Ungern: Militären stoppar flyktingar

Flyktingar som flyr från väpnade konflikter och förtryck möts av stängda gränser, undantagstillstånd, militär, taggtrådsstängsel och drakoniska lagar. Ungerns agerande är en del av EU:s kaotiska svar på en växande flyktingkris, säger Amnesty International i ett uttalande.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Ett öppet brev till statsministern

 • Rädda barns liv genom utökade hjälpinsatser för dem i nöd på havet och på land.
 • Öppna lagliga vägar in till EU såsom humanitära visum, borttagande av transportöransvaret samt större kvoter, så att det finns andra alternativ för barn på flykt än människosmugglare.
 • Följa barnkonventionens bestämmelser och särskilt principen om barnets bästa.
 • Inrätta barnvänliga mottagningscenter med tillgång till sjukvård, psykosocialt stöd, lekmöjligheter och utbildning när barnen anländer.
 • Anlita utbildade specialister med särskild kompetens i barnrättsfrågor för att hjälpa och ge råd till barnen och deras familjer.
 • Hantera asyl- och familjeåterföreningsansökningar skyndsamt och rättssäkert.

Omkring en fjärdedel av de som söker sin tillflykt till Europa i år är barn. Mer än 106 000 barn har sökt asyl i Europa under årets första sex månader – en ökning med 75 procent jämfört med förra året.

Många barn som är på flykt i Europa lever under svåra omständigheter. De är utmattade, uttorkade och hungriga och riskerar att utsättas för övergrepp. Många sover under bar himmel. När vintern närmar sig hotas barnens hälsa, bland annat av sjukdomar som lunginflammation.

Samordnat agerande av EU:s regeringar krävs nu, och vi hoppas att den svenska regeringen initierar ett barnrättsperspektiv när skyddsåtgärder och lösningar diskuteras.

Den här typen av insatser för barn är förankrade i barnkonventionen, som är till för att skydda alla barn oavsett juridisk status, och oavsett var de befinner sig. En konvention som samtliga länder i EU ratificerat och därmed är skyldiga att följa.

Vänliga hälsningar
UNICEF Sverige


Gå till källa
Author: Véronique Lönnerblad

Lamar, 4, drömmer om ett liv i fred

Lamar, 4 år, drömmer om ett liv i fred. Foto: © UNICEF/Georgiev

Lamar, fyra år, drömmer om ett liv i fred. Foto: © UNICEF/Georgiev

Lamar är fyra år och har levt hela sitt liv under konflikten i Syrien. Hon förlorade allt när familjens hem brändes ned till grunden. Nu är hon på flykt med sin mamma – på en två månader lång resa för att återförenas med sin pappa i Tyskland. Lamar och hennes mamma stannade vid vår barnvänliga trygga plats i före detta jugoslaviska republiken Makedonien för att vila och få stöd under en särskilt varm dag. De berättade att hoppet är det enda som driver dem vidare. En dag ska familjen vara tillsammans igen och börja ett nytt liv i fred.

Jehad, 15 år, från Syrien. Han drömmer om att bli arkitekt. Foto: © UNICEF/Klincarov

Jehad, 15 år, från Syrien, drömmer om att bli arkitekt. Foto: © UNICEF/Klincarov

Jehad, 15, är också på flykt från våldet i Syrien. Tillsammans med 60 andra korsade han det stormiga havet mellan Turkiet och Grekland i en bräcklig gummibåt. Livsfarliga resor över havet är ännu ett trauma för de barn och vuxna som redan genomlidit våldsamma konflikter i Syrien, Irak och Afghanistan.

– Det var så otäckt. Vi var ute under sju timmar. Båten höll på att sjunka i vattnet. Alla tonåringar fick hoppa i och simma. Vi lät kvinnorna och barnen vara kvar i båten och försökte hjälpa till att putta dem mot stranden, berättar Jehad.

Han hoppas kunna ta sig vidare till Tyskland och säger att det kommer bara ta ett år för honom att lära sig språket. Sedan ska han studera för att bli arkitekt.

Mascut, 3, leker vid UNICEFs barnvänliga plats. En välkommen paus under flykten från Syrien. Foto:

Mascut, tre år, leker vid UNICEFs barnvänliga plats. En välkommen paus under flykten från Syrien. Foto:

Mascut är tre år och kommer även han från Syrien. Han leker med en av UNICEFs volontärer vid mottagningscentret nära staden Gevgelija i Makedonien. Mascut kom hit efter att ha väntat i sex timmar i solen tillsammans med sin mamma och syster, innan de fick korsa gränsen från Grekland. Volontärerna på plats hjälper till att återförena barn med sina familjer, leker med dem och delar ut mat och flaskvatten.

30 miljoner barn befinner sig nu just nu på flykt i Europa och övriga världen. UNICEF kommer att kämpa för barnen så länge som de behöver oss. Men behoven är enorma. Du kan hjälpa till, ge en gåva till barn på flykt.

 


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Flyktingkrisen växer om inget förändras i Syrien

Foto: © UNICEF/Tidey

Foto: © UNICEF/Tidey

– Varenda syrier jag har pratat med säger att de skulle ha stannat i sitt eget land om de hade kunnat leva ett värdigt liv i trygghet och fred, säger Peter Salama, UNICEFs regionchef i Mellanöstern och Nordafrika. De riskerar sina liv och sina barns liv under en flykt till Europa för att de har inget annat alternativ – de ser ingen framtid för sig själva eller sina barn.

Konflikten i Syrien har lämnat 16 miljoner människor, varav nästan hälften är barn, i akut behov av livräddande insatser. De behöver skydd, sjukvård, rent vatten, sanitet och möjlighet att gå i skolan.

UNICEF rapporterar att omkring två miljoner barn står utanför skolan i Syrien. Cirka fem miljoner människor har under de senaste månaderna gång på gång drabbats av långvariga avbrott i vattentillförseln – ibland på grund av medvetna attacker mot infrastrukturen. Runt om i Syrien fungerar mer än hälften av sjukhusen bara delvis eller inte alls enligt WHO.

Grannländerna behöver mer stöd

Mer än fyra miljoner syrier – varav hälften är barn – har flytt från landet sedan konflikten började för nästan fem år sedan. Den senaste statistiken från EU visar att den största andelen flyktingar som kommer till Europa i år är från just Syrien. Men samtidigt som insatserna trappas upp för att möta de akuta behoven hos dem som flyr till och genom Europa, krävs fortsatt ett enormt stöd i Syriens grannländer.

Turkiet är det land där det bor flest syriska flyktingar. Nära två miljoner syrier lever nu under tillfälligt skydd i landet – mer än tre gånger så många som i början av 2014. I Libanon, som har en befolkning på 4,8 miljoner, lever nu också 1,1 miljoner syriska flyktingar. I Jordanien finns nära 630 000 registrerade flyktingar.

Trots de stora utmaningarna och behoven som finns, har hittills bara knappt hälften av de pengar som krävs för våra insatser i Syrien och grannländerna kommit in. Mer resurser behövs nu.

30 miljoner barn befinner sig nu just nu på flykt i Europa och övriga världen. UNICEF kommer att kämpa för barnen så länge som de behöver oss. Men behoven är enorma. Du kan hjälpa till, ge en gåva till barn på flykt.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Rekordinsamling till UNICEFs vattenprojekt i Somalia

Initiativtagaren Abbe Ibrahim tillsammans med den internationelle UNICEF-ambassadören Danny Glover. Foto: © UNICEF

Initiativtagaren Abbe Ibrahim tillsammans med den internationelle UNICEF-ambassadören Danny Glover. Foto: © UNICEF

Det var nionde året i rad som Operakällaren Foundation arrangerade heldagseventet Operakällaren Trophy. Morgonens frukostseminarium leddes vant av UNICEF-ambassadören Mark Levengood. Hedersgäst och huvudtalare var skådespelaren och den internationelle UNICEF-ambassadören Danny Glover som berättade om sitt arbete för UNICEF.

Hans Rosling, professor i internationell hälsa. Foto: © UNICEF

Hans Rosling, professor i internationell hälsa. Foto: © UNICEF

Professor Hans Rosling åskådliggjorde på sitt pedagogiska sätt både framgångar och utmaningar inom utvecklingsområdet. Bland annat berömde han UNICEFs sätt att göra omfattande, breda insatser som skapar varaktig utveckling. Att människor engagerar sig är bra och Rosling uppmanade publiken att investera i framtiden, men att satsa smart när det görs:

– Om hjärta, hjärna och plånbok får samverka blir det bäst. Lämna aldrig något utanför, då kan det gå fel. Jag ger själv till UNICEF, sade han. De är proffsiga, effektiva och bra på logistik – biståndsbranschens IKEA.

Professor Johan Rockström talade om den stora ödesfrågan – om vår jords överlevnad. Han visade på hur viktigt det är att de som arbetar med utveckling och barns överlevnad samarbetar med miljöexperterna. Att allt hänger ihop.

De 4,6 miljoner kronor som samlades in via bland annat en auktion på kvällen går till UNICEFs projekt i Somalia där knappt en tredjedel av invånarna har tillgång till rent vatten. Även på platser där det finns vatten är kvaliteten ofta dålig på grund av att vattensystem, brunnar och källor är gamla och vanskötta. Stödet från Operakällaren Foundation är viktigt för UNICEFs fortsatta arbete för barns överlevnad och hela samhällens långsiktiga utveckling.

Vi riktar ett stort tack till initiativtagaren Abbe Ibrahim, Operakällaren Foundation och alla som på ett eller annat sätt bidrog till en fantastisk dag och kväll.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

EUROPA: Dramatisk förändring behövs i EU:s flyktingpolitik

De europeiska ledarnas svar på den växande flyktingkrisen har varit oorganiserat och saknat både ledarskap, ambitionsnivå och medkänsla, det säger Amnesty International i en kommentar och lanserar nu en ”Agenda för Europa” i samband med det extrainkallade mötet mellan EU-ländernas justitie-migrations- och inrikesministrar den 14 september.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Lagändringar krävs för barn på flykt

 • Rädda barns liv genom utökade hjälpinsatser för dem i nöd på havet och på land.
 • Öppna lagliga vägar in till EU såsom humanitära visum, borttagande av transportöransvaret samt större kvoter, så att det finns andra alternativ för barn på flykt än människosmugglare.
 • Följa barnkonventionens bestämmelser och särskilt principen om barnets bästa.
 • Lagstifta om barnspecifika former av förföljelse, såsom risk för barnäktenskap eller människohandel.
 • Lagstifta om att barn som är omhändertagna av de sociala myndigheterna och vårdas enligt LVU eller socialtjänstlagen inte utvisas utan får stanna i Sverige så länge vården pågår.

UNICEF Sverige arbetar för att barns rättigheter och barnrättsperspektivet ska genomsyra alla politikområden. Vad gäller asyl- och migrationspolitiken anser vi att regeringen och riksdagspartierna måste göra barnkonsekvensanalyser innan beslut fattas.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Behoven enorma för barn på flykt

En treårig pojke på flykt väntar på ett tåg mot Serbien, i Gevgelija, Makedonien. Foto: © UNICEF/Georgiev

En treårig pojke på flykt väntar på ett tåg mot Serbien, i Gevgelija, Makedonien. Foto: © UNICEF/Georgiev

Antalet kvinnor och barn som passerar genom för detta jugoslaviska republiken Makedonien och Serbien ökar allt mer. Bara under de första dagarna av september har över 17 700 människor på flykt registrerats i de två länderna. Troligen är det verkliga antalet det dubbla, då många reser vidare utan att officiellt registreras. Många flyr från våldet i Syrien, Afghanistan och Irak.

– Vi får aldrig glömma vad som ligger bakom alla dessa historier om familjer som söker skydd i Europa – fruktansvärda konflikter som den i Syrien har redan tvingat omkring två miljoner barn att lämna landet. Ett slut på konflikterna är det enda som kan stoppa lidandet, säger Anthony Lake, chef för UNICEF.

Vad gör UNICEF?

I de europeiska länderna arbetar vi för att regeringarna ska ta sitt ansvar för de barn som befinner sig på flykt. Men eftersom läget är akut, levererar vi dessutom rent vatten, mat och tält. Vi sätter upp trygga, barnvänliga platser där barn och kvinnor på flykt kan få livsviktigt stöd. UNICEF samarbetar med partners för att utöka de humanitära insatserna vid mottagningscentren i Serbien och Makedonien.

Vi genomför omfattande humanitära insatser och ser till att barnen får stöd och hjälp i de krigshärjade länderna, i flyktinglägren och på flyktvägen. Vi kämpar för barnen både i de direkt drabbade länderna och i grannländerna.

Några exempel på UNICEFs insatser i de olika länderna:

Makedonien

Vi har snabbt kunnat möta de akuta behoven hos barn och kvinnor i Gevgelija, som att se till att de har tillgång till rent vatten, mat och leksaker. Vi har också satt upp flera barnvänliga trygga platser där barn får en möjlighet att leka och vara barn, samt få psykosocialt stöd att bearbeta det de varit med om. Här får också mammor en möjlighet att vila och ta hand om sina bebisar.

Serbien

Vid Presevo i Serbien har UNICEF nyligen etablerat en barnvänlig trygg plats utrustad med utbildningsmaterial och leksaker. Här kommer föräldrar snart att kunna få rådgivning om barns hälsa, näring, hygien och säkerhetsfrågor. Fler barnvänliga trygga platser kommer snart att öppnas för flyktingar i Belgrad och i staden Kanjiza nära gränsen mot Ungern. UNICEF stöttar också den allmänna sjukvården i Serbien för att se till att fler barn på flykt får den sjukvård de har rätt till.

Syrien

Konflikten i Syrien har nu pågått i mer än fyra år och våldet i området påverkar 14 miljoner barn i Syrien och Irak. I Syrien befinner sig 5,6 miljoner barn i en mycket svår situation. Dessutom lever två miljoner syriska barn som flyktingar i Libanon, Turkiet, Jordanien och andra länder. Några exempel på UNICEFs insatser i Syrien:

 • För första gången på 18 månader nådde UNICEF i juli fram till belägrade östra Ghouta där befolkningen lever under mycket svåra förhållanden. Vi kunde leverera livräddande förnödenheter som näringstillskott till omkring 5 000 barn.
 • Under juli månad fick 42 171 barn i landet psykosocialt stöd.
 • Just nu planeras en stor aktivitet för att nå mer än en miljon barn med skolmaterial under resten av året och under nästa år.
 • UNICEF har tredubblat insatserna när det gäller leveranser av vatten till 2,5 miljoner liter vatten per dag. Det innebär att omkring 200 000 människor i hårt drabbade delar av Aleppo får omkring 15 liter vatten var per dag.
 • 50 grundvattenbrunnar har borrats som kan ge upp till 16 miljoner liter vatten per dag.
 • Vi har levererat livräddande förnödenheter för att kunna behandla mer än 18 000 barn mot diarré som snabbt kan bli livshotande för små barn.
 • Vi levererar vattenreningstabletter till omkring en miljon människor för att förebygga sjukdomsutbrott.
 • Vi har levererat 100 000 liter natriumhypoklorit till Raqqa, som kommer att användas för att desinficera vatten för omkring två miljoner människor under de kommande fem månaderna. Ett stort genombrott då vi inte lyckats leverera förnödenheter hit på 18 månader.

Irak

Fram till för några år sedan var Irak mycket nära att uppnå millenniemålen, särskilt det som handlar om antalet barn som går i skolan. Men, liksom Syrien och Jemen, sjunker nu Irak allt djupare i våld, död och lidande. Barnen drabbas som alltid värst. Minst 1,5 miljoner barn är på flykt från konflikten i Irak, och antalet allvarliga brott mot mänskliga rättigheter – särskilt mot religiösa minoriteter – ökar allt mer. 8,2 miljoner människor är i akut behov av hjälp i Irak.

 • Tillsammans med partners har vi sedan juli förra året levererat dricksvatten, mat och hygienprodukter till mer än tre miljoner människor på flykt i Irak.
 • Under juli i år har vi, tillsammans med partners, levererat 34 852 paket livräddande förnödenheter till 243 000 människor på flykt.
 • Vi har stöttat mer än 57 700 barn på flykt – genom att ge dem en möjlighet att leka och få psykosocialt stöd – sedan konflikten började.
 • Under juli vaccinerades 19 592 barn mot mässling.
 • I Irak har extra utbildningsmaterial utvecklats för att stötta barn som står utanför skolan. Materialen används i flyktingläger.

Jordanien

 • Under juni fick 126 337 barn i flyktingläger och värdsamhällen psykosocialt stöd, vid bland annat barnvänliga trygga platser.
 • I samarbete med partners stöttar UNICEF tre drop in-center för utbildning och psykosocialt stöd i flyktinglägret Za’atari. Här kan barn få en möjlighet att läsa in vad de har missat – lära sig läsa och räkna, lära sig ett yrke eller bara leka och ha roligt. Omkring 80 barn besöker centren dagligen.
 • UNICEF och utbildningsministeriet driver fem skolor i flyktinglägren i Jordanien, liksom 98 skolor i värdsamhällen runt om i landet. Men fortfarande saknar 90 000 utsatta barn i Jordanien tillgång till utbildning.
 • I värdsamhällen har UNICEF under 2015 bland annat reparerat anläggningar för vatten och sanitet i tio skolor, till nytta för 7 599 barn.
 • I flyktinglägren Azraq och Za’atari fortsätter arbetet med att tillhandahålla rent vatten, genom att nya vattentankar konstrueras och nya brunnar borras.

Libanon

 • UNICEF har installerat 98 soldrivna kylskåp för vaccin vid vårdcentraler i Libanon. Vaccin måste förvaras i en temperatur på mellan två och åtta grader, ända tills precis innan användning, annars blir det overksamt.
 • Vi är med och bygger upp skolor. Renovering eller reparationer påbörjades i 61 skolor under juli månad, och vattenprover togs för att kontrollera vattnets säkerhet i skolorna och vilka insatser som behövs.

Jemen

Omkring tio miljoner barn i Jemen är i akut behov av hjälp. För att möta behoven hos barnen och familjer som tvingats på flykt från konflikten tillhandahåller UNICEF mediciner, hygienprodukter och vattenfilter för att rena vatten. Vi sätter upp tillfälliga latriner och levererar bränsle till lokala vattenföretag i Abyan, Aden och Lahi för att de ska kunna pumpa vatten till mer än en miljon människor. Men behoven är fortsatt enorma.

 • 2014 återuppbyggde UNICEF tillsammans med partners 139 skolor i Jemen – och tillhandahöll därmed en säker skola för 68 000 barn.
 • Omkring ett 40-tal mobila hälsoteam befinner sig i olika delar av Jemen för att hjälpa människor på platser där sjukvården har kollapsat. Sjukvårdsteamen undersöker och behandlar barn för undernäring och barnsjukdomar, vaccinerar kvinnor och barn, delar ut avmaskningstabletter och ger stöd till gravida och ammande kvinnor.

Turkiet

 • Sammanlagt har drygt 29 000 barn på flykt fått psykosocialt stöd vid barnvänliga trygga platser i flyktingläger i landet sedan årets början.
 • Just nu får 5 503 syriska lärare stöd varje månad – något som ger mer än 175 000 syriska flyktingbarn en bättre kvalitet på utbildningen.
 • UNICEF och partner färdigställde fyra nya skolor under juli i år där 8 640 elever kommer att kunna gå i skolan.
 • Två mobila barnvänliga trygga platser har etablerats tillsammans med partners. Här kommer omkring 100 barn och tonåringar få en möjlighet till vila, lek och utbildning varje dag. De mobila barnvänliga platserna kommer också att fungera som akutcenter om fler flyktingar anländer i stora grupper till Turkiet – och därmed stärka UNICEFs kapacitet att skydda barn vid gränsområdena.

30 miljoner barn befinner sig nu just nu på flykt i Europa och övriga världen. UNICEF kommer att kämpa för barnen så länge som de behöver oss. Men behoven är enorma. Din hjälp behövs nu, ge en gåva till barn på flykt.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

​Islena Rey Rodríguez är årets Per Anger-pristagare

2015 års Per Anger-pris går till den colombianska människorättsförsvararen Islena Rey Rodríguez för hennes kamp mot våld och kränkningar av de mänskliga rättigheterna i en av Colombias farligaste regioner.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Sveriges herrlandslag kämpar för barn på flykt

Det började som enskilda samtal mellan spelarna. Samtliga var överens. Det är fruktansvärt det som sker. Alla måste ta sitt ansvar och göra vad de kan. Tanken att göra en insamling väcktes och på bara några timmar var beloppet uppe i 250 000 kronor. De beslutade sig för att skänka pengarna till UNICEFs arbete för barn på flykt.

– Alla är världsmedborgare och det är viktigt att alla gör vad de kan för människor som hamnat i väldigt komplicerade situationer som de själva inte skapat, säger Kim Källström.

– Alla måste ta sitt ansvar. Det handlar om miljontals människor, om barn och familjer, säger Oscar Wendt.

Vi på UNICEF riktar ett stort varmt tack till herrlandslaget och önskar lycka till på matchen ikväll!

30 miljoner barn befinner sig nu just nu på flykt i Europa och övriga världen. Vi gör stora katastrofinsatser i krigshärjade områden, i flyktinglägren och på flyktvägen. Men resurserna räcker inte. Var med och kämpa, sms:a LIV till 72 900 och ge 100 kronor. Eller ge en gåva till barn på flykt här.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige