Hjälporganisationer A-Ö med 90-konto

Här hittar du samtliga hjälporganisationer från A till Ö som idag har ett 90-konto vilket styrs av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som

– gör årliga kontroller av alla med 90-konton,
– säkrar att insamlingen håller hög kvalité och
– beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav.

Svensk Insamlingskontroll står på givarens sida och har till uppgift att övervaka användningen av kontona. Du ska som givare aldrig känna dig lurad och viktigt är att en gåva alltid är frivillig. På www.insamlingskontroll.se kan du läsa mer om dessa hjälporganisationer. Bland annat hittar du där de organisationer som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll. Du kan också se nyckeltal och statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi samt läsa mer om hjälporganisationernas ändamål.

90-konto är ett kontrollgirokonto

På Wikipedia går att läsa att ett 90-konto eller kontrollgirokonto som det också kallas är ett plusgiro- eller bankgirokonto som kan användas vid insamlingar av pengar till välgörande ändamål. Syftet med 90-konton är att försäkra allmänheten om att pengarna går fram till det de är ämnade att göra. Du som alltså vill bidra och ge en gåva till någon av dessa hjälporganisationer ska kunna känna dig trygg med att gåvan kommer till användning enligt hjälporganisationens ändamål. För att kunna använda ett 90-konto måste man uppfylla Svensk insamlingskontrolls krav och följa dess regler.

Barns rättigheter måste prioriteras i genomförandet av Agenda 2030

Mötet inleds med en generaldebatt då många regeringschefer håller tal och framhåller sitt lands syn på olika globala frågor, och här önskar vi se ett tydligare fokus på hur världen kan återuppbyggas till en bättre plats för barn där ingen lämnas utanför. Att ingen får lämnas utanför är en av de övergripande principerna i Agenda […]

Mark Levengood: ”I mitt testa­mente för­säkrar jag mig om att livet fort­sätter”

Mark Levengood vill, genom att skriva in UNICEF i sitt testamente, försäkra sig om att livet fortätter för barn, även när han själv inte längre finns kvar. Foto: ©UNICEF/ Dahlstrand När morfar dog var han 89 år gammal. Och min moster, som är rysligt sentimental på ett finländskt sätt, hon tyckte att vi i dödsannonsen […]

Svenskarna visar en stark vilja att hjälpa barnen efter katastrofen i nedbrända Moria – SOS Barnbyar är på plats

SOS Barnbyar som finns på Lesbos startade snabbt en insamling för att hjälpa de drabbade barnen. Svenska folket reagerade och hittills har SOS Barnbyar Sverige fått in nära 700 000 kronor till de nödställda. Kontaktuppgifter Anna Ernestam anna.ernestam@sos-barnbyar.se Mattias Barsk, pressansvarig 0790 69 52 55 mattias.barsk@sos-barnbyar.se Gå till källa Author: SOS-Barnbyar

Gängen lyckas där sam­hället sviker

Foto: © Frank Aschberg Det är hög tid att konkreta och riktade insatser sätts in för att vända den utveckling vi ser. Alla barn som växer upp i Sverige ska kunna ha en tro på fram­tiden, till­gång till utbild­ning av god kvalitet, en menings­full fritid och förut­sätt­ningar att vara del­aktiga och bli lyss­nade på. För […]

Barns rättig­heter måste prio­riteras efter branden i Moria

De barn och familjer som drabbats av branden i flyktinglägret Moria är i akut behov av skydd och stöd. Barn sover utomhus på marken och har förlorat allt. Nu är det långsiktiga lösningar som behövs.  En kvinna bär en liten flicka bort från branden i flyktinglägret Moria. Tusentals barn och vuxna tvingades fly för sina […]

4 000 barn i behov av hjälp efter branden i Moria

HJÄLP BARN PÅ FLYKT En flicka står i rasmassorna i det nedbrunna lägret Moria. Foto: © Angelos Tzortzinis/AFP Tusentals asylsökande på den grekiska ön Lesbos flydde för sina liv när en enorm brand spreds i det överfulla flyktinglägret Moria i natt. UNICEF finns på plats, redo att hjälpa de 4 000 barn som är i […]

Covid-19 hotar år­tion­den av fram­steg i kampen mot barna­dödlig­het

Zuka, tre månader, får livsviktigt vaccin i Aleppo, Syrien. Vaccin är en av de insatser som räddat miljontals barns liv de senaste årtiondena. Men coronapandemin har lett till stora störningar inom barn- och mödrahälsovården, något som nu riskerar att utradera årtionden av framsteg i kampen mot barnadödlighet. Foto: © UNICEF/Chnkdji År 1990 dog 12,5 miljoner […]

U-Report hjälper barn under pandemin

Med hjälp av U-Report får barn och unga både viktig information och möjlighet att göra sig hörda i frågor som berör dem. Foto: © UNICEF/Diarassouba U-Report är ett digitalt verktyg som lanserades redan 2011. Med hjälp av tjänsten som kan användas via exempel­vis sms, Facebook eller Whatsapp, kan barn och ung­domar göra sina röster hörda. […]

UNICEF ska säker­ställa rättvis till­gång på vaccin mot covid-19

När ett säkert och effektivt vaccin mot covid-19 är tillgängligt, måste vi garantera att alla som behöver vaccin får tillgång till det så snart som möjligt. Alla länder, oavsett resurser, ska ha tillgång till samma vaccin så snart det finns ett säkert och effektivt vaccin att leverera. UNICEF ska se till att alla länder har […]

Sverige brister när det gäller barns psykiska hälsa

Studien visar att världens rikaste länder har resurserna, men väljer att inte satsa tillräckligt mycket på barnen. Foto: © UNICEF/Babajanyan Rapporten Worlds of Influence – Understanding what shapes child well being in rich countries har undersökt hur barn har det i världens rika länder inom EU och OECD. Länderna har rankats utifrån barnens psykiska och […]

Pandemins konse­kvenser skadar barn mer än själva sjuk­domen

Jubil, 2 år, hämtar sig från svår akut undernäring vid ett näringscenter i flyktinglägret Kutupalong, i Bangladesh. På grund av coronapandemin hotas nu den här typen av livräddande hjälp till undernärda barn, och många barn riskerar att dö. Foto: © UNICEF/Nybo Redan före corona­pandemin led 47 miljoner barn världen över av wasting, det vill säga […]

Svår vattenbrist förvärrar läget för barnen i Beirut

Hjälp barnen i Libanon De förödande explosionerna i början av augusti har orsakat stora skador på vattensystemen i stora delar av Beirut. Uppskattningsvis står över 630 byggnader helt eller delvis utan vatten, på grund av skadade vattentankar och rörsystem. UNICEF och partners reparerar rörledningar och installerar vattentankar på sjukhus, skolor och andra byggnader som drabbades […]

Ericsson och UNICEF kart­lägger skolors tillgång till internet

När barn och unga får tillgång till all den information som finns på nätet, och därmed fler möjligheter att lära sig och utvecklas, har de också större chans att nå sin fulla potential. Foto: © UNICEF/Noorani Covid-19-pandemin har visat hur viktigt det är med global tillgång till internet. För några av oss har pandemin inneburit […]

Barnkonventionen ska inte vara slagträ i debatten om frihets­berövade barns rättigheter

Personalen på Statens institutionsstyrelse (SiS) beskriver en arbets­situation som har blivit alltmer komplex och svårhanterlig. Ett problem som särskilt lyfts är tillgången till mobiltelefoner, som man menar försvårar för de intagna att bryta kontakten med sitt tidigare kriminella liv. Det ska, enligt personalen, ha blivit ett växande problem sedan barnkonventionen blev lag 1 januari 2020.  […]

Tillsammans för barnen i Beirut

Över 1 000 barn blev skadade i explosionerna, många har förlorat sina hem och tragiskt nog har det rapporterats om fyra dödsfall. Fyra barn har därmed fråntagits möjligheten att utvecklas, växa upp och nå sin fulla potential. Allt det som varje barn har rätt till. Hjälp barnen i Libanon Mira Al Osman, 10 år, berättar […]

Barn i 4 av 10 skolor kan inte tvätta händerna

Dareen, sex år, går i skolan i Al Kader, Jordanien. ”Jag tvättar mina händer för att inte få bakterier och virus på dem. Det kan göra barn väldigt sjuka. Först skrubbar jag händerna noggrant med tvål och tvättar sedan av med vatten.” Men i många skolor världen över saknas tillgång till tvål och vatten, något […]

FN:s barnrätts­kommitté ställer krav på Sverige

Det är ett stort antal frågor som ska besvaras inom många olika teman. UNICEF Sverige skickade till­sammans med 19 andra barn­rätts­orga­nisa­tioner tidigare i våras in förslag till kommittén på de mest brännande frågorna som vi anser att Sveriges regering ska ställas till svars för. Vi ser nu med glädje att många av våra förslag på […]

Barn bland de döda och skadade i Beirut

Hjälp barnen i Libanon Över tusen barn har skadats i explosionerna i Beirut. Foto: © UNICEF Några av de skadade barnen var ensamma när de hittades, men har sedan dess återförenats med sina familjer. Två som fortfarande är separerade från sina föräldrar tas nu om hand av andra (stryk kanske ”andra”) släktingar. Många byggnader och […]

80 000 barn i Beirut är hemlösa

GE EN KATASTROFGÅVA De senaste 24 timmarna har UNICEF fortsatt möta de akuta behov som finns bland de drabbade barnen och deras familjer. Fokus ligger på sjukvård, rent vatten och att skydda barnen. Foto: © UNICEF/Choufany Situationen är akut De enorma explosionerna som skakade Beirut för några dagar sedan har gjort att situationen nu är […]

Katastrofal situation för barnen i Libanon

Ge en katastrofgåva En liten flicka och andra skadade människor får vård vid ett av sjukhusen i Beirut efter de enorma explosionerna som skakade staden för några dagar sedan. Foto: © UNICEF/Amro/AFP Explosionerna rapporteras ha orsakats av 2 750 ton ammonium­nitrat som för­varades i en lager­lokal i Beiruts hamn.  Enligt de senaste rapporterna har minst 100 […]

UNICEF: Stark oro för barnen efter explo­sion­erna i Beirut

Ge en katastrofgåva Den fruktansvärda förödelsen efter gårdagens explosioner i Beirut, Libanon. Foto: © UNICEF/Amro/AFP – Vi är otroligt skakade av denna fruktansvärda händelse och våra tankar är med de drabbade, särskilt de barn och familjer som skadats eller förlorat sina anhöriga, säger Yukie Mokuo, chef för UNICEF i Libanon.  UNICEF samarbetar nu nära myndigheterna […]

Vart tredje barn i världen är förgiftat av bly

Munni, 9 år, letar efter metaller på en soptipp vid floden Buriganga i Dhaka, Bangladesh. Foto: © UNICEF/Noorani Bly är ett kraftigt nerv­gift som orsakar perma­nenta skador på barns hjärnor, hälsa och utveck­ling. Det är särskilt farligt för bebisar och barn under fem år då barnens hjärnor aldrig får chansen att utvecklas som de ska, […]

Fem saker du behöver veta om Jemen

Foto: © UNICEF Jemen Hjälp barnen i Jemen 1. Konflikten har pågått i över fem år, många barn har inte upplevt något annat än krig. 2. Över två miljoner barn under fem år är akut undernärda. Vid årets slut riskerar vartannat barn under fem år att vara undernärt. 3. 1,7 miljoner barn har tvingats på […]

Stärkt barn­rätts­pers­pektiv ett måste inom Fram­tidens social­tjänst

Den 6 april 2017 beslutade regeringen att en särskild utredare, Margareta Winberg, skulle göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. UNICEFs huvudbudskap till utredningen är att maktförhållandet mellan föräldrar och barn måste jämnas ut och att barn ska ses som rättighetsbärare med egna rättigheter.  Vi har lyft att vi anser att barn […]

Barns och ungas delaktig­het betonas i pro­posi­tion om Agenda 2030

När regeringen sommaren 2018 lade fram sin handlings­plan för genom­förandet av Agenda 2030 hade riks­dagen ingen upp­gift att följa upp rege­ringens arbete, men genom propositionen ber nu alltså rege­ringen riks­dagen att göra just detta.  Sverige ska bedriva en sam­stämmig politik nationellt och inter­nationellt, och Agenda 2030 ersätter nu politiken för global utveck­ling (PGU). Det över­gripande […]

Barnen förlorar sin livlina under Coronatider

Under kriser är ofta det samhällets mest utsatta individer som drabbas hårdast. Även om barn och unga generellt tycks löpa mindre risk att smittas av covid-19, är konsekvenserna av pandemin för barn och unga, många och allvarliga. När samhällen stänger ner, när social distansering och karantän krävs för att hindra smittspridning bland framförallt äldre och […]

Jemen: Vartannat barn under 5 år kan vara under­närt vid årets slut

Rayan, 3 år, förlorade sin arm när hans hem bombades i Aden, Jemen. ”Han var i köket för att dricka ett glas vatten när det hände,” berättar mamma Amina. ”Vi sprang ut med honom och då blev huset träffat igen.” Rayans föräldrar berättar att han har ont varje dag, och en kronisk luftvägsinfektion på grund […]

Kids Hack the Crisis Global

Barns och ungas idéer och kompetens behövs för att skapa den värld vi vill leva i – både idag och i framtiden. Det är därför hög tid att på allvar göra dem delaktiga i de utmaningar som påverkar deras liv. Genom det digitala hackathonet ”Kids Hack the Crisis Global” får barn och unga världen över […]

Åtta av tio barn i Jemen behöver akut hjälp

Hjälp barnen i Jemen Jemen är ett av de länder i världen där bristen på vatten är som allra störst. 18 miljoner människor är i akut behov av vatten, och omkring 70 procent av befolkningen saknar tillgång till tvål för att kunna tvätta händerna. En livsfarlig situation när covid-19 nu sprids i landet. Foto: © […]

Jemen: läget för barnen har aldrig varit mer akut

Ethar Omar Abdo Alshahar, fyra månader, är undernärd. Två miljoner barn lider av akut undernäring i Jemen, och situationen är nu värre än någonsin. Foto: © UNICEF/Alghabri Sedan konflikten eskalerade i mars 2015 har landet blivit ett helvete på jorden för barnen som lever där. Vardagen kantas av våld, brist på mat och rent vatten, […]