Barns rättigheter måste prioriteras i genomförandet av Agenda 2030

Mötet inleds med en generaldebatt då många regeringschefer håller tal och framhåller sitt lands syn på olika globala frågor, och här önskar vi se ett tydligare fokus på hur världen kan återuppbyggas till en bättre plats för barn där ingen lämnas utanför. Att ingen får lämnas utanför är en av de övergripande principerna i Agenda […]

Mark Levengood: ”I mitt testa­mente för­säkrar jag mig om att livet fort­sätter”

Mark Levengood vill, genom att skriva in UNICEF i sitt testamente, försäkra sig om att livet fortätter för barn, även när han själv inte längre finns kvar. Foto: ©UNICEF/ Dahlstrand När morfar dog var han 89 år gammal. Och min moster, som är rysligt sentimental på ett finländskt sätt, hon tyckte att vi i dödsannonsen […]

Svenskarna visar en stark vilja att hjälpa barnen efter katastrofen i nedbrända Moria – SOS Barnbyar är på plats

SOS Barnbyar som finns på Lesbos startade snabbt en insamling för att hjälpa de drabbade barnen. Svenska folket reagerade och hittills har SOS Barnbyar Sverige fått in nära 700 000 kronor till de nödställda. Kontaktuppgifter Anna Ernestam anna.ernestam@sos-barnbyar.se Mattias Barsk, pressansvarig 0790 69 52 55 mattias.barsk@sos-barnbyar.se Gå till källa Author: SOS-Barnbyar

Gängen lyckas där sam­hället sviker

Foto: © Frank Aschberg Det är hög tid att konkreta och riktade insatser sätts in för att vända den utveckling vi ser. Alla barn som växer upp i Sverige ska kunna ha en tro på fram­tiden, till­gång till utbild­ning av god kvalitet, en menings­full fritid och förut­sätt­ningar att vara del­aktiga och bli lyss­nade på. För […]

Barns rättig­heter måste prio­riteras efter branden i Moria

De barn och familjer som drabbats av branden i flyktinglägret Moria är i akut behov av skydd och stöd. Barn sover utomhus på marken och har förlorat allt. Nu är det långsiktiga lösningar som behövs.  En kvinna bär en liten flicka bort från branden i flyktinglägret Moria. Tusentals barn och vuxna tvingades fly för sina […]

4 000 barn i behov av hjälp efter branden i Moria

HJÄLP BARN PÅ FLYKT En flicka står i rasmassorna i det nedbrunna lägret Moria. Foto: © Angelos Tzortzinis/AFP Tusentals asylsökande på den grekiska ön Lesbos flydde för sina liv när en enorm brand spreds i det överfulla flyktinglägret Moria i natt. UNICEF finns på plats, redo att hjälpa de 4 000 barn som är i […]

Covid-19 hotar år­tion­den av fram­steg i kampen mot barna­dödlig­het

Zuka, tre månader, får livsviktigt vaccin i Aleppo, Syrien. Vaccin är en av de insatser som räddat miljontals barns liv de senaste årtiondena. Men coronapandemin har lett till stora störningar inom barn- och mödrahälsovården, något som nu riskerar att utradera årtionden av framsteg i kampen mot barnadödlighet. Foto: © UNICEF/Chnkdji År 1990 dog 12,5 miljoner […]

U-Report hjälper barn under pandemin

Med hjälp av U-Report får barn och unga både viktig information och möjlighet att göra sig hörda i frågor som berör dem. Foto: © UNICEF/Diarassouba U-Report är ett digitalt verktyg som lanserades redan 2011. Med hjälp av tjänsten som kan användas via exempel­vis sms, Facebook eller Whatsapp, kan barn och ung­domar göra sina röster hörda. […]

UNICEF ska säker­ställa rättvis till­gång på vaccin mot covid-19

När ett säkert och effektivt vaccin mot covid-19 är tillgängligt, måste vi garantera att alla som behöver vaccin får tillgång till det så snart som möjligt. Alla länder, oavsett resurser, ska ha tillgång till samma vaccin så snart det finns ett säkert och effektivt vaccin att leverera. UNICEF ska se till att alla länder har […]

Sverige brister när det gäller barns psykiska hälsa

Studien visar att världens rikaste länder har resurserna, men väljer att inte satsa tillräckligt mycket på barnen. Foto: © UNICEF/Babajanyan Rapporten Worlds of Influence – Understanding what shapes child well being in rich countries har undersökt hur barn har det i världens rika länder inom EU och OECD. Länderna har rankats utifrån barnens psykiska och […]

Pandemins konse­kvenser skadar barn mer än själva sjuk­domen

Jubil, 2 år, hämtar sig från svår akut undernäring vid ett näringscenter i flyktinglägret Kutupalong, i Bangladesh. På grund av coronapandemin hotas nu den här typen av livräddande hjälp till undernärda barn, och många barn riskerar att dö. Foto: © UNICEF/Nybo Redan före corona­pandemin led 47 miljoner barn världen över av wasting, det vill säga […]

Svår vattenbrist förvärrar läget för barnen i Beirut

Hjälp barnen i Libanon De förödande explosionerna i början av augusti har orsakat stora skador på vattensystemen i stora delar av Beirut. Uppskattningsvis står över 630 byggnader helt eller delvis utan vatten, på grund av skadade vattentankar och rörsystem. UNICEF och partners reparerar rörledningar och installerar vattentankar på sjukhus, skolor och andra byggnader som drabbades […]

Ericsson och UNICEF kart­lägger skolors tillgång till internet

När barn och unga får tillgång till all den information som finns på nätet, och därmed fler möjligheter att lära sig och utvecklas, har de också större chans att nå sin fulla potential. Foto: © UNICEF/Noorani Covid-19-pandemin har visat hur viktigt det är med global tillgång till internet. För några av oss har pandemin inneburit […]

Barnkonventionen ska inte vara slagträ i debatten om frihets­berövade barns rättigheter

Personalen på Statens institutionsstyrelse (SiS) beskriver en arbets­situation som har blivit alltmer komplex och svårhanterlig. Ett problem som särskilt lyfts är tillgången till mobiltelefoner, som man menar försvårar för de intagna att bryta kontakten med sitt tidigare kriminella liv. Det ska, enligt personalen, ha blivit ett växande problem sedan barnkonventionen blev lag 1 januari 2020.  […]

Tillsammans för barnen i Beirut

Över 1 000 barn blev skadade i explosionerna, många har förlorat sina hem och tragiskt nog har det rapporterats om fyra dödsfall. Fyra barn har därmed fråntagits möjligheten att utvecklas, växa upp och nå sin fulla potential. Allt det som varje barn har rätt till. Hjälp barnen i Libanon Mira Al Osman, 10 år, berättar […]