Saja har förlorat sitt ben – men inte sina drömmar

Du kan vara med och kämpa för att barn som Saja ska få en bättre framtid och en chans att förverkliga sina drömmar. Ge en gåva idag.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Läget fortsatt svårt för barn i Ecuador

Lilla Milagro sover i ett klassrum som används som skyddscenter för familjer som drabbats av jordbävningen. Hennes namn betyder mirakel och hon föddes bara några timmar innan jordbävningen slog till. Foto: © UNICEF/Arcos

Lilla Milagro sover i ett klassrum som används som skyddscenter för familjer som drabbats av jordbävningen. Hennes namn betyder mirakel och hon föddes bara några timmar innan jordbävningen slog till. Foto: © UNICEF/Arcos

Jordbävningen i Ecuador den 16 april dödade 660 människor, förstörde vattensystem och drabbade 33 vårdcentraler. Samtidigt förstördes omkring 560 skolor och nära 10 000 byggnader.

Hittills har 75 procent av barnen kunnat gå tillbaka till skolan tack vare snabbt agerande från regeringen. 30 000 människor som lever i tillfälliga boenden har också fått grundläggande hjälp, som vårdinsatser och psykosocialt stöd. Med hjälp av UNICEF kom också vattentillförseln igång igen i Jama och Pedernales, de två städer som drabbats hårdast av jordbävningen.

Men fortfarande lever tusentals människor i tillfälliga evakueringscenter utan tillgång till grundläggande tjänster och 120 000 barn behöver få gå tillbaka till skolan.

Två flickor tvättar sina händer vid ett evakueringscenter i Portoviejo, Manabi. Foto: © UNICEF/Arcos

Två flickor tvättar sina händer vid ett evakueringscenter i Portoviejo, Manabi. Foto: © UNICEF/Arcos

UNICEF samarbetar med Ecuadors regering och partners för att hjälpa de mest utsatta:

 • Vi installerar tillfälliga skolor för 20 000 barn och delar ut 750 school-in-a-box med skolmaterial för att nå 60 000 barn. De första tillfälliga skolorna har redan öppnat i Pedernales och Jama.
 • Vi ser till att människor som förlorat sina hem får tillgång till vatten och sanitet vid tillfälliga boenden och i skolor, och där vattensystemen har förstörts.
 • Vi tillhandahåller psykosocialt stöd och stöttar aktiviteter inom idrott och kultur för att ge barn och unga stöd att återhämta sig från traumatiska upplevelser.
 • Vi hjälper myndigheterna att sätta upp system för att undersöka barn för akut undernäring och för att informera i samhällen om hur man skyddar sig mot sjukdomar som zikaviruset och denguefeber.
 • Vi delar ut näringstillskott, vitamin A, zink och vätskeersättning mot diarré. Vi levererar också tält för att ersätta skadade vårdcentraler och sätta upp tillfälliga hälsostationer nära evakueringscenter. I Pedernales, Hama och Muise kommer vi också att sätta upp trygga bebisvänliga platser.

Men mer pengar behövs för att nå alla de barn som behöver stöd efter jordbävningen.

Var med och kämpa för barnen i Ecuador och i andra katastrofer. Ge en katastrofgåva nu.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

​Iran: Avrättning stoppad!

Efter massiva globala protester under tre dagar, bland annat från Amnesty International, tvingades de iranska myndigheterna att stoppa Alireza Tajikis avrättning som var planerad att äga rum söndagen 15 maj.
Gå till källa
Author: Amnesty Sverige

”Spring för livet” stöttar barn som Grace

UNICEF-ambassadören Kajsa Bergqvist mötte Grace, 10 år, på sin resa i Malawi där hon fick se hur pengarna från ”Företag för Malawi” används.

UNICEF-ambassadören Kajsa Bergqvist mötte Grace, 10 år, på sin resa i Malawi där hon fick se hur pengarna från ”Företag för Malawi” används.

”Jag älskar att hoppa höjdhopp.” Säger Grace 10 år och ler. Svaret på min fråga om vad hon gillar att göra på fritiden gör mig helt ställd. ”Jag med” får jag till sist fram, jag har faktiskt hoppat mycket höjdhopp genom åren men det var ett tag sen sist.

När vi pratar vidare berättar hon varför hon tränar och kontrasten till min egna trygga uppväxt i Sollentuna blir slående. Grace har sedan ett par år malaria som gör henne trött och orkeslös. Att gå den fem kilometer långa promenaden till skolan och kånka tunga vattenhinkar från brunnen är bara ett par av de saker hon måste orka med. Därför hoppar Grace höjdhopp. Hon måste hålla igång sin unga kropp så att malarian inte ska få övertaget. På den lilla grusplätten utanför skolan tränar hon höjdhopp för att orka leva och hjälpa sin familj. Jag tränade för att få guldmedaljer och berömmelse.

Grace har det ändå bättre än de flesta av sina jämnåriga, eftersom hon har sina föräldrar och syskon i livet. Oftast finns det lite majsgröt att äta på kvällen och hon drömmer om att bli sjuksköterska någon gång i framtiden.

”Jag vill hjälpa andra som är sjuka”, säger hon lite förläget.

I Malawi finns idag en miljon barn som saknar föräldrar och utsattheten för dessa barn är väldigt stor. Hiv/aids har på sina håll nästan slagit ut en hel generation. Från myndighetshåll finns det nästan inga sociala skyddsnät och barnen måste många gånger förlita sig på egna små odlingar för att hålla svälten borta. I undernäringens spår blir sjukdomar som malaria och kolera dödliga.

Utsattheten får också andra fruktansvärda konsekvenser. Sexuella övergrepp på barn och ungdomar ligger på en skrämmande hög nivå. Var femte flicka och var sjunde pojke drabbas innan de fyller 18.

UNICEFs uppdrag att stå upp för barns rättigheter har aldrig varit mer angeläget. Genom att skapa förutsättningar för skolgång, bygga sociala skyddsnät samt att stödja sjukvården och rättsväsendet ger man dessa barn en chans att förverkliga sina drömmar.

Barnen i Malawi har alla drömmar om framtiden. Grace vill bli frisk för att kunna bli sjuksköterska och hjälpa andra. Med din hjälp till UNICEF kan kanske hennes och andra barns drömmar bli veklighet en dag.

Kajsa Bergqvist, UNICEF-ambassadör.

Närmare 600 taggade löpare gav sig ut på "Spring för livet".

Närmare 600 taggade löpare gav sig ut på ”Spring för livet”.

Fakta om ”Spring för Livet”

För femte året i rad arrangerades motionsloppet ”Spring för Livet” till förmån för UNICEF den 12 maj. Kajsa Bergqvist deltog och höll i uppvärmningen. Rekordmånga anmälde sig till årets lopp som resulterade i intäkter på 437 100 till UNICEF. Totalt har loppet nu gett över 1,6 miljoner kronor till utsatta barn i Malawi.

Arrangören Sveafastigheter är ett av företagen bakom Företag för Malawi, där Spring för Livet utgör årets stora insamlingsaktivitet. Övriga partners i projektet är Leimdörfer, Areim, Setterwalls, Atrium Ljungberg samt Möller & Partners.

De insamlade pengarna går till ett projekt vars övergripande mål är att ge barnen tillgång till hälsovård, utbildning samt skydd mot våld och övergrepp. Representanter för Företag för Malawi reste med Kajsa Bergqvist till Malawi i april för att följa upp hur pengarna används.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Begränsningar i familjeåterförening kränker barns rättigheter

Antalet barn som befinner sig på flykt till och inom Europa ökar. Enligt den senaste statistiken från Eurostat sökte närmare 90 000 ensamkommande barn asyl i EU 2015.

UNICEF Sverige har i sitt remissvar till lagförslaget bland annat påpekat att de förslag som innebär begränsningar i barns rätt till familjeåterförening inte är förenliga med barnkonventionen. Vi är väl medvetna om att förslaget har som huvudsyfte att begränsa antalet asylsökande i Sverige. Men rätten till familjeliv har en så stor påverkan för ett barns liv och utveckling att den inte kan förbises på det här sättet.

Att inte ge barn rätt att återförenas med sin familj ökar risken att barn i stället söker illegala vägar för att återförenas med sina föräldrar och närstående, och löper hög risk att hamna i händerna på smugglare eller utnyttjas på andra sätt.

Enligt beräkningar från Interpol försvinner ett av nio barn som befinner sig på flykt. Mörkertalet är stort och siffrorna ger endast en fingervisning kring hur situationen ser ut i verkligheten.

Vi har idag skrivit ett brev till de ansvariga i riksdagen för att än en gång påtala problemet och samtidigt ge förslag på hur man kan stärka barns rätt till familjeåterförening.

 • Alla barn har rätt till familjeåterförening oberoende av skyddsskäl. Det är högst orimligt och diskriminerande att barn som får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eller som flykting inte har lika rättigheter att få vara med sin familj.
 • Barn ska ha rätt att återförenas med övriga närstående. Den individuella prövningen måste bli än mer central snarare än blodsband. Familjebegreppet måste ses över och definieras utifrån att de som faktiskt är närstående till barnet får möjlighet att återförenas med barnet.
 • Barn ska ha rätt att återförenas med sina syskon.
 • Familjeåterföreningsärenden måste prioriteras och hanteras skyndsamt. Företräde måste ges åt anknytningsärenden som berör barn. Ärendena måste hanteras positivt, humant och skyndsamt.
 • Ansökningarna för familjeåterförening bör förenklas och subventioneras. Ekonomi får inte utgöra det enda hinder för barns möjlighet att återförenas med sina föräldrar. De faktiska kostnaderna är idag höga och de administrativa processerna krångliga.

Vi förväntar oss att Sverige tar sitt ansvar och uppfyller sina skyldigheter enligt barnkonventionen.


Gå till källa
Author: Karin Ödquist Drackner

Du glömmer väl inte att skicka in det blå kuvertet?

IMG_0775

De blå kuverten har börjat komma in från alla våra nya Världsföräldrar. Varmt välkomna till en stor och mycket viktig familj!

Som Världsförälder är du med och ser till att vi varje dag, året runt, kan se till att barn får vaccin, medicin, rent vatten och utbildning. Läs gärna våra goda nyheter för mer information om allt som våra Världsföräldrar är med och bidrar till!

Om du inte blev Världsförälder i samband med galan så är det inte för sent. Anmäl dig här direkt.

Stort tack alla gamla och nya Världsföräldrar! Tillsammans kämpar vi för varenda unge.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

EU:s nya asylsystem måste säkra skyddet för barn på flykt

Anledningen till reformen är att man vill skapa ett system som är mer rättvist, effektivt och hållbart för att fördela asylansökningar mellan EU-länderna.  Alla EU:s medlemsländer och Europaparlamentet kommer nu att granska och analysera de förslag som EU-kommissionen tagit fram och föra fram sina synpunkter i de kommande förhandlingarna.

En pojke på flykt i Idomeni, Grekland. Foto: © UNICEF/Georgiev

En pojke på flykt i Idomeni, Grekland. Foto: © UNICEF/Georgiev

Närmare 400 000 barn sökte asyl i Europa mellan januari och november förra året. Nya siffror från Eurostat visar att nästan 90 000 ensamkommande barn sökte asyl i något EU-land förra året.

UNICEF kräver att reglerna i det nya gemensamma asylsystemet säkerställer följande:

 • Högst tre månaders väntetid vid överföringar av barns asylansökningar mellan länder. Barn måste ha rätt till så snabba och effektiva processer som möjligt. Som det är nu gäller elva månader vilket visat sig vara en alltför lång tid. Ju längre tid barnet behöver vänta ju högre blir risken för familjesplittring och ökad utsatthet.
 • Barn måste inom 72 timmar få nödvändig information om sina rättigheter och hur man söker asyl och får skydd. Det gäller framför allt för ensamkommande barn och barn som skiljts från sina föräldrar.
 • Ett samordnat agerande kring bedömningar av barnets bästa för ensamkommande barn och barn som skiljts från sina föräldrar inom Europa. Samtliga medlemsstater bör utgå från samma kriterier vid bedömning av barns skyddsbehov. Barns rätt att uttrycka sina åsikter och bli hörda måste vara en central del av processen.
 • Ensamkommande barn och barn som skiljts från sina föräldrar måste omedelbart få en god man och det stöd och skydd de behöver i anslutning till asylprocessen.
 • Inget barn får frihetsberövas och sättas i förvar under migrationsprocessen.

Var med och kämpa för barn på flykt, ge en gåva nu.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Iran: Frigivningen av konstnären Atena Farghadani måste följas av frihet för andra samvetsfångar

Den 3 maj släpptes äntligen aktivisten Atena Farghadani från Evinfängelset i Iran. Frigivningen är ett försenat steg mot upprättelse för det hon har utsatts för. Atena Farghadani dömdes till 12 års fängelse i juni 2015 bland annat för att ha “förolämpat Irans högsta ledare”. Under tiden hon suttit fängslad har hon utsatts för så kallade “oskuldstest”.
Gå till källa
Author: Amnesty Sverige

Iran: Frigivningen av konstären Atena Farghadani måste följas av frihet för andra samvetsfångar

Den 3 maj släpptes äntligen aktivisten Atena Farghadani från Evinfängelset i Iran. Frigivningen är ett försenat steg mot upprättelse för det hon har utsatts för. Atena Farghadani dömdes till 12 års fängelse i juni 2015 bland annat för att ha “förolämpat Irans högsta ledare”. Under tiden hon suttit fängslad har hon utsatts för så kallade “oskuldstest”.
Gå till källa
Author: Amnesty Sverige

Internationella Pressfrihetsdagen – Amnesty uppmärksammar fängslade journalister

​Den tredje maj, på Internationella pressfrihetsdagen, vill Amnesty International uppmärksamma nio journalister från olika länder i världen som alla har trakasserats, hotats, fängslats och torterats för att de använt sin yttrandefrihet.
Gå till källa
Author: Amnesty Sverige