SOS Barnbyar lanserar VR-film om himmel och helvete

Forskning visar att Virtual Reality (VR) hjälper människor att se samband mellan orsak och verkan över tid samt skapar större empati och förståelse för människor som lever under andra förhållanden än de som tittaren själv gör. Med det som bakgrund har SOS Barnbyar skapat en VR-film för att lyfta de 13 miljoner barn runt om i världen som lever helt utan föräldrar.
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar

Sverige sviker de mest utsatta barnen

report card

Report Card 13, Fairness for Children: A league table of inequality in child well-being in rich countries har undersökt hur stora klyftorna tillåts bli mellan de tio procent av barnen som är mest utsatta i samhället, och de barn som utgör genomsnittet. Rapporten har studerat barns situation inom fyra områden: inkomst, utbildning, hälsa och välbefinnande.

När resultaten från dessa områden slås samman till en övergripande jämförelse hamnar Sverige långt ner på listan – på 23:e plats av 35 länder. Det är strax ovanför den sämsta gruppen av länder, och långt bakom Danmark, Finland och Norge som intar topplaceringarna. Israel och Turkiet är de länder som ligger längst ner i bottenskiktet.

– Det är mycket allvarligt att klyftorna i Sverige ökar, och att många barn halkar efter och hamnar i ett socialt utanförskap där de riskerar att fastna, säger Christina Heilborn, programchef vid UNICEF Sverige.

Rapporten visar att klyftorna mellan barn har ökat i många av de undersökta länderna. Sverige tillhör de länder som har fallit mest, efter att tidigare ha placerat sig bland toppländerna inom flera områden.

När det gäller inkomst har rapporten undersökt de relativa inkomstskillnaderna, det vill säga hur långt man låter de mest utsatta barnen halka efter de barn som lever i familjer med en medianinkomst. Här hamnar Sverige i mittenskiktet (plats 16 av 41 jämförda länder), medan övriga nordiska länder ligger i topp.

Det relativa inkomstgapet i Sverige har ökat genom att medianinkomsten har ökat. Många andra länder uppvisar tvärtom minskade inkomstklyftor. I exempelvis Finland har den mest utsatta gruppen fått ökade inkomster i snabbare takt än medianinkomsttagarna.

Rapporten visar även hur många barn som tillåts falla under genomsnittselevens nivå när det gäller läsförståelse, matematik och naturvetenskap vid 15 års ålder. Sverige ligger under medel bland OECD-länderna (plats 29 av 37), och intar tillsammans med Finland en särställning eftersom kunskapsklyftorna ökar samtidigt som genomsnittsresultaten faller i båda länderna.

Ojämlikheten när det gäller barns hälsa ökar i de flesta länder, enligt rapporten som har undersökt hur barn i åldrarna 11-15 år själva upplever att de mår. I Sverige uppger nästan vart femte barn att de har dagliga psykosomatiska hälsoproblem som huvudvärk och illamående, vilket är den högsta siffran i Skandinavien. Skillnaderna är stora mellan könen – i samtliga länder mår flickor överlag sämre än pojkar.

En ljuspunkt är att ojämlikheten när det gäller ohälsosam kost och fysiska aktiviteter har minskat på många håll. Den mest utsatta gruppen barn i Sverige äter lite mer frukt och grönt än tidigare, vilket är det enda område som har förbättrats jämfört med tidigare undersökningar.

När det gäller barns välbefinnande ligger Sverige lägst bland de skandinaviska länderna (plats 17 av 35).

– De barn som är mest utsatta i samhället drabbas på så många olika sätt av att inte få tillgång till sina rättigheter. Följderna för barnet kan bli avbruten skolgång, missbruk, kriminalitet och arbetslöshet, och det är därför viktigt att politiker och beslutsfattare tar till sig de här oroväckande resultaten, säger Christina Heilborn.

För att bryta det sociala utanförskapet bland barn föreslår UNICEF Sverige följande:

  • Tidiga och riktade insatser till de barn som är mest utsatta.
  • Ökad samverkan mellan myndigheter som skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård för att minska den sociala utsattheten.
  • Att alla barn ska få en likvärdig, kvalitativ utbildning, oavsett social bakgrund.
  • Att barn som berörs själva får vara delaktiga i insatser som rör dem.

Läs hela rapporten här.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Sofia är barnen ingen ser

Sofia är skapad av verkliga porträtt på hundratals barn som lever i tysta katastrofer. Som i Jemen, Tchad och Burma till exempel.

UNICEF kämpar för varenda unge, även på platser som aldrig uppmärksammas i media eller där rapporteringen har tystnat. Men, vi behöver bli fler som kämpar för barnen.

Med start idag och två veckor framåt kraftsamlar vi för att sätta ljuset på alla utsatta barn som ingen ser. Nästan 250 miljoner barn lever i katastrofdrabbade länder och de flesta av de här katastroferna får ingen uppmärksamhet.

Hjälp oss förändra livet för barn som Sofia:

Tack!

Läs mer om kampanjen på unicef.se/sofia eller i vårt pressmeddelande.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Renée Nyberg och Morgan Alling leder Humorgalan

Foto: Andreas Lundberg TV4.

Foto: Andreas Lundberg TV4.

– Jag är hedrad över att få vara en liten del av UNICEFs kamp för varenda unge och jag ser fram emot att leda galan ihop med Morgan. Jag tror att vi kommer att komplettera varandra bra. Jag är humor och han är gala, säger Renée Nyberg.

Den 2 maj klockan 20.00 direktsänds den fjortonde upplagan av Humorgalan – för varenda unge från Grand Hotel i Stockholm. Programledare är Renée Nyberg och Morgan Alling.

Det blir en stjärnspäckad kväll med uppträdanden av Laleh, Molly Sandén, Frans, Miriam Bryant och Eva Dahlgren, som alla vill vara med i kampen för varenda unge. Humorsketcherna är skrivna av David Batra och Patrik Larsson. Medverkar gör bland andra Peter Magnusson och Shima Niavarani och dessutom några mer oväntade inhopp såsom Leif Mannerström och Ebba von Sydow.

Under galan visas reportage om UNICEFs arbete runt om i världen. Skådespelaren Mikael Persbrandt reser till katastrofdrabbade Nepal tillsammans med sonen Igor. Journalisten och programledaren Tilde de Paula Eby besöker Serbien där hon möter Delvan, som är på flykt med sin familj.

Årets tv-personlighet Mia Parnevik och hennes dotter Penny reser till Mauretanien i Afrika. Dessutom besöker världsföräldern Rebecca Sonebäck Gutierrez Malawi. Ishockeylegendaren Börje Salming besökte Mocambique förra året och följer nu upp sin resa på galan.

Humorgalan – för varenda unge är ett samarbete mellan TV4 och UNICEF. Målet är att inspirera så många som möjligt att bli Världsföräldrar och därmed hjälpa barn i utsatta situationer runt om i världen. Humorgalan direktsänds från Grand Hôtel måndag den 2 maj klockan 20.00 i TV4.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Burma: Phyoe Phyoe Aung frigiven!

​Den 7 april meddelande den burmesiska regeringen att den skulle frige alla politiska fångar vid första möjliga tillfälle, och den 9 april frigavs studentledaren Phyoe Phyoe Aung efter att en domstol lagt ner åtalen mot ett stort antal studenter som riskerade fängelse för fredliga protester.
Gå till källa
Author: Amnesty Sverige

UNICEF återförenar familjer i Sydsudan

En av UNICEFs viktigaste uppgifter i en katastrof är att se till att skadade, hemlösa och ensamma barn hittas, registreras, skyddas och tas om hand i väntan på att bli återförenade med sina familjer.

Vid årsskiftet hade 3 600 barn återförenats med sina familjer i Sydsudan. Ett av barnen som fått träffa sina föräldrar igen är Nyagoa. Hon återförenades med sin pappa Wan Kher Gui efter att ha bott två år i ett skyddsläger för civila.

Foto: © UNICEF/Rich

Nyagoa ler stort i pappas famn. Foto: © UNICEF/Rich

– Det här är den lyckligaste dagen i mitt liv, säger Wan Kher Gui och kramar om sin dotter.

Nyayjaw, som levt i ett skyddsläger under flera års tid, fick i höstas äntligen träffa sin mamma Nyaruon igen. Sedan de sågs sist har familjen vuxit och Nyayjaw har fått en lillasyster. En syster som får ett varmt välkomnande.

Nyayjaw ger sin lillasyster en puss. Det är första gången de träffas. Foto: © UNICEF/Rich

Nyayjaw ger sin lillasyster en puss. Det är första gången de träffas. Foto: © UNICEF/Rich

– Jag kommer aldrig att skiljas från mina barn igen, säger mamma Nyaruon efter familjens lyckliga återseende.

Och så här lycklig blev Chuol Domach Khot när han fick reda på att han skulle få återse sina föräldrar igen, efter att ha levt utan dem i flera år.

Foto: © UNICEF/Rich

Foto: © UNICEF/Rich

UNICEF fortsätter kämpa för att alla ensamma barn ska få återförenas med sina familjer.

Det här tycker vi är riktigt goda nyheter! Vill du också vara med och kämpa för fler framsteg för barn världen över? Bli Världsförälder nu.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

​Filippinerna: Historiskt beslut efter Amnestykampanj

Den 29 mars dömdes polisen Jerick Dee Jimenez till två år och en månads fängelse för att ha torterat busschauffören Jerremy Corre. Han skall även betala drygt 2 000 dollar i skadestånd till Corre. Det är första gången någon dömts för tortyr under anti-tortyrlagen och domen väcker hopp om ett slut på straffriheten för förövare av tortyr i Filippinerna.
Gå till källa
Author: Amnesty Sverige

Regeringen gör fortfarande skillnad på barn och barn

Igår presenterades regeringens omarbetade lagförslag om ny asylpolitik i Sverige. UNICEF Sverige noterar och ser positivt på att regeringen tagit till sig delar av den omfattande kritiken från UNICEF och andra remissinstanser och gjort vissa förbättringar vad gäller barns rättigheter. Det är dock beklagligt att de inte nått hela vägen fram.

Fortfarande saknas en ordentlig barnkonsekvensanalys av lagändringarna. Det är nödvändigt och rimligt då inskränkningarna är så pass stora och allvarliga för barn. Visserligen nämns barn och barnkonventionen i underlaget, till skillnad från det tidigare förslaget, men tyvärr utan vidare analys och resonemang. Regeringen poängterar vid ett antal tillfällen är barn är särskilt utsatta och svaga men nämner inte att barn har särskilda rättigheter som måste respekteras och främjas.

UNICEFs remissvar (9 mars 2016) lyfte vi fram tre viktiga områden i lagförslaget som vi inte anser är förenliga med FN:s barnkonvention och barnets bästa. Så här har regeringen bemött de frågorna i det omarbetade förslaget:

  • Rätten till familjeåterförening

Det är mycket anmärkningsvärt att rätten till familjeåterförening fortfarande inte har beaktats fullt ut. Fortfarande kvarstår kraftiga inskränkningar för vissa barn att få vara med sina föräldrar. Alla barn har rätt att förenas med sina föräldrar om det är för barnets bästa – oavsett om det är i hemlandet eller där barnet befinner sig.

Det är en rättighet för alla barn och beslut som inte respekterar det är inte förenliga med barnkonventionen och Sveriges internationella åtaganden. Förslaget öppnar upp för vissa nya möjligheter att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning, men ger inte möjlighet att använda sig av barnkonventionen för dessa undantag. Hur det ska prövas är också oklart.

  • Särskilt ömmande omständigheter

Regeringen har föreslagit att behålla bestämmelsen kring särskilt ömmande omständigheter som grund för uppehållstillstånd, men med kraftiga inskränkningar. Det innebär att en bestämmelse som redan är på undantag och använts mycket restriktivt blir ännu mer restriktiv och begränsande. Frågan blir om den kommer kunna användas alls?

  • Permanenta uppehållstillstånd till barn

Det nya lagförslaget har infört en ny bestämmelse som ger möjlighet att i ytterst svåra fall ge barn möjlighet att få permanent uppehållstillstånd. Det ska dock vara så kallade ”synnerligen ömmande omständigheter” kopplat till mycket svåra hälsotillstånd som är varaktiga.

Vi hade förstås hoppats att regeringen skulle ta till sig vår och övriga remissinstansers kritik och öppna upp för fler möjligheter för barn att beviljas permanent uppehållstillstånd. Detta eftersom det främjar deras rätt till en långsiktig och hållbar lösning, som barnkonventionen förespråkar, och i de allra flesta fall är i enlighet med barnets bästa.

En bit på väg men inte tillräckligt

Det nya förslaget är en bit på väg men når inte ända fram. Vi delar inte regeringens uppfattning om att det omarbetade lagförslaget har följt barnkonventions bestämmelser fullt ut. Barns särskilda rättigheter lyfts inte fram och barns rätt till familjeåterförening uppfylls inte. I praktiken innebär det att regeringen fortfarande gör skillnad på barn och barn. Det är inte acceptabelt eller förenligt med barnkonventionen.

Om Sverige vill leva upp till sitt mål att vara det bästa landet för barn att växa upp i så måste barnkonventionen tas på större allvar och respekteras fullt ut. Barnkonventionens grundläggande principer måste vara vägledande och sättas i centrum vid lagförslag och andra beslut som berör barn – inte åsidosättas för andra intressen.

Förslaget kommer läggas fram för godkännande av lagråden innan riksdagens omröstning i juni. Lagen föreslås börja gälla från 20 juli 2016 och tre år framåt.


Gå till källa
Author: Karin Ödquist Drackner

Barnens bästa måste komma i främsta rummet

Barn och deras familjer väntar i kö vid mottagningscentret i Idomeni, Grekland. Foto: © UNICEF/Georgiev

Barn och deras familjer väntar i kö vid mottagningscentret i Idomeni, Grekland. Foto: © UNICEF/Georgiev

UNICEF välkomnar en ny grekisk lag som trädde i kraft den 4 april. Lagen innebär att särskilt utsatta grupper – som ensamkommande barn, barn med funktionsnedsättningar, personer som särskilt utsatts för trauman, gravida och nyförlösta kvinnor – kan undantas från att skickas tillbaka. Men ännu mer måste göras.

Greklands kapacitet för att ta hand om ensamkommande barn har överansträngts. Det finns inte tillräckligt med boenden för barnen och många tas därför i ”tillfälligt skyddsförvar” – vilket i verkligheten innebär låsta anläggningar vid mottagningscenter eller polisstationer.

– UNICEF är oroade över att vissa barn hålls fängslade på detta sätt, säger Marie Poirier, UNICEFs särskilda koordinator för flyktingkrisen i Europa. Att fly från krig är aldrig ett brott.

UNICEF trycker på för att alla barn ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. Barn har rätt till ett bra boende, sjukvård och skydd mot människohandel och utnyttjande.

– Man måste ta hänsyn till barnets bästa, i alla beslut som rör barn, säger Marie-Pierre Poirier. Barnen måste få en möjlighet att komma till tals. Beslut som tas för snabbt kan leda till att barn skickas tillbaka till skräckfyllda och våldsamma förhållanden.

Ensamkommande barn är bland de mest utsatta och utgör omkring tio procent (cirka 2 000) av alla barn på flykt i Grekland. Men alla registreras inte.

UNICEF fortsätter arbetet för att hjälpa barn och familjer på flykt, och våra partners fanns på plats när de första båtarna återvände från Grekland under veckan. I Turkiet bor för närvarande mer än 2,7 miljoner syriska flyktingar.

UNICEF påminner alla stater om deras skyldighet att skydda barnen och ta hänsyn till barnens bästa när man beslutar om deras framtid. Läs vår tidigare kritik mot avtalet mellan EU och Turkiet.

UNICEF finns på plats för barnen i konfliktdrabbade länder, i flyktingläger och längs flyktvägen. Men mer hjälp behövs. Var med och kämpa för barn på flykt, ge en gåva nu.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

​SOS Barnbyar erbjuder säker investering för Panama-pengarna

I kölvattnet av Panama-avslöjandet har SOS Barnbyar hakat på debatten och erbjuder nu i en humoristisk annons de som gömt pengar i brevlådeföretag att istället investera dessa i SOS Barnbyars verksamhet. Hög avkastning i form av Social Return on Investment* (SROI) utlovas av organisationen.
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar