En artist, en kreatör och en skogsstiftelse nomineras till Årets miljöhjälte

Collage på de tre nominerade till Årets miljöhjälte: Från vänster syns Isabelle McAllister, kreatör och influencer, Sofia Jannok, artist samt stiftelsen Naturarvet (logga).

–Årets Miljöhjälte vill lyfta fram människor som gör skillnad för miljön och inspirerar andra att agera mer hållbart. Många av pristagarna har blivit viktiga förebilder i arbetet med att bekämpa klimatförändringar och bevara biologisk mångfald. De behövs mer än någonsin som blåslampa på makthavarna, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för WWF.

Tidigare år har flera miljöhjältar fått pris i olika kategorier men i år blir det endast en pristagare.

Tre nominerade till Årets miljöhjälte

”Sofia Jannok (Arvidsjaur) är artisten som driver på för förändring och envist arbetar för samernas urfolksrättigheter. Hon är i grunden sångare men använder sin plattform till att påverka i frågor som rör klimat, miljö och samers rättigheter, inte minst att skydda skog i renbetesområden”, lyder motiveringen.

–Känner mig ärad att få en sådan mäktig nominering, tack! Kampen för naturen är vår viktigaste och har alltid legat närmast mitt hårt bankande urfolkshjärta. Om jag skulle få priset är det för alla de generationer före mig i Sápmi som outtröttligt sett till att min generation har några skogar, fjäll och vatten kvar att kämpa för. Nu är det vår tur, eller snarare plikt, att göra detsamma för våra barn, som om det gällde livet. För det är det det gör, säger Sofia Jannok.

”Isabelle McAllister (Stockholm) är kreatör och en stor design-och secondhandinspiratör för unga kvinnor, familjer och barn när det gäller inredning och återbruk. Hon visar att det på ett enkelt och roligt sätt går att förnya sitt hem utan att tära på planetens resurser”, står det i juryns motivering.

–Jag är så oerhört glad för denna nominering, tusen tack. Det är en morot för oss alla att fortsätta kämpa för miljö- och klimatfrågor i en tid när politiker och företag sviker och inte ställer om i den takt som behövs. Om jag vinner tänker jag skänka pengarna till projekt med volontärer som outtröttligt jobbar och förhoppningsvis kan göra ännu större skillnad. Tillsammans kan vi skapa hopp och utföra stordåd, säger Isabelle McAllister

”Stiftelsen Naturarvet (Sparreholm, Sörmland) har genom insamlingar köpt upp flera gammelskogar som nu är skyddade för all framtid. Arbetet bidrar till att bevara den biologiska mångfalden, skydda områdets rödlistade arter och främja friluftsliv, turism och forskning. Att bevara gammelskog ger också en positiv effekt för klimatet”, lyder motiveringen.

–Vi är ödmjukt tacksamma för att Naturarvet nominerats till Årets Miljöhjälte. Vi jobbar oförtröttligt för att förvärvad gammelskog kan fortsätta att vara planetens bästa landbaserade kolsänka och ett tryggt hem för hotade arter i all framtid. Det är våra givare – tusentals enskilda personer, företag, andra organisationer och myndigheter – som gör vårt arbete möjligt. Den här nomineringen kommer att värma deras redan goda hjärtan – tillsammans bevarar vi det sköra livet på jorden, säger Lo Jarl, verksamhetsledare vid Naturarvet.

FAKTA: Utmärkelsen Årets miljöhjälte delades för första gången ut 2010.

Syftet är att lyfta fram personer som gör skillnad för miljön och inspirerar andra. Under åren har många av pristagarna blivit viktiga förebilder i arbetet för naturen och att minska vår påverkan på planeten. Antalet miljöhjältar har varierat mellan åren – 2022 blir det endast en pristagare.

Några av de tidigare pristagarna är Christer Borg, Älvräddarna (2010), Mats Karström, Steget före (2015), Clara Lidström, Underbara Claras värld (2013), Gunhild Stordalen, EAT Forum (2014), Pella Thiel, ekolog, Magnus Carlsson, artist och Greta Thunberg, aktivist (2019) samt Johan Rockström, miljöprofessor (2021).

Kriterier: Den som nomineras ska under året ha visat mod att gå mot strömmen, gjort något nyskapande som kan göra stor skillnad för miljön samt varit ett föredöme och inspirerat andra. Insatsen ska ha huvudsakligen skett utanför arbetet, på frivillig basis.

WWFs priser och utmärkelser

För frågor, kontakta:

Cecilia Stenström, projektledare WWF, 0706-693 910, cecilia.stenstrom@wwf.se

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

The post En artist, en kreatör och en skogsstiftelse nomineras till Årets miljöhjälte appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author: Marie.Von.Zeipel

PRESSKONFERENS 13 oktober: Hur mår jorden? WWF presenterar Living Planet Report 2022 

En population som snabbt minskar eller ökar är en varning att ekosystemet är påverkat. Eftersom vår framtid är beroende av såväl fungerande ekosystem som ett stabilt klimat, är det viktigt att vi förstår hur allt hänger ihop. Rapporten visar att om vi inte kan begränsa uppvärmningen till 1,5 grader kommer klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald förvärras. Under presskonferensen analyserar vi årets index och tipsar om uppföljningar som medier kan gå vidare med. Tid: Torsdag 13 oktober kl. 9-10 (inklusive frukost från 8.30-9.00).Plats: Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) Grev Turegatan 16, eller online, via länken nedanAnmälan: Anmäl dig till on line event och fysiskt event här via mejl till press@wwf.seÖppen länk till presskonferensen här. Lösenord: 7474Deltar gör: Moderator Charlotte Permell, chefredaktör WWF Magasin, Gustaf Lind, generalsekreterare WWF, Torbjörn Ebenhard, doktor i ekologisk zoologi Centrum för biologisk mångfald SLU, Olle Forshed, doktor i tropisk regnskogsekologi WWF samt Åsa Ranung, policyrådgivare biologisk mångfald WWF.Varmt välkommen!

För frågor och bokning av enskilda intervjuer, kontakta: Nina Schmieder pressekreterare WWF, 0735-862622 eller 08-546 575 00, nina.schmieder@wwf.se

The post PRESSKONFERENS 13 oktober: Hur mår jorden? WWF presenterar Living Planet Report 2022  appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author:

“Jag kan inte sova, jag bara tänker på barnens hunger.”

Reshma ger sin son Azaan Ali näringsrik nötkräm mot undernäring som hon fått via en av UNICEFs mobila hälsokliniker.

Azaan Ali är 16 månader och svårt akut undernärd. Han lever med sin mamma och pappa, en syster som är 6 år och sina två fastrar i Ismail Bhand, en av de byar som drabbats svårt i flodkatastrofen. Halva Azaan Alis hem förstördes av vattenmassorna, det trots att familjen med hjälp av hinkar och kastruller försökte ösa bort vattnet som strömmade in i huset. Nu lever hela familjen i det enda rummet som lämnades kvar. 

– Mina barn är hungriga och sjuka. Jag kan inte sova på nätterna, jag kan bara tänka på deras hunger, säger Saaein Bakhsh, Azaan Alis pappa.

Innan katastrofen inträffade fick familjen sin inkomst från jordbruk, men nu är åkrarna är översvämmade och det finns ingen möjlighet att skörda. Det var svårt att försörja familjen redan innan på den knappa lönen Saaein Bakhsh fick – nu, utan jobb, är det omöjligt.

– Vi har förlorat allt!, säger han.

En av UNICEFs hälsoarbetare mäter Azaan Alis arm. Han diagnosticeras med svår akut undernäring. Med på bilden är hans syster Fiza, 6 år, och pappa Saaein Bakhsh.

552 barn döda i katastrofen

Monsunregnen faller över Pakistan varje år, men de som nu drabbat landet är betydligt kraftigare än normalt. Regnmängden har orsakat förödande översvämningar, och täckt en tredjedel av landet med vatten. Över 1 500 människor har hittills dött till följd av väderkatastofen, av dem 552 barn. 

Förödelsen och behovet av hjälp är enormt. Många överlevare har, liksom Azaan Alis familj, förlorat allt de äger, och befinner sig nu på flykt i sitt eget land. Barn sover under bar himmel, utan rent dricksvatten eller mat, med överhängande risk att  drabbas av vattenburna sjukdomar som diarré och malaria. Och utöver det är hotet från giftiga ormar, skorpioner och myggor ständigt närvarande. 

Ge en gåva – Köp ett katastrofpaket.

Över 23 000 skolor i landet har förstörts av vattenmassorna. Barn som nyligen återvänt till sina klassrum efter år av pandemi har återigen ryckts upp från trygghet och rutiner.

Barnen i Pakistan drabbas värst, av en katastrof som de är minst ansvariga för. Varje förlorat liv är en tragedi som inte hade behövt ske. 

Mahbano lagar mat till sin familj vid sidan av vägen i Jacobabad, dit de flytt från sitt katastrofdrabbade hem.

UNICEF är på plats

UNICEF har skalat upp sitt arbete i landet och når i dagsläget 51 av de 82 värst drabbade regionerna. Vi levererar 970 000 liter rent vatten varje dag till 194 000 människor, vi har satt upp 71 mobila sjukvårdscenter som når 64 000 människor och byggt 70 tillfälliga lärocenter för omkring 6 000 barn. Vi ger barn livsavgörande behandling mot undernäring och säkerställer att de får psykosocialt stöd för att bearbeta sina trauman. 

Vi jobbar dygnet runt för att nå de mest utsatta barnen med hjälp. I dagarna landar en ny leverans från UNICEF i Pakistan, med 36 ton medicinsk utrustning och livräddande produkter för att möta behoven.  
Vi skyddar alltid barnen först när katastrofer händer – oavsett var, oavsett när. Vi ger aldrig upp.

Inlägget “Jag kan inte sova, jag bara tänker på barnens hunger.” dök först upp på UNICEF Sveriges blogg.

Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

WWF: Kalhyggesbruk hotar tyvärr arter även i Jämtland

Replik publicerad i Östersunds-Posten 22 september 2022

WWF, Världsnaturfonden, gick tidigare i september ute med en rapport från SLU Artdatabanken om att svenskt kalhyggesbruk har en starkt negativ effekt på minst 394 hotade barrskogsarter – varav 227 av dessa finns i Jämtland.

Både allmänheten och delar av skogsbruket har visat ett stort intresse för den nya information som tagits fram och WWF välkomnar fortsatta studier inom området och en saklig debatt om detta. Men WWF menar att debattartikeln ”Jämtländskt skogsbruk hotar inga arter”, undertecknad av Pelle Sallin vid Fria Skog AB och Fredrik Eliasson vid Åsanova AB, leder fel.

De argument som framförs anser vi gynnar varken den jämtländska skogen, skogsbruket eller debatten.

Kalhyggesbruket försvaras genom att hänvisa till vissa naturvärdesindikatorer, såsom en ökning av död ved, som i sig inte har någon direkt koppling till kalhyggens negativa effekter. Men även om så vore så har exempelvis volymen död tallved i den brukade skogen i Jämtland ökat från mitten av 1990-talet från 3,6 till enbart 4 kubikmeter per hektar. Det är en marginell ökning och långt under de tröskelvärden som forskare anser behövas för att bevara flertalet av de skogsarter som är beroende av detta substrat.

Debattörerna lyfter inte heller andra naturvårdsindikatorer såsom att blåbärsriset minskat med 30 procent i södra Norrland sedan 90-talet och att marklaven halverats. Anledningen till detta är till stor del skogsbruket. Dessa förluster påverkar samtidigt andra arter negativt som är beroende av markväxter. Det påverkar även andra intressen såsom rennäringen.

Debattörerna antyder att det svenska kalhyggesbruket efterliknar den naturliga dynamiken som finns i våra nordliga boreala skogar, vilket är någonting som både finska och svenska forskare dock ifrågasätter utifrån kalhyggesbrukets storskaliga påverkan.

Påståendet om att det de senaste 50 åren har tillkommit många nya arter till våra skogar har bland annat bemötts av SLU Artdatabanken i Dala-Demokraten: Felaktigt påstående om arter i skogen.

”Olika skogsbrukare gör på olika sätt” skriver debattörerna som en förklaring till att skogsbruket inte hotar arter. Det vore väl om det stämde, men vi menar att det saknas vederhäftiga bevis att så är fallet. Självklart finns det skogsägare som verkligen försöker bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk och vill bevara den biologiska mångfalden, men man måste se helheten.

Skogen är någonting som berör alla, och inte minst i Jämtland ett län där 70 procent av landarealen är täckt av skog. Anledningen att antalet hotade arter i Jämtland är högre än i de flesta andra av de svenska länen beror inte på att skogsbruket i Jämtland är sämre än på andra ställen i Sverige – utan att många av arterna ännu inte har hunnit att försvinna som de redan gjort i andra delar av landet.

Låt oss därför ta fram kunskap och arbeta gemensamt för att dessa arter ska fortsätta att finnas i Jämtland.

Peter Roberntz, senior rådgivare WWF Sverige, jägmästare, skoglig doktor och skogsägare

The post WWF: Kalhyggesbruk hotar tyvärr arter även i Jämtland appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author: Troy Enekvist

Greta Thunberg Foundation donerar miljoner till UNICEFs arbete för att hjälpa barn drabbade av klimatkatastrofer

©UNICEF/Anders Hellberg

Klimatkrisen är här, och värst drabbas barn i låginkomstländer som Pakistan och Somalia. De kraftigaste översvämningarna i modern tid har de senaste veckorna dödat över 500 barn i Pakistan, och 16 miljoner barn är i behov av akut humanitär hjälp för att överleva vintern.

Bli Världsförälder – som månadsgivare är du med och räddar barns liv.

I delar av Somalia har det inte regnat på flera år, och regionen upplever nu sin värsta torka på fyra decennier. UNICEF har tidigare varnat för att svälten i Somalia kryper närmare. Redan idag är nästan två miljoner barn i Somalia, Etiopien och Kenya så svårt undernärda att de riskerar att dö utan hjälp.

Den senaste tiden har vi sett klimatkrisen utspela sig inför våra ögon. I Pakistan har fler än 33 miljoner människor drabbats av översvämningar, inklusive 16 miljoner barn. Och på Afrikas horn kommer 10 miljoner barn behöva hjälp att få vatten och mat i år. Människorna på Afrikas horn och i Pakistan är i princip oskyldiga till klimatkrisen, och ändå drabbas de värst, säger Greta Thunberg.

Barnen är de första offren i klimatkrisen, trots att de har gjort allra minst för att skapa den. Utan hjälp kommer miljoner barn inte att överleva klimatförändringarnas konsekvenser som värre torka, kraftigare översvämningar och stigande hav. Greta Thunberg Foundation går därför in med 275 000 euro i stöd till UNICEFs arbete för att lindra nöden bland de barn som nu riskerar att dö i Pakistan, Somalia och andra länder som drabbats av klimatdrivna katastrofer.

UNICEF är på plats i Pakistan och på Afrikas horn och hjälper människor med mat, vatten och medicin. Därför donerar min stiftelse 275 000 euro för att hjälpa deras viktiga arbete. Jag uppmanar alla att stödja UNICEF. Oavsett hur liten din gåva är kan den hjälpa till att rädda liv, säger Greta Thunberg.

Pengarna från Greta Thunberg Foundation går till UNICEF Sverige som sedan fördelar dem till organisationens arbete i länder hårt drabbade av klimatkrisen.      

Greta Thunberg har mobiliserat barn och unga över hela världen för att få beslutsfattare att agera. Hon har tydliggjort kopplingen mellan klimatförändringar och barns rätt till liv och till en framtid. UNICEF är mycket stolta över att Greta Thunberg Foundation väljer att stötta vårt arbete. Med stiftelsens bidrag till UNICEF kan vi nu rädda fler barn vars liv hotas av klimatförändringar, säger Pernilla Baralt, UNICEF Sveriges generalsekreterare.

Ge en gåva – Köp katastrofpaket

Utöver nödhjälp arbetar UNICEF med att stötta klimatanpassning i länder som är sårbara för klimatförändringarna. Exempelvis genom att utveckla klimatsmarta system för vatten, bygga skolor och vårdcentraler som kan stå emot klimatkatastrofer, förbättra tillgången till förnybar energi, stärka ungas kompetens kring klimatförändringar samt påverka regeringar att minska sina utsläpp och inkludera barn och unga i sina planer för klimatanpassning. 

Stödet tillkännagavs under en givarkonferens arrangerad av UNICEF, United States Agency for International Development (USAID), Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) och Senegals regering vid UNICEFs högkvarter i New York under FN:s generalförsamling. Givarkonferensen fokuserade på ökad finansiering för att hjälpa barn som drabbas av undernäring på grund av torka, översvämningar, konflikter och stigande livsmedelspriser. I de 15 länder som är värst drabbade, inklusive på Afrikas horn och Sahel-regionen, pressas ett barn till svår undernäring varje minut, enligt en färsk analys av UNICEF.

Inlägget Greta Thunberg Foundation donerar miljoner till UNICEFs arbete för att hjälpa barn drabbade av klimatkatastrofer dök först upp på UNICEF Sveriges blogg.

Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

WWF och Bonnier Carlsen i nytt samarbete om barnböcker

Varför måste en del djur jobba hårt för att få mat medan andra bara behöver öppna munnen? Och varför sover vissa djur nästan inte alls medan andra gräver ner sig och sussar gott hela vintern? Det är några av de frågor som besvaras i de här faktaspäckade böckerna om djurens vanor, där royaltyintäkterna går till WWFs arbete för djur och natur i världen. 

 – Många barn är fascinerade av djur och vi vill på ett tidigt stadium möta deras nyfikenhet. Vi hoppas att böckerna på ett lustfyllt och kul sätt kan fånga deras intresse och lära dem mer. Vår förhoppning är också att föräldrar och andra vuxna kan engagera sig och lära sig massor av kul fakta, säger Lisbeth Larsson, kommunikationschef på WWF i Sverige.

Böckerna har skrivits av biologer och naturvårdsexperter på WWF. Djurbilder från WWFs egen bildbank kompletteras med illustrationer av naturspecialisten Oskar Jonsson. Tanken är att barn redan i förskoleåldern ska kunna ta del av djurens värld.

– Jag är så glad och stolt att vi på Bonnier Carlsen är delaktiga i det här roliga bokprojektet. Att få jobba med dessa kunniga upphovspersoner och hjälpa dem att sprida sitt viktiga budskap till unga djur- och faktaälskare därute är en stor ynnest. Jag är säker på att barnen kommer att älska de här träffsäkra böckerna, med saklighet och humor i perfekt balans och underbara bilder på alla sorters djur, säger Maja Lindqvist, förläggare på Bonnier Carlsen

FAKTA

Två böcker lanseras inom ramen för samarbetet mellan WWF och Bonnier Carlsen under serienamnet Världens vilda djur.

I Djuren äter får vi träffa spännande djur från hela världen och se vad de äter. Valhajen, anakondan, kameleonten, schimpansen och fladdermusen har alla helt olika matvanor. Och visste du att flamingon har fått sin rosa färg av maten den äter?

I Djuren sover får vi får smygtitta på djur som sover mest hela tiden, nästan inte sover alls och djur som sover lite konstigt. Till exempel giraffen och elefanten som oftast sover stående för att det är krångligt att lägga sig ner med så långa ben eller resa sig upp för att kroppen är tung. Vissa djur sover utan att stänga ögonen och andra gräver ner sig över vintern.

wwf

Läs mer om WWFs arbete och hur du kan påverk: https://www.wwf.se

För mer information, kontakta:

Lisbeth Larsson, kommunikationschef WWF, 0708 – 217 156, lisbeth.larsson@wwf.se

Therese Wåtz, projektkommunikatör WWF, 08 -515 114 69, therese.watz@wwf.se

Sara Kyhlstedt, Bonnier Carlsen, 076 -526 03 08, sara.kyhlstedt@bonnierforlagen.se

The post WWF och Bonnier Carlsen i nytt samarbete om barnböcker appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author:

Nu kan Sveriges katter rädda tiger

– När det var som värst, år 2010, fanns endast cirka 3200 vilda tigrar i världen. Idag vet vi att trenden har vänt och att antalet vilda tigrar ökar. Mot slutet av året när vi har resultatet från tigerräkningar från flera länder, kommer den totala siffran sannolikt att öka ännu mer, säger WWFs tigerexpert Louise Carlsson.Att tigrarna nu långsamt ökar är ett kvitto på att naturvård lönar sig. Men tigrarnas utbredningsområde har krympt enormt. Fler länder måste genomföra konkreta åtgärder för att vända den här trenden. Med initiativet Rör inte min tiger! vill WWF öka medvetenheten om tigerns utsatta situation och samtidigt värva fler Tigerfaddrar.Kattägare uppmanas att delta tillsammans med sina katter på världens största digitala kattkonferens, om katten vill. Alla kan ansluta till videokonferensen online och det kostar ingenting att delta. Konferensen leds av Daniel Norberg. Medverkar gör Louise Carlsson från WWF, som berättar om bland annat tigerns utsatthet och veterinären Suzanne Jernberg från FirstVet, specialiserad på katter. Konferensen genomförs i samarbete med den digitala veterinärkliniken FirstVet, som hjälper 50 000 katter varje år. För varje anmäld deltagare skänker FirstVet 50 kronor per anmäld deltagare till WWFs arbete.

– Vi är stolta över att samarbeta med WWF kring deras viktiga arbete för att rädda tigrarna. FirstVet hjälper hundratals katter varje dag och det är en självklarhet att även värna om de vilda kattdjuren. Vi uppmanar alla djurälskare att göra det de kan för att rädda utrotningshotade djur, säger David Prien, VD på FirstVet.

Tigerns främsta hot är tjuvjakt och deras minskade livsutrymme, idag lever de på så lite som fem procent av sitt ursprungliga utbredningsområde. På bara 100 år har de vilda tigrarna minskat från 100 000 till 4 500 tigrar, enligt IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), en siffra som baseras på uppskattningar från tigerländerna, insamlade under flera år. Läget har ljusnat i bland annat Indien, Ryssland. I Nepal har antalet tigrar mer än dubblerats sedan 2009. Men i Sydostasien är tigern extra utsatt och riskerar att försvinna helt om inte fler länder genomför konkreta åtgärder, som till exempel mer effektivt skydd och att stoppa tjuvjakten. Tigern är klassad starkt hotad på IUCNs rödlista men tack vare allt arbete från organisationer som WWF har antalet tigrar i det vilda ökat sedan 2016, vilket är ett kvitto på att naturvård lönar sig.

– Vi vågar se positivt på tigrarnas framtid, det är tack vare vår omfattande, globala satsning med naturvård som trenden har vänt. WWF Sverige kommer fortsätta att bidra till såväl det globala fält-och påverkansarbetet för att bevara tigern, säger Louise Carlsson, tigerexpert WWF Sverige.

Anmäl din katt till konferensen 29 september kl 12.30 och läs mer här: www.wwf.se/kattkonferens

FAKTA Detta måste göras för tigrarnaFör att kunna öka antalet vilda tigrar krävs även att vi ökar tigrarnas utbredningsområde: Här måste regeringar, vars länder tigrar lever i, vidta åtgärder omgående. Det som krävs är att skapa fler skyddade områden, bättre förvaltade livsmiljöer samt implementering av handlingsplaner för återhämtning av vilda tigrar. Här är även utbildade och utrustade parkvakter en viktig del. Detta går även hand i hand med att stoppa tjuvjakten och den illegala handeln av tigerdelar. En annan viktig aspekt är utbildning för att upplysa allmänheten om tigerns utsatta situation och viktiga roll i ekosystemet.

FAKTA Exempel på hur WWF använder insamlade pengar till tigrarna• Skapar fler skyddade områden där tigrar kan leva ostört samtkorridorer, mellan dessa områden, för att koppla samman dem.• Inventerar och övervakar tigrar och deras bytesdjur• Förflyttar tigrar till tidigare utbredningsområden• Stoppar tjuvjakt och den illegala handeln av tigerdelar• Påverkar beslutsfattare för att öka tigrarnas skydd• Stärker lagstiftningen• Ökar medvetenheten hos allmänheten för att bland annat minska konflikter mellan djur och människor• Utbildar och förse parkvakter med resurser och utrustning• Förhindrar illegal avverkning• Restaurerar gräsmarker för tigerns bytesdjur

FAKTA Du kan bidra genom WWF 85 procent gåvorna går direkt till ändamålet och 15 procent till insamling och administration.Här kan katter bli Tigerfaddrar tillsammans med sina ägare.

FAKTA WWF arbetar för både människor och djurWWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961 och finansieras till största delen med gåvor från allmänheten. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att stoppa artutrotningen, halvera fotavtrycken samt stoppa förlusten av livsmiljöer.

Har ni frågor, ring:Louise Carlsson, tigerexpert WWF, 070-603 84 64Louisa Ernestam, mediafrågor Petit Banana PR, 076-026 07 21

The post Nu kan Sveriges katter rädda tiger appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author:

Till Sveriges blivande ministrar, riksdagsledamöter, ledamöter i region- och kommunfullmäktige

Du har fått förtroendet och uppdraget att också ta ansvar för de omkring två miljoner barn och unga i Sverige som inte ännu har möjligheten att rösta. Men vars liv här och nu – och framtid – kommer att bero på dina beslut.

Varje barn är unikt med egna tankar, behov och drömmar. Men alla barn har samma rättigheter.* Rätten till liv, en god hälsa – både fysisk och mental, en god utbildning, ett liv fritt från våld och kränkningar och att få göra sin röst hörd. Alla barn har rätt att utvecklas till sin fulla potential.

Men vi är långt ifrån att dessa rättigheter är verklighet för alla barn. Både i Sverige och globalt. Och vi står långt ifrån att nå målen i Agenda 2030 – en hållbar utveckling som inkluderar alla. Din mandatperiod och dina beslut kommer vara avgörande för att nå dessa mål och för att förverkliga alla barns rättigheter.

Nu har du chansen att lyssna på och involvera barn och unga i de förslag du lägger och beslut du kommer fatta. Att investera i och integrera barns behov och rättigheter inom alla politikområden. Att tänka långsiktigt och arbeta förebyggande.

Du kan göra skillnad. Och vi är många som vill hjälpa till.

UNICEF Sverige

*FN:s Barnkonvention – ett rättsligt bindande internationellt avtal och sedan 1 januari 2020 även svensk lag.

Inlägget Till Sveriges blivande ministrar, riksdagsledamöter, ledamöter i region- och kommunfullmäktige dök först upp på UNICEF Sveriges blogg.

Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Barnens rätt till en röst – vårt valmanifest

Flicka med megafon

De sakfrågor vi valt att fokusera på i detta manifest är högt prioriterade på den politiska dagordningen. Det är även frågor som engagerar många barn och unga själva. Här nedan sammanfattar vi våra sakfrågor och förslag kortfattat, mer detaljer kan läsas i valmanifestet här

En jämlik skola

Sverige har höga ambitioner om en skola som ska ge alla barn tillgång till utbildning av god kvalitet, oavsett var i landet du bor. Det är oacceptabelt att bostadsort, föräldrars utbildningsnivå och vilken skola man går i har så stor betydelse för förutsättningarna för ett barn att klara sin skolgång. 

En fungerande skolgång är dessutom en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa, vilket gör det än viktigare att fler barn går ut grundskolan med godkända betyg.

UNICEF Sveriges förslag:

 • Stärk det statliga ansvaret för skolan, för att nå ökad jämlikhet, uppföljning och transparens.
 • Inför enhetlig lagstiftning med samma krav på kvalitet, insyn och uppföljning för såväl kommunala som fristående skolor.
 • Inför nationella riktlinjer som förtydligar skolans kompensatoriska ansvar och skärper samverkanskravet mellan myndigheter när det gäller insatser för barn som riskerar att gå ut grundskolan utan fullständiga betyg.

Rätten till en god psykisk hälsa

Sverige är ett av de länder i världen där den psykiska ohälsan har ökat mest under de senaste decennierna. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga i åldern 15-24 år. Hälften av all psykisk ohälsa bryter ut före 14 års ålder.

Barnen uttrycker en önskan om ett större ansvarstagande från såväl föräldrar som skola vad gäller deras mående. Att samordna samhällets resurser för att alla barn ska få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas är en god samhällsekonomisk investering.

UNICEF Sveriges förslag:

 • Inför psykisk hälsa som obligatoriskt ämne i skolan.
 • Stärk elevhälsan och förbättra samordningen mellan berörda aktörer såsom BUP, elevhälsan och primärvården för att främja en sammanhållen vårdkedja med barnets behov i centrum.
 • Öka investeringar i forskning kring barns mående för att förbättra möjligheter till stöd och riktade insatser.

Trygg och säker samhällsvård

En av samhällets viktigaste uppgifter är att säkra en god omsorg för de barn vars föräldrar, av olika anledningar, inte klarar av att själva ta hand om sina barn.

Socialtjänstlagstiftningen är sedan ett antal år under bearbetning. Vi förväntar oss att lagen kommer att genomsyras av ett tydligt barnrättsperspektiv, där principen om barnets bästa ska få en mer avgörande betydelse vid beslut som rör barn.

UNICEF Sveriges förslag: 

 • Kvalitetssäkra vården av placerade barn genom att använda evidensbaserade och utvärderade metoder.
 • Inför en rätt till ett särskilt barnombud, så att barnets rätt till delaktighet säkras i kontakten med socialtjänsten.
 • Inför ett nationellt register för familjehem för att säkra kvaliteten i placeringsformen.

Skydda barn från kriminalitet

Barn och unga som utnyttjas i kriminalitet är en djupt tragisk och mycket oroande utveckling i Sverige. I vissa fall är barn såväl förövare som offer och behöver olika typer av stöd och insatser, som i de ökade antalet ungdomsrån. Det krävs både långsiktiga förebyggande åtgärder och insatser här och nu.

UNICEF Sveriges förslag: 

 • Upphäv sekretessen och tydliggör ansvarsfördelning- en mellan berörda aktörer som skola, socialtjänst och rättsvårdande myndigheter, så att de kan arbeta effektivt för att stödja barn som riskerar att begå eller har begått brott och få dem att lämna kriminaliteten.
 • Inför ett sk. “mellantvång” i svensk lagstiftning, för att minska glappet mellan frivillighet och tvång inom socialtjänstens arbete. Skyddsåtgärder för barn måste kunna sättas in även om föräldrar säger nej.
 • Utöka socialtjänstens resurser och ge dem ett uttalat brottsförebyggande uppdrag för att mer effektivt kun- na stödja barn och unga i kriminalitet.

Öka takten i klimatomställningen

En av de frågor som engagerar barn och unga allra mest, såväl i Sverige som i övriga världen, är klimatförändringarna. Ungefär hälften av alla barn bor i de mest utsatta områdena i världen. De saknar tillgång till rent vatten, sanitet och sjukvård. Klimatförändringarna riskerar att omkullkasta barns rätt till liv, hälsa och möjligheter att utveckla.

UNICEF Sveriges krav: 

 • Möjliggör för barn och unga att vara delaktiga i klimatomställningen genom att de bjuds in till formellt och reellt deltagande i processer och beslut på nationell, regional och kommunal nivå.
 • Öka takten i omställningen för att uppnå Parisavtalets mål och Agenda 2030, vilket innebär minst 10-12 procents utsläppsminskningar per år. Detta är särskilt viktigt för länder med höga utsläpp såsom Sverige.
 • Öka det svenska finansiella stödet till klimatanpassning i låginkomstländer, i form av additionellt bistånd.

Dags att öka investeringar för barns rättigheter globalt

Vi står inför en global barnrättskris dels på grund av coronapandemin och dels på grund av de konflikter och humanitära katastrofer som pågår, även i vår omedelbara närhet. Att i det här läget kraftigt minska biståndet med nära 20 procent till världens allra fattigaste, för att finansiera omhändertagandet av ukrainska flyktingar på hemmaplan, är kontraproduktivt och kortsiktigt

UNICEF Sveriges förslag: 

 • Bibehåll enprocentsmålet och säkerställ att det går till utvecklingssamarbete där FN och det multilaterala systemet spelar en avgörande roll.
 • Säkerställ ett förbättrat system inom ramen för biståndet för grundläggande hälsovård som nutrition och vaccinationer samt kraftfulla investeringar i utbildning. 
 • Stärk barn och ungas rättigheter i svensk bistånd. Det- ta ska tydligt synas i specifika insatser, resultatstrategier och avsatt budget.

Barns rätt till upprättelse

Barnkonventionen är tillsammans med de globala målen för hållbar utveckling utgångspunkten för allt vårt arbete. Då Sverige valt att stärka barns rättigheter genom att göra barnkonventionen till svensk lag bör vi gå hela vägen och även ge barn möjlighet att utkräva sina rättigheter när de kränks.

UNICEF Sveriges förslag: 

 • Sverige bör ansluta sig till det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagorätt för barn. 
 • Utvidga Barnombudsmannens mandat så att de kan ta emot individuella klagomål från barn på nationell nivå. 
 • Inför lokala instanser på kommunal nivå dit barn kan vända sig när deras rättigheter kränkts.

Inlägget Barnens rätt till en röst – vårt valmanifest dök först upp på UNICEF Sveriges blogg.

Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

WWF och Happy Socks ger ut kollektion som hyllar naturen

Goda nyheter! I höst ger Happy Socks och WWF ut en färgglad strumpkollektion i ekologisk bomull för barn och vuxna. Specialkollektionen lyfter framgångar i WWFs naturvårdsarbete och positiva berättelser om när naturen återhämtat sig. För varje sålt par strumpor går 10 procent till WWFs naturvårdsarbete.

Den nya kollektionen har två teman: Det första hyllar naturens outtröttliga förmåga att komma igen, bara vi ger den möjligheten. Det handlar om bergsgorillan och jättepandan, vars populationer återhämtar sig från att ha varit på randen till utrotning, och vilda tigrar som också ökar i antal . Det handlar också om korallreven som kämpar mot klimatförändringarnas effekter som ökad vattentemperatur och havsförsurning.

Det andra temat fokuserar på WWFs arbete för att skydda biologisk mångfald och bekämpa klimatförändringarna. Här visas organisationens arbete mot illegal handel med arter, för att rädda Indusdelfinen och för att rena haven på skräp – i Östersjön har exempelvis 268 ton förlorade fiskeredskap halats upp. Den sista designen lyfter naturbaserade lösningar, och ambitionen att dessa lösningar ska stå för minst en tredjedel av de kostnadseffektiva koldioxidutsläppen fram till 2030.

Kollektionen beräknas finnas i Happy Socks fysiska butiker och online, samt hos deras återförsäljare, från och med september. För varje produkt som säljs går tio procent till WWFs naturvårdsarbete.

Strumporna är OCS-, RCS- och OEKO-certifierade och tillverkade av ekologisk bomull och återvunnen polyamid. Förpackningarna är tillverkade av FSC-certifierat papper och har gjorts mindre för att använda så lite material som möjligt.

Läs mer om kollektionen hos Happy Socks.

The post WWF och Happy Socks ger ut kollektion som hyllar naturen appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author: Anna Nolgren