Flyktingkrisen sträcker sig långt utanför Europas gränser

– Fruktansvärda bilder har skapat stor uppmärksamhet kring barnens situation i den europeiska flyktingkrisen. Men katastrofen sträcker sig långt utanför Europas gränser, säger Afshan Khan, chef för UNICEFs katastrofprogram. Världen upplever just nu den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Miljoner familjer har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt och förföljelse i länder som Afghanistan, Somalia, Sydsudan, Sudan och Syrien.

Foto: © UNICEF/Georgiev

En pojke på flykt bärs längs ett tågspår i Makedonien på väg till gränsen mot Serbien. Foto: © UNICEF/Georgiev

Sedan årets början har mer än en halv miljon människor sökt sig till Europa. Omkring en femtedel av dem är barn. Men medan situationen i Europa har väckt världens intresse fortsätter katastrofen för miljoner flyktingar runt om i världen:

 • I Syrien har den brutala konflikten tvingat fyra miljoner människor att fly till flyktingläger, tillfälliga boenden och överväldigade värdsamhällen i Jordanien, Irak, Libanon och Turkiet.
 • Läget i Afghanistan är den andra största källan till flyktingkrisen – här har mer än 2,6 miljoner människor tvingats lämna landet.
 • I Somalia har konflikt, instabilitet och svält tvingat nära en miljon människor – varav hälften är barn – att fly från landet.
 • Nära 666 000 människor är på flykt från konflikten i Sudan.
 • Omkring 760 000 människor, varav två tredjedelar är barn, har flytt från Sydsudan sedan konflikten bröt ut i december 2013.

Barn i konfliktdrabbade länder utsätts dagligen för hot. De riskerar att kidnappas, skadas, rekryteras och dödas. Resan mot säkerhet är kantad av svåra risker. De tvingas bära de fysiska och psykiska bördor som kommer av krig, flykt och utsatthet, och oavsett om de flyr till havs eller på land hamnar de ofta i händerna på smugglare.

De miljoner barn som befinner sig på flykt behöver omfattande och hållbara insatser som bygger på samarbete.

Vad gör UNICEF?

UNICEF är på plats och kämpar för barnen i krigshärjade områden, i flyktinglägren och på flyktvägen:

 • Syrien ser vi till att barn får rent vatten och sanitet, att de har möjlighet att gå i skolan och vaccineras mot farliga sjukdomar.
 • Serbien, Makedonien och Kroatien har UNICEF bland annat etablerat flera barnvänliga trygga platser där barn får en chans att leka och återhämta sig. Vi stöttar också regeringar och partners i Grekland, Ungern, Slovenien och Österrike för att barnen ska få den hjälp de har rätt till.
 • Vi fortsätter också arbetet med att påverka regeringarna i de länder i Europa som tar emot flyktingar, för att se till att barnens bästa prioriteras.

Mer information om våra insatser för barn på flykt och i ursprungsländerna hittar du här.

Två flickor leker vid en av UNICEFs barnvänliga trygga platser, i Preševo i Serbien. Foto: © UNICEF/Georgiev

Två flickor leker vid en av UNICEFs barnvänliga trygga platser, i Preševo i Serbien. Foto: © UNICEF/Georgiev

För barnen på flykt i Europa planerar UNICEF att göra följande de kommande 12 månaderna:

 • Sätta upp fler barnvänliga trygga platser och andra tjänster vid mottagningscenter för flyktingar.
 • Ge stöd inom hälsa och näring till barn och familjer.
 • Stötta program för utbildning.
 • Erbjuda teknisk support och stöd till regeringar och andra partners inom barns rättigheter och skydd av barn, psykosocialt stöd, förebyggande arbete och hantering av våld, skydd mot människohandel och stöd för ensamma barn som kommit ifrån sina familjer.

Men mer resurser behövs nu för att kunna hjälpa alla barn som behöver de här insatserna.

30 miljoner barn befinner sig nu just nu på flykt i Europa och övriga världen. UNICEF kommer att kämpa för barnen så länge som de behöver oss. Men behoven är enorma. Din hjälp behövs nu, ge en gåva till barn på flykt.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Centralafrikanska republiken: Företag får inte sko sig på konfliktdiamanter

Centralafrikanska republikens största diamanthandlare har köpt diamanter till ett värde av flera miljoner dollar utan att utreda om dessa har finansierat väpnade grupper som är ansvariga för summariska avrättningar, våldtäkter, påtvingade försvinnanden och plundring. Det säger Amnesty i en färsk rapport
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Målen framåt är satta!

Under högtidliga former antog FN:s 193 medlemsländer i fredags de nya globala utvecklingsmålen. Detta följdes av ett stort firande i New York med bland annat tal av Stefan Löfven och uppträdande av Beyoncé.

Och vi har anledning att fira. Efter flera år av tuffa förhandlingar har världens ledare enats om 17 mål som kommer att göra livet bättre för miljarder människor, och förhoppningsvis styra in utvecklingen på en hållbar kurs som går mer i linje med vad vår planet klarar av.

Village Vaghpura, Sami Block, Dist. Patan, Gujarat, INDIA. Hardik Momabhai Rabari play with Sheetal Shankarbhai Thakur on slider outside at Anganwadi centre in Patan District, Gujarat.Early years in the life of a child are extremely crucial for the holistic development of a child. Studies show that a failure to offer a stimulating physical and psycho social environment at this stage can have detrimental effects and the poorest and most marginalized are more likely to drop out of primary school when the foundations of school readiness are not strong. To address the growing concern about quality of early education, UNICEF began work in 2009 to develop an Early Childhood Education (ECE) programme in Gujarat with Anganwadi Centres as the focal point. This programme included introduction of Early Childhood Education (ECE) learning kits for Anganwadi Centres (government sponsored child-care and mother-care center), training of Anganwadi workers and development of parenting education materials. This initiative has been instrumental in bringing the focus of Early Childhood Education (ECE) in the Gujarat Right to Education (RTE) rules. The way forward for the Early Childhood Education (ECE) initiative in Gujarat includes expansion and coverage to all Anganwadis of the state and sustenance of quality inputs in terms of learning materials, capacity building of front-line workers. UNICEF India/2013/Dhiraj Singh

Barnen Village och Sami leker tillsammans i Patan, Gujarat, Indien. Foto: UNICEF Indien/Dhiraj Singh

Framgångarna med de åtta millenniemålen visar att vi når mätbara framsteg när alla aktörer; regeringar, företag och civilsamhälle strävar mot samma mål. På 25 år har mödradödligheten, barnadödligheten och den extrema fattigdomen halverats och 2,6 miljarder fler människor fått tillgång till rent vatten.

De nya utvecklingsmålen är många och mycket ambitiösa, något som det riktats kritik mot. Men för att möta komplexa problem behövs många olika insatser som alla tjänar på att synliggöras och mätas.

För att ytterligare få ned barnadödligheten behöver vi till exempel öka familjers tillgång till vatten och sanitet, förbättra sjukvården, se till att fler flickor och pojkar går ut grundskolan och att ändra diskriminerande attityder mot kvinnor och flickor. Alla dessa områden har fått egna mål, som alltså samverkar med varandra.

De nya målen täcker även in områden som många saknade i millenniemålen: som vikten av en hållbar tillväxt, bredare deltagande i beslutsprocesser, större jämlikhet och att få bort system och attityder som diskriminerar delar av befolkningen.

Vi är också glada för att många av delmålen tydligt anger ambitionen om att alla barns rätt till utbildning, hälsovård, vatten och sanitet, inflytande och skydd från våld och övergrepp ska bli verklighet. Det är i den egna vardagen som barn världen över kommer märka om vi har lyckats eller inte. Om 15 år har vi svaret.

Här kan du läsa mer om målen: unicef.se/vad-vi-gor/de-nya-globala-utvecklingsmalen


Gå till källa
Author: Eva Dalekant

​Chile: Extrem anti-abortlagstiftning riskerar flickors och kvinnors hälsa

Den 28 september är det den internationella dagen för avkriminalisering av abort och Amnestyaktivister kommer uppmärksamma detta genom olika aktioner i 20 länder.
40 procent av världens kvinnor i fertil ålder lever i länder där de nekas rätten till abort.
Ett av dessa länder är Chile.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Svenska artister släpper låt för barn på flykt

Foto: © Bingo RImér.

Foto: © Bingo RImér.

Artisternas intäkter från bland annat Spotify och iTunes går till UNICEF. Låten är en påminnelse om att alla på ett enkelt sätt kan bidra till flyktingbarnen och deras familjer.

Mauro Scocco, Patrik Isaksson och Uno Svenningsson skrev låten tillsammans och kopplade sedan in övriga artister. Artisterna menar att låten måste bli ett sätt att påminna människor om att bidra när medias fokus inte längre ligger på flyktingkatastrofen.

– Folks utsatthet. Barnen som far illa. Vi har alla sett bilderna. Alla kan bidra med något. Man blir lätt handlingsförlamad och bara stänger av alltihop. Att ladda ner vår låt har till exempel alla råd med och är ett superenkelt sätt att bidra, säger Mauro Scocco i en intervju i Expressen.

Vi på UNICEF tackar alla artister för initiativet och engagemanget för barn på flykt!

Ladda ner och lyssna på låten via iTunes, eller lyssna direkt här via Spotify:

30 miljoner barn befinner sig nu just nu på flykt i Europa och övriga världen. UNICEF gör stora katastrofinsatser i krigshärjade områden, i flyktinglägren och på flyktvägen. Men resurserna räcker inte. Din hjälp behövs nu, ge en gåva till barn på flykt.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

​Mexiko: Slarvig utredning av försvunna studenter avslöjar myndigheternas mörkläggning

De mexikanska myndigheternas slarviga hantering när det gäller utredningen av de 43 lärarstudenterna från Ayotzinapa i Iguala, Mexiko, som greps av polis och fördes bort för ett år sedan visar på en skandalös mörkläggning iscensatt på högsta regeringsnivå. Det säger Amnesty International i samband med årsdagen av försvinnandena.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Mobila team hjälper barn på flykt i Kroatien

Vid UNICEFs barnvänliga trygga platser får barn möjlighet att leka och bara vara barn, samt att återhämta sig från svåra upplevelser. Foto: © UNICEF/Georgiev

Vid UNICEFs barnvänliga trygga platser får barn möjlighet att leka och bara vara barn, samt att återhämta sig från svåra upplevelser. Foto: © UNICEF/Georgiev

Med de mobila teamen kan barnen få samma typ av hjälp som vid våra barnvänliga trygga platser – de får psykosocialt stöd och en chans att vila, leka och bara vara barn.

Tillsammans med partners finns UNICEF på plats och erbjuder humanitärt stöd vid olika mottagningscenter i Kroatien. Vi har satt upp barnvänliga trygga platser och delar ut blöjor, flaskvatten och informerar om amning. I katastrofer och på flykt är det särskilt viktigt att små barn ammas, då amning ger barnet alla näringsämnen och den vätska barnet behöver upp till sex månaders ålder.

Vi delar också ut flygblad för att varna dem som är på väg in i Kroatien om faran med landminor som finns kvar i gränsområdena sedan Balkankriget på 90-talet. Mer än 7 000 flygblad på arabiska och engelska har delats ut vid gränsen, bland annat av våra mobila team.

Barn utgör en fjärdedel av alla som sökt asyl hittills i Europa i år. Under årets första sju månader sökte 133 000 barn asyl inom EU, en ökning med nästan 80 procent sedan 2014. Många är på flykt från våldet i Syrien, Irak och Afghanistan.

30 miljoner barn befinner sig nu just nu på flykt i Europa och övriga världen. Vi gör stora katastrofinsatser i krigshärjade områden, i flyktinglägren och på flyktvägen. Men resurserna räcker inte. Din hjälp behövs nu, ge en gåva till barn på flykt.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Rättsligt vakuum för barn till EU-migranter

Foto: © Frank Aschberg

Foto: © Frank Aschberg

Barn till så kallade EU-migranter, som till exempel vistas i Sverige för att tigga, behandlas inte bara annorlunda än andra barn i Sverige. Det råder också stor oklarhet och förvirring kring deras rätt till utbildning, hälso- och sjukvård samt socialt skydd och stöd.

Rapporten Vilka rättigheter har barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige? visar på otydliga regler och tolkningar av gällande lagstiftning från myndigheters och beslutsfattares sida. Följden blir att det är högst godtyckligt vilka insatser och stöd som barnen får från exempelvis skola, sjukvård och socialtjänst.

– Vi visste att rättsläget var oklart, men det visade sig att de här barnen i princip helt saknar rättsligt skydd. De befinner sig längst ner i samhället, säger Christina Heilborn, programchef vid UNICEF Sverige.

Forskare vid Barnrättscentrum vid Stockholms universitet har på UNICEF Sveriges uppdrag genomfört granskningen. Där framkommer att till och med barn som är papperslösa i Sverige har starkare och tydligare rättigheter än EU-migranternas barn.

FN:s barnkonvention slår fast att alla barn som vistas i ett land har samma rätt till exempelvis skola, sjukvård och skydd, men trots det finns en överhängande risk för att dessa barn nekas sina grundläggande rättigheter.

– Vi ser en ovilja hos politiker att garantera alla barn samma rättigheter. Det är märkligt med tanke på att det är 25 år sedan Sverige skrev under barnkonventionen, säger Christina Heilborn.

Rapporten pekar på det faktum att EU:s principer om likabehandling och fri rörlighet inte är anpassade efter samhället idag, där ett växande antal fattiga unionsmedborgare kommer till Sverige för att söka försörjning. Därför krävs det lagändringar och politiska ställningstaganden, anser UNICEF Sverige som bland annat föreslår att:

 • Barnkonventionen måste följas så att alla barn får sina rättigheter respekterade.
 • Lagstiftningen måste ändras så att barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet får sina rättigheter tillgodosedda.
 • Kommuner och myndigheter måste få riktlinjer och vägledning för att undvika godtycklig tolkning av gällande rätt, och för att främja likhet inför lagen för alla barn.

Läs hela rapporten här.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Syrienkonflikten får fruktansvärda konsekvenser för barnen

En hälsoarbetare mäter en pojkes arm för att undersöka om han lider av undernäring, i ett flyktingläger i Syrien. Foto: © UNICEF/Rashidi

En hälsoarbetare mäter en pojkes arm för att undersöka om han lider av undernäring, i ett flyktingläger i Syrien. Foto: © UNICEF/Rashidi

Den nära fem år långa konflikten i Syrien har lett till en dramatisk ökning av undernäring bland barn. Den svåra konflikten har lett till stora flyktingströmmar, ett svårt skadat sjukvårdssystem, arbetslöshet och brist på rent vatten och sanitet. Alla bidragande orsaker till ökningen av undernärda barn. UNICEF kämpar över hela landet för att nå och behandla barnen – och förhindra att situationen förvärras ytterligare.

Konflikten fortsätter också att hindra barn från att nå sin fulla potential i skolan. Vissa barn har aldrig ens satt sin fot i ett klassrum – andra har förlorat fyra år av sin skolgång. Utbildning är en väg för barnen att bygga sig en bättre framtid. Skolan är också viktig för att barnen inte ska stanna i sin utveckling. Särskilt i katastrofer är det en bra plats för de barn som råkat illa ut och som behöver återhämta sig från svåra upplevelser.

Men 5 000 skolor runt om i landet har förstörts, skadats eller används som flyktingförläggningar eller av militära styrkor. Många föräldrar oroar sig för att skicka barnen till skolan på grund av de risker som finns längs vägen eller i själva skolan. Under 2014 attackerades 60 skolor, ibland medvetet. Syriens lärare har också drabbats mycket hårt – mer än en fjärdedel av lärarkåren har lämnat sina arbeten.

– Trots de fruktansvärda omständigheterna fortsätter de syriska barnen att kämpa för att gå i skolan, eftersom de längtar efter en bättre framtid, säger Hanaa Singer, chef för UNICEF i Syrien. Vi måste alla investera i Syriens barn då de är landets framtid och kommer hjälpa till att återuppbygga landet när freden återvänder.

Två syriska flickor gör sina läxor utanför tältet där de bor i ett flyktingläger i Irak. Foto: © UNICEF/Romenzi

Två syriska flickor gör sina läxor utanför tältet där de bor i ett flyktingläger i Irak. Foto: © UNICEF/Romenzi

Vad gör UNICEF?

Vi kämpar mot undernäring

 • UNICEF arbetar för att nå 1,3 miljoner barn med näringsbehandlingar under året. Vi trappar upp insatserna för att undersöka barn och behandla mot undernäring. Bland annat utbildar vi fler hälsoarbetare och frivilliga.
 • 15 nya näringscenter kommer att sättas upp i Homs, Hama och Aleppo, vilket ökar antalet center till sammanlagt 75.

Alla barn ska ha en plats i en skolbänk

 • 2,2 miljoner barn kommer att nås genom en kampanj för att få dem att börja skolan igen.
 • Mer än en miljon barn kommer att få skolmaterial, väskor och skolböcker.
 • UNICEF startar också ett program för självinlärning som kommer att nå 500 000 barn som missat flera år av skolgång. Programmet fokuserar främst på att nå barn i de områden där striderna har varit som värst och där skolorna är stängda.
 • Ett annat program satsar på att hjälpa 200 000 barn att komma ikapp med sin utbildning och åter få in dem i vanlig skola. UNICEF trycker skolmaterial och böcker på plats för att dela ut till barnen.
 • För att se till att barn har tillräckligt med platser för att gå i skolan har mer än 700 så kallade skolklubbar öppnat runt om i landet, i områden där många barn är på flykt.
 • 600 skolor har reparerats och 300 färdigbyggda klassrum levereras för att hjälpa ytterligare 300 000 barn. UNICEF kämpar för att se till att alla barn i Syrien och på flykt får sin rätt till skolgång uppfylld.

Sedan konflikten började har UNICEF och våra partners sett till att miljoner barn och deras familjer har fått tillgång till rent vatten och sanitet, utbildning, vård, vaccin och psykosocialt stöd, trots det enormt svåra säkerhetsläget och den brutala konflikten. Men ännu mer hjälp behövs. Barnen måste skyddas i alla lägen.

Läget är mycket svårt men du kan hjälpa till. Ge en gåva till vårt katastrofarbete för barnen som drabbats av konflikten i Syrien.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

​Eritrea: 14 år i fängelse – frige samvetsfången Dawit Isaak!

Den 23 september har det gått 14 år sedan den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak greps. Han har aldrig ställts inför rätta och de eritreanska myndigheterna vägrar uppge var han hålls fängslad.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen