Iran – samvetsfånge villkorligt frigiven

​Den iranske fysikern Omid Kokabee, som i maj 2012 dömdes till 10 års fängelse har beviljats villkorlig frigivning. Amnesty International kommer att fortsätta arbeta för att Omid Kokabee friges ovillkorligt och får kompensation fför att ha nekats nödvändig sjukvård.
Gå till källa
Author: Amnesty Sverige

Egypten: Tortyröverlevare äntligen fri

Den 1 september kunde Islam Khalil, efter mer än ett år och tre månader lämna polisens förvar.
Den 24 maj 2015 utsattes Islam Khalil för ett påtvingat försvinnande. Han greps och fördes bort från sitt hem av den nationella säkerhetstjänsten och under 122 dagar vägrade myndigheterna att tal om var han befanns sig. Under denna tid torterades han för att “bekänna” brott han inte begått.
Gå till källa
Author: Amnesty Sverige

Tjeckien: Rätt till utbildning utan diskriminering

Den 1 september 2016 trädde ett välkomnat tillägg till den tjeckiska skollagen i kraft. Förändringarna kan leda till att alla skolbarn i Tjeckien nu får rätt till en ickediskriminerande skolgång. Tjeckien har länge kritiserats för diskriminerande behandling av främst romska barn i skolväsendet.
Gå till källa
Author: Amnesty Sverige

Behovet av medmänsklighet är större än på länge

Bilden på Alan kom att bli sinnebilden av flyktingkatastrofens fasor. Den pågående flyktingsituationen blev verklig för oss även här.  Bilden väckte vår medmänsklighet och Alan blev allas barn.

Trots att mediernas rapportering har svalnat fortsätter människor på flykt att komma över Medelhavet. Häromdagen kunde vi läsa om en ny stor räddningsaktion där över 6 000 människors liv räddades av den italienska räddningstjänsten. Hittills i år har fler än 3 000 människor dött i Medelhavet.

I en tid som denna är det lätt att känna uppgivenhet. Uppgivenhet över hur många människor som är drabbade. Uppgivenhet över om det ens är möjligt att minska de drabbades lidanden.

Men i stunder som dessa är det viktigare än någonsin att hålla fast vid tilltron att vi kan förändra. Behovet av medmänsklighet är större än på länge. Barnen utgör idag mer än hälften av alla de människor som är på flykt. Och antalet barn på flykt ökar. Barnen bär aldrig ansvaret för krig och konflikter. Men de är alltid de mesta utsatta.

En flicka på flykt står utanför mottagningscentret för flyktingar i Gevgelija, på gränsen mellan Makedonien och Grekland. Foto: © UNICEF/Georgiev

En flicka på flykt står utanför mottagningscentret för flyktingar i Gevgelija, på gränsen mellan Makedonien och Grekland. Foto: © UNICEF/Georgiev

UNICEF arbetar varje dag världen över för att göra vad vi kan för att förbättra livet för alla barn och vi grundar allt arbete på barnkonventionen. Barnkonventionen säkerställer att barns rättigheter gäller i alla situationer. Även i krissituationer. Konventioner om mänskliga rättigheter, såsom barnkonventionen, är särskilt viktiga att slå vakt om i kristider.

Vi måste göra vad vi kan för att minska lidandet för barnen. För det krävs politisk vilja, handlingskraft och ansvar.

Idag tänker vi med särskild respekt på alla de barn och vuxna som flyr undan krigets och konflikternas fasor. Idag påminner vi oss också om att en bättre värld, trots allt, är möjlig att nå.

UNICEF kommer att fortsätta kämpa för barnen så länge de behöver oss.


Gå till källa
Author: Véronique Lönnerblad