Nyheter

 

Artiklar och nyheter från hjälporganisationer

Klimatboken till riksdagen – en bok för klimatomställning

Men denna globala och svårövervinnerliga kris hanteras fortfarande som en marginell fråga av det politiska ledarskapet. Vi ser inget av den gemensamma kraftsamling i hela samhället som klimatkrisen kräver. Och vi saknar fortfarande en långsiktig och sammanhållen...

läs mer

Ta naturkrisen på allvar

Världens länder har just enats om ett globalt avtal för att rädda den biologiska mångfalden, vilket är ett stort steg framåt. Men nu är det dags att agera och inte bara diskutera.  Bestånden av vilda ryggradsdjur har minskat med två tredjedelar under 50 år och...

läs mer

Samhället har gjort det lätt att leva ohälsosamt

Var fjärde svensk riskerar att bli sjuk eller dö i förtid på grund av sina matvanor, samtidigt som vi omges av marknadsföring och enkel tillgång till ohälsosam mat. Politikerna tar gärna till informationsinsatser och riktlinjer, trots att forskning visar att det är...

läs mer