Vad gör UNICEF för att hjälpa barn på flykt?

Under de senaste fem åren har 15 nya konflikter brutit ut, eller blossat upp på nytt, i världen. Antalet utdragna konflikter (som pågått i över fem år) ökar också. Att stanna på en plats där du eller din familj riskerar att dödas, våldtas eller rekryteras för att strida är nog otänkbart för de flesta. I […]

Hundra­tals barn­soldater släpps i Syd­sudan

De här två bästisarna, 12 och 13 år, är två av barnen som frigavs från väpnade styrkor vid en ceremoni i Sydsudan i tisdags. Efter att ha förhandlat fram barnens frigivining är UNICEFs prioritet nu att stötta och hjälpa barnen att återintegreras i sina familjer och samhällen. Alla barn har rätt till sin barndom, och […]

Barn är barn även i krigets Syrien

Mousa, fem år, fick nya kläder av UNICEF vid en leverans i Syrien. Foto: © UNICEF I Syrien har den brutala konflikten tvingat halva befolkningen (11 miljoner) på flykt, varav majoriteten, som Mousas familj, har flytt inom landet. UNICEF finns där och kämpar varje dag för att se till att barnen får vad de behöver och har […]

Miss­upp­fattning att islamsk rätt skulle bli gällande i Sverige genom barn­konven­tionen

Anledning till utspelet är en skrivelse i artikel 20 i barn­konven­tionen, gällande barn som berövats sin familjemiljö. I texten omnämns kafalah enligt islamsk rätt som ett exempel på placerings­form. Om man läser hela artikeln blir det dock tydligt att barn som är i behov av omvårdnad utanför hemmet ska placeras enligt bestämmelserna i nationell lagstiftning, […]

Ge besked om hur ni tänker rösta om barn­konven­tionen

UNICEF Sverige, BRIS och Rädda Barnen är några av många remiss­instanser som är mycket positiva till förslaget att göra barn­konven­tionen till lag. Vi har under många år arbetat för detta. Barnkonventionen behöver göras till lag för att stärka barns rättsliga ställning och för att förtydliga att barn­konven­tionen måste beaktas och tillämpas vid alla beslut som […]

I bebisens hjärna läggs grunden för framtiden

Under den första tiden efter födseln sker utvecklingen i barnets hjärna så snabbt och med sådan komplexitet att det aldrig upprepas igen under resten av livet. Foto: © UNICEF/Voronin De allra första stunderna i ett barns liv är viktiga – och de kan ge effekter som varar resten av livet. Vissa stunder kan verka små […]

Livsviktiga insatser för att stoppa undernäring

Tidigare i veckan berättade vi om vad undernäring innebär, vad det beror på och vilka konsekvenser det får för barn och samhällen världen över. Undernäring är komplext, det har många orsaker och det finns därför också många olika saker att agera på för att få stopp på problemet. Familjer och samhällen spelar den viktigaste rollen […]

Vad handlar under­näring om – egentligen?

En flicka får sin överarm mätt i Dolakha, Nepal, för att se om hon avviker från sin viktkurva. Foto: © UNICEF/Panday Undernäring är komplext och har fler orsaker än enbart brist på mat. Det är en kombination av olika faktorer, som:· brist på protein, energi och olika näringsämnen i kosten återkommande sjukdomar och infektioner bristande […]

Ännu ett steg närmare barn­konven­tionen som svensk lag

UNICEF Sverige är en av många remiss­instanser som är mycket positiva till förslaget att barn­konven­tionen ska bli lag. Vi anser att det skulle stärka barns rättsliga ställning och förtydliga att barn­konven­tionen måste beaktas och tillämpas vid alla beslut som rör barn. Förslaget har dock varit kontroversiellt. Det är framför allt domstolarna och de rätts­vårdande myndig­heterna, […]

En solcells­driven vatten­pump för­ändrade livet för Lucy, 13 år

Lucy, 13 år, blev tidigare ofta sjuk på grund av smutsigt vatten och kunde inte gå till skolan. Men tack vare en solcellsdriven vattenpump håller hon sig frisk och går nu i skolan varje dag. Foto: © UNICEF Malawi/Eldson Chagara Lucy ler stort efter att precis ha genomfört ett slutprov i matematik. Nu går hon […]