Black Friday – ett hot mot barns framtid

Varje år dör 1,7 miljoner barn under fem år till följd av miljöfaktorer. När cykloner och översvämningar blir allt vanligare ökar spridningen av livshotande sjukdomar och bristen på vatten, och det är barnen som drabbas hårdast. Det är också deras hjärnor och inre organ som är mest utsatta för de luftföroreningar som upp­kommer vid bland annat industriell tillverkning.

Förra året shoppade svenskarna för hela 6,7 miljarder kronor under Black Friday. Under en dag. Den här nya ”högtiden” är ett klimathot, och de som drabbas värst är barnen.

Välj istället att hjälpa barn som drabbas av klimatförändringar:

Köp ett klimatförändringspaket

Ett klimatförändringspaket innehåller: 328 vattenreningstabletter, 38 påsar vätskeersättning, 30 högenergi-bars, 13 nötkräm, 15 doser poliovaccin, 15 doser mässlingsvaccin, 10 tvålar och en ryggsäck.

Just nu dubblar dessutom Akelius Foundation alla gåvor till UNICEF Sverige, vilket betyder att vi kan hjälpa dubbelt så många barn!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Barnkonventionen 30 år

I onsdags var det barnkonventionens dag och i år uppmärksammar vi den lite extra i och med att den fyller 30 år! Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att alla barn är individer med egna rättigheter – inte föräldrars eller vuxnas ägodelar.

Alla världens länder utom USA har anslutit sig till konventionen. Sverige var ett av de länder som drev fram konventionen och ett av de första att ansluta sig till den. Efter många år av påverkansarbete från UNICEF Sverige blir den svensk lag vid årsskiftet. Barnkonventionen utgör grunden för allt det arbete som vi gör för att stärka barns rättigheter i världen. 

UNICEF Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen vid firandet av barnkonventionen 30 år den 20 november. Foto: © UNICEF

Utvecklingen
i Sverige under 30 år

Under de 30 år som har gått sedan barnkonventionen
antogs har synen på barn successivt förändrats till att se dem som egna
rättighetsbärare. Anti-aga lagstiftningen är ett exempel. Den kom visserligen
till tio år innan barnkonventionen antogs men etableringen av så kallade
Barnahus, där flera samverkande myndigheter samlats under samma tak för att
stödja barn i utsatta våldssituationer, har konkret bidragit till att förbättra
våldsutsatta barns situation.

Socialtjänstlagen har under dessa 30 år kompletterats
med flertalet ändringar för att bland annat stärka barns rätt till delaktighet.
Likaså har rätten till egen socialsekreterare för barn som är placerade
införts. 2011 infördes bestämmelser i skollagen om att barn ska ha rätt till
inflytande. Papperslösa barn har getts rätt till utbildning och hälsa. Starkare
skydd och rättsliga åtgärder mot sexuell exploatering och utnyttjande av barn
har även införts. Och 1990 inrättades Barnombudsmannen, den myndighet som har
till uppdrag att säkra att barns rättigheter i Sverige efterlevs. 

Barnkonventionen
som svensk lag – vad blir det för skillnad?

Att barnkonventionen 30 år efter att den antogs nu blir svensk lag är ett mycket viktigt och glädjande steg, och något som vi har arbetat för i över tio år. Det innebär att den får högre status, men det innebär
inga nya rättigheter för barn. Dock kommer det att läggas ett större ansvar på
myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare att tillämpa rättigheterna
i konventionen, så att de får ett större genomslag vid bedömningar, ärenden och
beslut som rör barn. 

Barnkonventionen kommer att ha samma status som andra
svenska lagar (till exempel socialtjänstlagen, utlänningslagen och
föräldrabalken) och kommer även att ensamt kunna åberopas i svenska domstolar,
något som tidigare inte varit möjligt. Framför allt barn i utsatta situationer
– barn i vårdnadstvister, barn som är omhändertagna av socialtjänsten eller barn
som befinner sig i migrationsprocessen – kommer att få ett starkare rättsligt
skydd.

Barns egen rätt att komma till tals kommer också att
få ett större genomslag. Flera fall visar att barn inte har fått komma till
tals i vårdnadstvister, vid utredningar inom socialtjänsten eller i
asylprocessen. Andra exempel visar att barn har fått göra sin röst hörd, men
inte på det systematiska och barnanpassade sätt som krävs för att kunna utreda
barnets bästa.

Framåtblickande
vad behöver
fortsatt göras i Sverige?

För att göra barns rättigheter till verklighet för
alla barn är tre saker särskilt viktiga:

 • Barns kunskap om sina egna rättigheter måste öka. Vi måste också i större utsträckning möjliggöra för dem att göra sina röster hörda och kunna delta i beslut som rör dem.
 • Kompetensen måste stärkas hos vuxna som arbetar med barn, för att kunna upptäcka och möta barn som far illa. Möjligheterna för barn själva att utkräva sina rättigheter då de kränkts måste öka, genom att Sverige ansluter sig till barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll.
 • Barns rättigheter och behov måste sättas
  i centrum för viktiga beslut, inte minst för att ojämlikheten mellan barn ökar
  och för att vi ska kunna nå en socialt hållbar utveckling samt leva upp till
  målen i Agenda 2030. I den
  ingår den grundläggande principen ”Leave no one behind”, vilket innebär att ingen
  ska lämnas utanför uppfyllandet av de Globala målen.


Gå till källa
Author: Pernilla Baralt

Företag – ge en livsviktig julgåva

Vi arbetar dag in och dag ut, på några av världens tuffaste platser, för att nå de allra mest ut­satta barnen. Genom att välja att ge er julgåva till UNICEF är ditt företag med och skapar verkliga, långsiktiga förändringar för barn över hela världen.

Det tar bara några minuter! Ni väljer själva belopp, om ni vill ha tryckta eller digitala gåvobevis, hur gåvobevisen ska se ut och om de ska vara på svenska eller engelska. Givetvis får ni lägga till er logotyp på gåvobeviset.

Ni väljer också enkelt
hur ni vill att era pengar ska användas och om ni vill betala med kort eller
faktura. Dessutom får ni fina banners för att visa att ni stödjer UNICEF.

GE EN JULGÅVA

När levereras gåvobevisen?

Vi trycker gåvobevisen
på måndagar kl. 06.00, och har två arbetsdagars leveranstid. Beställer ni innan
måndag kl. 06.00 levereras därmed gåvobevisen i regel på onsdagen (när du
lägger din beställning ser du vilket datum gåvobevisen kommer att levereras).

I jultider trycker vi
oftare, men beställ senast tisdag 18 december för att vara säker på
leverans innan julafton.

Därför ska ni välja UNICEF

UNICEF är FN:s
barnfond. Vårt upp­drag är att skydda de mest utsatta barnen. Alla barn har
rätt till en barndom där de är älskade, trygga, friska, får gå i skolan och har
alla möjlig­heter att uppnå sin fulla potential.

Och vårt arbete ger resultat. Bara under förra året kunde vi till exempel se till att 18,6 miljoner barn och vuxna fick tillgång till rent vatten, och att fyra miljoner barn fick behandling mot svår akut under­näring. Men inget av det vore möjligt utan det stöd vi får från företag och andra som ger.

GE EN LIVSVIKTIG JULGÅVA

Tack för att ditt
företag är med och kämpar för alla barn!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Morgan Alling är vår nya ambassadör!

Foto: ©UNICEF/ Dahlstrand

Den folkkäre skådespelaren och regissören Morgan Alling blir nu Sveriges sjätte UNICEF-ambassadör och ska i sin nya roll hjälpa till att öka medvetenheten om det arbete som UNICEF bedriver i Sverige och runt om i världen för att främja barns rättigheter.

Morgan är redan en självklar förespråkare för barns rättigheter och har tidigare engagerat sig i vårt arbete, bland annat i frågan som rör våld mot barn. Som barn växte han upp i en dysfunktionell miljö där våld och svek var en stor del av hans vardag. 

– Min väg genom livet har varit krokig, men jag överlevde för att jag vågade drömma om ett annat liv. Idag brinner jag för att hjälpa och stärka barn som behöver det. Barnet har inget ansvar när vuxna sviker men det är alltid de som drabbas hårdast. Det gör mig arg. Därför är jag otroligt hedrad, stolt och rörd över att bli utnämnd till UNICEF-ambassadör, säger Morgan.

Foto: ©UNICEF/ Dahlstrand

Rollen som UNICEF-ambassadör är ett ideellt uppdrag som han i Sverige delar med Lill Lindfors, Eva Röse, Kajsa Bergqvist och Mark Levengood. Internationellt hamnar Morgan Alling i samma sällskap som kända profiler som Katy Perry, Shakira och David Beckham. 

– Morgan Alling har ett stort engagemang i våra frågor och han har även tidigare utfört flera uppdrag för oss. Morgan har på olika sätt visat att han är bra på att skapa öppna samtal och diskussion med barn och unga även i svåra frågor. Vi är därför glada över att utse Morgan till UNICEF-ambassadör och på så vis kunna fördjupa vårt samarbete, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige.  

Varmt välkommen till UNICEF-familjen Morgan!

Lite kort om Morgan Alling

Morgan Alling föddes 1968 i Göteborg och är skådespelare, manusförfattare, regissör och föreläsare. Han har medverkat i en rad olika teater- och filmprojekt och medverkar även i olika tv-program. Morgan har medverkat i Let’s Dance och är för många yngre känd som Sunes pappa efter sin medverkan i flera Sune-filmer. 2016 och 2017 ledde han SVT-programmet Morgans mission med fokus på mobbning i skolan respektive arbetsplatsen. 


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Dags för ny slips till pappa, igen?

Du får dessutom ett fint gåvobevis, direkt via-epost som du kan skicka vidare eller skriva ut och ge till just din favoritpappa.

Abdul, 4 år, skrattar tillsammans med pappa Mustafa. Foto: ©UNICEF/ Shennawi

Fira världens bästa pappa med en fars dag-present från UNICEF, så ger du fler pappor i världen möjlighet att ge värme och trygghet till sina barn:

Köp din fars dag-present här

PS. I november dubblas alla gåvor av vår partner Akelius Foundation, vilket betyder att din gåva blir värd det dubbla och att vi kan hjälpa extra många barn. Fantastiskt, eller hur?!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Barn tvingas på flykt undan vattenmassorna

Hundratusentals har tvingats lämna sina hem till följd av översvämningarna i östra Afrika. Foto: © UNICEF/Ryeng

UNICEF arbetar tillsammans med lokala myndigheter och samarbetspartners i de drabbade länderna för att förhindra smittspridning och epidemier, samt säkerställa tillgången till mat. Bara i Somalia beräknas cirka 200 000 barn påverkas av regnovädret.

Hundratusentals människor har tvingats på flykt och lever nu i tillfälliga tältläger, kyrkor eller under bar himmel. De drabbade är i akut behov av rent vatten, sanitetsprodukter, mediciner och näring. Regnet har redan nu spolat bort skolor och alldeles för många barn riskerar att stå utan undervisning.

– Barn är väldigt sårbara i situationer som den här. Om vi inte agerar beslutsamt kommer det att påverka landet långt efter att vattennivåerna har sjunkit, säger Werner Schultink, chef för UNICEF Somalia.

Över 500 personer har tagit sin tillflykt till den lokala kyrkan i Panyagorhave, Sydsudan. Foto: © UNICEF/Ryeng

Även i Sydsudan är situationen mycket kritisk och omkring en halv miljon barn är drabbade. Redan innan regnet drog in hade många familjer i landet begränsad tillgång till sjukvård och rent vatten, ett problem som nu har förvärrats. Ovädret har lett till att fler barn drabbats av malaria och diarré, något som kan vara livshotande för ett barn.

Vad gör UNICEF?

 • Vi behandlar barn som drabbats av svår akut undernäring och ser till att de får tillgång till näring och vitaminer.
 • Vi ser till att det finns rent vatten och delar ut hygienpaket, för att minska risken för smittspridning av exempelvis malaria och diarré.
 • Vi bygger upp vattenstationer, så att människorna kan få tillgång till rent vatten.
 • Vi behandlar barn som drabbats av malaria och diarré.
 • Vi vaccinerar barn mot polio och mässling.
 • Vi återförenar familjer som kommit från varandra.
 • Vi bygger upp tillfälliga skolor, för att säkerställa att barnen får fortsatt utbildning.

UNICEFs Joseph Adiomo delar ut hygienartiklar och myggnät till de drabbade i Pibor, Sydsudan. I och med översvämningarna ökar risken för malaria och diaréer. Foto: © UNICEF/Ryeng

I länder som drabbats av katastrofer likt denna är det alltid barnen som drabbas värst. Ge en gåva idag och var med och kämpa för barnen som blir oskyldiga offer.

Ge en gåva idag


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Barn som ska utvisas får dåligt stöd

UNICEF har gjort en jämförande studie i Sverige, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien för att undersöka vad som händer med de barn som fått avslag på sina asylansökningar. Hur ser återvändandeprocessen ut för de barn som inte har laglig rätt att stanna i de olika länderna?

– Vi ser att skyddet brister för de barn som skickas tillbaka till sina ursprungsländer, och att de inte får sina rättigheter tillgodosedda, säger Christina Heilborn, chefsjurist vid UNICEF Sverige.

– Till exempel ses barn i familjer som ska utvisas som bihang till sina föräldrar, istället för individer med egna rättigheter.

UNICEFs ståndpunkt är att när det har fattats ett beslut som säger att det är för barnets bästa att återvända, ska processen vara barnanpassad och inta ett tydligt barnrättsperspektiv. Men i rapporten framkommer att medan ensamkommande barn får visst stöd under återvändande­processen i Sverige, så gäller inte detsamma för barn i familjer. När Migrationsverket håller återvändandesamtal vänder man sig enbart till föräldrarna, barnen är inte kallade och behöver inte närvara. Mycket lite görs för att stödja eller informera barnen, eller för att stödja föräldrarna i den uppgiften.

Rutiner saknas också för att se till att barnen förbereds på bästa sätt inför återvändandet genom att de får med sig viktiga intyg som rör exempelvis skola och hälsa.

– Barnet måste få information om hela processen: hur tidplanen ser ut, vad som händer på plats när familjen har återvänt, vad det finns för skolor med mera. För många barn är ett utvisningsbesked traumatiskt, men information och förberedelser kan skapa någon form av trygghet och bidra till att integreringen i ursprungslandet blir så bra som möjligt, säger Christina Heilborn.

Foto: © UNICEF/ Babajanyan

Rapporten tar upp både brister och goda exempel från de fyra undersökta
länderna. Nederländerna har till exempel ett system med en särskild myndighet
som arbetar specifikt med återvändande, och som är skild från
migrationsmyndigheten. Myndigheten arbetar bland annat med att särskilt stödja
barn som fått avslag fram tills de utvisas. Dessutom sker viss uppföljning av vad som händer med
de ensamkommande barnen efter återkomsten.

Den svenska regeringen anser däremot inte att den har ett sådant ansvar för
uppföljning av barn. Enligt UNICEF innebär det en påtaglig risk för att barn
inte får sina rättigheter tillgodosedda när de har återvänt till sina
ursprungsländer, till exempel när det gäller sjukvård och skola samt skydd mot
utanförskap och exploatering.

När det gäller att sätta barn i förvar i samband med utvisningar är
Tyskland det enda land som respekterar barns rättigheter fullt ut.
Storbritannien sätter inte ensamkommande barn i förvar, medan det i Sverige och
Nederländerna kan förekomma att både ensamkommande barn och barn i familj
frihetsberövas.

Sverige sticker ut från de andra länderna i rapporten genom att ha den
snävaste lagstiftningen när det gäller möjligheten att låta barn stanna av
humanitära skäl, till exempel för att de är svårt sjuka eller har vistats länge
i landet. Övriga länder kan låta barn stanna om de har befunnit sig länge i
landet.

– Det är viktigt att det finns en möjlighet att ge skydd till barn när det av
olika anledningar inte är för barnets bästa att återvända till ursprungs­landet.
Det kan till exempel handla om svårt sjuka barn, eller barn som har utsatts för
våld och övergrepp av sina föräldrar och inte bör utvisas tillsammans med dem,
säger Christina Heilborn.

Foto: © UNICEF/ Kelly

I rapporten framhålls även flera goda exempel från Sverige där barns
rättigheter sätts i främsta rummet. Att barn har rätt till utbildning, sjukvård
och socialt stöd under hela vistelsen i Sverige, är ett sådant exempel. Att
barn har rätt till juridiskt ombud under asylprocessen ända fram tills att alla
överklaganden är uttömda, samt att barn som återvänder till sina
ursprungsländer erbjuds ekonomiskt stöd är andra positiva exempel.

Mot bakgrund av det som framkommer i rapporten anser UNICEF att Sverige bör:

 • Återgå till den bestämmelse som tidigare fanns i utlänningslagen om skydd
  på grund av särskilt ömmande omständigheter för barn.  
 • Införa en barnanpassad återvändandeprocess för samtliga berörda barn (såväl ensamkommande som barn i familj). Det innefattar bland annat tillgång till anpassad information, förberedelsetid samt praktiskt och psykosocialt stöd. 
 • Följa upp situationen för de barn som återvänder för att säkerställa att de får möjlighet till återanpassning och stöd.
 • Införa ett förbud i lag mot att sätta barn i förvar.

Läs rapporten här


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Meningsfull present till pappa

Farsdagpaket i UNICEFs gåvoshop. Hylla en pappa i din närhet med en gåva som räddar barns liv.

Fars dag närmar sig och det är dags att hylla alla fantastiska pappor lite extra. För många pappor är det svårt att ge sina barn den trygga start i livet som alla föräldrar önskar, särskilt mitt i en brinnande katastrof.

I år kan du ge pappa en gåva som räddar barn i katastrofer och konflikter.

KÖP FARS DAG-PRESENTEN HÄR

I november matchas dessutom alla gåvor av Akelius Foundation, vilket betyder att din present blir två gånger så stor och att vi kan hjälpa dubbelt så många barn. Fantastiskt!

Fars dag-paketet innehåller varma filtar, poliovaccin, vätskeersättning och vattenreningstabletter. Det levererar vi till de barn som behöver det mest. Du ett fint gåvobevis att ge bort i present.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige