade de att hamna i konflikt med vilda tigrar. Foto: Thammai Bhadari – Det är förstås goda nyheter att antalet vilda tigrar ökar, men det innebär också utmaningar för människor […]

Livesändning av sillgrisslor och havsörnar  drar igång på Stora Karlsö

Idag finns cirka 25 000 par sillgrisslor på Stora Karlsö. Foto: Joakim Odelberg Webbkamerorna rullar fram till mitten av juli, då allmänheten kan följa hur fåglarna ruvar och föder upp sina ungar. I maj lägger honan sitt enda ägg på en smal klipphylla 40 meter ovanför marken. När ungarna är cirka tre veckor gamla hoppar […]

WWF: Sverige bryter mot EU:s vattendirektiv

Nämforsen vattenkraftverk är en av 16 stora vattenkraftverk i Ångermanälven. Totalt finns ett 30-tal vattenkraftverk i älven. Foto: Getty Images – Miljöanpassning av vattenkraft är en avgörande pusselbit om vi ska komma till rätta med miljöproblemen i våra vattendrag och se till att forsar och strömsträckor blir fulla av liv igen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för […]

Ny kommungranskning: brister i stödet till omhändertagna unga

6 av 10 kommuner uppger att de inte ger ett tillräckligt bra stöd till omhändertagna unga i övergången till vuxenlivet. En majoritet av kommunerna erbjuder inte något särskilt stöd för att de unga som omhändertagits ska klara gymnasiet, trots att de flesta misslyckas med sin skolgång. Det visar en ny granskning från SOS Barnbyar. Gå […]

”Ge konsumenterna möjlighet att välja mer hållbart kött”

Publicerad i Lantbrukets Affärstidning 220604 Åtgärder som underlättar för konsumenterna att göra bra val ökar förtroendet för svenskt nöt- och lammkött. Det skriver företrädare från konsumentföreningar, djurskyddsföreningar och Världsnaturfonden. Genom att handeln synliggör kött från betande djur får vi som konsumenter möjlighet att göra val som gynnar djurskyddet och bidrar till biologisk mångfald. En majoritet (över […]

Riv upp beslutet som drabbar världens utsatta

Publicerad i Gefle Dagblad 220522 Regeringen gör just nu den största nedskärningen någonsin av Sveriges internationella bistånd; 9,2 miljarder kronor, när biståndet får bära hela kostnaden för mottagandet av flyktingar från Ukraina. Inget annat EU-land har gjort i närheten av lika stora och snabba nedskärningar av det internationella biståndet. Detta svek mot världens fattiga och […]

Riksdagspartier tar initiativ till att försvaga naturvårdspolitiken

Flera oppositionspartier i riksdagens miljö-och jordbruksutskott har gått samman och uppmanar regeringen att minska allmänhetens och miljöorganisationers rätt att påverka miljöbeslut, motarbeta grön infrastruktur och föreslår att jordbruk med stor miljöpåverkan inte längre ska tillståndsprövas. WWF är kritisk. Strax efter att Sverige varit värd för FN-mötet ”Stockholm +50” går fyra riksdagspartier samman för att försämra […]

WWF om miljömötet Stockholm +50: Nu krävs  större framsteg än vad världen gjort på 50 år

​​​ Utan pollinering har vi ingen mat och vi kan restaurera naturen genom våtmarker. Foto: Sandbi (tv), Ola Jennersten Åsikterna om miljömötet har starkt gått isär. Kritiken har delvis varit hård mot de sena och dåliga förberedelserna, att inga skarpa beslut ska tas och att så få delegater och ungdomar från utvecklingsländerna kunnat komma. De […]