Argentina: Utred attacker mot transpersoner

​Den senaste månadens händelser, då tre transpersoner har dödats i Argentina, måste få myndigheterna att vidta kraftigare åtgärder för att skydda en av landets mest utsatta grupper. Det säger Amnesty i ett uttalande.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

UNICEF på plats för flyktingar i Makedonien

UNICEF ser bland annat till att barnen och deras familjer får vatten, mat och psykosocialt stöd. Barnen får också en trygg plats att leka på medan föräldrarna genomgår registreringsprocessen. UNICEF arbetar med myndigheterna för att flyktingarna ska få stöd längs hela flyktvägen.

Tack till alla er som är med oss i vårt arbete för barnen!

30 miljoner barn befinner sig nu just nu på flykt i Europa och övriga världen. UNICEF kommer att kämpa för barnen så länge som de behöver oss. Men behoven är enorma. Ge en gåva till barn på flykt.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Indonesien – Systematiska brister i rättsprocessen när det gäller dödsstraffsdomar

Dödsdömda fångar i Indonesien nekas rutinmässigt tillgång till advokater och tvingas till ”bekännelser” genom svår misshandel. Utländska medborgare som dömts till döden ställs inför ett rättssystem som de knappt förstår. Det säger Amnesty i en ny rapport.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Iran – Två unga personer avrättade i Iran

23-åriga Fatemeh Salbehi hängdes igår i Iran för ett brott som hon påstås ha utfört som 17-åring. Detta skedde bara en vecka efter det att en annan ung brottsling, Samad Zahabi, hängdes för ett brott som också han påstods ha begått som 17-åring.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

”Jag tänkte att det var inte menat att jag skulle få hjälp”

Foto: © Frank Aschberg

Foto: © Frank Aschberg

I det andra avsnittet av vår poddserie Röster från bänken berättar Ewelina, snart 17 år, om vad som hände när hon för några år sedan började må alltmer psykiskt dåligt. Trots att hon ber om hjälp och skolkuratorn skickar tre remisser till BUP försvinner remisserna och Ewelina får ingen vårdkontakt. Det går så långt att hon tillslut försöker ta sitt liv. Då placeras hon på vuxenpsykiatrin, när hon precis fyllt 14 år:

– Jag var rädd och hade ingen att prata med. Jag satt ensam och grät i en timme, men det fanns ingen personal ledig. Jag hann bli så mycket sämre, kanske hade det inte behövt gå så långt. Jag är inte den som ber om hjälp. När de slarvar bort tre remisser så tänkte jag att det var inte menat att jag skulle få hjälp, säger Ewelina.

Efter att Ewelina lagts in blir hennes skolsituation allt mer komplicerad. Hon får inte den hjälp hon skulle ha behövt och missar allt mer av utbildningen. En period blir hon avstängd från skolan:

– Jag fick som ett straff för att jag mådde dåligt, att jag inte fick komma tillbaka till skolan. Det kändes som att de trodde att jag var en mördare eller något, som att de var rädda för mig, berättar hon.

Lyssna på hela Ewelinas berättelse i poddavsnittet nedan:

Christina Heilborn, programchef för UNICEF Sverige, kommenterar Ewelinas berättelse:

– Forskning visar att många barn med psykisk ohälsa inte klarar att gå klart skolan, samtidigt som den viktigaste skyddsfaktorn för att ta sig ur ett socialt utanförskap är just en fullföljd skolgång. Alla barn har rätt till utbildning och staten ansvarar för att barn ska ha den möjligheten.

– Barn far illa och det kostar pengar för samhället när insatser sätts in senare i stället för tidigt. Myndigheterna agerar på olika håll. För att det ska fungera krävs en mycket bättre samordning där man pratar med varandra och har barnet i centrum, säger Christina Heilborn.

Ewelina har nu börjat på gymnasiet, och hon känner hopp för framtiden. Men besvikelsen över bemötandet i högstadiet finns kvar:

– Jag tror att det kommer gå bra. Jag har lätt för mig i skolan och lär mig lätt. Men det är mer måendet som förstör. Det är så tråkigt att det har blivit som det blivit. Det hade kunnat gå bättre om skolan hade samarbetat. Jag kan ju inte vara den första som mår dåligt, men ingen i skolan frågade vad jag behövde.

Inga fler barn ska behöva hamna på bänken och bli åskådare i sina egna liv. Lyssna på barnen och skriv under vårt krav till regeringen om att barn måste få rätt att klaga när deras rättigheter kränks.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Barn ska ha rätt att klaga

Foto: © Frank Aschberg

Foto: © Frank Aschberg

Många barn i Sverige får inte göra sin röst hörd när beslut fattas som berör deras liv. Vi lyfter nu ett antal krav för att ge att barn måste få större inflytande i beslut som berör deras liv. Vårt huvudkrav är att klagorätt för barn bör införas.

För en del kanske klagorätt kan leda tankarna till barn som klagar och gnäller när de inte får som de vill. Vårt krav handlar om något mycket mer allvarligt och angeläget – det handlar om att barn måste få upprättelse och komma till tals när deras rättigheter inte blir uppfyllda. Barn har inte rätt att bestämma, men de har rätt att vara delaktiga och ha inflytande i beslut som berör dem.

Enligt barnkonventionen ska varje stat göra det möjligt för barn att kunna vända sig till en instans (till exempel myndighet eller domstol) och få sin sak prövad när deras rättigheter kränks. Att få sin sak prövad av en oberoende och opartisk instans är en grundläggande mänsklig rättighet. Så klart gäller det också barn.

Barn ska ses som egna individer

Trots att barn idag har egna rättigheter har de inte möjlighet att lämna in klagomål själva, utan måste ha sin vårdnadshavares godkännande. Om vårdnadshavaren själv är den som kränker barnet blir det näst intill omöjligt för barnet att klaga och få upprättelse.

Barnombudsmannen är den enda ombudsman i Sverige som inte kan inte ta emot och driva enskilda klagomål från sin målgrupp. Barn- och elevombudet omfattar bara kränkningar i skolan, diskrimineringsombudsmannen omfattar bara diskriminering enligt diskrimineringslagens grunder osv. Domstolar är inte heller tillgängliga för barn och har väldigt begränsade metoder och system för att involvera barn så att de kan få upprättelse.

Vi anser att barn ska ses som egna individer med egna rättigheter snarare än föräldrars bihang. Vid myndighetsbeslut beaktas ofta vuxnas intressen framför barn och barnets bästa.

Barn måste själva ges möjlighet att klaga för att deras röst ska få betydelse vid myndighetsbeslut. Att införa klagorätt för barn ser vi på UNICEF som en av många lösningar för att lyfta barn som lever i social utsatthet. Vi måste skapa förutsättningar för att de ska kunna göra sina röster hörda.

Inga fler barn ska behöva hamna på bänken och bli åskådare i sina egna liv. Skriv under vårt krav till regeringen om att barn måste få rätt att klaga när deras rättigheter kränks.


Gå till källa
Author: Karin Ödquist Drackner

​Syrien: USA-allierade jämnar byar med marken – utgör krigsbrott

En våg av tvångsförflyttningar har genomförts i norra Syrien av den USA-allierade Autonoma administrationen, som leds av det syrisk-kurdiska partiet PYD. Det avslöjar Amnesty i en ny rapport och säger att det i vissa fall rör sig om krigsbrott.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

”Vuxna förstår inte hur det är när man är rädd för sin egen förälder”

Foto: © Frank Aschberg

Foto: © Frank Aschberg

I första avsnittet av vår nya poddserie Röster från bänken möter vi Lova, 14, och Tindra, 12. Systrarna berättar om sina erfarenheter av en vårdnadstvist där de upplever att de blivit svikna i mötet med samhällets vuxna.

Lova berättar om mötena med familjerätten:

– De förminskade våra rädslor och lyssnade inte alls. Våra rädslor var inte befogade, skrevs det i papperen. Våra ord betydde egentligen ingenting, hon hade kunna skriva papperen utan att vi var där. Hade hon bara lyssnat lite till hade det blivit en så stor skillnad. Vi ville inte träffa honom, vi ville att mamma skulle ha enskild vårdnad.

Systrarna upplever att de tvingas till umgänge och gång på gång måste de upprepa sin historia – för lärare, kurator, socialtjänst och BUP – och återuppleva det jobbiga de har varit med om:

– Det är inte vårt bästa att gå dit sju gånger, och berätta samma sak sju gånger, säger lillasyster Tindra.

Hör hela berättelsen i poddavsnittet nedan:

Christina Heilborn, programchef för UNICEF Sverige, kommenterar systrarnas berättelse:

– Barnkonventionen är tydlig när det gäller rätten att bli hörd och ha inflytande i frågor som rör en själv. Vuxna fattar ett beslut, men innan man gör det måste barnet som berörs få säga sin åsikt. Det måste finnas en bra process och metod för att höra ett barn. Ofta kommer barn inte till tals i frågor som direkt berör dem. Det måste bli ett skifte. Det finns ett systemfel då det är alldeles för lite fokus på barnet. Man tar andra hänsyn än att se till just det berörda barnets bästa.

– Det är såklart också väldigt olyckligt när barn måste prata med flera olika personer. Den höga belastningen inom socialtjänsten drabbar ju barnen. Det måste finnas en huvudansvarig, så man inte måste upprepa allt som är jobbigt och svårt. Det upplevs som ett svek, säger Christina Heilborn.

Pappan till Lova och Tindra har nu överklagat domen där mamman fått enskild vårdnad och det innebär nya vändor hos familjerätten:

– Jag vill inte att det ska bli så igen, att vi inte blir lyssnade på, säger Lova.

Inga fler barn ska behöva hamna på bänken och bli åskådare i sina egna liv. Lyssna på barnen och skriv under vårt krav till regeringen om att barn måste få rätt att klaga när deras rättigheter kränks.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Röster från bänken

Med start idag och två veckor framåt kraftsamlar vi för att inget barn ska behöva sitta på bänken och bli en åskådare i sitt eget liv. I vår nya poddserie, Röster från bänken, får barnen själva komma till tals.

Fem barn som hamnat i ett socialt utanförskap berättar i poddarna om vad som händer när de sätts på bänken och inte får vara med och besluta om sina liv.

Enligt barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll ska varje land se till att barn kan få sin sak prövad när deras rättigheter kränks. Men Sverige har hittills valt att inte skriva under det tillägget, och därför har barn idag inte den möjligheten. Vi kräver att regeringen inför en klagorätt för barn.

Tre saker du kan göra för att hjälpa

Inga fler barn ska behöva hamna på bänken. Lyssna på barnen och skriv under vårt krav till regeringen.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Världen: ​Åtta punkter som svar på den globala flyktingkrisen

Eftervärldens dom kommer att vara hård mot de rika ländernas ledare som käbblar sinsemellan samtidigt som miljontals flyktingar lever under katastrofala förhållanden, säger Amnesty International, som den 12 oktober lanserar ett åtta-punktsprogram med förslag på åtgärder.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen