​Australien: Starka bevis för myndighetsinblandning i människosmuggling

Amnesty har i en ny rapport samlat bevis som tyder på att Australiens gränskontrolloperationer till havs nu påminner om illegala aktiviteter, där fartygsbesättningar betalas för att föra asylsökande till Indonesien. Rapporten beskriver också hur barn, kvinnor och män som söker asyl utsätts för kränkande behandling.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Barnen mest utsatta efter jordbävning i Afghanistan och Pakistan

© UNICEF/Madhok

© UNICEF/Madhok

Mer än 200 människor har dött, varav 12 skolflickor, och omkring 1 000 uppges ha skadats under skalvet som uppmättes till 7,5 på richterskalan. Jordbävningen kändes i Afghanistan, Pakistan och Indien. Hälften av de drabbade uppskattas vara barn.

UNICEF finns på plats i de drabbade länderna. Vi samarbetar med regeringarna i Afghanistan och Pakistan och står beredda att leverera livräddande förnödenheter till tiotusentals drabbade barn och deras familjer.

Under de senaste två dagarna har hårt regn och snö vräkt ner över de avlägsna bergstrakterna där jordbävningen inträffade. Kommunikationerna fungerar dåligt i området och terrängen och säkerhetsläget gör det svårt att nå fram.

Illustration: © OCHA

Illustration: © OCHA

– Vi är mycket oroade för barnens säkerhet och välmående. Barnen drabbas alltid hårdast i en katastrof och nu riskerar läget att förvärras ytterligare när temperaturen sjunker, säger Karin Hulshof, regionchef för UNICEF i Sydasien.

Några av de områden som drabbats av jordbävningen är helt otillgängliga och stora delar av den drabbade regionen är svåra att nå även i vanliga fall. På grund av jordbävningen kommer nu också ländernas system för hälsa och sjukvård, näring, hygien och utbildning att sättas under extra stor press – något som riskerar att drabba än fler barn.

I katastrofer drabbas alltid barnen värst. De är mest sårbara och det är livsviktigt att de prioriteras i hjälparbetet. Var med oss och kämpa för barnen som drabbats av jordbävningen och andra katastrofer. Ge en gåva idag.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Sex månader efter jordbävningen i Nepal

De kraftiga jordbävningarna drabbade Nepal mycket hårt, och arbetet med att bygga upp landet igen kommer att ta tid. De 14 hårdast drabbade distrikten har en befolkning på 2,8 miljoner, varav 1,1 miljoner (40 procent) är barn. Här har UNICEF tillsammans med partners genomfört de största humanitära insatserna.

Vad har UNICEF gjort?

Under det senaste halvåret har UNICEF samarbetat med Nepals regering och partners för att hjälpa de drabbade barnen och deras familjer. Vi har tillhandahållit rent vatten, hygienprodukter, tält och presenningar, mediciner och sjukvårdsutrustning, vaccin, myggnät, vitamintillskott och näringsrik mat, skolmaterial och material för lek och barns tidiga utveckling, samt delat ut kontantbidrag med mera.

Sajina, 9, och lillasyster Shashi, 5, är glada över sina nya varma kläder. Deras mamma köpte jackorna med hjälp av kontantbidraget familjen fått av UNICEF. 
Foto: © UNICEF/Shrestha
Akriti Banskota, fyra år, har varit sjuk i hela sitt liv, fram tills nu. Hon bor hos sin moster i ett av de hårdast drabbade distrikten i Nepal. När UNICEF startade sitt näringsprogram här upptäcktes det att Akriti var svårt undernärd. Hon fick snabbt behandling och springer nu glatt runt och leker som vilken frisk fyraåring som helst. 
Foto: © UNICEF/Shrestha
Manjari Lama, 7 år, är glad att gå vid en av UNICEFs tillfälliga skolor, i Dolakha. "Jag är glad nu när jag ser mina klasskamrater och lärare," säger Manjari, "de ser inte rädda ut längre."
© UNICEF/Karki
Överallt där barn måste skyddas mot farliga sjukdomar finns vi på plats och distribuerar vaccin, utbildar hälsoarbetare och bidrar med den viktiga kylutrustning som krävs för att vaccinet ska hålla rätt temperatur. Till fots, på cyklar, motorcyklar eller hästar kämpar vi på alla möjliga sätt för att nå ut och skydda barnen i varenda liten by. Så även efter jordbävningarna i Nepal, ett land som redan före katastrofen var mycket svårtillgängligt. På bilden ser vi UNICEFs vaccin på väg till byn Barpak i distriktet Gorkha.
Foto: © UNICEF/Panday

Några exempel på UNICEFs insatser:

 • Mer än 500 000 barn har fått vaccin mot sjukdomar som går att förebygga – som mässling, röda hund och polio – genom vaccinationskampanjer som stöds av UNICEF.
 • I juni nåddes mer än 500 000 barn och kvinnor med olika insatser inom näring.
 • I juli rapporterades det om flera fall av kolera i Kathmandu. UNICEF och andra partners agerade snabbt och delade ut vätskeersättning, testade vattnet och informerade om god sanitet och hygien med mera. Tack vare de snabba insatserna kunde ett stort utbrott av vattenburna sjukdomar undvikas.
 • I juli började vi också stötta regeringens program för att dela ut kontantbidrag till särskilt utsatta delar av befolkningen. I slutet av september hade 238 431 personer – så som barn under fem år, äldre, personer med funktionsnedsättningar och personer i särskilt utsatta etniska grupper – fått kontantbidrag.
 • 110 team med ingenjörer som får stöd av UNICEF har undersökt 55 000 klassrum i mer än 6 300 skolor i de hårdast drabbade områdena. 62 procent visade sig vara för osäkra för att kunna användas. UNICEF har satt upp 1 416 tillfälliga skolor för att se till att barn kan fortsätta med sin utbildning.
 • En stor kampanj för att få barn att fortsätta gå i skolan nådde mer än en miljon barn, via tidningar, radio och tv.
 • Mer än 16 000 barn har fått möjlighet till återhämtning, psykosocialt stöd och lek vid UNICEFs 226 barnvänliga trygga platser.

UNICEF fortsätter arbetet för att hjälpa barnen och familjerna i Nepal på sin väg till återhämtning. Den kommande vintern innebär fler utmaningar för barnen och deras familjer, varav många fortfarande bor i tillfälliga bostäder. Vi kommer att stanna så länge barnen behöver oss för att se till att insatserna för barnen blir hållbara och långsiktiga, och att barnen får det som de har rätt till.

Var med oss och kämpa för barn som drabbas av konflikter och katastrofer. Ge en katastrofgåva idag.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

45 000 barn får en bättre start i livet

Mer än 200 miljoner barn under fem år i låg- och medelinkomstländer når inte sin fulla potential på grund av fattigdom, dålig hälsa och näring, samt brist på stimulans och omvårdnad under de första åren. Det får inte bara konsekvenser för barnen utan också för familjerna och samhället i stort.

– Vi vet att barns hjärnor utvecklas snabbt under de första åren och att deras intellektuella, känslomässiga och sociala utveckling, deras förmåga till lärande och deras framsteg längre fram i livet avgörs då, säger Pia Rebello Britto, chef för barns tidiga utveckling på UNICEF.

©UNICEF Andre Prtic- Exclusive rights H&M Conscious Foundation (blogg)

Ineza, två år, med mamma Umawahoro Esperance i Rwanda.

I byn Kibirizi i Rwanda finns ett center för barns tidiga utveckling. Varje dag kommer 165 barn hit, några tillsammans med sina föräldrar. Här får barn upp till sex år en chans att leka samtidigt som de lär sig. Det är också en plats för föräldrar att samlas och prata, samt få information om till exempel att laga näringsrik mat till barnen.

Ineza, två år, kommer hit med sin mamma Umawahoro Esperance varje dag.

– Programmet är mycket viktigt eftersom jag nu har mer kunskap om att ta hand om min dotter och även om mig själv som mamma, säger Umawahoro. Innan jag började gå hit visste jag inte så mycket om vilken mat som var bäst för Ineza och hur viktigt det är att leka med henne. Jag hoppas nu att hon ska gå så långt det bara är möjligt i skolan och bli självständig.

Samarbetet mellan UNICEF och H&M Conscious Foundation lanserades förra året med målet att inom tre år nå närmare 75 000 barn i Benin, Laos, Mali, Nepal, Rwanda och Timor Leste.

Så här arbetar UNICEF för att barn som Ineza ska få utvecklas i en positiv, säker och hälsosam miljö under de första avgörande åren, och därmed få en bättre framtid:


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

​Amnesty: Fel att införa tillfälliga uppehållstillstånd

Efter en dryg veckas förhandlingar har regeringen och allianspartierna enats om en uppgörelse för flyktingmottagandet. En del av överenskommelsen innebär att tillfälliga uppehållstillstånd kommer att införas under en treårsperiod för vuxna personer utan barn, vilket är något som Amnesty skarpt kritiserar.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Tack alla ni som lyssnar på barnen!

Under de senaste två veckorna har vi särskilt riktat ljuset mot att barn i Sverige regelbundet får sitta på bänken och se på när vuxna fattar beslut om deras liv. I vår poddserie ”Röster från bänken” har fem barn själva fått komma till tals, och berättat om hur de har blivit svikna i mötet med vuxenvärlden.

UnicefRösterFrånBänkenKey_Final

Tusentals har engagerat sig för barnens rätt att göra sina röster hörda. Däribland fem ministrar och kända profiler som exempelvis Michael Nyqvist, Morgan Alling, Saga Becker, Kristoffer Triumf och Vanna Rosenberg.

– Rösterna griper tag, de som rymmer tusen och en sorger. Man inser vilket enormt svek de utsatts för och hur många barn som dagligen utsätts. Barn som drunknar i det system som ska fånga upp dem och rädda dem, skriver Vanna Rosenberg om ”Röster från bänken”. Kampen för att omforma detta system, skapa ett effektivt sammanlänkande mellan myndigheter och andra instanser, kampen för att barn aldrig ska behöva bli kränkta, sårade och rädda för framtiden är så livsviktig! Inte ett barn till på den symboliska bänken, den tiden måste vara förbi!

Ställ dig bakom vårt krav

I början av november kommer vi att lämna över underskrifterna från alla som skrivit under vårt krav, att regeringen måste införa klagorätt för barn, till barnminister Åsa Regnér. Skriv under du också så vi blir ännu fler! Med gemensamma krafter kan vi skapa förändring. Inga fler barn på bänken!

Nedan kan du lyssna på alla avsnitt av ”Röster från bänken”:


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Mexiko: Fördubbling av tortyranmälningar vittnar om djupnande människorättskris

Mexikos tortyrepidemi har nått nya, katastrofala nivåer. Antalet anmälningar om kvävning, sexuella övergrepp, elchocker och misshandel har mer än fördubblats det senaste året, säger Amnesty i en ny rapport. Samtidigt ska president Peña Nieto inom kort presentera ett nytt lagförslag mot tortyr för kongressen.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Globalt samarbete krävs för att nå målen om en bättre värld

Foto: © UNICEF/Hallahan

Foto: © UNICEF/Hallahan

”Varför firade vi inte på gatorna och badade i fontänen på Sergels torg?”. Orden kommer från miljöexperten Johan Rockström och syftar till beslutet inom världssamfundet i slutet av september då de 17 nya globala målen för hållbar utveckling antogs. Det är stort.

Och det som är nytt jämfört med tidigare mål är att de sociala och ekonomiska målen ska nås inom ramen för vad vår planet och vårt klimat klarar av. På UNICEF är vi glada för att vissa känsliga frågor som vi kämpat för kom med. Som till exempel att få ett slut på könsstympning, barnäktenskap, de värsta formerna av barnarbete samt våld och övergrepp mot barn.

Det kommer att krävas enorma resurser, modigt politiskt ledarskap och stora systemförändringar för att nå målen. Men också globalt samarbete.

I år när FN fyller 70 år är det viktigt att påminna om behovet av en samordnande kraft. Många politiska hinder står i vägen för FN:s fredsmäklande arbete. Men inom den sociala utvecklingen görs stora framsteg i det tysta. Jämfört med för 25 år sedan går många fler barn i skolan, färre flickor tvingas gifta sig, många fler har tillgång till vatten och toaletter, många fler barn överlever sina första år i livet och fler kvinnor föder barn med hjälp av utbildad personal.

På Bokmässan i Göteborg i september fick besökarna rösta om vilka tre mål de tycker är viktigast. Ungefär 2 500 personer deltog i omröstningen. Följande blev resultatet:

 1. Flest röstade för att öka människors tillgång till vatten och toaletter.
 2. Som tvåa kom god utbildning för alla.
 3. Trea kom att utrota fattigdom i alla dess former.

Det var också möjligt att rösta på vilka mål som är viktigast för Sverige:

 1. Här kom god utbildning för alla i topp.
 2. På andra plats kom jämställdhet mellan kvinnor och män.
 3. På tredje plats kom en hållbar konsumtion och produktion.


Gå till källa
Author: Eva Dalekant

Hungerkatastrof hotar i Sydsudan

Ayen Thon, tio månader, lades in på ett sjukhus som får stöd av UNICEF i Bor i Sydsudan. När hon lades in vägde hon bara 4,2 kilo och var allvarligt undernärd. Nu har hon gått upp lite i vikt och läkarna är hoppfulla. Ayen är ett av tusentals barn som drabbats av undernäring i Sydsudan. Foto: © UNICEF/Rich

Ayen Thon, tio månader, lades in på ett sjukhus som får stöd av UNICEF i Bor, Sydsudan. När hon lades in vägde hon bara 4,2 kilo och var allvarligt undernärd. Nu har hon gått upp lite i vikt och läkarna är hoppfulla. Ayen är ett av tusentals barn som drabbats av undernäring på grund av konflikten i Sydsudan. Foto: © UNICEF/Rich

Tillsammans med WFP (FN:s livsmedelsprogram) och FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) uppmanar UNICEF alla parter i konflikten att omedelbart ge hjälporganisationer tillträde till staten Unity. Där visar en ny undersökning av tillståndet när det gäller mat i landet att minst 30 000 människor lever under så svåra förhållanden att de riskerar att dö av svält.

Det är första gången sedan kriget i Sydsudan bröt ut för nära två år sedan, som undersökningen visar att katastrofläget nu är på nivå fem – den allra högsta på skalan. Vissa familjer på flykt berättar att de bara överlever på ett mål mat om dagen, bestående av fisk och växter.

– Sedan konflikten bröt ut har barnen utsatts för våld, sjukdomar, skräck och hunger, säger Jonathan Veitch, chef för UNICEF i Sydsudan. Familjerna kämpar hårt men har nu uttömt alla resurser för att kunna hantera krisen. Vi kan hjälpa till, men bara om vi får tillgång till området. Annars riskerar många barn att dö.

Sammanlagt hotas 3,9 miljoner människor i landet av en hungerkatastrof. Antalet människor som riskerar att drabbas av matbrist har ökat med 80 procent jämfört med samma tid förra året. 42 procent av barnen under fem år är stunted, det vill säga så undernärda att de inte växer och utvecklas som de ska. En kvarts miljon barn under fem år uppskattas vara svårt undernärda.

Vad gör UNICEF?

 • Vi behandlar fler undernärda barn än någonsin förr. Sedan januari 2015 har nära 100 000 svårt undernärda barn under fem år fått behandling genom UNICEFs program.
 • Tillsammans med WFP kommer vi att nå mer än två miljoner barn, gravida och nya mammor med behandling och för att förebygga akut undernäring, fram till maj 2016.
 • UNICEF arbetar i alla stater i Sydsudan för att åtgärda de underliggande orsakerna till undernäring, så som till exempel fattigdom och bristande tillgång till rent vatten och sanitet.

Läget är akut. Vi gör allt vi kan för de drabbade barnen men våra livräddande förnödenheter riskerar att ta slut inom fyra månader. Mer resurser behövs nu.

Var med och kämpa för barnen i Sydsudan och i andra katastrofer. Ge en katastrofgåva idag så är du med och räddar barns liv. Du kan också köpa livräddande produkter som nötkräm mot undernäring i vår gåvoshop. Tack!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Gustav Fridolin kommenterar Röster från bänken

Inför lanseringen av UNICEFs poddserie Röster från bänken skickade vi varje avsnitt till en minister som berörs av ämnet i poddarna med barnen. Alla ministrar har fått samma frågor och dessa berör ej de enskilda fallen.

Tycker du att barn idag får komma till tals i tillräcklig utsträckning i beslut som berör deras liv och/eller inom det politikområde som du ansvarar för? Om inte hur tror du att detta kan förbättras?

– För mig som utbildningsminister är det jätteviktigt att alla barn och elever ska ha möjlighet att göra sin röst hörd. I skollagen står att elever har rätt till demokratiskt inflytande, vilket blir verklighet genom elevkårer eller elevråd.

– Alla barn ska få komma till tals, men det finns barn vars behov inte blir tillräckligt uppmärksammade i skolan. Regeringen satsar därför pengar för fler lärare på lågstadiet, så att eleverna ska få mer tid med sina lärare. Regeringen ska också tillsätta en utredning om elever som stannar hemma från skolan under långa perioder, om hur man kan förebygga och komma tillrätta med problematisk frånvaro, säger Gustav Fridolin.

Vad kan du som politiker göra konkret för att barn ska få större möjlighet att påverka beslut som berör dem?

– Regeringen har påbörjat ett arbete med att göra barnkonventionen till lag. Det kommer få stor betydelse för barn inom många områden. Men redan idag har vi tydliga regler som ska ge barn möjlighet att påverka de beslut som rör barn.

– Att se till att det finns fler vuxna i skolan som kan se och ta tillvara barnens åsikter är viktigt. Regeringen satsar därför stora resurser på att anställa fler i lågstadiet. Vi gör också stora satsningar för att höja lärarlönerna så att fler ska vilja bli lärare och stanna kvar i yrket. Elevhälsan gör ett bra arbete på många skolor med att skapa en trygg skolmiljö. Regeringen investerar bland annat därför i stärkt elevhälsa.

Delar du UNICEF Sveriges uppfattning om att barnrättsperspektivet ska genomsyra inom alla politikområden, det vill säga att barnfrågorna inte enbart bör hanteras som ett eget isolerat politikområde utan inbegripas i alla berörda politikområden? Kan du ge ett exempel på hur det bättre kan genomsyra ditt politiska ansvarsområde, eller ge ett exempel på hur detta görs redan idag?

– En av regeringens målsättningar är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att växa upp i. Beslutet om att barnkonventionen ska bli lag är en viktig del av arbetet för att förverkliga det. Det är viktigt så att man alltid tänker på hur barn påverkas och att barn får komma till tals innan ett beslut ska fattas.

– Barnrättsperspektivet är centralt i den svenska förskolan och skolan. Det är tydligt både i lagar som styr verksamheterna och i läroplanerna. Skolan ska ta hänsyn till att barn och elever har olika behov. Barn och elever ska få stöd att utvecklas så långt de kan och elever kan också få extra stöd eftersom barn är olika och har olika bakgrund. Förutom redan nämna satsningar investerar regeringen i fler speciallärare och specialpedagoger.

Kan du skriva under på UNICEF Sveriges krav om att införa en klagorätt för barn? Så att barn får rätt att klaga i de fall barnet/barnen upplever att deras rättigheter kränks och att de inte blivit lyssnade på?

– Denna fråga bereds inom regeringskansliet och jag kan inte föregå det. Däremot är det viktigt att barn som är utsatta för kränkningar eller inte blir tagna på allvar kan anmäla och få hjälp. Därför finns Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO). Det går att göra anmälan på Skolinspektionens hemsida, avslutar utbildningsministern.

UNICEF Sveriges barnrättsjurist, Karin Ödquist Drackner, kommenterar svaren från utbildningsminister Gustav Fridolin:

– Att barn har möjlighet att anmäla kränkning i skolan till BEO är bra men tyvärr inte heltäckande. Många barn faller mellan stolarna vid en anmälan eftersom BEOs mandat inte täcker alla rättighetsområden och kränkningar som ett barn kan uppleva. Att införa klagorätt för barn skulle vara ett sätt att lösa detta problem så att barn kan få upprättelse när alla deras rättigheter kränks.

– Bra att utredning har tillsatts som tar upp långvarig frånvaro i skolan. Vi hoppas att den ger konkreta förslag och riktlinjer med ett tydligt barnrättsperspektiv med barnets bästa och barns delaktighet i fokus samt att tillräckliga resurser tillsätts för att kunna genomföra förändringar, säger Karin Ödquist Drackner.

Här kan du lyssna på podden som UNICEF skickade till Gustav Fridolin:

Inga fler barn ska behöva hamna på bänken och bli åskådare i sina egna liv. Lyssna på barnen och skriv under vårt krav till regeringen om att barn måste få rätt att klaga när deras rättigheter kränks.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige