Barn kan inte vänta – SOS Barnbyar och 77 andra barnrättsorganisationer kräver stärkt skydd inom EU för barn på flykt och barn till migranter.

SOS Barnbyar kräver tillsammans med 77 andra barnrättsorganisationer ett stärkt skydd för barn på flykt och barn till migranter inom EU. Många av barnen lever under mycket svåra förhållanden och riskerar bland annat våld, exploatering och statslöshet. Barn representerar en signifikant andel av asylsökande och migranter till Europa. Cirka en tre som anlänt till Grekland under år 2016 är barn.
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar

Vincent Kompany engagerar sig för extremt utsatta barn

En ny rapport från SOS Barnbyar visar att 220 miljoner barn världen över lever i extrem utsatthet på grund av att de saknar, eller riskerar att förlora förälders omvårdnad. Idag får bland annat barnminister Åsa Regnér ett brev från SOS Barnbyar ambassadören Vincent Kompany, där han ber dem lyfta upp de här barnen på den politiska agendan.
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar

Ett av tio barn lever i extrem utsatthet

En ny rapport från SOS Barnbyar, ”In the blindspot” visar att 220 miljoner barn saknar eller är i riskzonen att förlora förälders omvårdnad. Det är ett av tio barn. Utsattheten medför extrema risker för barnens utveckling. Trots detta är barnen många gånger osynliga. SOS Barnbyar uppmanar politiker att lyfta upp barnens behov på den politiska agendan och att de får den omsorg de har rätt till.
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar

Roger Akelius donerar 200 miljoner till SOS Barnbyar

Entreprenören Roger Akelius stiftelser skänker 200 miljoner till SOS Barnbyar. Donationen möjliggör bland annat en ny barnby i Kambodja, samt ett nytt ungdomsboende i Ukraina. Akelius har nu totalt donerat 700 miljoner till SOS Barnbyars verksamhet för barn i utsatthet; barn som saknar förälders omvårdnad och barn på flykt.
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar

Efter orkanen Matthew- Risk för svältkatastrof och kolera på Haiti – SOS Barnbyar delar ut mat och vaccinationer

SOS Barnbyar har bedrivit verksamhet på Haiti sedan 1984 och tack vare väl etablerade lokala samarbeten och nätverk har SOS Barnbyar kunnat påbörja distribution av mat till svårt utsatta områden, ett vaccinationsprogram mot kolera förbereds och barn erbjuds barnsäkra platser och psykologstöd. Hjälp SOS Barnbyar att hjälpa!
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar

En tändsticksask som låter barn vara barn

SOS Barnbyar ger utsatta barn ett tryggt hem, vuxna som bryr sig om dem och möjligheter till ett i framtiden självständigt, självförsörjande liv. Kort sagt, vi ger barn möjlighet att få vara barn. Små handlingar från varje enskild individ ger tillsammans ett stort resultat. Genom att köpa vår tändsticksask bidrar man till att SOS Barnbyar kan stötta fler barn, både i Sverige och i världen.
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar

SOS Barnbyar tar över Almedalen med gatukonst om barn på flykt

Almedalsveckan går idag in på sin tredje dag och även idag kommer SOS Barnbyars kampanj #ROTLÖS att synas på oväntade ställen i Visby. Gerillaaktioner i SOS Barnbyars regi, med syfte att lyfta barn på flykt och den verksamhet som SOS Barnbyar startar i Hammarkullen för ensamkommande barn, i sker varje dag under Almedalsveckan. Det ryktas om pop-uputställning imorgon på oväntad plats..
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar

SOS Barnbyar startar verksamhet för utsatta barn i Sverige

Hösten 2016 startar SOS Barnbyar en verksamhet för barn i samhällsvård, med initialt fokus på ensamkommande barn.Verksamheten kommer att starta i Hammarkullen, Göteborg, i samarbete med Göteborgs stad och Bostadsbolaget, ett av Göteborgs kommunala fastighetsbolag, samt med stöd från Svenska PostkodLotteriet och Apotea.
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar

Unga flyktingar fångade bakom taggtråd på Lesbos – SOS Barnbyar öppnar boende för ensamkommande barn i Grekland

I flyktinglägret Moria, Lesbos, Grekland finns för närvarande nästan hundra ensamkommande barn från olika länder. Många av barnen har varit inlåsta sedan i april. SOS Barnbyar och några andra hjälporganisationer erbjuder stöd på dagtid, på natten är barnen utlämnade till varandra.När SOS Barnbyars svenska generalsekreterare Catharina Gehrke besökte flyktinglägret möttes hon av förtvivlan.
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar

​Stiko Pers Vandringsturné gav SOS Barnbyar 1 miljon kronor

Artisten Stiko Per och hans Vandringsturné lyckades i lördags – efter 470 mil, fem år, hundratals skavsårsplåster och oändliga hyllningar från människor längst vägen – nå målet att samla in en miljon kronor till SOS Barnbyar.
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar