Hjälporganisationernas egna filmer

Det finns många hjälporganisationer som producerar kortare filmer och som oftast går att finna på hjälporganisationernas egna YouTube Kanaler. Dessa produktioner kan vara allt från reklamproduktioner till tankeväckande minidokumentärer. På den här sidan ser du ett urval från hjälporganisationernas filmer.