Goda nyheter – Iliya bor äntligen hos en familj

12-årige Iliya har fått en alldeles egen fosterfamilj. Foto: © UNICEF

12-årige Iliya har fått en alldeles egen fosterfamilj. Foto: © UNICEF

I vissa länder saknas det system och sociala skyddsnät för att hjälpa familjer med barn som har speciella behov. Där riskerar till exempel barn med funktionsnedsättning att i stället placeras på institution. Det vill UNICEF ändra på.

Många länder i Central- och Östeuropa samt Centralasien visar nu mycket stora framsteg tack vare reformer som UNICEF stöder inom barnomsorgen. Genom att satsningar görs på att stötta utsatta familjer undviker man att barn placeras på institution.

12-årige Iliya från Serbien har downs syndrom och har levt större delen av sitt liv på institution. Men nu har han fått en alldeles egen mamma och pappa i sin fosterfamilj och han gör stora framsteg.

Det här tycker vi är riktigt goda nyheter. Vill du vara med och kämpa för fler framsteg för barnen? Bli Världsförälder!

Efter ett år när rekordmånga katastrofer pågått samtidigt är det viktigt att påminnas om att det också sker stora framsteg för barn i världen. Fler går i skolan, vaccineras mot sjukdomar och har tillgång till rent vatten och sjukvård. Och på bara ett år hinner vi göra massor. Den här veckan delar vi med oss av några goda nyheter från 2014. Läs och bli glad!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Nya grepp krävs för utbildning till alla barn

Foto: © UNICEF/Noorani

Foto: © UNICEF/Noorani

Rapporten Fixing the Broken Promise of Education for All visar att globalt sett går inte vart femte barn mellan 12 och 15 år i skolan, jämfört med vart elfte barn i grundskoleålder. Det innebär alltså att äldre barn löper dubbelt så stor risk som yngre att inte gå i skolan.

Sammanlagt har 121 miljoner barn och unga antingen aldrig börjat skolan över huvud taget eller hoppat av, trots det internationella samfundets löfte att uppnå utbildning för alla 2015. Data visar att sedan 2007 har nästan inga framsteg alls gjorts för att minska den här siffran. Barn som lever i en konflikt, som arbetar, eller diskrimineras på grund av etnicitet, kön eller funktionsnedsättning är de hårdast drabbade.

Fattigdom är det största hotet

Enligt rapporten är fattigdom det största hotet mot utbildning. I Nigeria står två tredjedelar av barnen i de fattigaste hushållen utanför skolan, och närmare 90 procent av dem kommer troligen aldrig att börja skolan. Detta står i skarp kontrast mot de rikaste hushållen i landet, där endast fem procent av barnen står utanför skolan och majoriteten av dem beräknas börja skolan i framtiden.

I Eritrea och Liberia går inte 66 procent respektive 59 procent av barnen i skolan. I många länder är samma siffra ännu högre för äldre barn, särskilt bland flickor. I Pakistan står cirka 58 procent av flickorna i åldrarna 12-15 år utanför skolan, jämfört med 49 procent av pojkarna i samma ålder.

Fokus på marginaliserade barn

UNICEF och UNESCO anser att nya insatser måste fokusera särskilt på de mest marginaliserade barnen i arbetet för att förbättra tillgången till och kvaliteten på utbildning. För att kunna göra detta behöver regeringarna skaffa sig information om vilka de här barnen är, var de bor, om de någonsin har gått i skolan och om det är sannolikt att de kommer börja i framtiden.

Men många av de här barnen syns inte i de metoder som idag används för att samla in fakta. Barn med funktionsnedsättning är bland de mest osynliga – det existerar ingen pålitlig data – och de blir ofta förbisedda i nationella insatser för att nå barn som står utanför skolan.

Rapporten visar att regeringar måste investera i bättre metoder för att samla in data, och att nå de mest marginaliserade kan till en början kosta mer – men det krävs för att barnen ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det kommer också att ge resultat och löna sig i längden.

Här kan du ladda ned rapporten i sin helhet.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Goda nyheter – Födelsebevis för framtiden

Mariza, fyra år, håller sitt alldeles nya födelsebevis i handen. Foto: © UNICEF/Machiana

Mariza, fyra år, håller sitt alldeles nya födelsebevis i handen. Foto: © UNICEF/Machiana

Mariza, fyra år, var det första av tusentals barn som registrerades när projektet lanserades. Hennes mamma, som aldrig haft ett födelsebevis, passade också på att registreras på samma gång.

Alla barn har rätt till ett namn och en identitet. På många sätt är ett födelsebevis en nyckel till framtiden – utan detta blir många barn nekade att gå i skolan. Dessutom kan myndigheterna lättare skydda barnen mot till exempel barnarbete och tvångsäktenskap om de är registrerade.

Det här tycker vi är riktigt goda nyheter. Vill du vara med och kämpa för fler framsteg för barnen? Bli Världsförälder!

Efter ett år när rekordmånga katastrofer pågått samtidigt är det viktigt att påminnas om att det också sker stora framsteg för barn i världen. Fler går i skolan, vaccineras mot sjukdomar och har tillgång till rent vatten och sjukvård. Och på bara ett år hinner vi göra massor. Den här veckan delar vi med oss av några goda nyheter från 2014. Läs och bli glad!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Översvämning i Malawi: UNICEF skickar 90 ton livräddande förnödenheter

Ett barn som tvingats på flykt vandrar genom leran i lägret Sekeni II, nära Nchalo i distriktet Chikhwawa. Foto: © UNICEF/Chagara

Ett barn vandrar genom leran i flyktinglägret Sekeni II, nära Nchalo i distriktet Chikwawa. Foto: © UNICEF/Chagara

Med hjälp av UNICEFs team i Blantyre och Zomba levererar vi nu livräddande produkter till de hårdast drabbade områdena – Nsanje, Chikwawa och Phalombe. Fokus ligger på kvinnor och barn på flykt och UNICEF samarbetar med partners och Malawis regering i arbetet att tillhandahålla rent vatten och sanitet. Vi ser också till att undersöka barn för undernäring och behandla svåra fall, samt levererar mediciner.

– Vi har undersökt de översvämmade områdena från luften och kan konstatera att översvämningarna är mycket omfattande, säger Mahimbo Mdoe, chef för UNICEF i Malawi. Eftersom det fortfarande regnar är det osannolikt att vattnet kommer dra sig tillbaka snabbt. I den inledande fasen fokuserar vi på att se till att de överlevande får stöd och hjälp till rent vatten och sjukvård.

Den här veckan skickar UNICEF 90 ton livräddande förnödenheter till Malawi – viktiga mediciner, tält och presenningar, näringsprodukter för att behandla mot undernäring, hygienpaket och utbildningsmaterial samt leksaker för att hjälpa barnen komma över trauman.

Malawi är ett av de fattigaste länderna i södra Afrika. 200 personer har dött eller saknas och omkring 120 000 har tvingats på flykt av översvämningarna som orsakats av mycket kraftigt regn. Några är fortfarande fast i områden som omringas av vatten. Människor på flykt har sökt skydd i skolor eller tillfälliga läger, och många saknar skydd och tillgång till sanitet. Det förväntas fortsätta regna till mars.

– Stillastående vatten och dålig sanitet kan innebära döden för små barn. Nu är det en kamp mot klockan för att nå drabbade samhällen med rent vatten, sanitet och sjukvård, säger Mahimbo Mdoe.

Som alltid i katastrofer är det barnen som drabbas hårdast. Ge en katastrofgåva idag så är du med oss och kämpar för barnen som drabbats av översvämningarna i Malawi, och av andra katastrofer och konflikter. Tack!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Värme blir ljus och svalka i skolan

Under året som gått har barn i tio skolor på Salomonöarna fått en bättre skolmiljö, tack var UNICEFs projekt ”Solar Power for Schools”. Skolorna, som tidigare saknat el helt och hållet, har nu fått solpaneler som energikälla. Solpanelerna omvandlar solens värme och energi till svalka och ljus.

© UNICEF

© UNICEF

Takfläktar gör nu att eleverna slipper alltför varma klassrum och lättare kan koncentrera sig. Tack vare lampor kan barnen nu också stanna i skolan efter skymningen för att göra sina läxor. Även lärarnas arbete underlättas – nu kan de förbereda nästa dags lektioner i skolan på kvällstid.

Ivory Kete, 14 år, trivs mycket bättre i skolan nu när det inte är lika varmt. © UNICEF Pacific/ATahu

Ivory Kete, 14 år, trivs mycket bättre i skolan nu när det inte är lika varmt. © UNICEF Pacific/ATahu

– Det är mycket lättare för mig att koncentrera mig nu, säger 14-åriga Ivory Kete, från Titinge Primary School. Jag förstår och lär mig mycket mer nu än förut.

Det här tycker vi är riktigt goda nyheter. Vill du vara med och kämpa för fler framsteg för barnen? Bli Världsförälder!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

UNICEF hjälper eboladrabbade länder att återuppta vaccinationer mot mässling

Foto: © UNICEF

Foto: © UNICEF

– Mässling är en dödlig sjukdom, men barn kan enkelt räddas med hjälp av ett säkert och effektivt vaccin, säger Manuel Fontaine, UNICEFs regionchef för Väst- och Centralafrika. Men vaccinationerna har minskat kraftigt, något som hotar barns liv.

I Guinea bekräftades 215 fall av mässling under 2014, en nästan fyrfaldig ökning från de 59 fall som rapporterades 2013. I Sierra Leone tredubblades fallen under samma period, från 13 fall 2013 till 39 fall förra året. Liberia hade inga fall av mässling under 2013, men i Lofa County – ett av de områden som drabbats hårdast av ebola – har fyra fall nu bekräftats.

Ökningen av mässlingsfall är mycket oroande då bristande vaccinering gör att barn är särskilt utsatta. Dessutom ökar spridningen av mässling – som är en mycket smittsam sjukdom – traditionellt sett i Västafrika mellan december och mars.

Sjukvården hårt ansträngd

Sjukvården i de eboladrabbade länderna är mycket hårt ansträngd och människor undviker sjukvårdsinrättningar av rädsla för att smittas av ebola. Detta är en av orsakerna till att täckningen för vaccinationer mot mässling har minskat kraftigt i år.

Vaccinationskampanjer som innebär att många människor samlas på samma plats undviks än så länge, men UNICEF samarbetar med partners för att få igång rutinvaccinationerna igen och snabbt öka antalet vaccinerade barn.

Vaccinatörer hjälper till att stoppa ebola

I samband med att vaccinatörer ger sig ut för att ge livräddande vaccin, hjälper de också till att kontrollera utbrottet av ebola. De följer WHO:s riktlinjer för vaccinationer under ett utbrott av ebola, och UNICEF tillhandahåller inte bara vaccin, utan också viktiga produkter som handskar och termometrar. Vaccinatörerna tränas också i hur man kan förebygga smitta. Att stoppa spridningen av ebola och förbättra sjukvården måste gå hand i hand för att besegra sjukdomen och rädda barns liv.

UNICEF spelar en viktig roll i kampen mot ebola. Bland annat informerar vi om hur man kan minska spridningen, bygger upp vårdcentraler där drabbade kan få stöd från sina familjer och samhällen, och tillhandahåller livräddande förnödenheter. UNICEF utbildar också hälsoarbetare och ger psykosocialt stöd till barn som drabbats av ebola.

– Det bästa vi kan göra för att hjälpa barn är att stoppa ebola, och samtidigt stärka ländernas hälsosystem, säger Manuel Fontaine. Vi måste se till att människor åter vågar söka vård, och erbjuda samhällen möjligheter där barn regelbundet kan få det vaccin de behöver för att hålla sig friska.

Var med oss och kämpa för barnen som drabbats av ebola, ge en gåva idag. Du kan också köpa livräddande produkter som mässlingsvaccin i vår gåvoshop. Allt du köper skickas till de barn som behöver det mest.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

70 000 på flykt från översvämningar i Malawi

De södra distrikten i landet, Nsanje, Chikwawa, Phalombe och Zomba, är värst drabbade. Mycket stora skador på skördar, boskap och hem har tvingat tiotusentals människor på flykt. I Nsanje är många vägar oframkomliga. Samhällen blir därmed svåra att nå fram till och särskilt barnen är mycket utsatta och riskerar bland annat drunkning. Malawis president, Peter Mutharika, har utlyst katastroftillstånd och konstaterar att det här är den värsta översvämningen i landet sedan 1964.

Regeringen vädjar nu till det internationella samfundet om hjälp. Extra stort behov är det av till exempel tält, mat och filtar. Man behöver också stöd i att utföra räddningsinsatser.

UNICEF förbereder just nu akuta hjälpinsatser och ser över behovet av förnödenheter och åtgärder. Eftersom vi redan hade förnödenheter på plats kunde vi direkt påbörja distributionen av tält, hinkar, klor för att rena vatten, samt latriner. UNICEF har också skickat 1 500 överlevnadspaket och 1 560 filtar till drabbade områden från vårt centrallager.

Under de kommande dagarna kommer insatserna att trappas upp. Det dåliga vädret förväntas fortsätta och påverkar Malawi, Madagaskar och Moçambique.

Du kan hjälpa till, ge en gåva till vår katastroffond idag. Eller köp livräddande produkter som filtar och vattenreningstabletter i vår gåvoshop. Allt du köper skickas till de barn som behöver det mest. Tack.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Mjukdjur för miljoner sätter barn i skolbänken

Sedan starten 2003 har kampanjen ”Mjukdjur för utbildning” bidragit till att förbättra utbildningsmöjligheterna för mer än 11 miljoner barn i 46 länder. Foto: ©UNICEF Rwanda/Mugabe

Sedan starten 2003 har kampanjen ”Mjukdjur för utbildning” bidragit till att förbättra utbildningsmöjligheterna för mer än 11 miljoner barn i 46 länder. Foto: ©UNICEF Rwanda/Mugabe

UNICEF satsar de nya pengarna på utbildning i flera länder i Afrika samt i Kina och fokuserar på de områden där det finns flest fattiga familjer. Det handlar bland annat om att utbilda lärare, förbättra systemen för skydd av barn, se till att barnen får bra utbildningsmaterial och förbättra närvaron i skolan i några av världens fattigaste samhällen.

Sedan starten 2003 har kampanjen ”Mjukdjur för utbildning” bidragit till att förbättra utbildningsmöjligheterna för mer än 11 ​​miljoner barn i 46 länder. Och bidraget har gjort stor nytta.

En del av förra årets intäkter gick exempelvis till UNICEFs arbete för barn i Sierra Leone. Undervisningen kunde fortsätta tack vare radiosändningar när barnens skolor var stängda på grund av ebolautbrottet. Pengarna har också gått till informationsinsatser med syfte att hindra smittspridning.

De svenska IKEA-kunderna och medarbetarna bidrog genom årets mjukdjurskampanj till cirka 3,6 miljoner kronor till UNICEF och Rädda Barnen.

– Att ge de mest sårbara och marginaliserade barnen möjligheten att gå i skolan och utbilda sig är livsviktigt för deras framtid. Inget barn ska bli nekat den här möjligheten på grund av fattigdom, funktionshinder, kön, konflikt eller en katastrof, säger Véronique Lönnerblad UNICEF Sveriges generalsekreterare. UNICEF är tacksamma för det fortsatta och ovärderliga stödet från IKEA Foundation, kunder på IKEA och IKEA:s medarbetare över hela världen.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

UNICEF trappar upp insatserna för att skydda barnen i Mellanöstern mot vinterkylan

Foto: © UNICEF/Romenzi

Foto: © UNICEF/Romenzi

Konflikten i Syrien har snart pågått i fyra år. UNICEF uppskattar att minst sju miljoner barn på flykt i området är i akut behov av hjälp. Många lever under förhållanden där det är mycket svårt att skydda sig mot minusgrader, snö och starka vindar. I Irak uppskattas mer än 2,1 miljoner människor, varav hälften är barn, vara på flykt inom landet.

– Trots det svåra läget och det extrema vädret har vi lyckats öka våra insatser för att nå så många barn som möjligt, säger Maria Calivis, regionchef för UNICEF i Mellanöstern och Nordafrika. Vårt samarbete med lokala partners och regeringar har varit kritiskt viktigt under dessa svåra förhållanden.

  • I Syrien har UNICEF nått 350 000 barn med förnödenheter för vintern, och leveranserna fortsätter över hela landet.
  • I Libanon har en svår vinterstorm förra veckan drabbat barnen hårt, och tillfälligt hindrat möjligheterna att nå fram med förnödenheter, men leveranserna har nu återupptagits. 200 000 barn i de mest utsatta områdena har fått vinterkläder och kuponger för att kunna köpa förnödenheter på plats. Under de närmaste veckorna kämpar UNICEF för att nå 478 000 barn i landet.
  • I Jordanien har UNICEFs vinterpaket, liksom kontantbidrag, delats ut till 100 000 barn och familjer på flykt från Syrien.
  • I Turkiet har insatserna i vinter hittills nått 62 000 barn, varav 22 000 barn från Kobane.
  • I Irak har paket med vinterkläder delats ut till mer än 200 000 barn på svårtillgängliga platser på hög höjd. Paketen innehåller bland annat jackor, mössor och stövlar. UNICEF har också delat ut 7 000 filtar.

– Det är oacceptabelt att barn inte ska ha skor, jackor och mössor till skydd mot vintern. I förhållanden som dessa har många barn lidit under flera år av våld och brist på utbildning, säger Dr. Marzio Babille, chef för UNICEF i Irak.

I Libanon räknar UNICEF med att spendera omkring 93 miljoner kronor den här vintern, för att hjälpa omkring 456 500 utsatta flyktingbarn från Syrien, Palestina och Libanon. I Irak isoleras skolor för vintern och skyddas med presenningar mot regn och översvämningar. Här delar UNICEF också ut 1 200 värmeelement, 460 brandsläckare och cirka 11 000 regnjackor till skolor, och solpaneler levereras för att värma badvatten för barnen.

– Våra framsteg, om än viktiga, bleknar i jämförelse med det stora antal barn och familjer som varje dag får sina liv förstörda, säger Maria Calivis. Vi vädjar till våra supporters och givare världen över att hjälpa oss se till att vårt viktiga arbete här kan fortsätta.

Du kan hjälpa barnen som drabbas av våldet i Irak, Syrien och i andra konflikter och katastrofer. Ge en katastrofgåva idag. Eller köp ett vinterpaket i vår gåvoshop. Paketet innehåller vinterkläder till ett barn, en filt och 90 påsar näringspulver. Allt du köper skickas till de barn som behöver det mest. Tack.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Sverige granskas av FN:s barnrättskommitté

Granskningen sker vart femte år för de länder som ratificerat, det vill säga förbundit sig att följa, barnkonventionen. Barnrättskommittén, som finns i Genève, är ingen domstol utan består av 18 experter på barnrättsfrågor från olika länder. Kommitténs uppgift är att uppmärksamma kränkningar av barns rättigheter och komma med förslag till åtgärder.

En förutsättning för att detta granskningssystem ska fungera och få effekt är att regeringen tar kritiken på allvar. Men detta är inte alltid fallet för svensk del. Vi är bekymrade över att regeringen ofta intar en defensiv hållning och försöker hitta svar för att undkomma de krav på förbättringar som lämnas. Vi vill istället se att regeringen tar till sig förslagen och utgår från dem när reformer görs.

Frågorna som kommer att ställas till regeringen på dagens hearing baseras på Sveriges femte rapport till kommittén från 2012. UNICEF Sverige har skrivit en alternativ rapport som vi lämnade till kommittén i februari 2014. Områden som sannolikt kommer att kräva förklaringar från regeringen är följande:

• När blir barnkonventionen svensk lag?
• Varför ratificerar regeringen inte det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen, om individuell klagorätt? Tilläggsprotokollet ger barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté om deras rättigheter kränkts och de inte haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet.
• Hur ska skyddet mot diskriminering garanteras samtliga barn i Sverige?
• När ska barns egna asylskäl utredas noggrant?
• Varför utvisas barn som sökt asyl samtidigt som de är omhändertagna av de sociala myndigheterna?
• Vad tänker regeringen göra för att bryta socialt utanförskap bland barn?
• Vill regeringen stärka barns inflytande i skolan?
• Hur ska barnrättsperspektivet i biståndet stärkas?

Vi finns på plats för att bevaka regeringens förklaringar och för att kunna följa upp de löften som ges.


Gå till källa
Author: Christina Heilborn