SOS Barnbyar får stöd till familjestärkande arbete

Jämställdhetsmyndigheten har gett SOS Barnbyar 1,1 miljoner för att kartlägga behov hos mammor som anlänt till Sverige på anknytning till sitt barn som tidigare kommit som ensamkommande.
Målet är att kartläggningen ska leda till utveckling av ett familjestärkande program som ska underlätta mammornas och familjens etablering i Sverige och avlasta det ansvar som idag vilar på barnen.
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar

Fotbollsglädjen är universell

Idrott och lek har många fördelar. Det
förbättrar både fysisk och psykisk hälsa och hjälper barn att lära sig
interagera och samarbeta med varandra. Dessutom skapar det ofta en känsla av
att vara en del av ett positivt sammanhang, något som är extra viktigt för barn
som lever i utsatta förhållanden.

Genom att lyfta alla barns rätt till lek, vila och fritid vill vi poängtera att alla barn, oavsett ekonomisk situation, kön eller fysisk förmåga, ska ges möjlighet att delta.

En fotbollsmatch mellan klasskompisar i Elfenbenskusten. Att leka och spela fotboll ger energi och utvecklar barns kreativitet, självkänsla och samarbetsförmåga. Foto: © UNICEF/Dejongh

Vi gör alltid vårt bästa för att hjälpa barn och familjer som har drabbats av svåra händelser. Vi levererar leklådor fulla med leksaker, bollar och spel för att skapa förutsättningar för barn att leka och kanske för en stund glömma svåra situationer.

UNICEF arbetar också med Sport for Development,
en metod för att stärka barns rättigheter inom sport. Ett exempel är att öka
kunskapen hos tjejer om hiv och jämställdhet i samband med att de spelar
fotboll. Ett annat är att skapa förutsättningar för lek och idrott på UNICEFs barnvänliga
platser i flyktingläger.

Alla barn har rätt att vara barn, och vårt arbete för alla barns
rätt till just lek, vila och fritid fortsätter. Fotbollsglädjen är universell
och ikväll önskar vi Sverige stort lycka till!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Vaccinets väg till barnen

Leverans av livsviktigt vaccin. Foto: © UNICEF/Chute

Vaccin skyddar barn från livshotande sjukdomar. Därför arbetar vi för att nå alla barn över hela jordklotet med olika typer av vaccin. Vi tar oss fram till svåråtkomliga platser, för att rädda liv och ge barn den framtid de har rätt till.

Vi tar oss fram längs smala stigar och i backiga berg. Foto: © UNICEF/Chute

Inom UNICEF kallas vaccinets väg till barnen för ”the cold chain”, eller kylkedjan. Vaccinet måste kylas och förvaras i en temperatur på mellan 2-8 plusgrader, från det att det tillverkas ända tills det ska användas. Därför är det mycket noga att vi använder oss av en särskild kylväska.

Vi levererar all den utrustning som krävs: stora kylanläggningar, kylrum, kylskåp, kylväskor med mera. Även om vaccinets väg till barnen oftast börjar med flygplan och lastbilar, slutar den inte sällan på cyklar, båtar eller till fots. 

Kholud, tre månader, får vaccin mot polio. Foto: © UNICEF/Herwig


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige