Goda nyheter – Cadres utbildar mot undernäring

Foto: © UNICEF

Foto: © UNICEF

De frivilliga hälsoarbetarna kallas för cadres och informerar bland annat mammorna om hur viktigt det är att amma under barnets första sex månader. För varje cadre som UNICEF utbildar ger Indonesiens regering ekonomiskt stöd till att utbilda fyra till.

Att mammorna på det här sättet får viktig kostrådgivning, både för sitt barn och för sig själva, förebygger och minskar undernäring. Idag spelar hälsoarbetarna en viktig roll i Indonesiens hälsosystem.

Det här tycker vi är riktigt goda nyheter. Vill du vara med och kämpa för fler framsteg för barnen? Bli Världsförälder!

På bara ett år hinner vi göra massor. Det här är en av många goda nyheter från 2014. Här hittar du fler goda nyheter. Läs och bli glad!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Våga planera och drömma

– Är det någon idé för mig att fortsätta planera mitt liv, frågar kvinnan som ringer till Cancerfondens informations- och stödlinje. – Jag fick besked om att jag fått en obotlig cancersjukdom och all luft gick ur mig.

Jag börjar med att svara att hon fått en kronisk sjukdom och man kan leva olika länge med kronisk cancer. Så, att redan nu sluta leva kan väl vara att ta ut döden i förskott?

– Är det så, säger hon förvånat, att jag är kroniskt sjuk och kan ha en tid på mig? Men hur ska jag tänka då? Hur ska jag orka hitta kraften att leva om jag inte vet hur morgonen kommer att bli?

– Men, frågar jag vidare, vet du hur morgondagen kommer bli om du är frisk? Ingen av oss vet vad som händer under dagen eller i morgon men vi fortsätter planera och önska oss saker hela tiden. Så varför ska du sluta göra det? Är inte planering en del av det som kan vara roligt? Berätta om dina önskningar, vad du hade för planer innan beskedet kom.

Kvinnan berättar om resan hon tänkt göra med sin väninna, en dröm sedan länge och som hon nu är rädd att missa. De planerar resvägar, färdsätt, möten och upptäckter. Ju mer vi samtalar desto mer inser hon att det går att planera och drömma, för resan kan bli av eller inte. Men det kan vara hennes väninna som råkar ut för en olycka eller blir hastigt sjuk just när de ska åka.

Vi avslutar samtalet och hennes oro är minskad men naturligtvis kvar. Det tar tid att bearbeta sorg och rädsla, att få landa i det nya liv som blev.

När cancerbeskedet kommer så stannar livet upp och vi behöver en tid att förstå vad som hänt, men sedan kan vi behöva våga fortsätta att leva. Med följeslagarna Rädslan, Oron, Osäkerheten. Det är med de i släptåg som det kan vara skönt att prata med närstående och vänner. Räcker inte det så våga be om professionell hjälp.

Till Cancerfonden är du som patient, närstående och vän alltid välkommen att ringa eller mejla. Trevlig helg och våga fortsätta planera och drömma.


Gå till källa
Author: Britta Hedefalk, leg. sjuksköterska/ Cancerfondens informations- och stödlinje

Ungas rökvanor ökar trycket på politikerna

Under den gångna veckan har vi i en brett upplagd artikelserie på Dagens Nyheters Insida kunnat läsa om rökning och unga. I dag påminner vi om Cancerfondens förslag till politikerna.

I den första artikeln i DN får vi möta 21-åriga Josefin Ripa som började röka när hon var 13 år. I den andra artikeln, från i onsdags, möter vi Tobaksfaktas Margaretha Haglund som kämpar för att få färre unga att röka och snusa. Hon har arbetat med detta sedan tidigt 80-tal.

I dagens tidning möter vi läkaren Peter Friberg. Han konstaterar att rökningen gått ned, men att det är alldeles för många unga som fortfarande röker. Varje år dör det 12 000 personer av rökrelaterade sjukdomar. Peter Friberg menar svenska politiker är alltför ”slappa” när det gäller åtgärder för att minska rökningen.

Även på Cancerfonden menar vi att politiker och beslutsfattare kan göra mer. Därför påminner jag om sex konkreta förslag som politikerna har att besluta om:

• Inför exponeringsförbud. Tobaksförpackningar ska inte synas i butik.
• Inför varningsbilder på cigarettpaket. Varningsbild- och text ska täcka minst 80 procent av paketet.
• Cigarettpaket utformas neutralt och utan logotyper.
• Höj årligen tobaksskatten.
• Förbud rökning på allmänna platser.
• Inför ett slutdatum för tobaksrökning.


Gå till källa
Author: Lars-Gunnar Ericson, opinionsansvarig

Ny generation av humanitära kriser hotar 62 miljoner barn

En pojke undersöks av läkare i flyktingläger nr 29 i Libanon, Bekaadalen. Foto: © UNICEF/Romenzi

En syrisk pojke undersöks av läkare i flyktingläger nr 29 i Libanon, Bekaadalen. Foto: © UNICEF/Romenzi

– Barn världen över står inför en ny generation av humanitära kriser, från dödliga naturkatastrofer till brutala konflikter och epidemier som sprider sig snabbt, säger Afshan Khan, chef för UNICEFs katastrofprogram. Även om inte alla katastrofer skapar rubriker utsätts barn för konflikter, klimatförändringar och sjukdomar på ett sätt vi inte upplevt förut.

Allt mer resurser krävs för att möta behoven hos de barn som drabbas av allt mer destruktiva konflikter och andra katastrofer som ebolaepidemin. Mer än vart tionde barn i världen – omkring 230 miljoner – lever idag i länder och områden som påverkas av väpnade konflikter.

­– Jag besökte nyligen Syrien och Libanon där miljoner barn har fått sina liv förstörda, säger Afshan Khan. Under de senaste fyra åren har de dagligen tvingats bevittna våld och död, och gått miste om de mest grundläggande sakerna i livet. Vår appell kommer hjälpa till att säkra en framtid inte bara för barnen i Syrien utan för barn som drabbas av kriser världen över.

Pengar till stora och bortglömda kriser

UNICEFs appell Humanitarian Action for Children 2015 har som mål att nå totalt 98 miljoner människor, varav två tredjedelar är barn, i 71 länder.

  • Den största delen av resurserna som efterfrågas kommer att gå till Syrien och regionen omkring landet, för att skydda barnen och se till att de får livräddande hjälp som vaccinationer, rent vatten och sanitet, samt utbildning.
  • En stor del kommer också att gå till arbetet i de eboladrabbade länderna. Målet är att uppnå noll nya fall under 2015 och att stötta återuppbyggandet av grundläggande sociala tjänster som vård och utbildning.
  • En del av pengarna ska gå till UNICEFs arbete i Nigeria där attackerna från väpnade grupper har ökat under det senaste året och tvingat mer än en miljon människor på flykt.
  • Pengar ska också gå till UNICEFs arbete i Ukraina där en humanitär kris hotar efter ett år av konflikt. 1,7 miljoner barn är drabbade.
  • I appellen ingår också extremt underfinansierade och bortglömda kriser där barn är i akut behov av hjälp, som Afghanistan, Palestina och Niger.

Förutom akuta katastrofinsatser kommer pengarna hjälpa UNICEF i arbetet att tillsammans med partners förbereda länderna för framtida katastrofer och skapa motståndskraft hos samhällen.

– Pengarna kommer att användas för att hjälpa de mest utsatta barnen, var de än befinner sig, säger Afshan Khan. Var ett barn föds ska inte spela någon roll, vi måste se till att alla barn i akut behov får den hjälp de behöver nu. Då skapar vi byggstenar för en fredligare framtid. Det handlar inte bara om akuta humanitära insatser, utan om att göra investeringar för framtiden.

Förra året nådde UNICEF miljoner barn med humanitära insatser. Bland annat vaccinerades 16 miljoner barn mot mässling och 1,8 miljoner barn behandlades för svår akut undernäring. Omkring 2 miljoner barn fick psykosocialt stöd och 13 miljoner människor fick tillgång till rent vatten. 2 miljoner barn fick också en bättre utbildning – en mycket viktig del i UNICEFs arbete vid katastrofer, då det hjälper barn att snabbt återfå en vardag och ger dem hopp om framtiden.

Du kan hjälpa barn som drabbats av katastrofer. Ge en gåva till vårt katastrofarbete idag så är du med och kämpar för barn i hela världen.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Leukemiläkemedel årets genombrott

Foto: Melker Dahlstrand

I tio år har det amerikanska onkologisällskapet ASCO årligen utsett de största forskningsframstegen i rapporten Clinical Cancer Advances. Årets rapport publicerades i förra veckan, och bjuder på spännande läsning för den som är intresserad av cancerforskning.

Rapportförfattarna blickar tillbaka på den senaste tioårsperioden och konstaterar att cancerforskningen har tagit stora kliv framåt, vilket lett till ökad överlevnad och bättre livskvalitet för cancerpatienter.

ASCO utser framstegen inom behandlingen av kronisk lymfatisk leukemi, KLL, till årets största genombrott. På bara ett år har behandlingen av denna vanliga blodcancerform förändrats genom att fyra nya läkemedel har godkänts. De har alla mildare biverkningar än tidigare behandlingar, vilket gör att fler kan använda dem, skriver ASCO i rapporten. Framför allt handlar det om äldre och sköra personer som utgör den största patientgruppen.

För de här patienterna som tidigare inte kunde ta läkemedel mot sin sjukdom på grund av biverkningar har två av läkemedlen, obinutuzumab och ofatumumab, tillsammans med cytostatika, visat sig kunna förlänga tiden tills sjukdomen förvärras med ungefär ett år. Båda medicinerna fungerar genom att påverka patienternas immunförsvar. Den strategin brukar kallas immunterapi, som du kan läsa mer om i Cancerfondsrapporten 2014.

För andra patienter, som har kunnat behandlas men blivit resistenta mot de äldre läkemedlen, har två nya alternativ godkänts under året, ibrutinib (som inte används i Sverige) och idelalisib. De är så kallade målstyrda läkemedel som blockerar olika molekyler som är inblandade i leukemicellernas tillväxt.

Förutom framstegen för patienter med KLL, lyfter ASCO fram ”precisionsmedicin” som ett begrepp som nu blivit verklighet. Baserat på årtionden av grundläggande biologisk forskning har det nu blivit möjligt att anpassa läkemedelsbehandlingar utefter både patientens och tumörens specifika genuppsättningar. Det öppnar helt nya möjligheter för det som kallas skräddarsydd behandling, bättre behandlingsresultat och färre biverkningar.


Gå till källa
Author: Lisa Jacobson, forskningsredaktör

Ukraina: Mer än 1 000 barn i skyddsrum behöver akut hjälp

Anna har bott med sin bror Sasha, sin mamma och mormor, i sjukhusets källare i Donetsk i flera månader. De delar sitt sovutrymme med 20 andra personer. Anna lider liksom många andra barn här av psykisk stress och oro. Foto: © UNICEF/Volpi

Anna har bott med sin bror, mamma och mormor, i sjukhusets källare i Donetsk i flera månader. De delar sitt sovutrymme med 20 andra personer. Många barn som Anna lider av psykisk stress och oro på grund av våldet de har tvingats bevittna. Flickan heter egentligen något annat. Foto: © UNICEF/Volpi

– Barnen i de drabbade områdena utsätts för enorm stress på grund av konflikten, säger Giovanna Barberis, chef för UNICEF i Ukraina. Mest utsatta är de som tvingats söka skydd i smutsiga, trånga och iskalla källare och skyddsrum, barn som lever på gatorna, och de som kommer från fattiga familjer eller har fått sina hem förstörda.

Sedan september har tusentals människor i de områden där striderna är som mest intensiva tvingats tillbringa största delen av sin tid i minst tolv skyddsrum. Människorna i skyddsrummen har liten eller ingen tillgång till vatten, sanitet eller mat. Rummen varierar i storlek, men enbart i Donetsk uppges 1 000 barn regelbundet söka skydd från beskjutning.

– Vi påminner alla parter i konflikten att se till att barn inte utsätts för fara, och uppmanar det internationella samfundet att agera nu för att se till att tusentals utsatta barn får hjälp, säger Giovanna Barberis.

UNICEF har delat ut paket med hygienprodukter till mer än 1 100 barn och vuxna som just nu bor i skyddsrum och källare. Vi kommer också snarast att börja dela ut vinterkläder till minst 10 000 utsatta barn i de konfliktdrabbade områdena. Men mer pengar behövs för att akut kunna möta behoven hos de drabbade barnen och familjerna i Ukraina. Totalt har 1,5 miljoner människor tvingats på flykt i de konfliktdrabbade områdena.

Var med oss och kämpa för barn som drabbas av konflikter och katastrofer. Ge en gåva idag.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Libyen: Ansvarsutkrävande och riktade sanktioner krävs för att krigsbrott i Benghazi ska upphöra

Behovet av riktade FN-sanktioner och ansvarsutkrävande, bland annat genom Internationella brottmålsdomstolen (ICC), är avgörande för att få stopp på det ökande antal bortföranden, tortyr, summariska mord och andra övergrepp som begås av rivaliserande styrkor i Libyen ska upphöra. Detta menar Amnesty International i en ny rapport.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Regeringen och SKL överens om satsning för kortare väntetider i cancervården

Foto: Melker Dahlstrand

Vid en presskonferens vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge presenterade i går folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström och ordföranden för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Anders Knape, en nationell överenskommelse för åren 2015 till 2018 om kortade väntetider och minskade regionala skillnaderna inom cancervården.

Regeringens och SKL:s överenskommelse för 2015 omfattar 444,5 miljoner kronor, varav 413 miljoner kronor är avsatt som stimulansmedel till landstingen för att införa ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp.

Enligt Gabriel Wikström har danska ”pakkeforløb” (standardiserade vårdförlopp) fungerat som förebild för reformen. Pakkeforløb har visat sig ge såväl kortare väntetider som förbättrad samverkan med nöjdare patienter och medarbetare.

– Det är oerhört viktigt att ledtiderna kortas, inte minst för sjuka och anhöriga. Samtidigt är det centralt att inte tumma på kvaliteten och det är vad den här överenskommelsen handlar om, säger Gabriel Wikström, som fortsätter:

– Med överenskommelsen vill vi också komma till rätta med de regionala skillnaderna så att vården blir mer jämlik.

Anders Knape, fyller i:

– Det är oviss och omotiverad väntan vi ska ta bort för cancerpatienterna, säger Anders Knape. Men vi ska samtidigt slå vakt om våra goda medicinska resultat och behålla den tid som behövs för god kvalitet.

Införandet av standardiserade vårdförlopp kommer i första hand att inriktas på att förkorta förloppet mellan att misstanke om cancer föreligger till behandlingsstart. Under 2015 införs standardiserade vårdförlopp för fem diagnoser:

  • Akut myeloisk leukemi (blodcancer)
  • Huvud- och halscancer
  • Matstrupe- och magsäckscancer
  • Prostatacancer
  • Cancer i urinblåsa och urinvägar

Standardiserade vårdförlopp kommer under Regionala cancercentrum i samverkans ledning tas fram för ytterligare tio cancerdiagnoser under 2015.


Gå till källa
Author: Lars-Gunnar Ericson, opinionsansvarig

3 000 barnsoldater släpps i Sydsudan

Bild från en tidigare frigivningsceremoni av barnsoldater i Sudan. Foto: © UNICEF/Mann

Bild från en tidigare frigivningsceremoni av barnsoldater i Sudan. Foto: © UNICEF/Mann

Barnen som frigavs idag överlämnades vid byn Gumuruk i Jonglei State i östra Sydsudan. De övriga barnen kommer att släppas löpande under den kommande månaden.

Barnen är i åldrarna 11-17 år och rekryterades av den väpnade gruppen SSDA-CF (South Sudan Democratic Army – Cobra Faction) som leds av David Yau Yau. Några av barnen har stridit under upp till fyra år och många har aldrig gått i skolan. Barnen överlämnade sina vapen och uniformer i en ceremoni som stöttades av UNICEF och bevittnades av Sydsudans kommission för nationell nedrustning och återanpassning, samt Cobra Faction.

– De här barnen har tvingats göra och se saker som inga barn ska behöva uppleva, säger Jonathan Veitch, chef för UNICEF i Sydsudan. Att tusentals barn släpps fria kräver enorma insatser för att ge dem skydd och stöd så att de kan återuppbygga sina liv.

Bara under det senaste året har 12 000 barn, mest pojkar, rekryterats och utnyttjats som soldater av väpnade grupper i Sydsudan. Barnen som frigivits från Cobra Faction får grundläggande hälsovård, mat, vatten och kläder, för att förbereda dem inför återföreningen med deras familjer. Program för psykologiskt stöd och rådgivning kommer snabbt att etableras. Barnen kommer också snarast att få tillgång till utbildning.

UNICEF arbetar för att spåra och återförena barnen med deras familjer, ett utmanade arbete i ett land där mer än en miljon barn sedan december 2013 har tvingats på flykt. Vi arbetar också för att se till att lokala samhällen får stöd för att förebygga och minska diskriminering av barnen som återvänder, och för att förhindra att de rekryteras igen.

– Både akut och långsiktigt stöd krävs för att barnen framgångsrikt ska kunna återintegreras i sina samhällen, säger Jonathan Veitch, det kommer att kräva stora resurser.

UNICEF uppskattar att kostnaden för återintegrering av barnen som släpps kommer att uppgå till omkring 19 000 kronor för varje barn under två år. Hittills har UNICEF mottagit cirka 15 miljoner kronor från IKEA Foundation till stöd för återintegreringsprogrammet. Bland andra stora givare finns EU. Men fortfarande saknas omkring 83 miljoner kronor för att helt täcka behoven.

I katastrofer och konflikter är det alltid barnen som drabbas hårdast. Ge en gåva till vår katastroffond så är du med oss och räddar barns liv.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

UNICEF vädjar om pengar till översvämningarna i Malawi

Byn Chumbu i Nsanje-distriktet. Anita sitter med sina barnbarn utanför familjens hus som raserats i översvämningarna. Foto: © UNICEF/Chagara

Byn Chumbu i Nsanje-distriktet. Anita sitter med sina barnbarn utanför familjens hus som raserats i översvämningarna. Foto: © UNICEF/Chagara

Landets södra delar är hittills värst drabbade. Vissa översvämningsdrabbade områden går för närvarande inte att nå fram till och antalet människor i behov av hjälp förväntas stiga. 181 skolor används just nu som skydd för människor på flykt.

För att förebygga och bemöta sjukdomsutbrott prioriterar UNICEF att nå ut med vaccin, öka användningen av myggnät behandlade med insektsmedel, samt att snabbt kunna hjälpa barn som drabbas av malaria, lunginflammation eller diarré.

Största delen av de drabbade områdena riskerade redan före översvämningarna brist på mat, kolera och malaria. Barnen och deras familjer behöver både akuta insatser och mer långsiktigt stöd för att kunna återhämta sig. Mer än 640 000 människor i landet har osäker tillgång till mat.

Just nu prioriterar vi insatser inom skydd, rent vatten och sanitet, grundläggande hälsovård, att främja god hygien och förebygga sjukdomar, och se till att barn kan fortsätta sin utbildning. Vi ser också till att barn som drabbats får skydd och psykosocialt stöd. Tillsammans med partners ska UNICEF se till att 24 084 barn som lider av svår akut undernäring får behandling, och att 105 000 människor som drabbats får tillgång till säkert vatten.

Tidigare har vi rapporterat om hur vi trappar upp insatserna i Malawi och flyger in livräddande förnödenheter. Sammanlagt vädjar nu UNICEF till det internationella samfundet om 77 miljoner kronor för att kunna täcka behoven hos de barn och familjer som drabbats av översvämningarna.

Som alltid i katastrofer är det barnen som drabbas hårdast. Ge en katastrofgåva idag så är du med oss och kämpar för barnen som drabbats av översvämningarna i Malawi, och av andra katastrofer och konflikter. Tack!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige