Hjälporganisationer

 

Alla hjälporganisationer på ett och samma ställe

Några saker som berör oss människor idag mer än någonsin är bland annat krig, miljöproblem, sjukdomar som covid, cancer och ebola, fattigdom, barn som far illa, och utrotningshotade djur. Vi är många som vill bidra till en bättre värld och det finns väldigt många hjälporganisationer som arbetar med det som mål. Men det är ibland svårt att veta vilka man kan vända sig till. Därför samlar vi här alla hjälporganisationer som som idag har 90-konto och därmed är godkända av Svensk Insamlingskontroll.

Cancerfonden samlade in mest pengar under 2021

Aktiva 90-konton

Summa insamlade gåvor/bidrag i Sverige år 2021 (Mkr)

Våra avdelningar

Artiklar

Några de hjälporganisationer som informerar löpande om deras verksamhet på deras respektive sajter går att följa via rss-feeds här.

Hjälp-videos

För att underlätta förståelsen för vad var och en av organisationerna erbjuder för hjälp så förtydligas deras budskap här genom videos.

All hjälp vi kan ge

Vi visar här alla i Sverige godkända hjälporganisationer i bokstavsordning A-Ö. Bidra för att andra som behöver det bättre ska få hjälp!

Om oss

Vi som jobbar med denna sajt hjälporganisationer.org gör det på ideell basis för att sprida mer kunskap om vad vi alla kan bidra med.

Hjälporganisationer.org är en gemensam samlingsplats för alla hjälporganisationer.

Här kan du förhoppningsvis tydligare se vilka hjälporganisationernas inriktningar är och vilken forskning som bedrivs inom området. Genom att också här samla flera hjälporganisationers aktuella nyheter och reportage i ett gemensamt nyhetsflöde hänger du med i vad som händer just nu i Sverige och övriga världen. Ge ditt stöd till de hjälporganisationer du tycker stämmer bäst överens med vem eller vilka just du vill hjälpa!

Händer just nu…

Volontärbyrån hjälper engagerade människor och ideella organisationer att hitta varandra. Detta görs genom att förmedla ideella uppdrag och genom att utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang.

Volontärbyrån

Välgörenhet

Läs om tryggt givande

Biståndsorganisationer

Artiklar

Regeringen borde följa Uppsala kommuns exempel

Publicerad i UNT 2024-06-20. Mitt i en brinnande klimatkris presenterar den svenska regeringen en klimathandlingsplan som är långt ifrån det som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader – det mål som världens ledare kom överens om i Paris...

läs mer

Hjälporganisationernas historia

Hjälporganisationer har funnits i olika former under större delen av mänsklighetens historia. De tidigaste kända hjälporganisationerna var religiösa institutioner, som kyrkor, moskéer och tempel, som ofta hade en central roll i att tillhandahålla hjälp till behövande.

Under medeltiden fanns det också välgörenhetsorganisationer, ofta drivna av kyrkan eller adeln, som tillhandahöll mat, kläder och skydd för de fattiga. I vissa länder fanns det också institutioner för att ge medicinsk hjälp till de behövande.

I modern tid har hjälporganisationer blivit alltmer specialiserade och fokuserade på specifika områden, såsom hälsa, utbildning, miljö och mänskliga rättigheter. En av de tidigaste moderna hjälporganisationerna var Röda korset, som grundades av Henry Dunant i Schweiz år 1863. Röda Korset var en pionjär inom humanitär hjälp och har varit verksamt i många stora humanitära kriser, inklusive första och andra världskriget.

Andra betydande hjälporganisationer som grundades under 1900-talet inkluderar Oxfam, UNICEF, Amnesty International och Läkare utan gränser. Dessa organisationer har alla olika fokusområden, men delar en gemensam målsättning att förbättra livet för de mest utsatta och marginaliserade människorna runt om i världen.