Mat, mediciner och utbildning i kampen mot ebola

Just nu samarbetar SOS Barnbyar, Rädda barnen och Aftonbladet i en insamling till ebolans offer.

LÄS MER OCH GE EN GÅVA HÄR

Ebolan i västra Afrika är långt ifrån besegrad. Enligt nya siffror från WHO har 18 603 fall av ebola eller misstänkt ebola rapporterats varav 6 915 har dött. De värst drabbade länderna är Sierra Leone, Liberia och Guinea.

Som alltid i katastrofer drabbas barnen hårt. De barn som insjuknar och som ingen ens törs krama, men också de barn som förlorar sina föräldrar och går en osäker framtid till mötes. SOS Barnbyar har arbetat i de eboladrabbade länderna, Liberia, Sierra leone och Guinea i många år och har därmed möjligheter att jobba långsiktigt.

Här är några av de insatser som SOS Barnbyar gör just nu:

  • SOS Barnbyar samarbetar med myndigheter för att upprätta tillfälligt boende för barn som förlorat sina föräldrar. Ett transithem i Liberia blir klart i dagarna. Där ska de yngsta barnen få en möjlighet att få mat och trygghet under tiden man letar efter överlevande släktingar eller någon annan som kan ta hand om barnen. SOS Barnbyar arbetar för att hitta en långsiktig lösning för dem.
  • Genom sociala center på flera platser kan vi erbjuda en trygg zon för drabbade barn och familjer och stöd i olika former – från utdelning av mat och förnödenheter till stödsamtal med psykolog eller kurator.
  • SOS Barnbyars klinik i Monrovia är en av få vårdinrättningar i landet som hållit öppet under hela epidemin. SOS-kliniken behandlar inte ebola men har rutiner på plats för att identifiera och remittera misstänkta ebolafall, bland annat till MSFs kliniker. Genom samarbete med Läkare utan gränser (MSF) kan SOS Barnbyar effektivare dela upp patienterna mellan oss så att de smittade får vård på MSFs klinik och de vars symtom inte beror på ebola kan få vård på SOS Barnbyars klinik.
  • I samarbete med de lokala myndigheterna utbildar man just nu 25 ebolaöverlevare till socialarbetare. Eftersom den som tillfrisknat från ebola har byggt upp en immunitet mot sjukdomen har de unika möjligheter att ge närhet till sjuka barn utan att behöva bära skyddskläder.
  • Via kliniken har också personalen på barnbyarna fått utbildning i hur man skyddar sig mot ebola och hur man upptäcker om någon är smittad.
  • Många människor har ont om mat och olika mediciner eftersom kommunikationerna inte fungerar och byar är isolerade. SOS Barnbyar delar ut paket med mat, mediciner och sjukvårdsmaterial. Samtidigt görs informationsinsatser för att höja kunskapen om smittan.
  • I Liberia har man byggt 10 vattenkällor i områden som saknar rent dricksvatten. Härigenom kan många andra sjukdomar och smittor undvikas.
    Läs mer om situationen i Västafrika på AFTONBLADET:SE

The post Mat, mediciner och utbildning i kampen mot ebola appeared first on SOS Barnbyar.

Gå till källa
Author: Ann Olrin

En tändsticksask som förändrar liv

Köp en tändsticksask och stödja utsatta barn runt om i världen. Den bästa presenten att ta med på adventsfikat, lägga under granen eller att ställa fram på soffbordet.

Asken finns att köpa för 29 kronor på Apotekets webbshop, samt på Apoteket AB, Hemtex och Specsavers butiker från mitten av november.

Alla intäkter går till SOS Barnbyar.

The post En tändsticksask som förändrar liv appeared first on SOS Barnbyar.

Gå till källa
Author: Andreas Stromatias