Ett år med UNICEF på 60 sekunder

Varje dag dör alldeles för många barn av orsaker som kan förebyggas. UNICEF kämpar över hela världen för att ge barnen allt det de behöver för att överleva. Som att vi under 2015 köpte in 28 miljarder doser vaccin till 95 länder. Tack vare det vaccinerades 45 procent av alla barn under fem års ålder i världen.

Undernäring är en av de största problemen som hotar barns liv och står bakom hälften av alla dödsfall av barn under fem år. Tillsammans har vi under bara ett år behandlat 2,9 miljoner barn mot akut undernäring. Varje år tar vi fram en effektrapport som visar vilka resultat vårt gemensamma arbete får för barn. Där kan du läsa ännu fler exempel.

Vill du vara med och kämpa för barnen varje dag? Bli Världsförälder idag!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Behövs mer än någonsin

Augustin och hennes dotter Siyou fick hjälp av UNICEF efter orkanen Matthew. Foto: ©UNICEF/Gonzalez

Vi känner alla igen bilderna och rapporteringen i media från till exempel de långdragna konflikterna i Syrien, Sydsudan och Jemen. Eller från torkan och vattenbristen till följd av väderfenomenet El Ninõ i södra Afrika och förödelsen som orkanen Matthew lämnade efter sig på Haiti. Barnen som drabbas i katastroferna är ofta redan utsatta då många av dem lever i fattiga förhållanden, lider av undernäring och inte går i skolan.

UNICEFs katastrofarbete är en central del av vad vi gör, som skiljer sig från vårt övriga långsiktiga arbete. Tack vare att vi arbetar med långsiktiga program i nästan alla världens länder är vi oftast redan på plats när en katastrof inträffar och kan sätta in katastrofinsatser direkt. Barn är alltid extremt sårbara i katastrofer och har särskilt behov av stöd. Vi ser till att de prioriteras och får sina rättigheter tillgodosedda.

När vi nu skriver bokslutet för 2016 kan vi konstatera att vi har nått ut med livräddande insatser till många miljoner människor. I till exempel Jemen, där hälsosystemet ligger i spillror, samlade vi tusentals hälsoarbetare i mobila team under en vecka i september. Via motorcyklar, på åsnor eller till fots nådde hälsoarbetarna ut till 600 000 barn och 180 000 gravida och nyblivna mammor med grundläggande sjukvård, vaccin och mödravård. I Jordanien bidrog vi med pengar till familjer för att täcka barnens grundläggande behov, som kläder, medicin, skolkostnader och mat.

Vad gjorde UNICEF under förra året?

UNICEF kunde under förra året

  • behandla 2,2 miljoner barn mot akut undernäring
  • vaccinera 9,4 miljoner barn mot mässling
  • se till att 13,6 miljoner människor fick tillgång till rent vatten
  • ge 2,3 miljoner barn tillgång till psykosocialt stöd
  • se till att 6,4 miljoner barn fick tillgång till utbildning

Arbetet fortsätter i år

Vi fortsätter självklart arbetet för barnen varje dag, året runt. I vår årliga rapport Humanitarian Action for Children presenterades i veckan de mål vi har för 2017. Målet är att nå 81 miljoner människor, varav 48 miljoner barn, i 48 länder som är drabbade av konflikter och katastrofer. Bland annat kommer 20 miljoner människor att få tillgång till rent vatten, 8 miljoner barn vaccineras mot mässling och 3 miljoner barn behandlas mot akut undernäring. Men, behoven är enorma och mer resurser behövs för att alla barn ska få den framtid de har rätt till.

mål 2017

UNICEF kämpar för barn i konflikt- och katastrofområden över hela världen. Vi ser till att barnen får gå i skolan, kan dricka rent vatten, och skyddas mot sjukdomar och exploatering. Men vi behöver din hjälp för att nå alla barn som behöver det. Skänk en gåva för barn i konflikter och katastrofer. 


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Kina – fyra dömdsdömda friade efter 13 år

​Huang Zhiqiang, Fang Chunping, Cheng Fagen och Cheng Lihe dömdes till döden för mer än 13 år sedan. Men efter en ny rättegång i november 2016 fastslog den Högre folkdomstolen i Jiangxiprovinsen en friande dom och alla fyra släpptes omedelbart.
Gå till källa
Author: Amnesty Sverige