Ökat hot mot migrerande djur

Ökat hot mot migrerande djur

– Det är viktigt att belysa de utmaningar som migrerande djur utsätts för, så att länder kan jobba tillsammans för att skydda dem. Det behövs internationell lagstiftning och internationella samarbeten med stor kunskap för att vända kurvan så att djuren inte utrotas,...