Lagändring krävs för asylsökande barn i familjehem

Uppskattningsvis 190 asylsökande barn per år riskerar att utvisas medan de är placerade i familjehem. Det handlar om barn som utsatts för våld eller omsorgsbrister i hemmet och därför har omhändertagits. Barnen återförs ändå till de biologiska föräldrarna vid en utvisning och då avbryts barnets rätt till skydd och vård. Det här strider mot barnkonventionen och Sverige har nyligen fått tydlig kritik från FN:s barnrättskommitté för just detta. FN:s barnrättskommitté uppmanar Sverige att säkerställa att inget barn utvisas under samhällsvård.

Det senaste fallet som visar på behovet av en lagändring rör 3-åriga Maria Gevokiyan. Maria har varit placerad i familjehem sedan födseln men ska nu utvisas med sina biologiska föräldrar till Armenien. Maria är ett av många barn vi uppmärksammats på där det står klart att nuvarande lagstiftning inte är tillräcklig, trots förtydliganden i riktlinjer och i utlänningslagen. Det krävs en lagändring där lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och socialtjänstlagen ges företräde framför utlänningslagen.

Kravet på lagändring har vi ställt sedan 2011, nu senast i förra veckan till barnminister Åsa Regnér och migrationsminister Morgan Johansson.

Imorgon är vi bjudna till ett möte med barnministerns statssekreterare för att diskutera kritiken från FN:s barnrättskommitté. Vi kommer då att lyfta denna fråga och vårt krav.


Gå till källa
Author: Emma Schönberg

Aids största dödsorsaken bland unga i Afrika

aids

Stora framsteg har gjorts inom nästan alla områden i kampen mot hiv, men inte för barn och unga mellan 10-19 år. Endast vart fjärde barn under 15 år har tillgång till livräddande bromsmediciner. Dödsfallen sjunker inom alla åldersgrupper utom just för de i åldrarna 10-19 år.

Antalet nya infektioner minskar också långsammare i denna åldersgrupp jämfört med andra. Unga flickor är värst drabbade, särskilt i länder söder om Sahara. Under 2013 smittades mer än 860 unga flickor med hiv varje vecka i Sydafrika, jämfört med 170 pojkar.

För 10-15 år sedan var det många barn som inte fick sin hivstatus diagnostiserad. Nu växer de upp omedvetna om att de lever med viruset, och med små möjligheter att sjukdomen ska upptäckas och kunna behandlas.

Nytt initiativ mot aids bland unga

Idag möttes ledare från runt om i världen i Nairobi, Kenya, för lanseringen av ett nytt initiativ mot aids bland unga. Mer än 200 unga representanter från olika ungdomsrörelser var på plats, tillsammans med UNICEF, UNAIDS, WHO och flera andra partners. Initiativet kallas ”All In” och har som syfte att involvera och stärka unga i beslutsprocesser och stärka ungdomsrörelser, samt engagera nationella ledare i arbetet att nå barn och unga med livräddande insatser mot hiv.

– Barn och unga borde vara de första som drar nytta av framstegen som görs i kampen mot hiv, inte de sista, säger UNICEFs högste chef Anthony Lake. Vi måste nå de unga som vi missar och engagera alla unga i kampen för att stoppa aids. Målet om en aidsfri generation kan inte uppnås utan dem.

aids2

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar både förebyggande för att förhindra spridningen av hiv och med direkt hjälp till dem som har drabbats allra hårdast av sjukdomen. Vi arbetar framförallt inom fyra områden:

  • Förhindra att barn och ungdomar smittas av hiv, främst genom att sprida information
  • Förhindra att hiv-positiva gravida kvinnor överför smittan till sina barn
  • Vård och stöd till barn och föräldrar som är hiv-positiva och sjuka i aids
  • Extra skydd till barn som har blivit föräldralösa på grund av aids

Här kan du läsa mer om hur UNICEF arbetar för att stoppa hiv och aids.

Du kan vara med oss i kampen mot hiv och aids. Köp hiv-test i vår gåvoshop. Att hiv-testa alla gravida kvinnor är oerhört viktigt då man kan förhindra att barnet smittas genom att ge en blivande mamma bromsmediciner. Tack för din hjälp.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Skolorna i Liberia öppnar igen

En pojke får sin temperatur mätt när han återvänder till skolan i Guineas huvudstad Conakry tidigare i januari. Nu är det även dags för skolorna i Liberia att öppna. Foto: © UNICEF/Perret

En pojke får sin temperatur mätt när han återvänder till skolan i Guineas huvudstad Conakry. Nu är det även dags för skolorna i Liberia att öppna. Foto: © UNICEF/Perret

Säkerhetsinsatserna har fungerat bra i Guinea där mer än 1,3 miljoner barn nu är tillbaka i skolbänken igen, sedan skolorna öppnade igen i januari. Säkerhetsåtgärderna innebär bland annat att man mäter barnens temperatur för att utesluta feber innan de får gå in i skolan, och att barnen tvättar sina händer innan de går in i klassrummen.

– Vi väntar oss inte att alla skolor ska öppna på en gång, säger Manuel Fontaine, regionchef för UNICEF i Väst- och Centralafrika. Troligen kommer det att dröja upp till en månad innan majoriteten av eleverna är tillbaka i skolan. Under den tiden är det viktigt att se till att förhållandena är så säkra som möjligt. Liberia har lärt sig mycket av Guinea, och Sierra Leone kommer sedan att bygga vidare på Liberias erfarenheter. Vi kommer fortsätta att förbättra och säkra våra insatser för att se till att barnen är trygga.

UNICEF har samarbetat tätt ihop med Liberias myndigheter för att utveckla säkra tillvägagångssätt. Lärarna har fått utbildning i hur de ska agera och tvål och andra hygienprodukter har levererats till skolorna. En stor informationskampanj för att förebygga ebola har också genomförts över hela landet.

I Guinea har nästan alla skolor i landet, mer än 12 000 skolor, öppnat igen. Närvaron är på cirka 85 procent av nivån före ebolautbrottet.

På grund av ebola tvingades skolorna i Liberia, Guinea och Sierra Leone att fortsätta hålla stängt efter sommaruppehållet, något som drabbade fem miljoner barn. Men nu är man alltså på rätt väg i Guinea och Liberia, och Sierra Leone planerar att öppna sina skolor mot slutet av mars.

Var med oss och kämpa för barnen som drabbats av ebola, ge en gåva idag. Du kan också köpa ett skolpaket för fyra barn, eller ett vatten- och hygienpaket, i vår gåvoshop. Allt du köper skickas till de barn som behöver det mest.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Ge en värmande present till någon du tycker om

Hakim och Amira sitter tätt tillsammans under en filt som de fått av UNICEF. Foto: © UNICEF/Schermbrucker

Hakim och Amira sitter tätt tillsammans under en filt som de fått av UNICEF. Foto: © UNICEF/Schermbrucker

Hakim är fyra år och lillasyster Amira är två. De flydde från Syrien med sin mamma Fatema för två år sedan. Barnens pappa hotades och tvingades snabbt fly från landet. Fatema fick ensam ta barnen och komma efter, till fots under vintern. Då var Hakim två år och Amira bara några månader. Fatema oroar sig över att tältet där de nu bor inte ska kunna stå emot stormarna i Domiz. Men hon berättar att de har fått rent vatten och tillräckligt med filtar från UNICEF för att hålla värmen.

Köp ett Alla hjärtans dagpaket i vår gåvoshop. Då skickas en värmande filt, en fin sagobok och vaccin till skydd mot polio, mässling och stelkramp till barn som verkligen behöver det. Du får ett fint gåvobevis att ge bort till någon du tycker om. Och det är inte för sent, du kan få ett digitalt gåvobevis direkt till din e-post.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Ukraina: Civila måste skyddas innan vapenvilan träder i kraft

​Efter tillkännagivandet att parterna kommit överens om en vapenvila, i Minsk idag, uppmanar Amnesty International bägge parter i konflikten att vidta omedelbara åtgärder för att skydda civila fram tills dess att vapenvilan träder i kraft.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Iran: Dömd till döden efter 97 dagars tortyr – nu ska han hängas

​Den planerade hängningen av en ung iransk man den 19 februari är ett skakande exempel på Irans användning av dödsstraff. Som 17-åring torterades han i 97 dagar av myndigheterna för att tvinga fram en ”bekännelse” som ledde till att han dömdes till döden.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Muminsamarbete ger nära 8 miljoner kronor till UNICEF

Véronique Lönnerblad fick ta emot checken från Sophia Jansson, brorsdotter till Tove Jansson och styrelseordförande på Moomin Characters.

UNICEF Sveriges generalsekreterare Véronique Lönnerblad fick ta emot checken från Sophia Jansson, brorsdotter till Tove Jansson och styrelseordförande på Moomin Characters.

Donationskampanjen involverade ett antal varumärken som alla har donerat en del av sin försäljning till UNICEF. Den största delen av pengarna kommer från försäljningen av jubileumsversionen av Arabias Muminmugg.

– Att barn får en möjlighet att utbilda sig är livsviktigt. Det är en väg ut ur fattigdom och utsatthet och inget barn ska nekas den möjligheten. Vi är oerhört tacksamma för stödet från Mumin & Bulls Licensing, de här pengarna kommer att ge många barn möjlighet till en bättre framtid, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Mer än en miljon drabbade av översvämningarna i Malawi

Foto: © UNICEF/Malawi

Foto: © UNICEF/Malawi

UNICEF har högsta beredskap när det gäller hälsa och sanitet, och fokuserar insatserna på att förebygga och behandla sjukdomar och infektioner som kolera, dysenteri, malaria och undernäring. Tillsammans med partners leder vi insatserna för att tillhandahålla sanitet och rent vatten. Hittills har 38 721 personer i läger fått tillgång till latriner, och 27 674 har fått rent vatten.

På grund av översvämningarna har många på flykt sökt skydd i skolor, och 300 000 elever har därmed tvingats ta uppehåll i sin utbildning. UNICEF arbetar för att barnen ska kunna fortsätta sin skolgång, och sätter upp skoltält och levererar skolmaterial.

"Jag kände det som att det inte fanns någon som visste om vår situation. Men sen kom ni och nu känner jag att det finns hopp att vi kommer få hjälp att ta oss ur det här," säger Lingalirani, som går i åttonde klass. UNICEF har levererat skolmaterial och andra förnödenheter till hennes skola i Mangochi, Malawi. Foto: © UNICEF/Malawi

Vid Nkhudzi Bay Primary School i Mangochi har många familjer tagit skydd efter att ha förlorat sina hem. UNICEF har levererat skolmaterial och andra förnödenheter så att barnen får en chans att fortsätta sin skolgång. Foto: © UNICEF/Malawi

Barn som befinner sig i läger med mycket folk, och särskilt de som kommit ifrån sina familjer, riskerar att utsättas för övergrepp som våld och människohandel. UNICEF ser till att socialarbetare finns på plats i de drabbade områdena för att övervaka och rapportera om barn far illa, och se till att man snabbt kan agera om något inträffar.

276 människor har hittills rapporterats döda eller saknade och 645 har skadats i samband med översvämningarna.

– UNICEF arbetar hårt för att se till att det finns tillräckligt bra sanitet och tillgång till rent vatten, för att minska risken för spridningen av vattenburna sjukdomar. Det är kritiskt viktigt, särskilt för att se till att små barn överlever, säger Mahimbo Mdoe, UNICEFs chef i Malawi. Nu när antalet drabbade har fördubblats måste vi trappa upp våra insatser för att täcka behoven, och till det behövs mer resurser.

I katastrofer är det alltid barnen som drabbas hårdast. Ge en gåva till vår katastroffond så är du med oss och kämpar för barn i konflikter och katastrofområden över hela världen.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

EU: Ny flyktingkatastrof i Medelhavet

Uppemot 300 migranter befaras ha drunknat utanför den italienska ön Lampedusa.
– Den nya tragedin besannar våra värsta farhågor om vad som skulle hända efter att den italienska räddningsoperationen ”Mare Nostrum” upphört utan att EU upprättat någon verklig ersättning, säger John Dalhuisen, chef för Amnesty Internationals Europa- och Centralasienavdelning.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Över en miljon till UNICEF från M-magasin

mappie_2014_0104 kopia

På scenen i Grands vinterträdgård – inför över 800 opinionsbildare, artister, näringslivskvinnor och helt vanliga läsare – avslöjade chefredaktör Amelia Adamo summan som i år skänks till UNICEF, en ökning jämfört med föregående år. Vår generalsekreterare Véronique Lönnerblad tackade för gåvan och det värdefulla samarbetet med tidningen. UNICEF-ambassadören Mark Levengood berättade sedan om hur pengarna som samlats in kommer till användning och bjöd åhörarna på sin underfundiga humor.

Fler priser delades också ut under kvällen och även här uppmärksammades UNICEF genom priset till årets internationella Mappie. Priset tillföll UNICEF-ambassadören och världsartisten Angélique Kidjo för hennes kamp för Afrikas flickor.

Samarbetet mellan UNICEF och M-magasin, som inleddes 2008, har hittills inbringat över sju miljoner kronor till UNICEFs arbete. För varje såld tidning skänker M-magasin en krona till UNICEF. Bidraget från M-magasin har tidigare gått till att stödja kvinnor och barn i Etiopien. Sedan förra året går M-pengarna till UNICEFs program för utsatta flickor i Nepal.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige