​EKLUND STOCKHOLM NEW YORK EXPANDERAR SIN VERKSAMHET OCH SATSAR PÅ UKRAINA

En stor del av svenska folket har, i kölvattnet av att dagligen surfa efter sin drömbostad, skaffat sig det som i folkmun kallas Hemnet-beroende. Idag släpps botemedlet och samtidigt får du dina största visioner uppfyllda. Köp drömhemmet för endast 450 kronor – men istället för att själv filosofera kring inredning och ombyggnationer går pengarna till SOS Barnbyar.
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar

SOS Barnbyar uppmanar oss att tända ett ljus för de barn som behöver det allra mest

För andra året i rad lanserar SOS Barnbyar sin egen tändsticksask och skickar samtidigt uppmaningen att vi ska tända ett ljus för de barn som behöver det allra mest.
Genom att köpa tändsticksasken stödjer du utsatta barn runt om i världen. Den bästa presenten att ta med på adventsfikat, lägga under granen eller att ställa fram på soffbordet.
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar

DDB Stockholm blir SOS Barnbyars nya huvudbyrå

SOS Barnbyar och DDB Stockholm inleder ett samarbete där DDB får huvudansvar för hjälporganisationens varumärkes- och kommunikationsstrategier samt kampanjer.

SOS Barnbyar har valt DDB Stockholm till ny huvudbyrå efter att ha samarbetat med Åkestam Holst de senaste fyra åren. Uppdraget är pro bono.
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar

Överkomma svårigheter

Ge fler barn möjlighet till en bra och utvecklande skolgång – köp meningsfulla julklappar i vår webbshop.

När han kom till byn blev det tydligt att han hade en hörselnedsättning. Juans hade helt förlorat hörseln på sitt vänstra öra och hörde måttlig på det högra. Skadan hade uppstått till följd av otillräcklig behandling av den respiratoriska sjukdom han led av som liten. Hans täta förkylningar behandlades inte i tid och därmed skadades organ i innerörat.

En kamp mot klockan

Läkarna informerade barnbymamman Nancy om hur viktigt det var att hans språk utvecklades fram till ungefär åtta års ålder. Med andra ord hade han fram till dess på sig att lära sig prata; därefter skulle han ha svårare att lära sig. Omedelbar professionell hjälp behövdes eftersom varje dag var dyrbar.

Barnbymamman sökte råd från experter och en läkare på audiologiska institutet i Cochabamba berättade för henne vad hon behövde veta. Det skulle visa sig vara en utmaning och en kamp mot klockan för alla inblandade. Den goda nyheten var att Juan delvis kunde korrigera sin hörselnedsättning med hjälp av en hörapparat. Den dåliga nyheten var att den kostar upp till 7 000 USD, ett belopp som är långt utom räckhåll för en genomsnittlig boliviansk familj. För Nancy och hennes familj blev det istället dags att lära sig nya färdigheter och ett nytt språk.

Träning omfattade allt från drama, spel, musik och barnpsykologi och pågick i nästan ett år. Två specialistlärare som var sponsrade av Institutionen för mänsklig utveckling på kommunen i Cochabamba höll i träningen.

-Denna typ av utbildning ges sällan och är begränsad till särskilda familjesituationer. Den är normalt inte tillgänglig i Cochabamba ”, berättade Emilio Sanchez, en ungdomsledare på SOS Barnbyar.

Tillgången till utbildningen är baserad på hur stor efterfrågan är i samhället vid en viss tidpunkt. Därför gäller det att ha både tur och vara beslutsam – vilket Nancy var och det gjorde det möjligt för henne att lära sin son att prata och kommunicera via teckenspråk.

När syskon betyder mest

Ett gemensamt språk är avgörande inom en familj för att utveckla normala relationer. De äldre barnen har nu lärt sig teckenspråk och de yngre lär i sin tur av dem. Juan och hans familj pratar med varandra genom teckenspråk, hans tal och uttal förbättras för varje dag. Läsning och skrivning går också framåt i en takt som gör Nancy stolt över sin lilla pojke och över familjen som stöttar honom.

För friska barn kan en obehandlad luftvägsinfektion vara dödlig. Idag lever över 600 000 handikappade bolivianer i fattigdom, nästan hälften av dem är analfabeter. Denna sorgliga situation beror på bristen på stöd och utbildningsmöjligheter. Människor över stora delar av Latinamerika, med funktionsnedsättning möter allvarlig diskriminering i strid med mänskliga rättigheter. Barnamord, isolering på institutioner, och vanvård i familjen är vanligt. Genom det stöd han får i barnbyn, kan Juan utvecklas, precis som alla barn i hans situation har rätt till.

The post Överkomma svårigheter appeared first on SOS Barnbyar.

Gå till källa
Author: Carola Rydstedt

Mat, mediciner och utbildning i kampen mot ebola

Just nu samarbetar SOS Barnbyar, Rädda barnen och Aftonbladet i en insamling till ebolans offer.

LÄS MER OCH GE EN GÅVA HÄR

Ebolan i västra Afrika är långt ifrån besegrad. Enligt nya siffror från WHO har 18 603 fall av ebola eller misstänkt ebola rapporterats varav 6 915 har dött. De värst drabbade länderna är Sierra Leone, Liberia och Guinea.

Som alltid i katastrofer drabbas barnen hårt. De barn som insjuknar och som ingen ens törs krama, men också de barn som förlorar sina föräldrar och går en osäker framtid till mötes. SOS Barnbyar har arbetat i de eboladrabbade länderna, Liberia, Sierra leone och Guinea i många år och har därmed möjligheter att jobba långsiktigt.

Här är några av de insatser som SOS Barnbyar gör just nu:

  • SOS Barnbyar samarbetar med myndigheter för att upprätta tillfälligt boende för barn som förlorat sina föräldrar. Ett transithem i Liberia blir klart i dagarna. Där ska de yngsta barnen få en möjlighet att få mat och trygghet under tiden man letar efter överlevande släktingar eller någon annan som kan ta hand om barnen. SOS Barnbyar arbetar för att hitta en långsiktig lösning för dem.
  • Genom sociala center på flera platser kan vi erbjuda en trygg zon för drabbade barn och familjer och stöd i olika former – från utdelning av mat och förnödenheter till stödsamtal med psykolog eller kurator.
  • SOS Barnbyars klinik i Monrovia är en av få vårdinrättningar i landet som hållit öppet under hela epidemin. SOS-kliniken behandlar inte ebola men har rutiner på plats för att identifiera och remittera misstänkta ebolafall, bland annat till MSFs kliniker. Genom samarbete med Läkare utan gränser (MSF) kan SOS Barnbyar effektivare dela upp patienterna mellan oss så att de smittade får vård på MSFs klinik och de vars symtom inte beror på ebola kan få vård på SOS Barnbyars klinik.
  • I samarbete med de lokala myndigheterna utbildar man just nu 25 ebolaöverlevare till socialarbetare. Eftersom den som tillfrisknat från ebola har byggt upp en immunitet mot sjukdomen har de unika möjligheter att ge närhet till sjuka barn utan att behöva bära skyddskläder.
  • Via kliniken har också personalen på barnbyarna fått utbildning i hur man skyddar sig mot ebola och hur man upptäcker om någon är smittad.
  • Många människor har ont om mat och olika mediciner eftersom kommunikationerna inte fungerar och byar är isolerade. SOS Barnbyar delar ut paket med mat, mediciner och sjukvårdsmaterial. Samtidigt görs informationsinsatser för att höja kunskapen om smittan.
  • I Liberia har man byggt 10 vattenkällor i områden som saknar rent dricksvatten. Härigenom kan många andra sjukdomar och smittor undvikas.
    Läs mer om situationen i Västafrika på AFTONBLADET:SE

The post Mat, mediciner och utbildning i kampen mot ebola appeared first on SOS Barnbyar.

Gå till källa
Author: Ann Olrin

En tändsticksask som förändrar liv

Köp en tändsticksask och stödja utsatta barn runt om i världen. Den bästa presenten att ta med på adventsfikat, lägga under granen eller att ställa fram på soffbordet.

Asken finns att köpa för 29 kronor på Apotekets webbshop, samt på Apoteket AB, Hemtex och Specsavers butiker från mitten av november.

Alla intäkter går till SOS Barnbyar.

The post En tändsticksask som förändrar liv appeared first on SOS Barnbyar.

Gå till källa
Author: Andreas Stromatias