”Jag känner mig inte så trygg här”

Flera månader efter att barnen har anlänt till Tyskland har många fortfarande inte tillgång till skola av tillräckligt bra kvalitet, psykosocialt stöd eller fritidssysselsättningar. Undersökningar visar dessutom att barn och kvinnor på flykt riskerar att utsättas för våld och övergrepp, särskilt vid mottagningscenter och tillfälliga boplatser.

Helen och Ilaf kommer från Syrien. De bor vid en stor flyktingförläggning i Berlin:

– Vi förstår inte språket här, så vi vet inte när vi ska åka härifrån, säger Helen, tio år. Det är så väldigt kallt också. Det är bara rykten, men vi hör talas om våld och att människor dödas.

– Det är inte en bra plats för barn, säger Ilaf, tolv år. Jag är rädd hela tiden. Toaletterna och lekplatsen är smutsig. Jag känner mig inte så trygg här.

– Men en av de bra sakerna är lektionerna i tyska, och ibland kommer cirkusartister hit, avslutar Helen.

Systrarna Isree, 10, och Ilaf, 12, (från vänster) leker tillsammans med vännerna Helen, 10, och Noor, 10, vid flyktingförläggningen Templehof i Berlin. Flyktinglägret är inhyst i en gammal flygplats från 1920-talet. Här bor idag 2 000 flyktingar. Många familjer har bott här sedan lägret öppnade för sex veckor sedan. Foto: © UNICEF/Gilbertson

Systrarna Isree, tio, och Ilaf, tolv, (från vänster) leker tillsammans med Helen och Noor, båda tio år, vid flyktingförläggningen Templehof i Berlin, en gammal flygplats från 1920-talet. Flickorna kommer alla från Syrien. Vid förläggningen bor idag 2 000 flyktingar. Många familjer har bott här sedan lägret öppnade för sex veckor sedan. Foto: © UNICEF/Gilbertson

– Vi samarbetar med Tysklands regering för att skydda de mest utsatta barnen, oavsett var de kommer ifrån, säger Marie Pierre Poirier, UNICEFs särskilda koordinator för flyktingkrisen i Europa. Barn på flykt har genomlevt krig, förföljelse och mycket svåra resor. När de nu har anlänt till Tyskland måste vi finnas vid deras sida.

Tillsammans kommer UNICEF och den tyska regeringen att utveckla samarbetet för att bland annat:

  • Identifiera barn som är utsatta för risker.
  • Se till att barn får möjlighet till utbildning, lek och stöd vid barnvänliga trygga platser.
  • Utbilda personal som möter flyktingar för att förebygga våld och övergrepp.
  • Ge teknisk rådgivning och stöd för att stärka skyddssystem vid mottagningscenter och boplatser.

– Efter deras långa och ofta svåra flykt är flyktingbarn på en förhållandevis trygg plats i Tyskland. Personal och volontärer gör ett fantastiskt jobb för att hjälpa barnen, men det finns i dagsläget inga bindande regler för hur barnen ska skyddas. Det får inte bero på slumpen om barn på flykt i Tyskland får det skydd och stöd de behöver, säger Christian Schneider, chef för UNICEF i Tyskland.

UNICEF genomför omfattande katastrofinsatser över hela världen och kämpar för att barn på flykt ska få sin rätt till utbildning, hälsa, trygghet och skydd tillgodosedd. Läs mer om hur du kan hjälpa barn på flykt.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

​SOS BARNBYARS FLYKTFILM VÄCKER STORT ENGAGEMANG

I torsdags lanserade SOS Barnbyar filmen #ViKanInteSlutaNu för att åter sätta ljuset på den fruktansvärda situation som 30 miljoner barn på flykt just nu upplever.

Filmen, som på kort tid haft över 100 000 visningar, har redan fått stor spridning i sociala medier och delats av namn som Elsa Ekman, Kristoffer Triumf, Norlie & KKV, Anna Brolin, Valter Skarsgård och Charlotte Perrelli.
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar

Den här julen är 30 miljoner barn på flykt

Inget barn önskar sig vaccin, nötkräm eller ett katastrofpaket i julklapp, men om man har flytt från sitt hem och lever under fruktansvärda förhållanden är det vad man måste ha för att överleva.

Varje dag dör 16 000 barn av orsaker som kan förebyggas med enkla medel. Det saknas vaccin, medicin, rent vatten och näringsriktig mat. Tillsammans kan vi ändra på det.

Köp julklapparna som räddar barns liv i UNICEFs gåvoshop. Allt du handlar skickas till de barn som behöver det mest, som barn på flykt. Du får fina gåvobevis att ge bort i julklapp.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Vem lyssnar på barnen?

Foto: © Frank Aschberg

Foto: © Frank Aschberg

På årets hearing deltog barn med erfarenhet av att fly ensamma till Sverige, barn med erfarenhet av våld, hot om våld och med erfarenhet av att bo på kvinnojourer.

– Det handlar om att lyfta de barn som annars nästan aldrig kommer till tals i samhället. Barn som i många fall knappt ens har berättat sina historier för sig själva, berättar Tove Kjellander, projektledare för hearingen.

UNICEF är ordförande i ett nätverk som kallas Nätverket för barnkonventionen, som granskar hur Sverige tillämpar barnkonventionen och verkar för att barn och unga själva kan kräva sina rättigheter. Barnen som närvarade vittnade om svårigheter att komma in i samhället och erfarenheter av diskriminering. De berättade om hur svårt det är att få vänner eftersom man hela tiden tvingas flytta och byta skola, och om rädslan och oron som finns med dem varje dag.

Många av de frågor barnen lyfte i samtalen med beslutsfattarna speglar kritiken som FN:s barnrättskommitté har riktat till Sverige: oförmågan att på ett tillbörligt sätt låta barns egna röster höras och påverka beslut, samt att etablera rutiner och verktyg för att göra barn delaktiga.

Ensamkommandes familjeåterförening

Några av de ensamkommande barnen som deltog under hearingen vittnade om svårigheter med att deras familjer kommer till Sverige. En problematik som inte gäller alla barn, utan som drabbar vissa. De berättade om de känslor och svåra frågor som de ställs inför när deras familjer kommer hit.

Barnen förlorar sin status som ensamkommande och blir sin biologiska familjs ansvar direkt vid ankomsten till Sverige. De kan förlora makten över sin ekonomi och sin bostadsort. Barnen dras mellan sin nya värld, som de under flera år skapat sig i Sverige, och den värld föräldrarna kommer ifrån. En del barn känner ångest och oro inför framtiden.

Våld i familjen

Barn med erfarenhet av våld och hot om våld berättar att de känner maktlöshet över beslut gällande dem själva. De upplever att det ofta känns meningslöst och onödigt att börja anstränga i sig i en ny skola eftersom det när som helst kan bli dags att byta igen. En flytt kan göra att de får en lång resväg till skolan, vilket skapar känslor av trötthet och frustration och gör att skolarbetet blir lidande.

Barnen upplever inte att de har blivit lyssnade till av varken föräldrar eller socialtjänst. Deras upplever att deras rädsla för att återigen behöva byta skola och umgänge och få lång resväg inte tas på allvar.

Vad händer med alla dessa starka berättelser?

Nätverket har som rutin att dokumentera allt barnen förmedlar till makthavarna och skicka till FN:s barnrättskommitté. De använder det i sin tur som underlag när de därefter granskar och ställer krav på den svenska regeringens agerande för att tillgodose barns rättigheter och delaktighet.

Vi på UNICEF Sverige använder precis som andra organisationer även barnens information som grund för vårt eget påverkansarbete för barns rättigheter. Det är viktigt att samhället får ta del av barnens berättelser så att barnen kan få rätt stöd och hjälp. Att lyssna på, och ta intryck av, barn måste vara punkt nummer ett på dagordningen om man jobbar för att stärka barns rättigheter.

Det är barnen som är de främsta experterna på hur det är att vara barn idag. Deras röster förtjänar att tas på allvar.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

”Medmänsklighet vet inga gränser” – 50 år efter Nobels fredspris

Guatemala, cirka 1950. En åttaårig pojke ler efter att ha fått näringsrik mjölk av UNICEF. Foto: © UNICEF
Palestina, 1954. Kameler lastade med tunnor fyllda med UNICEFs högenergimjölk tar sig upp för en sluttning. Sedan 1946 har UNICEF kämpat för att nå barn världen över och se till att de får sina rättigheter tillgodosedda. Foto: © UNICEF
UNICEFs dåvarande högste chef, Henry Labouisse (t.v.), tar emot Nobels fredspris som tilldelades UNICEF 1965, vid prisceremonin i Oslo. Foto: © UNICEF
Omkring år 1950. En pojke i staden Castoria, Grekland, håller en UNICEF-filt under armen. UNICEF delade här ut mjölk, mat, tvål och filtar till barn och familjer som tvingats på flykt under andra världskriget. Foto: © UNICEF
Omkring 1958, Ecuador. Två hälsoarbetare som utbildats av UNICEF undersöker barn för malaria. Foto: © UNICEF

Sedan UNICEF bildades år 1946 har vi kämpat för att alla barn, över hela världen, ska få sina rättigheter tillgodosedda. 1965 tilldelades vi Nobels fredspris med motiveringen:

UNICEFs insatser visar på ett genombrott för tanken om solidaritet mellan länder, vilket har hjälpt till att minska skillnaderna mellan rika och fattiga stater. Det minskar i sin tur riskerna för krig. UNICEF har visat att medmänsklighet vet inga gränser. Alla barn får hjälp, oavsett ursprung, religion, nationalitet eller politisk tillhörighet.

Sedan 1965 har världen på många sätt blivit en bättre plats för barn. Barnadödligheten har mer än halverats. Fler barn än någonsin tidigare går i skolan och har tillgång till rent vatten och sanitet. Antalet barn som smittas med hiv av sina mammor har kraftigt minskat, liksom antalet barn som arbetar. Världen kan vara stolt över de här och många andra framsteg, men UNICEFs uppdrag är långt ifrån över.

– Barnens välmående idag har ett ofrånkomligt samband med freden i morgondagens värld, sade Henry Labouisse, högst chef för UNICEF 1965, då han tog emot priset.

En syrisk pojke på flykt i Libanon bär en kartong med vinterkläder som levererats av UNICEF. Foto: © UNICEF/Ramzi Haidar

En syrisk pojke på flykt i Libanon bär en kartong med vinterkläder som levererats av UNICEF. Foto: © UNICEF/Ramzi Haidar

Henry Labouisses ord är lika sanna idag som för 50 år sedan. Att skapa fred innebär inte bara att stoppa krig, utan också att minska orsakerna till att konflikter uppstår. Ojämlikhet, fattigdom och lidande skapar frustration och ökar risken för konflikter. Årsdagen för fredspriset är en viktig påminnelse om vikten av att barnen får stå i centrum för förändringar som görs. Genom att förbättra barns liv kan vi skapa en bättre framtid.

Tack till alla våra Världsföräldrar och givare! Det är ni som gör vårt arbete möjligt. Det finns alltid ett sätt att förändra barns liv och vi gör det tillsammans.

Vill du också vara med och skapa långsiktiga förändringar för barn? Bli Världsförälder hos UNICEF. Då ger du pengar varje månad och är med i kampen för en bättre värld.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Farah, 5 år, önskar sig en nallebjörn

Foto: © UNICEF

Foto: © UNICEF

Som många femåringar älskar Farah att få spela på sin mammas telefon och hon önskar sig datorspel och en nallebjörn. Eller någon annan leksak. ”Jag älskar alla leksaker”, säger Farah som är en smart och tuff liten tjej.

Farahs önskningar skiljer sig inte från många andra barns. För inga barn önskar sig saker som vaccin, tvål eller filtar i julklapp. Men för många barn på flykt är det vad som behövs för att överleva.

Vi kan inte ge barn som Farah allt de önskar sig, men med din hjälp kan vi ge fler barn det de behöver i jul. Handla julklappar som räddar barns liv i gåvoshopen.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Miljontals syriska barn nås av hjälp i vinterkylan

© UNICEF/Haidar

© UNICEF/Haidar

Tidiga väderrapporter tyder på att den här vintern riskerar att bli hårdare än den förra, med mycket kalla dagar i både december och januari. Stormar och kraftigt snöfall hotar att förvärra situationen för de barn som redan kämpar för att överleva.

Den pågående konflikten i Syrien har tvingat mer än tre miljoner barn på flykt inom landet, ibland flera gånger om. I grannländerna Turkiet, Libanon, Jordanien, Irak och Egypten lever nu mer än 2,2 miljoner barn som flyktingar. Efter nära fem år av konflikt har många familjer helt slut på resurser, vilket gör det omöjligt att köpa nödvändigheter som varma kläder och filtar.

Vad gör UNICEF?

I år kommer UNICEF se till att 2,6 miljoner barn i Syrien och regionen får hjälp. Vi fokuserar på dem som drabbats hårdast – som internflyktingar och barn som lever på platser som är svåra att nå, eller i tillfälliga tältläger.

Bland annat delar vi ut varma kläder som köps in lokalt, filtar, kontantbidrag och kuponger så familjer kan köpa det mest nödvändiga. Vi ser också till att skolor får element så att barnen kan hålla sig varma under lektionerna. Men mer hjälp behövs för att vi ska kunna nå alla de barn som behöver hjälp i vinter.

I gåvoshopen hittar du julklapparna som räddar barns liv. Handa till exempel vinterkläder, vaccinpaket eller filtar. Allt du handlar skickas till de barn som behöver det mest, som barn på flykt från krig och konflikter. Du får fina gåvobevis att ge bort i julklapp.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Tack alla frivilliga!

Fokus för våra elva frivilliggrupper har hittills främst varit insamling till UNICEFs katastrofarbete och prioriteringar kring barn på flykt. Men vi har nyligen också påbörjat ett arbete för att mer direkt kunna möta barn som nu kommit till Sverige. Till exempel vill vi kunna erbjuda barn på asylboenden möjlighet till lek och meningsfulla fritidsaktiviteter.

Caroline Sommarbo, aktiv i Karlstadsgruppen: "För mig är detta så viktigt och jag brinner så starkt för det att jag tar den tid det behövs. Jag pusslar in det i vardagslivet och planerar. Jag försöker också att få det att gå ihop så att jag kan ta med min familj på det som går, barnen älskar att vara med! Jag har även en väldigt stöttande man som hjälper mig att få ihop livspusslet. Exempelvis så åker jag hellre till ett asylboende och leker med barnen, där även mina barn kan vara med, och har lite damm i hörnen hemma, det kan jag ta en annan dag!"

Caroline Sommarbo, aktiv i Karlstadsgruppen: ”För mig är detta så viktigt och jag brinner så starkt för det att jag tar den tid det behövs. Jag pusslar in det i vardagslivet och planerar. Jag försöker också att få det att gå ihop så att jag kan ta med min familj på det som går, barnen älskar att vara med! Jag har även en väldigt stöttande man som hjälper mig att få ihop livspusslet. Exempelvis så åker jag hellre till ett asylboende och leker med barnen, där även mina barn kan vara med, och har lite damm i hörnen hemma, det kan jag ta en annan dag!”

Caroline är aktiv i Karlstadsgruppen, en av de första frivilliggrupperna att starta upp aktiviteter för barn. 

Vad är det ni ska göra?

Vi har fått igång ett samarbete med IKEA som förser oss med material och pyssel och sedan åker vi till ett asylboende i Karlstad stadshus där vi gör aktiviteter med barnen. Vi gör upp olika “stationer” där barnen kan komma och pyssla, till exempel målarbord, spelbord, pärlplattebord, kortleksbord med mera. Sedan är det även tänkt att vi ska ta med oss utklädningskläder och instrument och vara i ett stort lekrum med barnen där vi kan klä ut oss, spela musik, dansa och ha kul, säger Caroline.

Bashir Shujai, aktiv i Kalmargruppen: "I mitt hemland var det brist på mat och rent vatten, vilket ledde till sjukdom. Jag såg UNICEF-märket och visste inte då att UNICEF finns i hela världen. Vi fick vattenreningstabletter och det fanns tält där undervisning förekom. När jag nu är i Sverige har jag fått möjlighet och vill hjälpa till, för jag har sett hur insamlade pengar kan göra nytta där de behövs."

Bashir Shujai, aktiv i Kalmargruppen: ”I mitt hemland var det brist på mat och rent vatten, vilket ledde till sjukdom. Jag såg UNICEF-märket och visste inte då att UNICEF finns i hela världen. Vi fick vattenreningstabletter och det fanns tält där undervisning förekom. När jag nu är i Sverige har jag fått möjlighet och vill hjälpa till, för jag har sett hur insamlade pengar kan göra nytta där de behövs.”

Bashir har själv erfarenhet av att komma ny till Sverige.

Vad tycker du är mest viktigt att tänka på i mötet med de barn som nu kommer hit?

– Att barnet får någonstans att bo och att börja skolan så snabbt som möjligt. Viktigt med bemötandet och att barnet får uttrycka sig på sitt eget språk med hjälp av tolk. Vilka aktiviteter vill han eller hon syssla med? Ge uppmuntran och visa respekt, säger Bashir.

Marianne Gustafsson, aktiv i Sundsvallsgruppen, är en av de frivilliga som varit med längst: "Jag var med och startade Sundsvallsgruppen 1993. Men jag har tillsammans med medlemmar sålt UNICEF-kort och presenter sedan 1983. För mig är det viktigt att vi stimulerar och stöttar varandra i gruppen. I många år bestod gruppen av damer i medelåldern och äldre, men under senare år har vi även aktiva ungdomar och en man i gruppen. Alla har något att bidra med och detta är mycket stimulerande."

Marianne Gustafsson, aktiv i Sundsvallsgruppen, är en av de frivilliga som varit med längst: ”Jag var med och startade Sundsvallsgruppen 1993. Men jag har tillsammans med medlemmar sålt UNICEF-kort och presenter sedan 1983. För mig är det viktigt att vi stimulerar och stöttar varandra i gruppen. I många år bestod gruppen av damer i medelåldern och äldre, men under senare år har vi även aktiva ungdomar och en man i gruppen. Alla har något att bidra med och detta är mycket stimulerande.”

Marianne är aktiv i Sundsvallsgruppen, en av de grupper som snabbt startade insamlingar för barn på flykt, som samlar in mycket pengar och startar lokala samarbeten.

Hur blir insamlingsaktiviteterna något som motiverar er i gruppen?

– Vi har etablerat kontakt med fotbollslaget GIF Sundsvall och fick vara med på en hemmamatch med stor publik vilket gav mycket pengar. UNICEF Sundsvall har blivit synliga för människor som ej tidigare visste att vi fanns. Engagemanget med matchen och flyktingkatastrofen har gjort att skolor och människor har hört av sig och skänkt mycket pengar. Vi har även inlett ett samarbete med teater Soja vilket är mycket lovande. Som det ser ut så har det varit lyckat att blanda kultur- och sportengagemang.

Vi vill rikta ett stort varmt tack till alla fantastiska frivilliga runt om i landet! Ert engagemang är ovärderligt i kampen för barns rättigheter. Är du också intresserad av att bli frivillig? Läs mer och anmäl ditt intresse, eller kontakta Cecilia Åhl, frivilligsamordnare.


Gå till källa
Author: Cecilia Åhl

Önska dig julklappar som räddar barns liv

önskelistan

När du köper julklappar i vår gåvoshop kan du göra din egen önskelista att dela i sociala medier. Om du enbart vill skapa en önskelista, gå in direkt på unicef.se/önskelista. Så här gör du:

  1. Välj tre livräddande produkter och skriv in ditt namn.
  2. Önskelistan genereras automatiskt på några sekunder.
  3. Dela önskelistan på facebook eller instagram.

Allt som köps i gåvoshopen skickas till de barn som behöver det mest. Du kan till exempel köpa eller önska dig varma filtar som hjälper barn och familjer på flykt att hålla värmen i vinter.

Stort tack och god jul!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Rädda barns liv hos Gina Tricot i jul

© UNICEF/Schermbrucker

© UNICEF/Schermbrucker

Flickan på bilden heter Amira. Hon är 1,5 år och bor i ett flyktingläger i Irak, tillsammans med sin mamma och bror. Ett av de största hoten mot barn som Amira är mässling. Sjukdomen är extremt smittsam och dödar över 300 barn varje dag. Det enda sättet att skydda barnen från mässling är att vaccinera dem.

I jul samarbetar vi med Gina Tricot i butiker över hela Sverige. Genom att lägga på 10 kronor på ditt köp kan du vara med och se till att barn som Amira får skydd mot mässling.

Julklappar som räddar barns liv hittar du i vår gåvoshop. Allt du handlar skickas till de barn som behöver det mest, som barn på flykt. Du får fina gåvobevis att ge bort i julklapp.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige