Läget allt svårare för barn på flykt

En flicka väntar i kö tillsammans med andra flyktingar för att registreras vid mottagningscentret i Presovo, Serbien. Foto: © UNICEF/Georgiev
En pojke på flykt vilar med sin familj vid det UNICEF-stödda familjecentret i Opatovac, Kroatien. Foto: © UNICEF/Georgiev

Från årets början och till och med november har mer än 876 000 människor kommit över Medelhavet till Europas stränder. Andelen barn och kvinnor har ökat allt mer, från 27 procent i juni till 52 procent i november.

För att minska riskerna och lidandet anpassar UNICEF nu snabbt arbetet inför vintern för att kunna möta det förändrade läget.

– Hittills har den europeiska vintern varit relativt mild, men det förändras nu. Vår största oro är att det hårda vintervädret och oförutsedda restriktioner vid gränserna kommer att lämna barn i ett slags limbo där de riskerar influensa och luftvägssjukdomar, säger Marie-Pierre Poirier, UNICEFs särskilda koordinator för flyktingkrisen i Europa.

– Barn på flykt har genomlevt krig och misär, nu behöver de stabilitet, skydd och stöd.

En UNICEF-anställd hjälper ett barn ta på varma stövlar vid UNICEFs barnvänliga trygga plats i Presovo, Serbien. Foto: © UNICEF/Gilbertson
UNICEF delar ut matpaket till barn och familjer på flykt, vid mottagningscentret för flyktingar nära staden Gevgelija i Makedonien. Foto: © UNICEF/Georgiev

Vad gör UNICEF?

UNICEF har redan börjat dela ut varma kläder, skor, filtar och hygienpaket till barn på flykt. Vi levererar också utrustning för att se till att våra barnvänliga trygga platser kan hålla värmen och stå emot väder och vind – i Makedonien, Serbien och Kroatien, och inom kort även i Slovenien och Grekland.

Vi har beredskap för att kunna hjälpa barnen och deras familjer om migrationsvägarna plötsligt förändras – i Albanien, Bulgarien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Rumänien och Kosovo.

Vi samarbetar också med UNHCR och Röda Korset för att skala upp nätverket av barnvänliga trygga platser till stödcenter för barn och familjer – för ett ge dem omfattande stöd, skydd, juridisk hjälp och hjälp med familjeåterförening med mera.

Den här julen är 30 miljoner barn på flykt världen över. Ingen av dem önskar sig kanske filtar, vaccin eller ett katastrofpaket i julklapp. Men för många är det just vad som behövs för att överleva. I UNICEFs gåvoshop hittar du julklappar som räddar barns liv, och du får ett fint gåvobevis att ge bort.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Tredubbling av unga som dör i aids

Aids är den främsta dödsorsaken bland unga i Afrika, och den andra ledande orsaken till att unga dör globalt. Bland alla som bär på hivsmittan är ungdomar den enda grupp där dödligheten inte minskar.

I Afrika, söder om Sahara, är smittan vanligast och de hårdast drabbade är flickor. Av de som smittas i åldern 15-19 år är sju av tio flickor. Men samtidigt hivtestas bara var tionde ungdom i samma åldersgrupp i regionen. Hälften av de hivpositiva i åldern 15-19 år lever i Sydafrika, Nigeria, Kenya, Indien, Moçambique och Tanzania.

De flesta unga som dör i aids smittades med hiv när de var spädbarn, det vill säga för 10-15 år sedan. Då fick färre hivpositiva mammor och gravida bromsmediciner för att förhindra att smittan överfördes till barnet.

Men det finns också goda nyheter:

  • Sedan år 2000 har nära 1,3 miljoner barn skyddats från att smittas med hiv, till stor del tack vare framsteg inom sjukvården för att förhindra att mammor smittar sina bebisar.
  • 2014 fick tre av fem hivpositiva gravida kvinnor mediciner för att skydda sina barn, och antalet barn under fyra år som dör i aids har minskat med 60 procent sedan år 2000.

Insatserna för att förhindra smitta mellan mamma och barn kommer att skapa nya och bättre förutsättningar för nästa generation ungdomar. Det är också avgörande att unga som lever med hiv får tillgång till kunskap, vård och stöd.

William och John är 14 och 11 år gamla och bor i Namibia. Bröderna smittades redan som nyfödda av sin mamma. De började tidigt att ta bromsmediciner och mår idag bra. Deras mamma berättade inte för dem att de bar på hiv förrän för två år sedan. Då fick hon reda på att UNICEF startat en så kallad teen club på en vårdcentral i närheten. Här träffas ungdomar mellan 10 och 19 år som lever med hiv. De började komma till de månatliga mötena på klubben och säger att det har betytt väldigt mycket för dem. Inom klubben pratar de fritt och stöttar varandra. Genom klubben har de lärt sig mycket om hiv och hur de kan leva ett bra liv trots sin sjukdom. Foto: © UNICEF

William och John är 14 och 11 år gamla och bor i Namibia. Bröderna smittades redan som nyfödda av sin mamma. De började tidigt att ta bromsmediciner och mår idag bra. Bröderna går till en så kallad teen club som UNICEF startat på en vårdcentral i närheten. Här träffas ungdomar mellan 10 och 19 år som lever med hiv. De säger att klubben har betytt väldigt mycket för dem, här pratar de unga fritt och stöttar varandra. Genom klubben har de lärt sig mycket om hiv och hur de kan leva ett bra liv trots sin sjukdom. Foto: © UNICEF

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar både för att förhindra spridningen av hiv och med stöd till de som drabbas:

  • Vi informerar ungdomar om sjukdomen, om hur man kan skydda sig, hur man får tillgång till hivtest, hur man bryter tystnaden kring sjukdomen och tar itu med det stigma och diskriminering som råder.
  • Vi förhindrar att hivpositiva gravida kvinnor överför smittan till sina barn.
  • Vi ger vård och stöd till barn och föräldrar som är hivpositiva och sjuka i aids, och ser till att barn som har blivit föräldralösa på grund av aids får extra skydd och stöd.

Bli Världsförälder hos UNICEF. Då ger du pengar varje månad och kämpar för utsatta barn varje dag, året runt. Du kan också köpa hivtest i vår gåvoshop, som hjälper gravida att skydda sina bebisar.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige