Inlägg av UNICEF

Desperat situation för barnen i Central­afrikanska republiken

Den nya rapporten, Crisis in the Central African Republic: In a neglected emergency, children need aid, protection – and a future, visar att: 1,5 miljoner barn behöver humanitär hjälp, en ökning med 300 000 barn sedan 2016. Över 43 000 barn under fem år riskerar att dö av svår akut undernäring under 2019. Vart fjärde barn är […]

Tillsammans räddar vi barns liv i Jemen

Några exempel på UNICEFs insatser hittills i Jemen i år: 195 000 barn har fått behandling för akut undernäring, och vi har också tillsammans med partners lyckats stabilisera nivåerna av akut undernäring i landet. Vårt program för kontantbidrag till de mest utsatta familjerna gör att de har råd att köpa mat, och håller bokstavligt talat miljontals barn […]

Köp årets UNICEF-klapp på #GivingTuesday

#GivingTuesday startade 2012 med tanken att uppmuntra människor att tillsammans vara med och skapa en bättre värld. Varje år engagerar sig miljontals människor världen över, genom att ge en gåva till något som de brinner för. Foto: © UNICEF/Khuzaie Hos UNICEF kan du engagera dig genom att köpa årets UNICEF-klapp, en handling som på riktigt […]

Julklappar som räddar barns liv

Under året har många länder drabbats hårt av kon­flikter och kata­strofer, och barnen är alltid de mest utsatta. I till exempel Jemen hotas barnen och deras familjer av en svält­katastrof. Hundra­tusen­tals barn riskerar att dö av akut under­näring, och 16 miljoner människor saknar till­gång till rent vatten. Över hälften av sjuk­husen och vård­centralerna är ur […]

Black Friday för barnen i Jemen

Förra året köpte var tredje svensk något under Black Friday – och i snitt spenderade de som handlade 2 290 kr. Det motsvarar cirka sex svältkatastrofpaket som räddar barn från undernäring. Situationen för barnen i Jemen går snart inte att beskriva med ord. Det är ett helvete på jorden för varje barn som lever där. […]

Handbok till stöd för social­sekre­terare i kontakt med utsatta barn och unga

Just nu pågår det årliga evenemanget Socionom­dagarna i Stockholm, en mötes­plats som årligen samlar socio­nomer och andra yrkes­verk­samma runt temat kvalifi­cerat socialt arbete. UNICEF Sverige var i år inbjudna för att presentera vår Handbok för social­sekreterare – Om barnrätts­perspektivet från förhands­bedömning till avslutad utred­ning. Ladda ner handboken Den sociala barn- och ungdoms­vården har under lång […]

Världens viktigaste dag

Barnkonventionen kommer att bli inkorporerad i svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020. Man har också beslutat om att se över hur andra svenska lagar stämmer överens med barnkonventionens bestämmelser. Dessutom pågår redan ett kunskapslyft, för att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och unga, i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Vad blir […]

Glädjande besked för barns rätt till familje­åter­förening

Det aktuella fallet rör en åttaårig pojke från Syrien som kom till Sverige som asylsökande tillsammans med sin morbror, hösten 2015. Pojken beviljades uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Hans familj (föräldrar och bror) som var kvar i Syrien har sedan ansökt om att få återförenas med sin son. Men enligt den gällande lagen har pojken inte rätt […]

Ris och ros till utred­ning om nytt system för asyl­mot­tagandet

Huvudsyftet med utredningen är att ge konkreta förslag på ett mer samman­hållet och effektivt system för mot­tagande av asyl­sökande och nyan­lända. Vårt nuvarande system har mycket långa vänte­tider, något som har lett till för­seningar i eta­blering eller åter­vändande. Sam­verkan mellan ansvariga aktörer och tydligare roller mellan staten, lands­tingen och kommunerna är en av huvud­frågorna. Vi […]