Paketen når fram till barnen!

Paketen når fram till barnen!

© UNICEF Det är tack vare givare som du som vi kan fortsätta vårt outtröttliga arbete med att hjälpa barn, och stärka deras rättigheter. Varje dag, året runt. Just nu pågår många katastrofer och kriser runt om i världen. Det är lätt att känna hopplöshet. Skenande...

Alla barn har rätt till lika uppväxtvillkor

För några veckor sedan presenterade vi vår rapportering till FN:s barnrättskommitté, som ett stort antal civilsamhällesorganisationer står bakom. Alla länder som anslutit sig till barnkonventionen granskas regelbundet av barnrättskommittén och i januari 2023 är det...