Tillsammans kan vi förändra flickors liv

Foto: © UNICEF/Wathiq Khuzaie

Foto: © UNICEF/Wathiq Khuzaie

Idag går mina tankar till alla flickor runt om i världen som inte får sina rättigheter tillgodosedda. Flickor ammas kortare än pojkar och får mindre omvårdnad, de vaccineras i lägre utsträckning och de får ofta stå tillbaka för sina bröder.

Eftersom utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet arbetar vi för att alla barn ska få en bra utbildning och utveckla sina möjligheter till ett liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Och extra mycket kämpar vi för flickorna.

UNICEFs supporter Lars-Åke Persson, professor i internationell barnhälsa, framträdde nyligen på vårt seminarium på Bokmässan och lyfte vikten av att utbilda flickor.

– Om flickor utbildas får de barn senare i livet, de får bättre självkänsla och en bättre position i samhället. De får större inflytande över sin egen livssituation. Detta har inte bara stor betydelse för flickan, utan för hela familjens hälsa och välmående.

Lars-Åke Persson betonar vidare hur viktigt det är att kvinnor och flickor själva förstår sitt värde, samtidigt som vi förändrar attityder så att övriga samhället erkänner deras rättigheter, värde och betydelse.

– Flickorna måste få stå i centrum och förstå att de är otroligt viktiga.

Bangladesh är ett av de länder som har lyckats sänka mödradödligheten mest i världen. Lars-Åke Persson har bott och arbetat i landet. Han har sett hur kvinnor och flickor genom utbildning har fått ökat självförtroende och självkänsla. Andra framgångsrecept har varit familjeplaneringsprogram, där hälsoarbetare har spridit information genom att knacka dörr, och en utbyggd mödra- och hälsovård. De flesta kvinnor går numera på graviditetskontroller och föder på klinik med hjälp av en barnmorska.

Jämställdhetsperspektivet genomsyrar alla UNICEFs projekt och just tonårsflickor kommer framöver att prioriteras ännu högre i detta arbete. I många länder genomförs program för att förbättra flickors utbildning och sociala ställning. Vi har en lång väg att gå, men tillsammans kan vi förändra flickors liv.


Gå till källa
Author: Eva Dalekant

​2015 års fredspris går till den tunisiska gruppen "The national dialog quartet".

Att den ”nationella dialogkvartetten” i Tunisien fick Nobels fredspris är en passande hyllning till medlemmars och aktivisters arbete för att stärka det civila samhället och de mänskliga rättigheterna i ett land som fortfarande kämpar med arvet efter år av allvarliga missförhållanden, det säger Amnesty International i ett uttalande med anledningen av tillkännagivandet av Nobels fredspris.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Internationella dagen mot dödsstraff

​Den 10 oktober är världsdagen mot dödsstraff. Årets tema handlar om dödsstraff när det gäller drogrelaterade brott.
– Det är beklämmande att så många länder fortfarande hänger fast vid den felaktiga idén att detta att döda människor på något sätt skulle få slut på ett drogberoende eller minska antalet brott, säger Chiara Sangiorgio, Amnesty Internationals expert på dödsstraff.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

​Burma: Ökat förtryck inför valet – hundratals samvetsfångar bakom galler

De burmesiska myndigheterna har fängslat och trakasserat mängder av fredliga aktivister i samband med omfattande nedslag inför valen i november. Det säger Amnesty, som den 8 oktober startar en ny kampanj för att frige samvetsfångarna.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

​Ungern: EU måste utdela en varning för hanteringen av flyktingar

Den ungerska regeringen har lagt ner mer än 100 miljoner euro på att bygga upp ett taggtrådsstängsel och gränskontroller för att hindra flyktingar och migranter från att ta sig in i landet. Det är tre gånger så mycket pengar som de, under ett helt år, lagt ner på mottagning av asylsökande, säger Amnesty i en rapport.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

”Det är så många barn kvar i Syrien att hjärtat brister”

Vi träffar Naham och hennes barn vid mottagningscentret för flyktingar i Gevgelija, Makedonien. Här har UNICEF en barnvänlig trygg plats där barn och familjer får en chans att återhämta sig. Naham berättar om beslutet att fly, och om drömmen att kunna resa tillbaka till Syrien när freden återvänder.

– Hela världen uppmärksammade den lilla pojken på stranden, men det är så många barn kvar i Syrien att ditt hjärta brister, säger Naham. Vi vill att den här katastrofen tar slut. Det allra viktigaste är att kriget i Syrien slutar nu.

UNICEF är på plats och kämpar för barnen som drabbas av konflikten, både inne i Syrien, i flyktingläger och längs flyktvägen. Du kan hjälpa till. Ge en gåva idag.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Jemen: Civilbefolkningen utsätts för krigsförbrytelser

En ny rapport från Amnesty International avslöjar graverande bevis för att den saudiarabiskt ledda koalitionen, som bland annat beväpnas av USA, begår krigsförbrytelser i Jemen. Amnesty kräver en oberoende utredning av brotten och ett stopp för överföring av vapen som används i flygbombningarna.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Iran: Nytt hopp för dödsdömd

Saman Naseem, som dömdes till döden som 17-åring, kommer att få en ny rättegång. Hans planerade avrättning den 19 februari i år stoppades, efter internationella protester, men myndigheterna flyttade honom i hemlighet till ett annat fängelse och i fem månader visste hans familj inte var han befann sig eller om han ens var i livet.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

​Kenya: Myndigheterna måste hålla sina löften om kompensation till offer för tvångsvräkningar

Den kenyanska motorvägsmyndigheten (KENHA) har i en välkommen omsvängning erkänt att det var fel att tvångsvräka över hundra personer från informella bosättningar och lovar att ge de drabbade full kompensation. Det säger Amnesty i en ny rapport.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

10 miljoner barn i Jemen är i akut behov av hjälp

Sabah, 10 år, och hennes lillebror Ahmed flydde från Jemen efter att deras hus förstörts i en raketattack. Nu lever de i ett flyktingläger i Djibouti. Sabah drömmer om att bli läkare när hon blir stor. Foto © UNICEF/Rita

Sabah, 10 år, och hennes lillebror Ahmed flydde från Jemen efter att deras hus förstörts i en raketattack. Nu lever de i ett flyktingläger i Djibouti. Sabah drömmer om att bli läkare när hon blir stor. Foto: © UNICEF/Rita

Nära tio miljoner barn i Jemen är idag i akut behov av humanitär hjälp. Mer än 1,4 miljoner människor har tvingats fly från sina hem.

– Varje dag får barnen se sina drömmar om framtiden krossas, säger Julien Harneis, chef för UNICEF i Jemen. Deras hem, skolor och samhällen förstörs, och deras liv hotas allt mer av sjukdomar och undernäring.

Undernäring hotar allt fler barn

Redan före konflikten var näringssituationen svår i Jemen. Landet producerar på egen hand mindre än tio procent av den mat befolkningen behöver, och är till största delen beroende av att importera mat. Det ökande våldet har lett till en ond spiral av matbrist och växande undernäring. Konsekvenserna blir som alltid svårast för barnen:

  • Antalet barn under fem år som riskerar svår akut undernäring har tredubblats under 2015. Nu är 537 000 barn i riskzonen, jämfört med 160 000 före konflikten.
  • Antalet barn under fem år som riskerar måttlig akut undernäring har nästan dubblerats. Från 690 000 barn före krisen, till 1,2 miljoner idag.

Konflikten skapar brist på mat och gör det svårt för människor att ta sig till exempelvis marknader och sjukhus. Detta i kombination med att människor förlorar sina jobb på grund av stridigheterna, ligger till grund för den ökande undernäringen.

Brist på bränsle, elektricitet, gas och vatten med mera förvärrar situationen ytterligare. Att hitta rent vatten har blivit en daglig kamp för överlevnad för mer än 20,4 miljoner människor.

Samtidigt ökar antalet attacker mot civila och samhällets infrastruktur. Sedan konflikten trappades upp i mars har UNICEF bekräftat att 41 skolor och 61 sjukhus har attackerats eller skadats i strider. Mer än 15 miljoner människor har förlorat tillgången till grundläggande vård, och mer än 1,8 miljoner barn kan inte gå i skolan.

Vad gör UNICEF?

Trots det mycket svåra läget har UNICEF funnits på plats och kämpat för barnen sedan konflikten började. Vi fokuserar våra insatser på att tillhandahålla rent vatten och sanitet, utbildning, att skydda barnen och behandla dem mot undernäring, diarré, mässling och lunginflammation:

  • Tillsammans med partners har vi sett till att tre miljoner människor har fått tillgång till rent vatten.
  • Mobila hälsoteam har vaccinerat över fem miljoner barn mot mässling och polio.
  • 93 500 barn har behandlats mot svår akut undernäring.
  • Över 520 000 barn har fått möjlighet att genomföra sina försenade examensprov.
  • Sedan årets början har UNICEF också sett till att 240 000 barn fått psykosocialt stöd och en möjlighet att hantera traumatiska upplevelser.
  • Omkring 360 000 människor har fått information om hur man kan undvika minor och skydda sig från ammunition som inte exploderat.

Som alltid i konflikter är det barnen som drabbas hårdast. UNICEF kommer att stanna så länge som barnen behöver oss, men mer resurser behövs. Var med och kämpa för barnen i Jemen och i andra katastrofer, ge en gåva idag. Tack.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige