Barns och ungas delaktig­het betonas i pro­posi­tion om Agenda 2030

När regeringen sommaren 2018 lade fram sin handlings­plan för genom­förandet av Agenda 2030 hade riks­dagen ingen upp­gift att följa upp rege­ringens arbete, men genom propositionen ber nu alltså rege­ringen riks­dagen att göra just detta.  Sverige ska bedriva en sam­stämmig politik nationellt och inter­nationellt, och Agenda 2030 ersätter nu politiken för global utveck­ling (PGU). Det över­gripande […]

Barnen förlorar sin livlina under Coronatider

Under kriser är ofta det samhällets mest utsatta individer som drabbas hårdast. Även om barn och unga generellt tycks löpa mindre risk att smittas av covid-19, är konsekvenserna av pandemin för barn och unga, många och allvarliga. När samhällen stänger ner, när social distansering och karantän krävs för att hindra smittspridning bland framförallt äldre och […]

Jemen: Vartannat barn under 5 år kan vara under­närt vid årets slut

Rayan, 3 år, förlorade sin arm när hans hem bombades i Aden, Jemen. ”Han var i köket för att dricka ett glas vatten när det hände,” berättar mamma Amina. ”Vi sprang ut med honom och då blev huset träffat igen.” Rayans föräldrar berättar att han har ont varje dag, och en kronisk luftvägsinfektion på grund […]

Kids Hack the Crisis Global

Barns och ungas idéer och kompetens behövs för att skapa den värld vi vill leva i – både idag och i framtiden. Det är därför hög tid att på allvar göra dem delaktiga i de utmaningar som påverkar deras liv. Genom det digitala hackathonet ”Kids Hack the Crisis Global” får barn och unga världen över […]

Åtta av tio barn i Jemen behöver akut hjälp

Hjälp barnen i Jemen Jemen är ett av de länder i världen där bristen på vatten är som allra störst. 18 miljoner människor är i akut behov av vatten, och omkring 70 procent av befolkningen saknar tillgång till tvål för att kunna tvätta händerna. En livsfarlig situation när covid-19 nu sprids i landet. Foto: © […]

Jemen: läget för barnen har aldrig varit mer akut

Ethar Omar Abdo Alshahar, fyra månader, är undernärd. Två miljoner barn lider av akut undernäring i Jemen, och situationen är nu värre än någonsin. Foto: © UNICEF/Alghabri Sedan konflikten eskalerade i mars 2015 har landet blivit ett helvete på jorden för barnen som lever där. Vardagen kantas av våld, brist på mat och rent vatten, […]

Återvunnen plast ger barn en chans till utbildning

Plast i naturen samlas in och omvandlas till byggklossar, som sedan blir till skolor. Foto: © UNICEF/Dejongh I hela världen produceras omkring 300 miljoner ton plast varje år. Men i dagsläget går bara fem procent till återvinning. I Elfenbenskusten pågår ett projekt där man tar tillvara på plast som hamnat i naturen och bygger skolor […]

Väl genomfört Operation Dagsverke trots covid-19

Vårterminen 2020 har varit en speciell tid med många utmaningar. Det har såklart även påverkat årets Operation Dagsverke. Vi är så imponerade av alla lärare och elever som kämpat och genomfört sina insamlings­kampanjer. Ett fantastiskt exempel vi vill lyfta fram är Fribergaskolans elever i Danderyd som trots årets utmaningar lyckades samla ihop hela 94 002 kronor. […]

Fem barn dödade i attack i Kongo-Kinshasa

Attacken inträffade i byn Moussa, som ligger i provinsen Ituri i östra Kongo-Kinshasa. De 16 offren, varav fem flickor under 15 år, hade tidigare tvingats fly från byn och precis återvänt när de skoningslöst dödades i skott- och knivattacker. Vi fördömer starkt den här attacken mot oskyldiga barn. Barn ska aldrig betala priset för sådana […]

Lärare är riktiga hjältar

Låt oss tillsammans uppmärksamma de lärare som har stått längst fram i klassrummet varje dag, hela terminen – för att skapa en trygg vardag för eleverna. Som fortsätter nöta tabeller, grammatik och historiska händelser, i skuggan av samhällets oro för vad som komma skall. I Sverige har grundskolorna varit öppna under hela pandemin, vilket vi […]

Haltande åtaganden från regeringen gällande FN:s rekommendationer

Under granskningsprocessen valde 117 länder att ge sammanlagt 300 rekommendationer till Sverige. Av dem har regeringen valt att acceptera cirka två tredjedelar och lämna kommentarer till en tredjedel. Sverige fick flera rekommendationer om att ratificera barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll, som ger barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté när deras rättigheter har kränkts. Många […]

Barns röster saknas i debatten om coronakrisen

För att skapa en bild av hur barn påverkas av coronapandemin har vi gjort en kartläggning där 434 barn i årskurserna 6 och 9 i Stockholms stad har delgett sin syn på situationen. Syftet med kartläggningen är att möjliggöra för barn att själva komma till tals och ge uttryck för sina åsikter. Vi hoppas också […]

Erik Penser Bank stöttar SOS Barnbyars arbete för unga i samhällsvård

Erik Penser Bank har nyligen lanserat Penser Sustainable Impact, den mest hållbara globala aktiefonden i Sverige och den enda med en direkt koppling till sociala investeringar. Fonden kombinerar avancerad hållbarhetsanalys med en kvantitativ investeringsmetodik. En del av överavkastningen kommer att finansiera SOS Barnbyars nationella program för unga i samhällsvård. Gå till källa Author: SOS-Barnbyar

Letar du mors dag-present i sista minuten?

Köp mors dag-paketet Hjälp mammor i utsatta delar av världen att skydda sina barn mot coronavirusets konsekvenser. Den finaste gåvan en mamma kan få. Foto: © UNICEF/ Schermbrucker I kampen mot coronaviruset tvingas annan livsviktig sjukvård, som barn- och mödrahälsovården, att sättas åt sidan. Det får katastrofala följder för gravida kvinnor, nyblivna mammor och inte […]

86 miljoner fler barn i fattigdom till följd av coronapandemin

Coronapandemin har utlöst en stor socioekonomisk kris, som kommer att drabba barn och familjer över hela världen. Enligt en analys av UNICEF och Rädda Barnen riskerar antalet barn som lever under fattigdoms­­ gränsen i sina respektive länder att öka kraftigt. I låg- och medelinkomst­ länder kan antalet barn som lever i fattiga hushåll öka med […]