Inlägg av UNICEF

Nio år av lidande för Syriens barn

Sedan december i fjol har över 900 000 människor tvingats på flykt, varav mer än hälften är barn. Många har flytt utan varken kläder, mat eller id-handlingar. Och för flera av dem, är det inte första gången som de lämnar allt de äger för att fly för sina liv. Många syriska barn har aldrig upplevt […]

Hög tid att agera för placerade barn

Det finns mycket att reagera på gällande flickans situation. Hur kunde det hända? Hur ser samhällets syn på barn egentligen ut? Att föräldrarätten idag är starkare än barnrätten råder det inga tvivel om. Det fattas beslut om barns situation utifrån föräldrars rättigheter, beslut som inte alltid är bäst för barnet. En förälder är inte nödvändigtvis […]

”Jag är 7 år och går i första klass”

”Jag har längtat, väntat, förberett mig. Jag kan redan läsa – min mamma har gett mig böckernas värld och mina systrar har ljudat orden före mig.” Jag är född i den bästa av världar där utbildning anses självklart, även för flickor. Så är det inte överallt, som vi vet. Men att utbilda flickor har enorma […]

Ojämna framsteg för flickors rättigheter

25 år efter FN:s historiska kvinnokonferens i Peking har stora framsteg gjorts när det gäller flickors möjlighet till utbildning. Antalet flickor som inte går i skolan har sjunkit med 79 miljoner de senaste decennierna, en utveckling som gynnar hela samhällen. Däremot är våld mot flickor och kvinnor fortfarande vanligt, i många delar av världen till […]

Vart är barnrätten på väg?

Nu när barnkonventionen har inkorporerats och blivit svensk lag befinner vi oss i en ny era inom barnrätten. Det är en förändring som kommer att påverka synen på barn och deras rättigheter, och därmed stärka deras rättsliga ställning – både i enskilda fall och i samhällsdebatten. Ända sedan Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 har vi varit […]

Stärk barn- och ungdomsvården med barnrättsperspektiv

Förra veckan publicerade IVO en rapport om den sociala barn- och ungdomsvården 2017-2018. I rapporten står att de största bristerna i kommunernas handläggning framför allt gäller kvalitet, dokumentation, barns delaktighet och för långa handläggningstider vid orosanmälningar, förhandsbedömningar och utredningar. Rapporten innehåller även en granskning av 2018 års tillsynsbeslut gällande boende för barn som är placerade […]

Bomberna i Syrien måste tystna

Nour, elva år, väntar gråtandes i bilen medan hennes familj förbereder sig för att fly. ”Striderna har kommit till vår by. Mina yngre bröder och min mamma är väldigt rädda, så vi måste lämna. Några hus på vår gata har rasat och några av våra grannar har dött.” Foto: © UNICEF/ Abdullah Sedan december har den […]

25 miljoner hjälper barn i katastrofer

Sedan Postkod­lotteriet startade år 2005 har nu mer än elva miljarder kronor delats ut till ideella orga­nisa­tioner. UNICEF har varit förmåns­tagare sedan 2008 och totalt har vi mottagit över 313 miljoner kronor till vårt arbete för barnen. Helt fantastiskt! Här får tre barn på flykt från Syrien en brådskande vinterleverans från UNICEF. Tack vare pengarna […]

Vår generations största prövning

Idag lanserar UNICEF och WHO (Världshälsoorganisationen) i samarbete med den medicinska tidskriften The Lancet den första oberoende rapporten om de snabba, globala förändringarna som just nu påverkar barns hälsa. Rapporten visar att de framsteg som har gjorts under de senaste tjugo åren har avstannat, och att inget av världens länder för närvarande lyckas ge sina […]

Föräldrarätten ska inte väga tyngre än barns rätt till trygghet

Socialtjänsten hade bedömt att flickan inte skulle återvända hem till sina biologiska föräldrar. Ändå tar domstolen det beslutet. Det är fortfarande inte klargjort vad som orsakade dödsfallet, men vi vill kommentera beslutet att överlämna vården till föräldrarna utifrån gällande lagstiftning. Yngre barns behov av familjehemsföräldrar – annorlunda än de äldres I Sverige har vi en […]