Varför ska EU-migranters barn ha rätt till skolgång i Sverige?

Barn har rätt till utbildning i det land barnet vistas, oavsett barnets bakgrund, uppehållstillstånd eller medborgarskap. Foto: © Frank Aschberg

Barn har rätt till utbildning i det land barnet vistas, oavsett barnets bakgrund, uppehållstillstånd eller medborgarskap. Foto: © Frank Aschberg

UNICEF delar uppfattningen att barnens hemländer självklart har ansvar att tillgodose deras mänskliga rättigheter, såsom skolgång, sjukvård och skydd mot diskriminering. Men det undantar inte Sverige från ansvar när barnen faktiskt befinner sig här. Enligt barnkonventionen har nämligen alla barn samma rättigheter och ska skyddas mot diskriminering.

Det handlar om en grundläggande princip om likabehandling. Det innebär att barn har rätt till utbildning i det land barnet vistas oavsett barnets bakgrund, uppehållstillstånd eller medborgarskap. Anledningen till detta är flera:

 • Inget annat land än just det land där barnet för närvarande vistas kan garantera barnet dess mänskliga rättigheter.
 • Barn är egna individer med egna rättigheter, det vill säga oavsett föräldrarnas bakgrund, ställning eller beslut.
 • Rätten till utbildning är central för att komma ur fattigdom och utanförskap.

Oviljan att respektera rätten till utbildning för alla barn är inte ny i Sverige. Det är bara två år sedan som en laglig rätt att få gå i skolan infördes för gömda och papperslösa. Det var tack vare påverkansarbete från barnrättsorganisationer, Barnombudsmannen och kritik från FN:s barnrättskommitté.

Det kan vara svårt i praktiken att uppfylla rätten till skolgång, bland annat på grund av rädsla från föräldrar eller okunskap hos myndigheter om vad som gäller. Men det finns goda exempel där det fungerar väl och barnen faktiskt får möjlighet till utbildning, utveckling och att få vara barn och för en stund slippa den oro och stress som de lever i.

Sverige är bundet av barnkonventionen i och med ratificeringen 1990 och den ska därför ha genomslag i praktiken redan nu. Men så länge den inte är inkorporerad i svensk rätt, och därmed får status som svensk lag, så tas den inte på allvar. Det är därför vi är angelägna om att den blir lag snarast och att nödvändiga utbildningsinsatser om barns rättigheter vidtas för beslutsfattare. Det är fortfarande en missuppfattning bland många att barnkonventionen endast är en moralisk förpliktelse, se till exempel Lärarförbundets tidning.

Insatser för EU-migranter behövs på flera sätt, både kort- och långsiktigt, både för vuxna och barn, både i hemländerna och här i Sverige. Men det är nödvändigt att kunna ha flera parallella spår igång samtidigt för att landa rätt i vilka åtgärder som ska vidtas för att ytterst skydda de mänskliga rättigheterna.


Gå till källa
Author: Christina Heilborn

Undernäring hotar 70 000 barn i Nepal

Ett litet barn i Bhimeshwar, Nepal, undersöks för undernäring genom att överarmen mäts. Foto: © UNICEF/Panday

Ett litet barn i Bhimeshwar, Nepal, undersöks för undernäring genom att överarmen mäts. Foto: © UNICEF/Panday

Omkring 15 000 barn i 14 av de hårdast drabbade områdena kommer att behöva behandling med tillskott som näringsrik nötkräm mot svår akut undernäring. Ytterligare 55 000 barn med måttlig undernäring kommer att behöva näringstillskott för att bli friska och utvecklas.

– Före jordbävningen led mer än vart tionde barn i Nepal av akut undernäring och fyra av tio hade hämmats i sin fysiska och mentala utveckling på grund av undernäring, säger Tomoo Hozumi, chef för UNICEF i Nepal. Vi är nu mycket oroade att situationen ska förvärras i katastrofens spår.

Vad gör UNICEF?

UNICEF samarbetar med partners för att så snabbt som möjligt se till att barnen får behandling och skyddas mot sjukdomar. Särskilt vattenburna sjukdomar då monsunregnen snart börjar.

 • Vi främjar amning för barn under två år – något som är livräddande i katastrofer.
 • Mer än 120 000 barn får tillskott av vitaminer och mineraler och deras familjer får rådgivning kring kost för små barn.
 • Vi ger stöd till att undersöka och identifiera barn som lider av svår akut undernäring i drabbade områden.
 • Vi levererar näringsberikad mat för att behandla mer än 3 000 svårt akut undernärda barn.
 • Via radiostationer informerar vi 380 000 familjer om kost och näring för barn och deras mammor.
 • I mitten av juni lanserar vi en kampanj, inför monsunperioden, för att se till att mer än 350 000 barn får näringstillskott, vitamin A och avmaskningstabletter.

I distrikten som drabbats av jordbävningarna är 1,7 miljoner barn i akut behov av humanitär hjälp. Under den senaste månaden har UNICEF jobbat dygnet runt för att hjälpa barnen. Bland annat har vi sett till att:

 • Mer än 305 000 människor har fått rent vatten, och att mer än 45 000 har fått tillgång till sanitet.
 • 10 000 barn har fått tillgång till barnvänliga trygga platser.
 • Omkring 9 000 barn och mer än 2 000 föräldrar har fått psykosocialt stöd.
 • Mer än 3 000 barn under fem år har vaccinerats mot mässling och röda hund under en pågående kampanj i de hårdast drabbade områdena.

Barnen i Nepal behöver all hjälp de kan få. Mycket har redan gjorts, men mer hjälp behövs akut. UNICEF kommer att stanna så länge som barnen behöver oss. Ge en katastrofgåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack.

 


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Mer än 300 barnsoldater frigivna i Centralafrikanska republiken

Foto: © UNICEF/Le Du

Foto: © UNICEF/Le Du

Sammanlagt släpptes 357 barn, varav flera var yngre än tolv år, från väpnade grupper förra veckan. Frigivningen var den första som genomfördes efter att grupperna lovat att släppa alla barn, ett avtal som förhandlades fram av UNICEF.

När barnen frigavs såg vi direkt till att de fick psykosocialt stöd och de undersöktes också av sjukvårdspersonal. Vi har även inlett arbetet för att återförena barnen med sina familjer och se till att de kan återintegreras i sina samhällen. När säkerhetsläget tillåter kommer de barn som har släktingar i området att återförenas med dem. Andra kommer att få bo hos fosterfamiljer tills deras familjer hittats.

Frigivningen var den största som genomförts i landet sedan våldet bröt ut 2012. Avtalet som undertecknats innebär att de väpnade grupperna i landet lovar att släppa alla barn som på något sätt ingår i styrkorna, sammanlagt mellan 6 000-10 000 barn. Grupperna har också lovat att sluta rekrytera barn.

För att barn som utnyttjats i väpnad konflikt ska kunna återvända till ett liv utan våld, krävs stora insatser, som till exempel utbildning, bearbetning av trauman och försoningsarbete, både för barnet och för det samhälle som barnet ska återvända till. Du kan hjälpa till. Ge en katastrofgåva idag.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Besök från Tanzania gav svenska skolelever perspektiv

150417unicef048
150417unicef054

Irene, 12, och Graca, 14, besökte olika skolor i Stockholm för att berätta om sin vardag och om hur viktigt det är med vatten, hygien och rena toaletter i skolan. De har med egna ögon sett vilken skillnad det har gjort på deras skolor och vad det betyder för eleverna där.

Irene och Graca svarade på frågor, men ställde också många frågor till de svenska eleverna. Till exempel reagerade de när de fick höra att många skolbarn i Sverige inte tycker om maten i skolan.

– I Tanzania får vi bönor, ibland potatis och ris. Men bara bönorna kommer från skolan, resten från föräldrarna. Så kan inte föräldrarna bidra blir det bara bönor till lunch, berättade Graca.

För de svenska skoleleverna blev det väldigt tydligt hur de fick perspektiv på sin egen vardag. Hur självklarheter som smartphones, internet, datorer i skolan, gratis skollunch, skolböcker, gymnastiksalar, långa skollov och rena toaletter bara är önskedrömmar för eleverna i Tanzania. Insikter som skapade ett stort engagemang hos eleverna!

Rent vatten och tillgång till toaletter i skolan är mycket viktigt. Många skolor i Tanzania saknar detta. Om barnen uträttar sina behov utomhus och inte tvättar händerna riskerar de att drabbas av sjukdomar. De kan inte komma till skolan, missar undervisning och klarar kanske inte sin examen.

Pengarna från Operation Dagsverke kommer att gå till:

 • UNICEF kommer att hjälpa myndigheterna att förbättra tillgången till vatten och toaletter i Tanzanias skolor.
 • Ett antal skolor kommer att få rent vatten.
 • Ett antal skolor kommer att få ordentliga toaletter, separata för flickor och pojkar.
 • Barnen på skolorna får lära sig om vikten av hygien och handtvätt.

Titta gärna på kartan och se vilka skolor i ditt område som är med i Operation Dagsverke. Håll utkik efter alla dagsverkare och var med och stötta dem i kampen för barns rättigheter.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Paraguay: ​Inget beslut gällande de gravida 10-åriga flickan

Trots kraftiga protester i landet och från hela världen nekar Paraguay fortfarande den våldtagna gravida flickan att avbryta graviditeten. Efter ett domstolsbeslut möttes äntligen expertpanelen, som tillsatts för att bedöma flickans tillstånd, i förra veckan. Deras rapport är hemligstämplad.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Qatar: Inga verkliga förbättringar inför Fotbolls-VM 2022

​Drygt ett år har gått sedan Qatar gav löften om begränsade reformer för att förbättra migrantarbetarnas rättigheter, men hoppet om verkliga förbättringar bleknar snabbt, säger Amnesty International i en ny rapport.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Barn måltavlor för brutalt våld i Sydsudan

Foto: © UNICEF/McKeever

Foto: © UNICEF/McKeever

Många ögonvittnen som flytt från brinnande byar berättar om hur barn utsatts för brutalt våld i staten Unity. Barn som ingår i väpnade styrkor har även själva tvingats delta i dödandet och förstörelsen. Enligt vittnena tros attackerna ha genomförts av väpnade grupper knutna till gerillagruppen Sudanesiska folkets befrielsearmé, SPLA.

– Att barn görs till måltavlor är fullständigt oacceptabelt, säger Jonathan Veitch, chef för UNICEF i Sydsudan. Striderna måste upphöra omedelbart och den humanitära hjälpen måste få komma fram för att barnen ska få det skydd de har rätt till. Det är också viktigt att en ordentlig utredning görs direkt för att identifiera de som begått dessa brott mot barnen, och se till att de hålls ansvariga för sina handlingar.

Majoriteten av de som överlevt attackerna är kvinnor och små barn. Tillsammans med partners ser UNICEF till att de får psykosocialt stöd. Vi registrerar också ensamma barn för att kunna återförena dem med sina familjer.

Cirka 13 000 barn har rekryterats och används av styrkor på alla sidor i konflikten, enligt den senaste statistiken från FN. UNICEF kräver nu att Sydsudans regering och alla styrkor i landet gör allt för att skydda barnen och förhindra brott mot barn – så som sexuellt våld – och att de genast friger alla barn som rekryterats till väpnade styrkor.

Barn i katastrofer behöver din hjälp. Ge en gåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Tiotusentals barn flyr från våldet i Burundi

Många av barnen som flytt från våldet i Burundi har kommit ifrån sina föräldrar. UNICEF registrerar barnen och ser till att de tas omhand medan man söker efter anhöriga. Foto: ©

UNICEF ser till att barnen på flykt får vård, näring och rent vatten med mera. Foto: © UNICEF

– Många av barnen som flyr är sjuka eller ensamma och har kommit ifrån sina familjer, sager Leila Gharagozloo-Pakkala, UNICEFs regionchef för östra och södra Afrika. De är i akut behov av skydd, mat och vård.

 • Mer än 70 000 flyktingar har sökt sig till Tanzania. De flesta samlas vid Kagunga och skickas sedan med båt och lastbilar till lägret Nyarugusu.
 • I Rwanda bor majoriteten av de 26 000 flyktingarna i lägret Mahama.
 • Mer än 9 000 flyktingar har anlänt till Demokratiska republiken Kongo. De flesta bor nu hos värdfamiljer, och ett litet antal i transitläger.

Flyktingarna vid transitlägren i Tanzania och Demokratiska republiken Kongo är särskilt sårbara för sjukdomar som kolera på grund av mycket dåliga levnadsförhållanden och sanitet. UNICEF arbetar för att förbättra saniteten och vi delar också ut vattenreningsprodukter och hinkar till familjer.

– Fotboll är enda sättet för oss att glömma våldet. Jag önskar att striderna bara tog slut, säger Emery, 15 år, från Burundi. Foto: © UNICEF

– Fotboll är enda sättet för oss att glömma våldet. Jag önskar att striderna bara tog slut, säger Emery, 15 år, från Burundi. Foto: © UNICEF

De flesta barn som anländer behöver särskild hjälp för att skyddas. Tillsammans med partners registrerar UNICEF de ensamma barnen och ser till att de tas omhand. Vi är på plats i Burundi och i grannländerna som tar emot flyktingarna och ser till att barn får grundläggande vård, näring, vatten och sanitet. Vi ser också till att barnen skyddas och får en chans att gå i skolan.

Men behoven kommer att växa allt mer ju fler flyktingar som anländer. Läget är akut och mer resurser behövs för att trappa upp de livräddande insatserna.

UNICEF kämpar dygnet runt för att se till att barn som drabbas av katastrofer får allt de behöver. Men vi behöver din hjälp. Ge en katastrofgåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Marocko: Regeringen blundar och vägrar erkänna tortyr

​Misshandel, smärtsamma stresspositioner, kvävning, simulerad drunkning, psykiskt och sexuellt våld är bland de tortyrmetoder som används av marockansk polis och säkerhetsstyrkor för att tvinga fram ”bekännelser” eller för att tysta aktivister och oppositionella, säger Amnesty International i en ny rapport.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Operation Dagsverke är nu i full gång

Abud går i nian och tvättar bilar för andra året i rad, för att samla in pengar till barnen i Tanzania. Foto: © Melker Dahlstrand
Foto: © Melker Dahlstrand
Klara, Unn och Malin går på Vasa Real och säljer bullar för att samla in pengar under Operation Dagsverke. Foto: © Mimmi Epstein

Idag besökte vi Husbygårdskolan när eleverna var i full fart att ge sig ut på sina dagsverken. Efter att ha anmält till lärarna vad de tänkt göra gav eleverna sig ut på stan med hembakt, insamlingsbössor och sms-uppmaningar. Några skulle hem till släktingar för att städa, några för att jobba och en grupp killar var redan igång med att tvätta bilar.

– Det gjorde vi förra året med, berättar Abud med ett leende. Han går i nionde klass och visar rutinerat de andra killarna hur de tvättar bilarna på bästa sätt.

– Det känns bra att göra något för någon annan, säger Yasmin som går i 8:an.

Tanya som är lärare på skolan är med och arrangerar Operation Dagsverke. Hon tycker att det bästa av allt är att se vilket stort engagemang det finns bland eleverna att hjälpa andra skolbarn.

Nu hoppas vi på UNICEF att resten av skolorna får en lika peppande och engagerad dag som Husbygårdsskolan. Lycka till alla dagsverkare!

Titta gärna på kartan och se vilka skolor i ditt område som är med i Operation Dagsverke. Håll utkik efter alla dagsverkare och var med och stötta dem i kampen för barns rättigheter.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige