Din underskrift kan vara värd 250 miljoner kronor

kampanj_250miljonersfragan

Tillsammans med vår branschorganisation FRII anser UNICEF Sverige att staten bör uppmuntra och även underlätta för privatpersoner att bidra till en bättre värld och vi vill därför att skattereduktionen ska få vara kvar.

Med 250 miljoner kronor skulle vi till exempel kunna ge 2,4 miljoner barn och vuxna i Somalia tillgång till rent vatten.

Vi står tillsammans med många andra organisationer bakom den namninsamling som FRII har startat för att uppmuntra regeringen att tänka om. Läs mer och skriv under på 250miljonersfragan.se


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Rent vatten som hållbar lösning i Sierra Leone

En enda vattenpump kan förse en hel by med vatten.

En enda vattenpump kan förse en hel by med vatten.

Att ge barn tillgång till rent vatten är en av våra viktigaste prioriteringar. Och vi arbetar alltid för hållbara förändringar. Sierra Leone är ett av de fattigaste länderna i världen. Många familjer tvingas dricka smutsigt vatten och har inte toaletter hemma.

Hitta orsaken och prata med regeringen

För att förstå anledningen till att bara hälften av familjerna på Sierras Leones landsbygd hade tillgång till rent vatten kartlades 28 000 av landets vattenkällor år 2012. Vi undersökte till exempel pumpar, brunnar och vattendrag med mera.

Resultatet visade att de flesta handvattenpumparna inte fungerade och byarna hade inte tillgång till nya reservdelar. I många fall visade det sig att det bara var en packning för fem kronor som behövde bytas ut, men i många byar fanns ingen kunskap om hur pumpen skulle kunna lagas. Dessutom låg ansvaret för vattenfrågan på flera departement, vilket gjorde att den ofta förbisågs. Det är först när man hittar dessa underliggande orsaker som man kan ta fram långsiktiga och hållbara lösningar.

Samordna, laga brunnar och lära upp mekaniker

Nu driver UNICEF ett program i nära samarbete med myndigheterna i landet, för att långsiktigt lösa problemen med vatten och sanitet i Sierra Leone. Vi arbetar både nationellt och hela vägen ner på by- och familjenivå.

För att underlätta arbetet lokalt startades en enhet för vatten- och sanitetsfrågor i landets alla distrikt. Trasiga brunnar lagas, nya borras och en mekaniker utbildas i varje by för att sköta brunnen. Leverantörskedjor sätts upp i byarna så att det blir lättare att få tag på reservdelar, vilket också stöttar den lokala marknaden.

Barn tvättar händerna vid en skola i Sierra Leone.

Barn tvättar händerna vid en skola i Sierra Leone.

Utbilda familjer och barn

Byarna deltar i ett utbildningsprogram kring sanitet och hygien och i varje by bildas ett vattenråd som nu ansvarar för att hålla rent och se till att brunnen fungerar. Den hållbara effekten av insatserna med att nå fler med rent vatten i Sierra Leone blir så mycket större då barnen och familjerna själva får kunskap om hur man sköter vattenhanteringen på ett effektivt sätt. Fler barn kan nu dricka rent vatten och hålla sig friska.

Det är lätt att ta rent vatten för givet. Men för många barn är det långt ifrån en självklarhet. Vill du hjälpa oss se till att fler barn över hela världen får rent vatten? För bara 100 kronor kan du rena 10 000 liter vatten. Rena vatten idag.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

En inspirerande dag fylld av engagemang

Graca Kapinga, 14, och Irene Nyagaqwa, 12, tillsammans med Jacqueline Namfua, kommunikationsspecialist från UNICEF i Tanzania. Foto: Linda Svensson.

Graca Kapinga, 14, och Irene Nyagaqwa, 12, tillsammans med Jacqueline Namfua, kommunikationsspecialist från UNICEF i Tanzania. Foto: Linda Svensson.

Vi hade äran att ha Irene, 12 år, och Graca, 14 år, från Tanzania på plats. Med varsin presentation i bilder berättade de om sin vardag och visade på vikten av att ha tillgång till rent vatten i skolorna. De svarade även på mängder av frågor från de intresserade eleverna på plats.

150417unicef078

17-åriga entreprenören Negin Azimi föreläste. Foto: Linda Svensson.

Under dagen berättade även Negin Azimi om hur hon vänt motgångar till framgångar som efterfrågad entreprenör. På eftermiddagen hölls det workshops där vi fördjupade oss i årets projekt i Tanzania, hur ett bra dagsverke kan se ut samt för lärarna en fördjupning kring barnkonventionen. Vi avslutade dagen med en spännande omröstning där eleverna röstade fram vilket projekt som 2016 års dagsverke kommer att samla in pengar till. Det blev vårt projekt i Mongoliet.

17-åriga entreprenören Negin Azimi föreläste. Foto: Linda Svensson.

Mer än 100 engagerade elever och lärare var på plats för årets konferens. Foto: Linda Svensson.

Ett stort tack till alla engagerade och kloka elever och lärare på plats! Hoppas att ni också gick hem med ett leende på läpparna och är ordentligt inspirerade inför årets Operation Dagsverke.

Och ni som inte redan har anmält er, det är inte försent: anmäl er här. Lycka till alla dagsverkare!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Fyra UNICEF-anställda har dödats i Somalia

– Den fruktansvärda attacken mot våra kollegor i Somalia är inte bara en attack mot dem, utan även mot människorna som de arbetar för. Våra tankar går till de drabbades familjer. Alla vi på UNICEF känner stor sorg och upprördhet, säger Anthony Lake.

– Våra kollegor vigde sina liv åt att arbeta för barnen i Somalia. De är inte offer – de är hjältar. Vi sörjer dem som vi har förlorat och hoppas att de skadade återhämtar sig fullt. Vårt fortsatta arbete i Somalia kommer att vara en hyllning till dem.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Vad gör EU för flyktingar?

I EU har en avancerad apparat byggts upp när det gäller asyl- och migrationsprocesser men det är svårt att få tillgång till dessa på grund av stängda vägar in i EU. Desperata människor blir istället tvingade att använda sig av människosmugglare för att överleva och försöka skapa ett nytt liv för sig och sin familj. Att försöka hitta en trygg och säker tillvaro för sig och sina barn är en naturlig drivkraft för de flesta.

Det finns sorg och tragik bakom varje människa som måste fly från sitt land. Självklart behövs politiska och humanitära lösningar på plats för att förebygga att människor överhuvudtaget tvingas på flykt. Det krävs också att människosmugglare som riskerar människors liv mot ersättning, stoppas och ställs inför rätta. Men det krävs framförallt att EU räddar liv och skyddar människor på flykt. Detta följer av såväl juridiskt bindande regelverk som humanism.

Anledningen till att EU är så handlingsförlamat och låter dödsolyckorna på Medelhavet ske är både ekonomisk och politisk. Det är ekonomiska svårigheter i många länder och hög arbetslöshet, samt främlingsfientliga åsikter som dominerar debatten. Beslut behöver omedelbart fattas av EU för att möjliggöra lagliga vägar hit för asylsökande så att nya katastrofer förhindras.

Inte sedan andra världskriget har så många människor i världen varit på flykt. Det krävs nu att EU visar ledarskap och politisk vilja så att den grundläggande principen om alla människors lika värde omsätts i praktisk handling.


Gå till källa
Author: Christina Heilborn

”Jag försökte vara modig, men jag grät hela natten”

Adelaide, 11 år, sitter med sin lillasyster i famnen. Foto: © UNICEF/McGarry

Adelaide, 11 år, sitter med sin lillasyster i famnen. Foto: © UNICEF/McGarry

– Jag försökte vara modig, men jag grät hela natten. Jag var så trött, men mamma väckte oss. Hon ville inte att vi skulle sova om huset rasade. Vattnet forsade in i huset och många saker gick sönder, berättar Adelaide, 11 år, om stormen.

I samhället Teoumaville där hon bor skadades vattensystemet i cyklonen och tusentals människor blev utan vatten. UNICEF installerade en generator och nu fungerar systemet igen. Adelaide och hennes familj behöver inte längre hämta vatten i en flod, utan har nu rent rinnande vatten i sitt hus.

Liza med lille Jeremiah i famnen, som nu har fått rent vatten igen. © UNICEF/McGarry

Liza med lille Jeremiah i famnen, som nu har fått rent vatten igen. © UNICEF/McGarry

Liza fick värkar samtidigt som cyklonen Pam drog in över Vanuatu, en månad före beräknad förlossning. 48 timmar senare föddes lille Jeremiah som levde sina första dygn under svåra förhållanden. Liza hade ingen tillgång till rent vatten och Jeremiah fick utslag av det smutsiga vattnet.

Men UNICEF samarbetade med regeringen i landet för att samhällen som Etas Elang, där Liza och Jeremiah bor, snabbt skulle få rent vatten igen.

– Jag blev så lättad när vi fick vatten igen, säger Liza. Nu har vi att dricka och jag kan tvätta mitt barn i rent vatten.

UNICEF fortsätter arbetet för att hjälpa barnen och deras familjer i Vanuatu efter katastrofen. Vill du hjälpa oss se till att fler barn över hela världen får rent vatten? För bara 100 kronor kan du rena 10 000 liter vatten. Rena vatten idag.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Handtvätt skyddar när skolorna öppnar igen i Sierra Leone

Freetown, Sierra Leone. En elev tvättar noggrant sina händer innan hon går in i klassrummet. UNICEF ser till att landets mer än 8 000 skolor har platser där eleverna kan tvätta sina händer för att undvika spridning av ebola. Foto: © UNICEF/Irwin

Freetown, Sierra Leone. En elev tvättar sig noggrant innan hon går in i klassrummet. UNICEF ser bland annat till att landets mer än 8 000 skolor har platser där eleverna kan tvätta sina händer för att undvika spridning av ebola. Foto: © UNICEF/Irwin

– Detta är ett mycket viktigt steg i rätt riktning för att livet ska återgå till det normala, säger Roeland Monasch, chef för UNICEF i Sierra Leone. Det är viktigt att alla barn går i skolan då utbildning är nyckeln till återhämtning för landet.

Liknande säkerhetsåtgärder finns på plats i Guinea och Liberia där skolorna öppnade i januari och februari. I Guinea har mer än 1,3 miljoner barn återvänt till skolan och i Liberia är antalet minst 800 000, en siffra som ökar allt eftersom fler skolor kan öppna med säkerhetsåtgärder på plats.

Fortfarande rapporteras nya ebolafall i Sierra Leone men antalet har sjunkit stadigt sedan årsskiftet. Nu förväntas alla landets skolor, fler än 8 000, att öppna igen.

UNICEF har utbildat 9 000 lärare i hur de kan förebygga ebola, ge psykosocialt stöd och om de säkerhetsåtgärder som nu finns på plats. Bland annat kontrolleras barnens temperatur regelbundet för att kunna upptäcka feber. Vi ser också till att skolorna städas och att det finns sammanlagt 24 300 ställen – tre på varje skola – där barnen kan tvätta sina händer.

– Genom dessa åtgärder ser vi nu till att skolorna är säkra platser för barnen, men kampen mot ebola måste fortsätta till sjukdomen helt är borta, säger Roeland Monasch.

Kämpa för barnen som drabbats av ebola, ge en gåva idag. Du kan också vara med oss i arbetet för att se till att fler barn får rent vatten, något som är extra viktigt för att rädda liv i katastrofer.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Rent vatten räddar liv i flyktinglägret

Amina, 2 år, tvättar händerna med vatten som hennes mamma häller från en kanna. Amina och hennes mamma bor i flyktinglägret Domiz för syriska flyktingar i Dohuk, Kurdistan. Foto:  © UNICEF/Abdulmunem

Amina, 2 år, tvättar händerna med vatten som hennes mamma häller från en kanna. Amina bor i flyktinglägret Domiz för syriska flyktingar i Dohuk, i norra Irak. Foto: © UNICEF/Abdulmunem

UNICEF är den organisation som ansvarar för att samordna arbetet med vatten i katastrofer och konflikter runt om i världen. När en katastrof inträffar flyr många familjer till flyktingläger, medan andra flyr till andra städer och byar eller till grannländerna. På många av dessa ställen etableras informella flyktingläger. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att barnen och deras familjer har säkert dricksvatten och bra sanitet. Och det måste gå fort.

Hur arbetar UNICEF?

I flyktingläger arbetar UNICEF nära andra organisationer och FN-organ. Det viktigaste när det gäller vatten och sanitet i flyktingläger är att fysiskt skilja på de ställen där människorna hämtar dricksvatten, går på toaletten, tvättar sig och lagar mat. Ju mer vi skiljer på dessa, desto bättre lyckas vi minska spridningen av vattenburna sjukdomar som är särskilt farliga för små barn.

Vad gör vi för att öka tillgången till vatten och sanitet?

Vi hittar alltid ett sätt att nå fram till barn och deras familjer med rent vatten i katastrofer.

  • I ett första skede delar vi ut vattenreningstabletter som snabbt kan rena vatten. En tablett renar fem liter vatten på bara en halvtimme.
  • Sedan bygger vi stora vattenbehållare med ledningar där rent vatten leds till kranar och tvättställ. Ofta sätts också system upp för att samla in regnvatten som kan renas till dricksvatten.
  • Vi bygger också avloppsledningar och borrar brunnar med handpumpar. Viktigt för att hålla god sanitet och hygien i ett flyktingläger är att installera mobila latriner och duschar till alla barn och familjer som bor i lägret.

Ett av de länder där vi kämpar för barn på flykt är i Irak där ungefär 400 000 människor var bosatta i cirka 16 flyktingläger under 2014. UNICEF har i samarbete med de irakiska myndigheterna sett till att cirka två miljoner människor på flykt har fått tillgång till rent vatten. Nästan 100 000 internflyktingar fick 2014 tillgång till latriner och 630 000 internflyktingar fick hygienartiklar.

Det är lätt att ta rent vatten för givet. Men för många barn är det långt ifrån en självklarhet. Vill du hjälpa oss se till att fler barn över hela världen får rent vatten? För bara 100 kronor kan du rena 10 000 liter vatten. Rena vatten idag.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Avstå flaskvatten: Ta Vattenlöftet och rädda barns liv

UNI163903_vattenlöftet

UNICEF kämpar över hela världen för att alla barn ska få tillgång till rent vatten. I Sverige har vi obegränsat med rent kranvatten, men samtidigt köper vi svenskar 200 miljoner liter flaskvatten om året. I världens fattigaste länder dör 1 000 barn varje dag för att de saknar tillgång till rent vatten.

Därför lanserar vi nu Vattenlöftet där vi vill utmana människor att avstå från sitt flaskvatten och i stället lägga pengarna på att rädda barns liv.

Redan nu har artisten och Världsföräldern Marie Serneholt tagit Vattenlöftet, liksom UNICEF-ambassadörerna Eva Röse, Mark Levengood och David Hellenius, samt radioprofilen och Världsföräldern Titti Schultz och artisterna Rebecca & Fiona.

Ta Vattenlöftet du också!

100 kronor renar mer än 10 000 liter vatten. Hur mycket vatten kan du rena?
Läs mer och ta Vattenlöftet här.

 


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Mark Levengood och elever från Tanzania drack toalettvatten

UNICEF-ambassadören Mark Levengood testade att dricka toavatten på en skoltoalett tillsammans med elever från Södra Latin och elever från Tanzania.

UNICEF-ambassadören Mark Levengood testade att dricka toavatten på en skoltoalett tillsammans med elever från Södra Latin och elever från Tanzania. Foto: Linda Svensson.

I Sverige är vattnet som rinner ner i våra toaletter så rent att det går att dricka och i världens fattigaste länder dör 1 000 barn varje dag för att de saknar rent vatten, toaletter och har bristande kunskap om hygien. Vår värld är full av kontraster.

Mark Levengood provade tillsammans med elever från Södra Latin och flickorna Graca Kapinga, 14, och Irene Nyagaqwa, 12, från Tanzania att dricka toalettvatten. Vattnet tappades från det rör som leder vatten till toaletten. Detta gjordes för att visa hur rent vårt vatten är och för att uppmana till stöd för skolbarnen i Tanzania.

I maj ger sig nämligen tusentals högstadie- och gymnasieskoleelever från hela landet ut och jobbar för UNICEF. De deltar i kampanjen Operation Dagsverke för att stödja barn i andra delar av världen. Intäkterna från 2015 års Operation Dagsverke går till UNICEFs utbildningsprojekt i Tanzania. Projektet syftar till att förbättra tillgången till vatten och toaletter i landets skolor.

Mark och elevkårens ordförande Olivia Hedlund dricker toavatten. Hon utmanar nu andra skolor att anmäla sig till Operation Dagsverke i maj.

Mark och elevkårens ordförande Olivia Hedlund dricker toavatten. Hon utmanar nu andra skolor att anmäla sig till Operation Dagsverke i maj. Foto: Linda Svensson.

– Många skolor i Tanzania saknar toaletter och vatten. Om barnen uträttar sina behov i det öppna och inte tvättar händerna riskerar de att drabbas av sjukdomar. De kan inte komma till skolan, missar undervisning och kanske inte klarar sin examen. Så vatten och utbildning hänger verkligen ihop, sade Jacqueline Namfua, kommunikationsspecialist från UNICEF i Tanzania, som följt med barnen på resan.

En av de skolor som engagerat sig starkt under många år är Södra Latin i Stockholm. Elevkåren fanns på plats igår för att ta emot gästerna och lyssna till presentationer från Mark Levengood och skolflickorna Irene och Graca från Tanzania.

Graca, 14, och Irene, 12, från Tanzania, besöker Sverige denna vecka för att berätta för svenska skolelever om situationen i hemlandet och inspirera de svenska skoleleverna att satsa extra hårt i årets Operation Dagsverke.

Graca, 14, och Irene, 12, från Tanzania, besöker Sverige denna vecka för att berätta för svenska skolelever om situationen i hemlandet och inspirera de svenska skoleleverna att satsa extra hårt i årets Operation Dagsverke. Foto: Linda Svensson.

Är du lärare eller elev på högstadiet eller gymnasiet så kan du se till att din skola är med och fyller Tanzanias skolbänkar med hjälp av rent vatten. Läs mer och anmäl din skola här.

Det är lätt att ta rent vatten för givet. Men för många barn är det långt ifrån en självklarhet. För bara 100 kronor kan du vara med och rena 10 000 liter vatten idag. Rena vatten nu.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige