En värld utan polio är möjlig – och vi är snart där

År 1988 inledde hälsoarbetare, regeringar och globala partners ett uppdrag med målet att till år 2018 utrota alla former av polio – en dödlig sjukdom som har lamslagit hundra­tusentals barn de senaste årtiondena.

Uppbackat av investeringar och politiskt engagemang har antalet fall minskat med 99,9 procent och sjuk­domen är nära att utrotas, men det innebär inte att det är läge att slappna av.

En fyraårig flicka i Lahore, Pakistan, har precis fått vaccin mot polio. Pakistan är ett av de länder där polio fortsätter att spridas.

Spridning av polio i ett land – ett hot mot barn överallt

Vägen mot en värld fri från polio har kantats av utmaningar och flera länder är fortfarande sårbara på grund av låg vaccinations­täckning, brist­fällig sjuk­vård eller väpnade konflikter. Miljontals barn går idag miste om polio­vaccin av flera orsaker:

  • De vanliga barnvaccinationerna, inklusive polio, har skjutits upp i många länder på grund av covid-19. 23 miljoner barn gick miste om rutin­vaccinationer under 2020. Det är det högsta antalet sedan 2009.  
  • Barn som lever på flykt eller i utsatta och konflikt­drabbade områden, exempelvis i Afghanistan, har inte möjlighet att ingå i vaccin­kampanjerna.
  • Desinformation om vaccin och vaccintvekan innebär en snabbt ökande utmaning, något som är tydligt i exempelvis Pakistan.

Så länge polio existerar i ett land, finns det en risk att det sprider sig till länder som tidigare förklarats fria från viruset. Inom och mellan Pakistan och Afghanistan fortsätter nu polio att spridas, därför arbetar UNICEF och partners hårt för att vaccinera barn i Pakistan. Från 8 november tillåter även ledningen i Afghanistan oss att återuppta vaccinations­programmen mot viruset – ett steg i rätt riktning. 

Under 2020 förklarades den afrikanska regionen fri från vilt poliovirus. Inga nya fall har diagnostiserats sedan 2016, vilket är en mycket positiv nyhet.

Enligt källor från WHO

Innovativ strategi ska utrota polio

För att omedelbart ta oss an de utmaningar som hindrar världen från att utrota polio har UNICEF och partners, bland annat med stöd från Bill and Melinda Gates Foundation, antagit en innovativ strategi för 2022-2026. Strategin är en del av Global Polio Eradication Initiative och syftar till att samman­koppla insatser mot polio med andra viktiga hälso­program i drabbade länder, för att skydda barn och samhällen från viruset och samtidigt stärka hela hälso­system.

Kvinnor spelar en avgörande roll i kampen mot polio. Det är ofta de som går från dörr till dörr för att vaccinera barn, och som utför det viktiga förtroende­skapande arbetet gentemot föräldrar och byns ledare. Därför har UNICEF även antagit en jämställdhets­strategi, som ytterligare stärker kvinnors deltagande på alla nivåer. Något som är särskilt viktigt i Pakistan och Afghanistan där kvinnors rättigheter ofta diskrimineras. 

En flicka får vaccin mot polio i Kandahar, södra Afghanistan. Kvinnor är avgörande för utrotandet av polio – de går från dörr till dörr för att se till att barn nås av vaccin och förespråkar vikten av vaccin till föräldrar och samhällen.

Vad gör UNICEF?

Trots stora framsteg är läget fortfarande så allvarligt att WHO klassar polio som ett internationellt hot mot människors hälsa. UNICEF och partners arbetar med att involvera alla delar av samhället och nå ut med vaccinet till varje barn, för att stoppa polio för gott. Vi ger aldrig upp.

UNICEF uppmanar nu regeringar, civilsamhället, partners och givare att öka engagemang och investeringar i insatser som utrotar polio och skyddar barn och samhällen mot andra sjukdomar som kan förebyggas med hjälp av vaccin.

En värld utan polio är möjlig, och vi är snart där. Köp poliovaccin i vår gåvoshop och var med och rädda barns liv och ta ett steg närmare att utrota sjukdomen:

Köp poliovaccin


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Allt du behöver veta om COP26

Vad är COP26?

COP26 är det 26:e toppmötet om klimatet i FN. Det hålls i Glasgow, Skottland mellan 31 oktober och 12 november 2021. Över 200 länder, företag och andra organisationer kommer att delta.

Mötet är en sorts uppföljning på det klimatmöte som hölls i Paris 2015. Då skrev 191 länder på det så kallade Parisavtalet där man lovade att hejda klimatförändringarna och motverka dess konsekvenser. Det var i det avtalet som länderna avgav det omtalade löftet att stoppa den globala medeltemperaturen från att öka mer än ”väl under två grader, allra helst bara 1,5 grader.”

Forskningen är enig och tydlig kring vad som krävs för att nå målet och klara klimatkrisen: vi måste halvera våra koldioxidutsläpp varje decennium framöver för att nå nära noll senast 2050. Vid mötet i Paris förband sig varje land till att ta fram en första plan för hur just de ska minska sina utsläpp. Enligt avtalet ska dessa planer nu skärpas inför COP26.

Vad måste länderna besluta om under COP26?

Målet med mötet är att deltagarna ska komma överens i de frågor som återstår kring Parisavtalets ”regelbok”, så att reglerna kan börja gälla och länderna börja arbeta efter dem.

Frågorna som ska diskuteras gäller bland annat hur handel med utsläppsrätter mellan länder får göras, vilka årtal för mål som ska användas i ländernas klimatplaner, hur de mest sårbara och fattiga länderna ska kompenseras för skador som uppstår på grund av klimatförändringarna och hur arbetet med klimatanpassning ska öka.

Det allra viktigaste är dock att ledarna fattar ambitiösa beslut för vad just deras länder ska bidra med när det gäller minskade utsläpp och ökad klimatfinansiering. Kanske kommer de exakta beloppen inte under COP26, men vi behöver löften om att de ska komma inom kort.

Kommer länderna att komma överens under COP26?

I flera frågor står länderna väldigt långt ifrån varandra, så det kommer bli svårt.

Till exempel vill de fattiga och sårbara länderna se att de övriga ska bidra med mer pengar än de 100 miljarder dollar per år som redan utlovats för att bland annat kompensera för de skador som kommer till följd av klimatförändringarna. De rikare länderna trycker å sin sida på för tydliga regler för att se till att pengarna används på rätt sätt. Än så länge fattas finansiering eftersom de rika länderna än så länge bara fått ihop 80 miljarder dollar per år.

Vad gäller utsläppshandeln så vill exempelvis Brasilien ha mindre hårda regler, medan EU och Sverige vill gå åt andra hållet, bland annat för att säkra utsläppsminskningar inte dubbelräknas och andra kryphål undviks.

Vad händer om länderna inte kommer överens under COP26?

Då blir ”regelboken” för Parisavtalet inte klar, och det praktiska arbetet för att uppfylla det som länderna lovade när de skrev under avtalet kommer inte i gång. Det kan leda till att det globala samarbetet som krävs för att stoppa klimatkrisen blir försenat.

Om det blir stora motsättningar mellan länder och de inte lyckas komma närmare varandra under mötet så kan det dessutom innebära att vissa inte kommer ha lika stor vilja att delta i det så viktiga samarbetet framöver.

Vad gör Sverige under COP26?

Det är EU som förhandlar för alla dess medlemsstater, men Sverige har en viktig roll i att påverka de interna förhandlingarna inom EU i rätt riktning. Sverige har dessutom bra kontakt med många länder i världen och kan genom samtal vara med och försöka få dem att fatta bra beslut.

Vad gör WWF under COP26?

WWFs experter bevakar och försöker påverka de pågående förhandlingarna så mycket som det bara går för att de ska gå i linje med vetenskapen, en klimaträttvis värld och vad som är bäst för vår planet. Vi har bevakat och påverkat ländernas arbete sedan COP25 i Madrid, och kommer fortsätta göra detta till nästa stora möte i Egypten.

WWF finns dessutom på plats i Pandapaviljongen i den inre förhandlingszonen (blå zonen) på COP26, och arrangerar flera event på plats tillsammans med andra organisationer, städer och företag.

Vad vill WWF att COP26 ska resultera i?

Den senaste granskningen som FN gjorde av alla länders klimatplaner, så kallade NDCer (Nationally determined contributions), visar att världen är långt från att nå Parisavtalets mål på 1,5 grader. Planerna, om de genomförs, ger bara en tredjedel av de faktiska utsläppsminskningar som krävs till 2030 för att ligga i linje med målet.

Andra analyser av mål, planer och löften visar att vi kanske kan begränsa uppvärmningen till 2,5 grader om alla dessa ambitioner omsätts i handling så att de uppnås. Kan vi inte leverera på nuvarande mål och planer riskerar vi över 3 graders global uppvärmning vid slutet av århundrandet. Redan vid 2 graders uppvärmning riskerar vi riktigt allvarliga konsekvenser för våra samhällen och vår natur.

WWF vill därför att alla länder så snart som möjligt tar fram och genomför skärpta klimatplaner i linje med målet på 1,5 grader. Denna målsättning måste på något sätt finnas med i beslutet från Glasgow. Dessutom behövs en stor satsning på klimatanpassning och en målsättning om en kraftigt ökad klimatfinansiering. Naturens viktiga roll för utsläppsminskningar och motståndskraft mot klimatförändringar behöver synliggöras och förstärkas.

Läs mer ingående om klimatmötet COP26 på vår blogg: https://blogg.wwf.se/kategori/klimat-och-energi/

The post Allt du behöver veta om COP26 appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author: Sigge Trost

Äntligen är årets julkula här!

Årets julkula från UNICEF, Tomten berättar av barnboksförfattaren och illustratören Jan Lööf.

Ett stort tack till Jan Lööf som har illustrerat årets fina julkulemotiv där pengar från försäljningen går direkt till UNICEFs arbete för alla barn.

För elfte året i rad lanserar UNICEF Sverige ännu en unik julkula till samlingen. Årets motiv är hämtat ur Jan Lööfs annorlunda julberättelse Tomten berättar och föreställer tomten som läser en saga för alla djuren.

– När jag skulle till att skriva en julbok ville jag att huvudpersonen skulle vara med om ett klassiskt äventyr så därför hämtade jag inspiration från bibeln och berättelsen om Noaks Ark, säger Jan Lööf.

Vem är det som matar och tar hand om alla djuren? Jo, en alldeles tvättäkta lagårdstomte! Och han har varit med länge, sedan syndafallet faktiskt. Han har arbetat på Noaks ark och därefter hamnade han på en norrländsk bondgård. Till slut flyttar han med familjen in till staden. Där har tomten bara en katt och en hund att ta hand om och det är alldeles lagom för en så väldigt gammal tomte.

Utdrag ur Tomten berättar av Jan Lööf

Ett populärt samlarobjekt

Den handmålade julkulan i glas är ett kärt samlarobjekt och har genom åren haft motiv illustrerade av Ilon Wikland, Lena Andersons och Stig Lindberg. När Jan Lööf fick frågan om han ville illustrera årets julkula blev det ett tveklöst ja till svar.

– Hur skulle jag kunna tacka nej till ett hedersuppdrag som detta? UNICEFs uppdrag här i världen kan aldrig ifrågasättas. Det handlar om universella värden. Sådant som har med hopp och tro att göra, fortsätter Jan.

Jan Lööf är konstnären och författaren bakom välkända klassiker såsom Sagan om det röda äpplet, Morfar är sjörövare och serien om Skrotnisse – en av hans mest älskade figurer. Jan började tidigt att teckna gubbar och fick sin formella utbildning som bildkonstnär på Konstfack i Stockholm. Sedan dess har hans barnböcker underhållit barn i flera generationer.

Äkta hantverk

Julkulorna är handmålade in i minsta detalj och varje kula är unik. Kulan släpps i begränsad upplaga och finns att köpa i Unicefbutiken för 249 kronor. Den säljs även som ett paket tillsammans med förra årets julkula, som har motiv av Lena Andersson, för 429 kronor.

Årets julkula säljs även som paket tillsammans med förra årets julkula som har motivet Sankta Lucia hämtat ur Lilla Kotten sjunger av Lena Anderson.

Passa på att köpa din kula innan den tar slut. Det är en perfekt julklapp eller varför inte ge bort den som namngivnings- eller födelsedagspresent till ett barn?

Köp årets julkula

I Unicefbutiken hittar du också våra fina julkort. All försäljning sker till förmån för UNICEF och 20 procent av intäkterna går till vårt arbete för barns rättigheter.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

WWF om COP26: Kina avgörande om världen ska nå Parisavtalet

Forskningen är enig; vi måste halvera våra koldioxidutsläpp varje decennium framöver för att leverera på Parisavtalet och klara klimatkrisen. Därför är det just nu ett mycket stort fokus på de klimatplaner, eller så kallade “Nationally Determined Contributions” (NDCer) med bland annat konkreta mål och åtgärder för utsläppsminskningar, som världens länder ska lämna in i samband med FNs klimatmöte COP26, i Glasgow i november. I synnerhet blickar världens ögon mot de stora utsläpparländernas NDCer och just nu väntar alla med spänning på om Kina, världens största utsläppare kommer att lägga fram en ny vassare klimatplan före COP26.

Läs hela inlägget på WWF-bloggen

The post WWF om COP26: Kina avgörande om världen ska nå Parisavtalet appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author: Timmy Liljeqvist

4 blogginlägg om klimatet: COP26 måste bli startskottet för en mycket snabbare och kraftigare klimatomställning

  1. Ländernas klimatambitioner, mål och planer – och hur stort gapet är för att nå 1,5 grader
  2. Hur naturen kan bidra med både lösningar för utsläppsminskningar och resiliens mot klimatförändringar
  3. Hur icke-statliga aktörer som städer och företag kan driva på en snabbare omställning
  4. Vilka frågor i Parisavtalets så kallade “regelbok” som är kvar att förhandla om, och hur länderna bör agera

Läs blogginlägg 1 – Kina avgörande om världen ska nå Parisavtalet

The post 4 blogginlägg om klimatet: COP26 måste bli startskottet för en mycket snabbare och kraftigare klimatomställning appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author: Timmy Liljeqvist

Den Emmy-belönade ®Our Planet blir live-konsert på Avicii Arena


Konserten kommer att framföras av dirigenten Steven Price med full orkester.

 Originalserien Our planet tog fyra år att fullborda och visar upp världen omkring oss som riskerar att gå förlorad. Our planet är en hjärtskärande och omvälvande serie som pendlar mellan hopp och förtvivlan, för stora och små varelser och levande ting på vår planet. Den är inspelad i över 50 länder med samtliga kontinenter representerade.

Our Planet Live in Concert tar serien till arenaformat och samlar några av världens främsta kreativa filmskapare, musiker och naturvårdare, däribland kompositören Steven Price, producenten Floris Douwes, folkkära berättaren Sir David Attenborough och världens ledande ideella naturvårdsorganisation Världsnaturfonden WWF. Ett storslaget projekt med målet att ta med publiken på en unik upplevelse som på ett engagerat sätt visar vår planets sårbarhet.

Our Planet Live in Concert är verkligen en unik upplevelse! Skaparna av Our Planet har tagit de mest hisnande sekvenserna från serien för att ge live-publiken på plats en hänförande och övertygande berättelse på stor skärm i full HD-kvalitet. Vi är glada och hedrade över att den Oscar-vinnande kompositören av serien, Steven Price, kommer att vara värd och uppträda live på showerna,” säger producenten Floris Douwes på GEAlive.

Our Planet Live in Concert utgår från väl valda höjdpunkter från dokumentärserien vilka visas på en gigantisk skärm och gör att publiken kan uppslukas helt av jordens vilda djur och deras livsmiljöer. Arenabelysningen är framtagen för att öka den visuella upplevelsen bortom skärmen och runt om i arenan och är programmerad att köras i synk med filmen. Den Oscar®-belönade kompositören Steven Price har komponerat specialgjorda musikstycken exklusivt för Our Planet Live in Concert som framförs av en 44-mannaorkester. Sir David Attenborough ger liv till de visuella intrycken med sin alldeles säregna berättarröst. 

Formatet Our Planet Live in Concert är speciellt utvecklad av producenterna WWF, Silverback Films och Oscar®-belönade kompositören Steven Price och presenteras av General Entertainment Associates. Biljetter släpps 29 oktober 2021, kl. 10.00 och finns till försäljning på allthingslive.se/artist/our-planet. Nettovinsten från konserten går till WWFs arbete med att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer.

Om kompositören Steven Price
Steven Price är en prisbelönad kompositör – han har bland annat vunnit en Oscar för Alfonso Cuaróns Gravity” (2014). Han har även skrivit musiken till bland annat ”Baby Driver” (2017), ”The World’s End” (2013) och ”Suicide Squad” (2016) samt tv-serierna ”Believe” (2014) och naturdokumentären ”The Hunt” (2015). 2020–2021 skrev Price bland annat musiken till ”David Attenborough: Ett liv på vår planet” och Edgar Wrights ”Last Night in Soho”.

Om producenten Floris Douwes
Floris driver företaget GEALive tillsammans med Ton Olgers och Julia Krylova – de designar, producerar och levererar alla möjliga sorters nöjesprojekt som visas live. De har bland annat jobbat med den legendariske kompositören Ennio Morricone, hyllade Hollywood-kompositören James Newton Howard samt den prisbelönta pionjären inom dansmusik, Giorgio Moroder.

Om Silverback Films
Silverback Films är specialister på att producera fantastiska naturfilmer på både tv och bio. Företaget bildades 2012 och har bland annat gjort filmer för Disney, såsom ”African Cats” och ”Monkey Kingdom” samt tv-serier som ”North America” och ”Our Planet”.

Om WWF
WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961. Med fler än fem miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder. Verksamheten finansieras till största del med gåvor från allmänheten. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen.

Har du frågor, kontakta:
Katarina Edström, biträdande insamlingschef WWF, 072- 575 73 66

Jonna Holmgren, pressfrågor, jonna@hakanson.united.se, 070-888 05 02
 

The post Den Emmy-belönade ®Our Planet blir live-konsert på Avicii Arena appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author:

Botanisten Mora Aronsson får stort naturvårdspris


Mora Aronsson får Marie-Claire Cronstedts Pris 2021. Foto: Ulrika Lundblad

Priset delas ut av kung Carl XVI Gustaf på WWFs höstmöte 22 oktober på Ulriksdals slott i Solna.

– Det är för mig personligen en stor ära att ta emot detta pris. Det är ett erkännande av att det går att kombinera yrkesverksamhet och ideellt arbete – att samarbete ger resultat, säger Mora Aronsson i en kommentar till Marie-Claire Cronstedts Pris 2021.

Mora Aronsson har en utbildning i växtekologi, växtsystematik och kvartärgeologi huvudsakligen från Stockholms universitet. Dessförinnan arbetade han tio på Naturhistoriska Riksmuseets herbarium parallellt med sin utbildning. Sedan 30 år tillbaka är han på SLU Artdatabanken (Sveriges Lantbruksuniversitet) som kärlväxtexpert   i dagsläget jobbar han mycket med att öka kunskapen om invasiva främmande växter.

Pristagaren har haft ett stort ideellt engagemang från 1970-talet inom fältbiologerna och senare inom botaniska föreningar, som ordförande för Stockholms- och Uppsalaföreningarna och den rikstäckande Svenska Botaniska Föreningen. Han har ofta synts i media, inte minst under omröstningen i vintras om Sveriges nationalblomma – liten blåklocka.

–Moras arbete för att sprida kunskap och engagemang om vår flora och natur har inspirerat och påverkat många, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på WWF som sitter i priskommittén.

Priset delades första gången ut 2020 till professor emeritus Ingvar Ekesbo för forskning och engagemang i djurskyddsfrågor.

Juryns motivering: ”Mora Aronsson har på ett föredömligt sätt visat att man kan kombinera ett professionellt utvecklingsarbete inom naturvård, på vetenskaplig grund, med ett djup ideellt engagemang och folkbildande insatser på gräsrotsnivå. Han har i båda dessa roller under årtionden bidragit till att lyfta vikten av floran och livsmiljöernas betydelse i det svenska, europeiska och arktiska naturvårdsarbetet”.

Kontaktuppgifter: Pristagaren: Mora Aronsson, ordförande Svenska botaniska föreningen, 072 – 512 10 43, mora.aronsson@svenskbotanik.se, hemsida: www.svenskbotanik.se

Marie-Claire Cronstedts Stiftelse: Bill Andreasson, ordförande MCC Stiftelse, 070 – 592 48 36, mccstiftelse@billandreasson.com, hemsida: http://mccstiftelse.se/

WWFs representant i priskommittén: Peter Westman, biträdande generalsekreterare, 076-837 80 59

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

The post Botanisten Mora Aronsson får stort naturvårdspris appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author: Marie.Von.Zeipel

Botanisten Mora Aronsson får stort naturvårdspris


Mora Aronsson får Marie-Claire Cronstedts Pris 2021. Foto: Ulrika Lundblad

Priset delas ut av kung Carl XVI Gustaf på WWFs höstmöte 22 oktober på Ulriksdals slott i Solna.

– Det är för mig personligen en stor ära att ta emot detta pris. Det är ett erkännande av att det går att kombinera yrkesverksamhet och ideellt arbete – att samarbete ger resultat, säger Mora Aronsson i en kommentar till Marie-Claire Cronstedts Pris 2021.

Mora Aronsson har en utbildning i växtekologi, växtsystematik och kvartärgeologi huvudsakligen från Stockholms universitet. Dessförinnan arbetade han tio på Naturhistoriska Riksmuseets herbarium parallellt med sin utbildning. Sedan 30 år tillbaka är han på SLU Artdatabanken (Sveriges Lantbruksuniversitet) som kärlväxtexpert   i dagsläget jobbar han mycket med att öka kunskapen om invasiva främmande växter.

Pristagaren har haft ett stort ideellt engagemang från 1970-talet inom fältbiologerna och senare inom botaniska föreningar, som ordförande för Stockholms- och Uppsalaföreningarna och den rikstäckande Svenska Botaniska Föreningen. Han har ofta synts i media, inte minst under omröstningen i vintras om Sveriges nationalblomma – liten blåklocka.

–Moras arbete för att sprida kunskap och engagemang om vår flora och natur har inspirerat och påverkat många, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på WWF som sitter i priskommittén.

Priset delades första gången ut 2020 till professor emeritus Ingvar Ekesbo för forskning och engagemang i djurskyddsfrågor.

Juryns motivering: ”Mora Aronsson har på ett föredömligt sätt visat att man kan kombinera ett professionellt utvecklingsarbete inom naturvård, på vetenskaplig grund, med ett djup ideellt engagemang och folkbildande insatser på gräsrotsnivå. Han har i båda dessa roller under årtionden bidragit till att lyfta vikten av floran och livsmiljöernas betydelse i det svenska, europeiska och arktiska naturvårdsarbetet”.

Kontaktuppgifter: Pristagaren: Mora Aronsson, ordförande Svenska botaniska föreningen, 072 – 512 10 43, mora.aronsson@svenskbotanik.se, hemsida: www.svenskbotanik.se

Marie-Claire Cronstedts Stiftelse: Bill Andreasson, ordförande MCC Stiftelse, 070 – 592 48 36, mccstiftelse@billandreasson.com, hemsida: http://mccstiftelse.se/

WWFs representant i priskommittén: Peter Westman, biträdande generalsekreterare, 076-837 80 59

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

The post Botanisten Mora Aronsson får stort naturvårdspris appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author: Marie.Von.Zeipel

Klimatforskare och fågelövervakare utsedda till Årets miljöhjältar

Svensk Fågeltaxering (Martin Green) och Johan Rockström är Årets miljöhjältar.

Av årets sex nominerade har WWF-juryn valt ut två vinnare som får ta emot diplom av kung Carl XVI Gustaf den 22 oktober på Ulriksdals slott i Solna.

Johan Rockström (Vaxholm och Potsdam), är professor vid Stockholms universitet och sedan 2018 en av två chefer för Potsdam Institute for Climate Impact Research, ett av Europas främsta centrum för klimat- och hållbarhetsforskning. Han tilldelas utmärkelsen för sitt arbete och engagemang att få upp få klimatfrågan till högsta politiska nivå.

– Det är en stor ära att få utmärkelsen. Samtidigt känner jag mig verkligen inte som en hjälte. Vi är så många som varje dag kämpar för en bättre värld. Vetenskapligt vet vi att alla måste samarbeta och göra hjältedåd för att lyckas med den globala omställningen till en rättvis och hållbar värld, säger Johan Rockström.

I kategorin biologisk mångfald belönas miljöövervakningsprojektet Svensk Fågeltaxering för att de med hängivenhet och kunskap – via volontärer och ideella krafter – kartlägger hur våra svenska fåglar och vår natur mår.

–Det är hedrande, jättekul och oväntat att bli Årets miljöhjälte. Utmärkelsen uppmärksammar 800 volontärers jobb med att inventera och följa hur det går för Sveriges fåglar och miljö. Arbetet känns allt viktigare i takt med ett ökat resursutnyttjande och klimatförändringarna som påverkar den biologiska mångfalden, säger fågelforskarna Åke Lindström och Martin Green vid Svensk Fågeltaxering, Lunds universitet.

–Pristagarna visar hur människors vilja och engagemang kan inspirera andra och verkligen göra skillnad, säger WWFs generalsekreterare Gustaf Lind.

FAKTA:

Juryns motivering Johan Rockström

”Johan Rockström har outtröttligt lyft fram klimatfrågan till en topprioritet i vårt samhälle. Men sina tydliga och raka budskap har han nått fram till en mångfald av olika målgrupper, ruskat om och fått fler att inse läget för vår planet. Han har genom sin gedigna forskning och kompromisslöshet förklarat allvaret men också vilka lösningar som krävs. Vi behöver alla arbeta hårt – NU! ”

Juryns motivering Svensk Fågeltaxering

”Tack vare Svensk Fågeltaxering får vi en ovärderlig kartläggning av hur våra svenska fåglar och vår värdefulla natur mår. Med hängivenhet, kunskap och passion säkerställer de att vi får underlag för att fatta rätt beslut för att skydda våra fåglar och vår natur. Stort tack från oss, våra bevingade vänner och planeten!

FAKTA Årets Miljöhjälte:

WWF delar ut priset Årets Miljöhjälte i två kategorier, ekologiska fotavtryck/klimat och biologisk mångfald. Den som nomineras ska under året ha visat:

1) Mod att gå mot strömmen.  2) Åstadkommit något nyskapande med potential att göra väsentlig skillnad för miljön. 3) Varit ett föredöme och inspiration för andra. 4) Insatsen ska ha huvudsakligen skett utanför arbetstid – på frivillig basis.

För frågor, kontakta:

Pristagarna:

Johan Rockström nås via eller Marie von Zeipel på WWF, 070-629 10 77 

Twitter: @jrockstrom och @PIK_climate

Svensk Fågeltaxering:

Martin Green, fågelforskare på Lunds universitet, 046-222 38 16 eller 0708-13 49 75 martin.green@biol.lu.se

Åke Lindström, professor, 046-222 49 68.

Mobil:

WWF

Cecilia Stenström, projektledare WWF, 0706-693 910, cecilia.stenstrom@wwf.se

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

The post Klimatforskare och fågelövervakare utsedda till Årets miljöhjältar appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author: Marie.Von.Zeipel

Lyssna, vi har något att säga!

Redan innan pandemin led många barn och unga av psykisk ohälsa. Trots det investerar inget land tillräckligt i området, visar UNICEFs rapport ”The State of the World’s Children”, som årligen utreder läget för barn världen över. För att under­söka situationen för barns psykiska hälsa i Sverige har vi, till­sammans med Karolinska institutet och Trygg-Hansa, tagit fram rapporten ”Lyssna, vi har något att säga!”.

Rapporten, som är en del av det globala arbetet för barns psykiska hälsa, samlar barns och ungas erfarenheter och förslag på lösningar i Sverige. Vad orsakar psykisk ohälsa enligt barn och unga? Vad anser de att samhället behöver göra för att barn och unga ska må bättre?

Pandemins följder på barns psykiska hälsa

Rapporten visar att många barn och unga har känt oro för släktingars liv och hälsa under pandemin, men situationen har också kraftigt reducerat barns och ungas sociala liv. Det har lett till fysisk inaktivitet och en ökad rädsla för att bli utesluten från kompis­gruppen och lämnad ensam.

Man är instängd och man mår sämre, man går in i depression efter man inte har gått ut på jättelänge och haft konversationer med sina vänner.

Flicka 14-15 år

Många lyfter också att de har haft svårig­heter att studera på grund av distans­undervisning. De beskriver att de inte har fått till­räckligt stöd hemma och känner oro över att det kan leda till sämre betyg, vilket i sin tur kan påverka deras framtid.

Höga krav, sociala medier och mobbning

Barn och unga upplever stor stress orsakad av sociala för­väntningar om att vara lyckad, till och med ”perfekt”, inom många områden samtidigt – skolan, fritids­aktiviteter, det sociala umgänget och utseendet. Sociala medier spelar en stor roll i ungas liv, och det upplevda tvånget att ständigt visa upp en lyckad fasad kan påverka själv­bilden och själv­känslan negativt.

Mobbning är också en vanlig orsak till psykisk ohälsa och före­kommer både i skolan och på sociala medier, där den pågår dygnet runt.

Barn och unga anser att vuxna inte förstår hur mobbning på sociala medier fungerar – med uteslutning från olika grupper eller glåpord som snabbt sprids.

Våld och kriminalitet

Både flickor och pojkar är oroliga för att råka ut för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld – i hemmet och i bostads­området. I utsatta områden är framför allt pojkar oroliga för att dras in i kriminalitet och drog­handel. Utsattheten och oron ökade under pandemin, när de fråntogs de fristäder som fritids­aktiviteter, vänner och skolan utgör.

De unga diskuterade också de traditionella köns­rollerna, något som enligt dem hindrar både flickor och pojkar från att vara den de vill vara och särskilt pojkar från att tala om sina känslor.

Klimatet och framtiden

Barn och unga har en mycket dyster syn på klimatet och vuxnas hantering av klimat­krisen, vilket skapar en känsla av osäkerhet och pessimism inför framtiden. Oron över hur klimat­förändringarna kommer att påverka deras liv är enligt rapporten vanlig, och genererar starka känslor.

Det känns som att världen kommer gå under och då känns det som att det inte är någon mening med att typ ha skola eller betyg eller nånting.

Pojke 12-13 år

Vad anser de behöver göras för att fler barn ska må bättre?

Det är tydligt att barn och unga vill, och att det krävs, att vuxna tar ett övergripande ansvar för barns väl­befinnande. Skolan lyfts fram som en viktig platt­form, och de unga önskar ett större ansvars­tagande från lärare och annan personal i skolan, särskilt mot mobbning, utanförskap och psykisk ohälsa generellt.

De anser också att föräldrar behöver bli mer medvetna om hur deras förväntningar påverkar barnen. Många drar sig för att prata med sina föräldrar när de mår dåligt och väljer istället att prata med vänner, vuxna på skolan eller att ta kontakt med hjälplinjer.

Barn och unga vill att fler frågar hur de egentligen mår, att vuxna lyssnar, är mer närvarande och agerar om de ser att någon drar sig undan eller på annat sätt ändrar beteende som kan indikera att de mår dåligt.

Dags att lyssna på barnen – och agera!

Rapporten visar att barns och ungas generella mående i Sverige har försämrats under de senaste decennierna. Det måste förändras. UNICEF arbetar för att påverka offentliga och privata aktörer att öka insatser som främjar barns och ungas rätt till en god psykisk hälsa. Det är hög tid att:

  • Involvera! Lyssna på barn och unga och ta deras erfarenheter på allvar, för att bryta stigma kring psykisk ohälsa.
  • Investera! Ökad finansiering och samverkan krävs för att hindra att barn drabbas av psykisk ohälsa och för att tidigt hjälpa de som mår dåligt. Särskilt skolan måste få de resurser som krävs för att fånga upp barn som mår dåligt och arbeta förebyggande. 
  • Agera! Ge ökat stöd till vårdnadshavare och se till att skolan kan ge stöd till barn som behöver det. Psykisk ohälsa är inte bara en vårdfråga, det är en fråga som kräver ett helhetsperspektiv.

Läs rapporten


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige